Απόσπασμα από το 1ο βιβλίο των "Αποτελεσματικών" του Κλαύδιου Πτολεμαίου
Περί των απλανών αστέρων

Οι Αστέρες στο κεφάλι του Κριού (Aries): α (Hamal ή Hemal ή Ras Hammel ή El Nath), β Sharatan ή Sheratan ή Al Sharatain), γ (Mesarthim ή Mesartim ή First Star in es).
Εκείνοι στο στόμα: η, θ.
Αυτοί στο οπίσθιο πόδι: δ (Botein), ο , π , ρ , σ .
Εκείνοι στην ουρά: ε , ζ , τ .
Εκείνοι του Ταύρου (Taurus), οι Αστέρες παραπλεύρως της γραμμής: ο , ξ , σ , φ . Εκείνοι στις Πλειάδες

Pleiades (M 45/NGC 1432) : 16 (Calaeno Κελαινώ), 17 (Electra Ηλέκτρα), 19 (Taygeta Ταϋγέτη), 20 (Maia Μαία), 21 (Sterope Στερόπη), 23 (Merope Μερόπη), 25 (Alcyon Αλκυόνη), 27 (Atlas Άτλας), 28 (Pleione Πληιόνη).
 Οι Αστέρες στο κεφάλι, ο ένας από τις Υάδες (Hyades, Melotte 25) που είναι λαμπερότερος και κάπως κοκκινωπός, αποκαλούμενος Λαμπαδίας (α Ταύρου, που επίσης Αλντεμπαράν, Aldebaran ή Cor Tauri ή Plicium).

   

Hyades, Melotte 25
 Οι Υάδες είναι μια ομάδα από 34 αστέρια που αποτελούν συστροφή. Προηγείται τούτων, ο αστέρας Λαμπαδίας του αστερισμού του Ταύρου, ο οποίος ουσιαστικά δεν ανήκει στη συστροφή αλλά λαμβάνεται έτσι γιατί απέχουν από αυτόν σε μια περιοχή 8° γύρω του.  
 Οι άλλοι: γ (Hyadum I), δ1 (Hyadum Ii), θ, ε (Ain, Oculus Boreus).
 Αυτοί στις άκρες των κέρατων, όπως αυτή του Άρη. β (Alnath ή El Nath ή Nath), ζ.  
 
 Από τους Αστέρες τους Διδύμους (Gemini), εκείνοι στα πόδια: 1 (Ppopus), γ (Alhena), η (Propus ή Praepes ή Tejat Prior), μ (Tejat Posterior ή Calx ή Pish Pai), ν, ξ (Alzirr). Οι φωτεινότεροι Αστέρες στους μηρούς: δ (Wasat ή Wesat), ε (Mebsuta), ζ (Mekbuda), λ, ω.
 Οι δύο φωτεινοί Αστέρες στα κεφάλια, ο ένας στο κεφάλι καλείται Απόλλων (α Διδύμων: Κάστωρ ή Castor ή Apollo). Ο άλλος στο κεφάλι που ακολουθεί, καλείται επίσης ο Αστέρας του Ηρακλή (β Διδύμων: Πολυδεύκης ή Pollux ή Hercules).  
 
 Από τους Αστέρες στον Καρκίνο (Cancer), οι δύο στα μάτια: μ, ν, ξ.
 Εκείνοι στα νύχια: α (Acebens ή Sertan ή Sartan), ι, κ, π, ρ, σ, τ.
 Η νεφελοειδής συστροφή (συστάδα) στο στήθος, που καλείται Φάτνη:

(Μ44 Praesepe) Οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι την καλούσαν Φάτνη συσχετίζοντάς την με τους δύο Όνους που έτρωγαν από αυτήν. Είναι γνωστή ακόμα με τα ονόματα «Μικρή Ομίχλη», «Μικρό Σύννεφο» και «Νεφελώδης Αστέρας». Ο Πτολεμαίος στην «Αλμαγέστη» την αποκαλεί «η Νεφελώδης Μάζα στο Στήθος του Καρκίνου».
 Και οι δύο εκατέρωθεν των πλευρών, που καλούνται Όνοι: γ (Βόρειος Όνος, Asellus Borealis), δ (Νότιος Όνος, Asellus Australis).  
 
 Από εκείνους στον Λέοντα (Leo), οι δύο στο κεφάλι: κ (Al Minliar Al Asad), λ (Altert).
 Οι τρεις στο λαιμό: ε (Janubiyyah ή Algenubi ή Al Ashfar), ζ (Adhafera ή Aldhafara ή Aldhafera), μ (Rasela Borealis ή Rasalas ή Ras Al Asad ή Al Shamaliyy ή Alshemali ή Al Ashfar).
 Ο φωτεινός Αστέρας επάνω στην καρδιά, καλείται Ρήγουλος. α leo (Ρήγουλος ή Βασιλίσκος ή Regulus ή Cor Leonis ή Rex ή Al Kalb as Asad ή Kabeleced)
 Εκείνοι στο ισχίο: γ (Algieba ή Algeiba ή Al Gieba), δ (Zosma ή Zozma ή Zozca ή Duhr ή Dhur ή Zubra).
 Και ο φωτεινός Αστέρας στην ουρά: β (Denebola ή Deneb Aleet).
 Εκείνοι στους μηρούς: θ (Chort), ι, σ, υ, φ, χ.  
 
 Από τους Αστέρες στην Παρθένο (Virgo), εκείνοι στο κεφάλι: ν, ξ, ο, π, ω.
 Και αυτός επάνω στην άκρη του νότιου φτερού: β (Zavijah ή Zavijava ή Zawijah ή Menelauva ή Alaraph).
 Οι άλλοι φωτεινοί Αστέρες του φτερού: γ (Porrima ή ch), η (), θ, χ.
 Και εκείνοι στην ζώνη: δ (Auva ή Minelauva).
 Ο φωτεινός Αστέρας στο βόρειο φτερό, που καλείται Προτρυγητήρ ( ε vir Βιντεμιατρίξ ή Vindemiator ή Vindemiartix ή Vendemiatrix ή Almuredin ή Provindeniator ή Protrigetrix ή Protrygetor ή Alraph).
 Ο καλούμενος Στάχυς (α vir ή Spica ή Azimech ή Virginis ή Alaraph).
 Εκείνοι στις άκρες των ποδιών και στην ουρά του ρούχου: ι (Syrma), κ, λ, φ, τ, μ(Rijl Al Awwa) και ζ (Heze).  
 
 Από εκείνους τους Αστέρες στα Νύχια του Σκορπιού (Scorpius), αυτούς στα πολύ άκρα του σώματος: γ (Brachium), ψ.
 Εκείνοι στα μεσαία τμήματα: φ, χ, υ, ω
 Από τους Αστέρες στο σώμα του Σκορπιού, οι φωτεινοί Αστέρες στο μέτωπο: ν (Jabbah), β (Γραφιάς ή Graffias ή Grassias ή Acrab ή Akrab ή Elacrab), δ ().
 Οι τρεις στο σώμα, ο μεσαίος ο οποίος είναι καστανόξανθος και μάλλον φωτεινός και καλείται Αντάρης: α (Antares ή Cor Scorpii ή Kalb Al Akrab ή Vespertilio), σ (Alniyat ή Al Niyat), τ.
 Εκείνοι στις αρθρώσεις: ε, ζ, η, θ (Sargas), ι, κ, λ (Shaula), μ.
 Εκείνοι στο κεντρί: υ (Lesath ή Lesuth).
 Και η αποκαλούμενη νεφελοειδής συστροφή «η Ουρά του Σκορπιού» (Μ7, NGC 6475).

Από τους Αστέρες στον Τοξότη (Sagittarius), εκείνοι στο σημείο του βέλους: γ (Nash, Alnasl ή  Alwazl ή Al Nushshabah ή Nushaba).
 Εκείνοι στο τόξο και στη λαβή του χεριού του: ε (Kaus Australis), λ (Kaus Borealis), δ (Kaus Meridionolis ή Kaus Media ή Media).
 Η συστροφή στο μέτωπό του, Mel 197 ή Messier 24
|
Εκείνοι στο μανδύα και στην πλάτη του: ξ, π(Albaldah ή Al Basdahu), σ(Sadira), ζ (Ascella), φ, τ.
 Εκείνοι στα πόδια του: α (Rukbat ή Rucha ή Rukbat ή al Rami ή Alrami), β1 (Arkab Posterior ή Arkab ή Urkab), β2 (Arkab Prior ή Arkab ή Urkab), γ, η, θ, κ.
 Το τετράγωνο επάνω στην ουρά, οι αστέρες ω ( Terebellum ή 58 Τοξότη), 59 Τοξότη, 60 Τοξότη και 62 Τοξότη.  
 
 Από τους Αστέρες στον Αιγόκερω (Capricornus), εκείνοι στα κέρατα: α1 (Prima Giedi ή Algied Prima ή Algedi), α2 (Secunda ή Algiedi Secunda ή Gredi ή Algedi), β (Dabih), β1 (Dabih Major), β2 (Dabih Minor), ν (Alshat).
 Εκείνοι στο στόμα: ο, π, ρ, σ.
 Εκείνοι στα πόδια και την κοιλιά: ε, ζ, η, θ, ι, κ, φ, χ.
 Και εκείνοι στην ουρά: γ (Nashira), δ (Deneb Algedi), λ, μ.  
 
 Από τους Αστέρες στον Υδροχόο (Aquarius), εκείνοι στους ώμους, μαζί με εκείνους στον αριστερό βραχίονα και στο μανδύα: α (Sadalmelik ή Sadalmelek ή Sadlamulk ή El Melik ή Saad el Melik), β (Sadalsuud ή Sadalsud ή Sad es Saud ή Sadalsund ή Saad el Sund), γ (Sadalachbia ή Sadachbia), ζ, κ (Situla), π, ε (Albali ή Al Bali), θ (Ancha), μ, ν, ξ, ο, φ.
 Εκείνοι στους μηρούς: δ (Skat ή Scheat ή Sheat), λ, τ.
 Εκείνοι στη ροή του ύδατος: φ, χ, ψ1, ψ2, ψ3, ω.  
 
 Από τους Αστέρες στους Ιχθείς (Pisces), εκείνοι στην κεφαλή στον νότιο Ιχθύ: β (Fum al Samakah)
 Εκείνοι στο σώμα: γ, θ, ι, κ, λ, χ.
 Εκείνοι στην ουρά και το νότιο λώρο: ω, ε, δ, ζ, μ, ν, ξ.
 Εκείνοι στο σώμα και τη σπονδυλική στήλη των βόρειων Ιχθύων: σ, τ, φ, χ, ψ.
 Εκείνοι στο βόρειο μέρος του λώρου: η, ο (Torculs ή Septentrionalis), π, ρ.
 Και ο φωτεινός Αστέρας στη σύνδεση, α ( Alricha ή Alrischa ή Alrescha ή Al Pischa ή Al Richa ή Rescha ή Okda ή Kaitan).  
 
 
 Στους Απλανείς Αστέρες στις διαμορφώσεις βόρεια του Ζωδιακού
 
 Οι φωτεινοί Αστέρες στην Μικρή Άρκτο (Ursa Minor): α (Πολικός - Polaris ή Alruccabah ή Cynosura ή Phoenice ή Lode Star ή Pole Star ή Tramontana ή Angel Stern ή Navigatoria ή Star of Arcady ή Yilduz ή Mismar), β (Κουκάμπ - Kochab ή Kakab ή Kocab ή Φύλακας του Πόλου - Guards of the Pole), γ (Φαϊρκάντ - Pherkad ή Pherkad Major), δ (Γίλντουν - Yildun ή Gildun ή Vildiur).  
 
 Εκείνοι στην Μεγάλη Άρκτο (Ursa Major): α (Ντούμπη - Dubh ή Dubhe ή Dubb Ak ή Alruccabah), β (Μηράκ - Merak ή Mirak), γ (Φεκντά - Phekda ή Phad ή Phecda ή Phegda ή Phekha), δ (Μητζρήζ - Megrez ή Kaffa), ε (Αλιότ - Alioth ή Aliath), ζ (Μιζάρ - Mizar ή Mizat ή Mirza μαζί με τον Αλκόρι - Alcor ή Saidak), η (Αλκάντι Μπενετνάς - Alkaid Benetnasch ή Benetnash ή Benetnasch ή Elkeid), θ (Al Haud), ι (Ταϊλίθα - Talitha Borealis ή Dnoces), κ (Talitha Australis), λ (Τάνια Μπορεάλις - Tania Borealis), μ (Τάνια Οστράλις - Tania Australis), ν (Αλούλα Μπορεάλις - Alula Borealis), ξ (Αλούλα Οστράλις - Alula Australis), ο (Μεουσίντα - Muscida), π1 (Μεουσίντα - Muscida), π2 (Μεουσίντα - Muscida).  
 
 Και η συστροφή της Κόμης Βερενίκης (Coma Berenices): (Melotte 111) κάτω από την ουρά της Μεγάλης Άρκτου (αστέρες : Alkaid, Mizar και Alioth).  
 
 Οι φωτεινοί Αστέρες στο Δράκοντα (Draco): α (Tuban ή Adib ή Dragon’ Tail), β (Rastaban ή Alwaid ή Asuia ή Rastaben), γ (Αλτανίν - Eltanin ή Etanin ή Ettanin ή Rastaban ή Rasaben ή Zenith Star), δ (Notus Secundus ή Altais ή Aldib), ε (Tyl), ζ (Kaou Pih), ι (Ed Asich ή Eldsich ή Al Shiba ή Al Dhihi), λ (Giauzar), μ (Arrakis ή Errakis ή Al Rakis ή El Rakis), ν (Kuma), ξ (Grumium ή Geman Nodus I), σ (Alsafi ή Athafi), ψ (Dziban ή Dsiban).  
 
 Εκείνοι στον Κηφέα (Cepheus): α (Αλνταρουμίν - Alderamin ή Alderaimin), β (Αλφίρκ - Alfirk ή Alphirk), γ (Αλ Ράγια - Alrai ή Arrai ή Errai ή Er Rai), μ (Garnet Star), ξ (AlKurhah ή Alkirdah ή Κουράχ - Kurhah) , ρ (Αλ Κάλμπ Αλ Ράι - Al Kalb al Rai).  
 
 Εκείνοι στο Βοώτη (Bootes): β (Nekkar ή Nakkar ή Merez ή Meres), δ (Alkalurops ή Inkalunis ή Kalurus ή Clava ή Venabulum), ε (Izar ή Mirac ή Mirak ή Mirach ή Mizar ή Pulcherrima), ζ, η (Mufrid ή Muphrid ή Mufride ή Myphride), θ (Asellus Primus), ι (Asellus Secondus), κ (Asellus Tertius), λ, μ1 (Alkalurops), ν, ξ, ο, π, ρ, σ, τ, υ, 38 (Merga ή Marrha ή El Mara el Musalsela ή Falx Italica).
 Ο φωτεινός καστανόξανθος Αστέρας καλείται Αρκτούρος. α (Αρκτούρος - Arcturus ή Haris - el - sema).  
 
 Ο Αστέρας στο Βόρειο Στέφανο (Corona Borealis): α (Μαργαρίτης ή Γκέμμα - Gemma ή Alphecca ή Alphekka ή Alphacca ή Gnosia, the Jewel ή Gnosia Stella Coronae ή Ashtaroth), β (Nusakan), γ, δ, ε, ζ, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ, τ, υ.  
 
 Εκείνοι στον Ηρακλή (Hercules): α (Ras Algethi ή Rasalgethi ή Rasalegti), β (Κορνεφόρος - Kornephoros ή Korneforos ή Rutilius), γ, δ (Sarin), ζ, η, ι, κ (Marfik ή Marsik ή Mirfak ή Marfak), λ (Maasim ή Maasym ή Masym ή Misam), μ, ν, ξ, ο, σ, τ, φ, ω (Cujan ή Kajan ή Cajam ή Caiam).  
 
 Εκείνοι στη Λύρα (Lyra): α (Βέγας - Vega ή Wega ή Harp Star), β (Sheliak ή Shelyak ή Shiliak), γ (Sulafat ή Sulaphat), δ, ε, ζ, η (Aladfar), θ, ι, μ (Al Athfar ή Alathfar), ν.  
 
 Και επιπλέον εκείνοι στον Κύκνο (Cygnus): α (Ντεμέμπ - Deneb ή Deneb Cygni ή Deneb el Alige ή Arided ή Aridif ή Gallina ή Arrioph), β (Αλμπιρίο - Albireo), γ (Σαντίρ - Sadir ή Sador ή Sadr), δ, ε (Τζινάχ - Geinah Cygni ή Gienah), η, ι, κ, λ, ν, ο, π1 (Azelfafage) φ, χ, ω, ω2 (Ruchba).  
 
 Οι Αστέρες στην Κασσιόπη (Cassiopeia): α (Shedir ή Shedar ή Schedar), β (Caph ή Kaff ή Al Senam ή Al Nakah), γ (Tsih), δ (Ruchbah ή Rucba ή Rucha ή Ksora), ε (Segin), ζ, η (Achird), θ (Marfak), ι, μ, ξ, ο, π, ρ, σ, υ, φ, χ.  
 
 Εκείνοι στον Περσέα (Perseus): α (Per Mirfak ή Marfak ή Mirphak ή Mirfak ή Algenib), β (Αλγκόλ - Algol ή Algol ή Gorgona ή Gorgonea Prima ή Demon Star ή El Ghoul), η (Miram), ξ (Menkib ή Menkihib ή Menchib), ο (Atik ή Ati ή Al Atik), π (Gorgonea Secunda), ρ (Gorgonea Tertia), ω(Gorgonea Quarta). Η συστροφή στη λαβή του ξίφους. Γοργόνιο Melotte 20.

Οι φωτεινοί Αστέρες στον Ηνίοχο (Auriga): α (Αίξ - Capella), β (Menkalinan ή Menkalina), δ (Prijipati), ε (Almaaz ή Al Anz), ζ (Haedi ή Sadatoni ή Saclateni), η (Hoedus II ή the Kids), θ, ι (Kabdhilinan ή Hassaleh In Becvar ή Hassaleh), κ, λ, μ, ν, ο, π, τ, φ, ψ.  

Εκείνοι στον Οφιούχο (Ophiuchus): α (Ras Alhague ή Rasalhague), β (Cheleb ή Celbalrai), γ, δ (Yed Prior ή Yad ή Yed ή Jed), ε (Yed Posterior), ζ, η (Sabik), θ, κ, λ (Marfik ή Marfic ή Marcic), μ, ν, ξ, σ, υ.  

Εκείνοι στον Όφι (Serpens): α (Ουνουκαλχί - Unukalhai ή Unuk Elhaia ή Unuk Al Hay ή Unuk ή Unukalhay ή Cor Serpentis), β (Chow), ε, ζ, θ (Alya ή Alga), ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, ρ, τ, υ, φ, χ, ω.  

Εκείνοι στο Βέλος (Sagitta): α (Sham ή Al Sahm), β, γ, δ, ε, ζ, η.  

Εκείνοι στον Αετό (Aquila): α (Αλτάϊρ - Altair ή Afair), β (Alshain ή Alschairn), γ (Tarazed ή Reda), δ, ε (Deneb El Okab ή Deneb), ζ (Deneb El Okab ή Deneb), η, θ, ι (Al Thalimain), λ (Al Talimain), μ, ν, σ.  

Εκείνοι στο Δελφίνι (Delphinus): α (Sualocin ή Scalovin ή Svalocin ή Nicolaus), β (Rotanev ή Rotanen ή Venator), δ, ε (Deneb Dulfim ή Deneb el Delphinus ή Al Dhanab al Dulfim), ζ, η, θ, κ.  

Οι φωτεινοί Αστέρες στο Ιππάριο (Equuleus): α (Kitalpha ή Kitel Phard ή Kitalphar), β, γ, δ, ε.  

Εκείνοι στην Ανδρομέδα (Andromeda): α (Αλφιράτζ - Alpheratz ή Alphrat ή Sirrah ή Sirah), β (Μιράχ - Mirach ή Merach ή Mirac ή Mirak ή al Mizar), γ (Almach ή Almaak ή Alamak ή Almak ή Al maach), δ, ε, ζ, η, θ, ι, λ, μ, ν, ξ (Adhil), ο, π, ρ, σ, τ, υ.  

Εκείνοι στο Βόρειο Τρίγωνο (Triangulum): α (Metallah ή Mothallah ή Caput Trianguli ή Atria ή Ras al Muthallah ή Elmuthalleth), β, γ, ε.  


Στους Απλανείς Αστέρες στο σχηματισμό νότια του Ζωδιακού

Ο φωτεινός Αστέρας στο στόμα του Νότιου Ιχθύος (Piscis Austrinus): α (Fomalhaut, Os Piscis Meridiani, Os Piscis, Notil, Difta al Awwel, the First Frog).  

Εκείνοι στο Κήτος (Cetus): α (Menkar ή Menkab), β (Diphda ή Deneb Kaitos), γ (Kaffaljidhmah), ζ (Baten Kaitos), ι (Schemali), ο (Θαυμάσιος - Mira).  

Από εκείνους στον Ωρίωνα (Orion), οι Αστέρες στους ώμους του: α (Betelgease ή Betelguex ή Betelgeuze ή Beteiguex ή Al Mankib), γ (Μπελλατρίξ - Bellatrix ή the Amazon Star). Και οι άλλοι φωτεινοί Αστέρες: β (Rigel), δ (Mintaka), ε (Αλνιλάμ -Alnilam), ζ (Alnitak), θ1 (Τραπέζιο), ι (Na’ir al Saif), κ (Saiph), λ (Heka ή Meissa), υ (Thabit).  

Από τους Αστέρες στον Ηριδανό (Eridanus) ο τελευταίος φωτεινός: α (Αχερνάρ - Achernar). Οι άλλοι, μερικοί των οποίων είναι: β(Cursa), γ(Zaurak), δ(Rana), η(Azha), θ(Acamar), ο1(Beid), ο2(Keid), τ2(Angetenar).  

Οι Αστέρες στο Λαγωό (Lepus): α (Arneb), β (Nihal).  

Ο Μικρός Κύων (Canis Minor): γ, δ, ε, ζ, η. Και ο φωτεινός Αστέρας στο στόμα: β (Gomeisa, Algomeyla, Gomelza) Ο φωτεινός Αστέρας Προκύων: α (Procyon, Elgomaisa, Antecanis).  

Οι φωτεινοί Αστέρες στην Ύδρα (Hydra): α (Αλφάρδ - Alphard ή Cor Hydrae ή Alfard ή Kalbelaphard), β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, λ, μ, ν, ξ, π, ρ, σ (Minhar al Shuja), τ (Ukdah), υ, φ, χ, ω.  

Εκείνοι στον Κρατήρα (Crater): α (Alkes), β, γ, δ, ε, ζ, η, ι, κ, λ.  

Ο Κόραξ (Corvus) έχει: α (Alchibah ή Alchita ή Al Chiba ή Al Minliar al Ghurab), β (Kraz in Becvar ή Tso Hea), γ (Gienah Ghurab ή Gienah), δ (Algorab ή Algores ή Algoral ή Algorel), ε (Minkar), ζ.  

Η Αργώ (Τρόπις - Carina, Πρύμνη - Puppis, Ιστία - Vela, Πυξίς- Pyxis, Περιστερά - Columba) έχει φωτεινούς αστέρες: α Τρόπις (Κάνωβος - Canopus ή Suhel ή Suhail), β Τρόπις (Miaplacidus), ε Τρόπις (Avior), ι Τρόπις (Scutulum ή Aspidiske), ζ Πρύμνη (Naos ή Shuhail Hadar), χ Πρύμνη (Asmidiske), γ Ιστία (Suhail ή Regor), κ Ιστία (Markab ή Marchab), γ Ιστία (Suhail al Muhlif ή Al Suhail al Muhlif), λ Ιστία (Suhail), φ Ιστία (Tseen Ke), α Περιστερά (Phact ή Phaet ή Phakt ή Phad), β Περιστερά (Wezn ή Wazn), λ Περιστερά (Tsze).  

Από εκείνους στον Κένταυρο (Centaurus) αυτοί στο ανθρώπινο σώμα: ζ, η, θ (Menkent), κ, μ, ρ, υ, φ, χ, ψ. Και οι φωτεινοί Αστέρες στο αλογίσιο σώμα: α1 (Rigel Kentaurus ή Rigil Kent ή Toliman), β (Agena ή Hadar), γ, ε, λ, ξ2, π, ρ, σ, τ.  

Οι φωτεινοί Αστέρες στο Λύκο (Lupus): α (Men), β, γ, δ, ζ, η, θ, κ, π, χ, ψ, φ.  

Εκείνοι στο Βωμό (Ara): α (Choo ή Tchou), β, δ, ε, ζ, η, θ, κ, λ, μ.  

Και οι φωτεινοί αστέρες στο Νότιο Στέφανο (Corona Australis): α (Alfecca Meridiana), β, γ, δ, ε, ζ, θ.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest