Οι τροχιακές θέσεις του Ήλιου και της Σελήνης που απαιτούνται από τις προρρήσεις ης Έκλειψης, υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τον Δυναμικό Χρόνο (TD) και αυτό επειδή είναι μια ενιαία χρονική κλίμακα. Ωστόσο, οι Άτρακτοι Ωρών και ο χρόνος της καθημερινής ζωής βασίζονται στον Παγκόσμιο χρόνο (UT). Για την μετατροπή των προρρήσεων της Έκλειψης από Δυναμικό χρόνο (TD) σε Παγκόσμιο χρόνο (UT), πρέπει να γωρίζομε την διαφορά μεταξύ αυτών των δύο χρονικών κλιμάκων. Η παράμετρος Δέλτα-T (ΔΤ) είναι η αριθμητική διαφορά, σε δευτερόλεπτα, μεταξύ των δύο αυτών. Δηλαδή: ΔΤ= TD - UT

Μπορούν να εξαχθούν παρελθούσες τιμές του ΔΤ από τα ιστορικά αρχεία. Συγκεκριμένα, εκατοντάδες παρατηρήσεις Εκλείψεων, Ηλιακών και Σεληνιακών, καταγράφηκαν από την αρχαιότητα, στην Ευρώπης, στη Μέση Ανατολή και στην Κίνα. Υπάρχουν χειρόγραφα και παρότι έχουν μικρή ακρίβεια, τα στοιχεία τους αποτελούν τη μόνη απόδειξη για την τιμή του ΔΤ πριν από το 1600 μΧ. Βέβαια, μετά την εφαρμογή του τηλεσκοπίου, περίπου το 1609 μΧ, έχουν γίνει χιλιάδες υψηλής ακριβείας παρατηρήσεις, για την Σελήνη και τους Αστέρες.
Ο αριθμός και η ακρίβεια των εν λόγω παρατηρήσεων δίνει πολύτιμα στοιχεία για τον καθορισμό του ΔΤ.

Αξίες του ΔΤ προερχόμενες από Ιστορικές καταγραφές
έτος ΔΤ σε δευερόλεπτα Κοινό λάθος σε δευτερόλεπτα
-500 17190 430
-400 15530 390
-300 14080 360
-200 12790 330
-100 11640 290
0 10580 260
100 9600 240
200 8640 210
300 7680 180
400 6700 160
500 5710 140
600 4740 120
700 3810 100
800 2960 80
900 2200 70
1000 1570 55
1100 1090 40
1200 740 30
1300 490 20
1400 320 20
1500 200 20
1600 120 20
1700 9 5
1750 13 2
1800 14 1
1850 7 μικρότερο από 1
1900 -3 μικρότερο από 1
1950 29 μικρότερο από 0.1

Στους πρόσφατους χρόνους, για τον καθορισμός του ΔΤ χρησιμοποιούνται ατομικά ρολόγια και ραδιο-παρατηρήσεις των κβάζαρς, έτσι είναι εντελώς ανεξάρτητος από τις Σεληνιακές Εφημερίδες. Στον Πίνακα που ακολουθεί δίονται οι τιμές του ΔΤ από το 1955 ως το 2005.

Λαμβανόμενες αξίες του ΔΤ από άμεσες παρατηρήσεις
έτος ΔΤ σε δευτερόλεπτα αλλαγή ανά πενταετία σε δευτερόλεπτα μέσος όρος ετήσιας αλλαγής σε δευτερόλεπτα
1955.0 +31.1 - -
1960.0 +33.2 2.1 0.42
1965.0 +35.7 2.5 0.50
1970.0 +40.2 4.5 0.90
1975.0 +45.5 5.3 1.06
1980.0 +50.5 5.0 1.00
1985.0 +54.3 3.8 0.76
1990.0 +56.9 2.6 0.52
1995.0 +60.8 3.9 0.78
2000.0 +63.8 3.0 0.60
2005.0 +64.7 0.9 0.18

Εκτός της περιόδου των παρατηρήσεων (500 πΧ έως το 2005 μΧ), η τιμή του ΔΤ μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας μια μακροπρόθεσμη μέση παραβολική κατεύθυνση:
ΔΤ = -20 + 32 * t^2 δευτερόλεπτα όπου, t = (year-1820)/100

Η επίδραση της παραμέτρου επιτάχυνσης της Σελήνης μπορεί να μελετηθεί αλλάζοντας την ονομαστική αξία του χρόνου, –26.0 τόξοδεύτερα/αιών/αιών. Οι τιμές που ακολουθούν, υιοθετούνται από τις αρχικές σχέσεις του ΔΤ

 • –22.44 /αιών/αιών στο IAU (1952) και στις σχέσεις των Αστρονομικών Εφημερίδων (μέχρι το 1960) relations
 • –23.8946 /αιών/αιών στις σχέσεις που έρχονται από Borkowski (1988) και Chapront-Touzé & Chapront (1991)
 • –25.7376 /αιών/αιών στις σχέσεις που έρχονται από Chapront και υιοθετούνται από το Jet Propulsion Laboratory της NASA
 • –26.0 /αιών/αιών σε διάφορες σχέσεις που έρχονται από Morrison και Stephenson
 • –30.0 /αιών/αιών στη σχέση που έρχεται από Stephenson (1978)
 • –37.5 /αιών/αιών στη σχέση που έρχεται από Muller & Stephenson (1975) και Stephenson & Clark (1978)

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

 • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

  Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

  Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest