Κώδικας είναι ένα σύνολο κανόνων για πολλά και ποικίλα θέματα της μαγείας. Κώδικας υπάρχει επίσης στην ταξινόμηση της Αλχημείας, της αστρονομίας, της θεραπευτικής.
Στην αραβική μαγεία τα είδη του κώδικα - جَفْر είναι ο κόκκινος, ο μυστικός, ο μαύρος, της στοιχειοθέτησης, του φωτός, της ομιλίας. Συνήθως η έναρξη γίνεται με έναν τρόπο, αυτόν της ανάπτυξης από μια απλή πρόταση, που ας την ονομάσουμε αίτημα.
Τα γράμματα της πρότασης γίνονται αριθμοί και στην συνέχεια, οι αριθμοί πάλι γίνονται γράμματα. Για παράδειγμα το 1523, γίνεται ج ك ث غ και όμοια το 110 γίνεται ي ق . Η έναρξη της μαγικής πράξης γίνεται με το διαχωρισμό και την επέκταση της πρότασης. Ανάλογα με την φύση της εργασίας, θα υπάρχει διπλασιασμός γραμμάτων, αφαίρεση των διπλών ή διάσπαση σε αρμονικά πολλαπλάσια.
Οι αντιστοιχίες που υπάρχουν σε όλα τα είδη του κώδικα, είναι ταξινομήσεις των γραμμάτων, όπως βλέπεις στον πίνακα πιο κάτω. Για παράδειγμα, το γράμμα السين έχει αντίστοιχό του γράμμα το الالف , το الباء είναι το αντίστοιχο του العين και όμοια πάνε τα γράμματα. Οι αντιστοιχίες χρησιμοποιούνται από την εποχή του Αριστοτέλη για να καλύψουν την απώλειας της προφοράς προκειμένου να εμφανιστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, ας πούμε πως έχουμε το ا ل ل ق και αλλάζοντας το γράμμα ق με την αντιστοιχία του που είναι το هـ, μετά βγαίνει το αποτέλεσμα هـ ا ل ل .

Αυτός είναι ο πίνακας αντιστοιχιών των γραμμάτων

ا
ب
ج
د
هـ
و
ز
ح
ط
ي
ك
ل
م
ن

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50

س
ع
ف
ص
ق
ر
ش
ت
ث
خ
ذ
ض
ظ
غ

60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

Οι δημοφιλείς κώδικες της μαγείας

Ένας πολύ δημοφιλής και εύχρηστος κώδικας είναι αυτός του τετραγώνου.

Είναι από τα πιο διάσημα τμήμα του κώδικα και χρησιμοποιείται στις περισσότερες μεθόδους. Ο κανόνας του είναι πολύ γνωστός και το σχήμα του είναι:

15
4
5
10

6
9
16
3

12
7
2
13

1
14
11
8

Ο πίνακας της φύσης των γραμμάτων του κώδικα

Πίνακας των φύσεων των γραμμάτων χρησιμοποιείται σε όλα τα είδη των κωδίκων.

النار
الهواء
الماء
التراب

ا
ب
ج
د

ه
و
ز
ح

ط
ي
ك
ل

م
ن
س
ع

ف
ص
ق
ر

ش
ت
ث
خ

ذ
ض
ظ
غ

Όμως υπάρχει μια άλλη κατάταξη των φύσεων, καθόλου γνωστή ευρέως, που είναι από τα μεγαλύτερα μυστικά της μαγείας, όπως βλέπεις στον πίνακα που ακολουθεί.

نار
ا
ب
ج
د
هـ
و
ز

هواء
ح
ط
ي
ك
ل
م
ن

ماء
س
ع
ف
ص
ق
ر
ش

تراب
ت
ث
خ
ذ
ض
ظ
غ

Ο πίνακας των συνδέσεων των γραμμάτων με τους αριθμούς. Κάθε γράμμα έχει έναν αριθμό. .

ا
ب
ج
د
ه
و
ز
ح
ط
ي
ك
ل
م
ن

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50

س
ع
ف
ص
ق
ر
ش
ت
ث
خ
ذ
ض
ظ
غ

60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

Ο πίνακας Αμπνταθ - ابتث είναι το ηλιακό αλφάβητο και εμπεριέχει όλα τα ηλιακά μυστήρια. Με αυτόν τον τρόπο γράφονται τα γράμματα σε λεξικό.

ن
و
ه
ي

ق
ك
ل
م

ظ
ع
غ
ف

ش
ص
ض
ط

ذ
ر
ز
س

ج
ح
خ
د

ا
ب
ت
ث

Ο πίνακας Άγιακγ - ايقغ είναι το μεγάλο αλφάβητο μαζί με τους βαθμούς του.

 

ض
ط
ص
ظ

 

ع
ذ
ح
ف

 

و
س
خ
ز

 

ت
ه
ن
ث

9

ل
ش
د
م

5
6
7
8

ب
ك
ر
ج

1
2
3
4

أ
ي
ق
غ

Ο πίνακας Ατζχαζατ είναι επίσης ένας μεγάλος κώδικας και ο κύκλος του είναι ανάλογος με εκείνον του Μπαντούχ - بدوح  που προκύπτει από αυτόν τον πίνακα.

ع
ص
ر
ت
خ
ض
غ

ب
د
و
ح
ي
ل
ن

س
ف
ق
ش
ت
ذ
ظ

ا
ج
ه
ز
ط
ك
م

Ένας άλλος αξιόλογος πίνακας γραμμάτων στον κώδικα είναι αυτός των πλανητών.

Σελήνη

Ερμής

Αφροδίτη

Ήλιος

Άρης

Δίας

Κρόνος

قمر

عطارد

زهرة

شمس

مريخ

مشترى

زحل

ذ ض ظ غ

ش ت ث خ

ف ص ق ر

م ن س ع

ط ي ك ل

هـ و ز ح

ا ب ج د

Και οι συσχετίσεις τους με το ηλιακό αλφάβητο

Σελήνη

Ερμής

Αφροδίτη

Ήλιος

Άρης

Δίας

Κρόνος

قمر

عطارد

زهرة

شمس

مريخ

مشترى

زحل

ن و هـ ى

ق ك ل م

ظ ع غ ف

ش ص ض ط

ذ ر ز س

ج ح خ د

ا ب ت ث

Επίσης υπάρχουν οι συσχετίσεις των γραμμάτων με τα ζώδια

السنبله

الاسد

السرطان

الجوزا

الثور

الحمل

ل م ن

ي ك ل

ح ط ي

هـ و ز

ج د ه

ا ب ج

الحوت

الدلو

الجدى

القوس

العقرب

الميزان

ض ظ غ

خ ظ ض

ت ث خ

ق ر ش

ف ص ق

س ع ف

Καθώς επίσης και τα γράμματα των βασιλιάδων των μηνών

Απρίλιος

سعقياييل

Μάιος

دعهيايل

Ιούνιος

دبررنودر

Ιούλιος

تفقيون

Αύγουστος

تردوعوز

Σεπτέμβριος

موريايل

Οκτώβριος

مخدرون

Νοέμβριος

بارباغ

Δεκέμβριος

أندغيور

Ιανουάριος

مققيايل

Φεβρουάριος

حشيندرموس

Μάρτιος

ايريايل

Μέσα στους κώδικες περιέχονται οδηγίες αστρολογικής φύσης για διάφορες ανάγκες και εργασίες. Όπως για παράδειγμα, αν θέλεις να γίνει ότι ζητάς, τότε «Άφησε να είναι ο ωροσκόπος στο Λέοντα και ο Ήλιος στο δέκατο στον Ταύρο ή στο τελευταίο δοξασμένο ζώδιό του στο δέκατο. Και πρόσεξε να είναι ο Δίας στον ωροσκόπο ή στο έβδομο ή στο τέταρτο και πρόσεξε την πτώση της κακής τύχης στις σταθερές γωνίες. Και η Σελήνη να είναι ωφέλιμη…»

Και βεβαίως σαφείς οδηγίες για την μαγική εργασία. Γιατί τίποτα δεν γράφεται τυχαία στο χρόνο. Ορίζεται λοιπόν, πως για σημαντικά γραψίματα πνευματικής εργασίας, δηλαδή φυλακτά, είναι αναγκαίο πρώτα, να σεβαστείς τους όρους και τους κανόνες που έχεις καθήκον και από τους οποίους θα εξαρτηθεί το επιθυμητό για την επιτυχία της εργασίας και την ολοκλήρωση. Οι κανόνες είναι απλοί και ταυτόχρονα περίπλοκοι. 

Σε συντομία είναι:
Πρώτο: απομακρύνσου από τους κατοικούντες και μείνε χωρίς αυτούς ως να ολοκληρώσεις την εργασία, και αυτό είναι για την πλειοψηφία των Συμφωνιών.

Δεύτερο: καθαρότητα. Να είσαι καθαρός στην ψυχή, στο σώμα, στα ρούχα, στο μέρος επίσης που θα πραγματοποιηθεί η εργασία.

Τρίτο: να τιμάς τις παρατηρήσεις της αστρονομίας και τις ενώσεις των πλανητών, γιατί από τις περιόδους αυτές επηρεάζεται η επιτυχία ή η αποτυχία των εργασιών.

Τέταρτο: πάρε την φύση του ποθούντα ή ποθούμενου, στην κύρια ιδιότητα της εκτίμησης, ακριβώς όπως αναφέρονται από τους σοφούς και τους αρχηγούς شيوخ. Αν βρεις για τον ποθούντα πύρινη φύση, εργάσου κοντά σε φωτιά. Αν η φύση είναι αέρας, εργάσου ειδικά με τον αέρα. Αν η φύση είναι γήινη, εργάσου σε εξάρτηση με τη γη, φρόντισε η εργασία να θαφτεί κοντά στο σπίτι κλπ. Αν η φύση είναι υδάτινη εργάσου ειδικά με νερό, δηλαδή να ξεβάψεις την εργασία με νερό κλπ

Πέμπτο: καθόρισε το μέρος της εργασίας όπως αναφέραμε, να είναι καθαρό και μακριά από ανθρώπους, τουλάχιστον ένα δωμάτιο απόσταση από το σπίτι και το καλύτερο είναι να έχει χωμάτινο δάπεδο, χωρίς ζωύφια ή ότι άλλο ζωικό, έστω κι αν είναι ταριχευμένο, να μην έχεις εμμηνόρροια ή ακαθαρσίες από πέος ή αιδοίο.

Έκτο: η στάση του σώματος ακριβώς όπως λένε οι γνώστες, είναι αναγκαίο να διαμορφώνεται σύμφωνα με την κατεύθυνση όπως ακριβώς έρχεται στη διαίρεση των τεσσάρων διαστημάτων (βορράς, νότος κλπ) ή προς την Κίμπλα για να έχεις την πιο μεγάλη σου ευλογία.

Έβδομο: το θυμίαμα να είναι κατάλληλο για την εργασία εφόσον υπάρχει ο όρος να βάλεις υποχρεωτικά. Αν δεν υπάρχει όρος, τότε γνώριζε πώς να διαλέγεις τα θυμιάματα της μέρας ή χρησιμοποίησε το θυμίαμα για τη φύση του ποθούντα ή του ποθούμενου.

Όγδοο: μετά το τέλος του γραψίματος κι αν μπορείς, είναι το καλύτερο να περιστρέψεις την εργασία σε σαμπία από ροδιά, που είναι φτιαγμένη από τρία κλαδάκια πικρής ή γλυκιάς ροδιάς. Προτίμησε να κάνεις δύο, ένα με την πικρή ροδιά και ένα με την γλυκιά ροδιά και εφάρμοσε όλα όσα πρέπει στην κατάλληλη εργασία. Μπορείς ακόμα να κάνεις μιας σαμπίγια από κλαδάκια ελιάς και από κλαδάκια αμυγδαλιάς. Μετά κρέμασε την εργασία στην Σαμπία και θύμιασε και πες την επωδή κλπ.

Ένατο: η αστρολογία είναι χρήσιμη στην αναζήτηση των άστρων και το σύνολο των ερευνητών δεν καταλαβαίνει το νόημά της. Αυτό σημαίνει πως τοποθετείς την εργασία κάτω από τους αστέρες στην καθορισμένη χρονική περίοδο που ορίζει η φύση της. Υπάρχουν πολλές ώρες καλές για κάθε εργασία. Και πρέπει να αρχίσεις με δύο Ρακά για να έχεις την ικανοποίηση και ολοκλήρωση σε ότι κάνεις.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest