Λένε οι Σοφοί πως πρέπει να υπολογίζομε με γράμματα την εσωτερική πλευρά του φυλακτού σφαιρικά, του μυστικού που προσωποποιεί τη γη. Μετά ξεκινά η αρμονία του Θεού στη συμφωνία και κατά γράμμα και κατά αριθμό. Και αυτό είναι για το όνομα στη συμφωνία, στην πλευρά του και στην περιοχή του και στη διάμετρό του και επίσης για τη συμφωνία του στην εργασία.
Και τα γράμματα είναι η μήτρα (η μητέρα που τα γεννά) και η κόρη είναι οι αριθμοί. Βρίσκεις την δράση από αυτό το αντικείμενο, από αυτό τον αριθμό και τα γράμματα. Η προφορά δεν δίνει το όνομα της συμφωνίας (ουαφίκ), αλλά η μέθοδος της παράστασης.
Ας δούμε τις συμφωνίες των αριθμών στη μέθοδο του τριγώνου (3*3):

Σύνθεση
(διαμορφώνεται από τα ονόματα και τα εδάφια), γεωμετρία (διαμορφώνεται από τους αριθμούς), ένωση (διαμορφώνεται από τα γράμματα και τους αριθμούς τους) και η λέξη συμμετέχει για να ακολουθήσει σοφά αυτή την τέχνη που παραμένει και οι αριθμοί τοποθετούνται στα ουαφίκ ξεκινώντας από το ένα και το συμπληρώνουν αρμονικά. Επηρεάζει τους οσφύες, την οσφυϊκή χώρα. Υλικά, το διαμάντι, το λαζούριο. Ιδιότητες: δημιουργία, κατανόηση, αλαζονεία, υπεροψία.

Μια σύνοψη σχετικά με το τρίγωνο ουαφίκ
Πιστεύεται πως αυτό το ουαφίκ κρατά τη γνώση της επιστήμης, των μυστικών, του φωτός, των αριθμών και της απόδειξης. Και ότι αυτό καλύπτει τα πνεύματα που φθάνουν γύρω του σε κύκλο για να καθίσουν πάνω του, στο Θρόνο της κάθαρσης και το όνομά του προέρχεται από τον Αδάμ. Αδάμ σημαίνει η μικρογραφία τούτου του κόσμου και είναι μέσα στον Αδάμ το σύνολο των μυστικών του και τούτος ο κόσμος λέγεται Σουφ.
Η εικόνα του ήταν στην μορφή της τρίεδρης πυραμίδας. Και αυτός είναι ο τρόπος της κατανομής της:

ب ط د           ز هـ ج                    و ا ح

Και αυτά είναι τα αυθεντικά γράμματα και έτσι εδραιώνεται δια του ενός στο γράμμα الألف και διαφέρει κατά ένα στο επόμενο, στο γράμμα الباء και όμοια διαφέρει στο τρίτο γράμμα, το الجيم και διαμορφώνεται αυτή η εικόνα:

4

9

2

 

د

ط

ب

3

5

7

Τα γράμματα και οι αριθμοί τους

ج

هـ

ز

8

1

6

 

ح

ا

و

Αν διερευνήσεις το ουαφίκ βελτιώνοντάς το κατά 9 βαθμούς και αυτό σημαίνει μορφοποίηση, τότε ο Αδάμ είναι στη μήτρα και γνώριζε πως ο λόγος του Αδάμ σημαίνει την έκφραση της ενότητας της ανθρωπότητας. Αν συλλεχθεί ο αριθμός των γραμμάτων εντός του ουαφίκ, υποστηρίζεται ο αριθμός 45 και έτσι αρχίζομε το όνομα Αδάμ (آدم).

45

=

م

د

ا

45

=

40

4

1

Και αυτό είναι το σύνολο του ολοκληρωμένου ουαφίκ

Ξεκινάμε να υπολογίζομε μια πλευρά και λαμβάνομε 15 και όμοιος αριθμός λαμβάνεται από το όνομα της Εύας (حواء) και το βρίσκομε ως ακολούθως:

15

=

ا

و

ح

15

=

1

6

8

Και μέσω αυτής της εδραίωσης μια θεωρεία υπάρχει, πως η Εύα βγήκε από την πλευρά του Αδάμ μαθηματικά, ως εκ τούτου υψώθηκε το τρίγωνο δια του ονόματός των.


Και οι ρίζες του ουαφίκ είναι οκτώ: Το κλειδί, η κλειδαριά, το δίκαιο, η βάση, η συμφωνία (ουαφίκ), η αξιολόγηση (περιοχή), η διακυβέρνηση (μέτρο), ο σκοπός. Έτσι το κλειδί είναι ο μικρότερος αριθμός που ιδρύεις στο ουαφίκ, η κλειδαριά είναι ο μεγαλύτερος αριθμός στο ουαφίκ.

Ένα παράδειγμα είναι αυτό που ακολουθεί. Κάνοντας χρήση τα ονόματα και τα εδάφια στο ουαφίκ του τριγώνου, ξεκινάμε από το هو الله أحد (ο Θεός είναι Ένας).

90

=

احد

الله

هو

90

=

13

66

11

Πάρε το 90 και μείωσε από αυτό 12 και αυτό μορφοποιείται από την αφαίρεση.

90-12=78, διαιρούμε τον αριθμό 78 με το 3 και γίνεται το αποτέλεσμα ως ακολούθως 78÷3=26. Ο αριθμός 26 είναι το κλειδί, το οποίο τοποθετείς στη θέση 1, μετά μοιράζεις δια της ορθότητας ένα - ένα και μέχρι να βρεις την κλειδαριά.

29

34

27

28

30

32

33

26

31

Και προσθέτεις στις κατακόρυφες γραμμές εξωτερικά στο ουαφίκ, το μυστικό εδάφιο και το άλλο εδάφιο (قوله الحق وله الملك) γράφεται στα στοιχεία του στο ουαφίκ πάνω στις τέσσερις πλευρές, όπως στο σχέδιο. Και εφαρμόζεται αυτό πάνω σε όλα τα ουαφίκ, αλλά η αφαίρεση από τον αριθμό των ονομάτων ποικίλει στην συμφωνία στο τέλος. Και ονομάζεις μυστικό το ουαφίκ. Και η μέθοδος των τμημάτων του των ουαφίκ, ο καθορισμός, τα τμήματα, οι ιδιότητες και οι ταξινομήσεις των τμημάτων του από το ουαφίκ στον καθορισμό, τις διαιρέσεις, τις ιδιοκτησίες, τη βοήθεια.

Οι ωφέλειες των ουαφίκ
Τρίγωνο
:  για τις καλοκάγαθες πράξεις και για να κάνεις τις δύσκολες δράσεις εύκολα εφικτές, όπως η ελευθέρωση φυλακισμένου, η διευκόλυνση παιδιών, η αποζημίωση διενέξεων, η κατάκτηση του εχθρού. Ακόμα για δραστηριότητες αναξιοπρεπείς αλλά και για πράξεις θεραπείας από κωλικό.
Τετράγωνο:
  για καλοκάγαθες πράξεις όπως η αγάπη, η προσέλκυση, η απαγόρευση σκληρής εργασίας, η βοήθεια στον πόλεμο, η δόξα, η αποδοχή, η ενίσχυση των ηγετών και το κέρδος της αγάπης των γυναικών.
Πεντάγωνο:
για καλοκάγαθες πράξεις όπως η κατεύθυνση ασθένειας αλλά και αυτές του χωρισμού, της εχθρότητας, της ερήμωσης, της μοναξιάς και της εξύβρισης. Ακόμα για να αγαπήσουν τις γυναίκες. 
Εξάγωνο:
για καλοκάγαθες πράξεις όπως εξευγενισμός, δόξα και προσωπικότητα. Επίσης για χτίσιμο, νίκη και αύξηση χρημάτων.
Επτάγωνο:
για κατάκτηση και κυρίευση του εχθρού και προώθηση των επιστημών και το σταμάτημα της μαγείας. Ακόμα για να αποκτήσει χρυσό η χώρα.
Οκτάγωνο:
για καλοκάγαθες ή όχι πράξεις. Όπως δόξα, έλξη βροχής, θεραπεία από ασθένεια, πηγαιμός στην τρέλα, προώθηση επιστημών, αρχή επιχειρήσεων και κρύψιμο από τα μάτια του κόσμου. 
Εννεάγωνο:
για καλοκάγαθες πράξεις όπως προσωπικότητα, αποδοχή, πληρωμή φιλονικίας και οτιδήποτε δολοπλοκεί. Και για αγάπη και υποστήριξη, βοήθεια στον πόλεμο και για να σταματήσει το κρύωμα στις φλέβες και θεραπεία πτυέλων. 
Δεκάγωνο:
για το μεγαλείο, τη λαμπρότητα, την τιμή, τη δόξα. Επίσης για την έλλειψη σιδήρου, την απώθηση δηλητηρίου, την εξαφάνιση επιδημίας, την διευκόλυνση των εντολών στην εργασία, την ικανοποίηση της ανάγκης από πρίγκιπες και κυβερνήτες, για βοήθεια στον πόλεμο και τα όμοια.

Οι τιμητικές θέσεις
Τα 4 στοιχεία ορίζονται από τους επτά πλανήτες και όποια τους ανήκουν από τα γράμματα και τα μέταλλα και τις ιδιοκτησίες των φύσεων. Όμοια κάθε ένα από τα στοιχεία και όλα μαζί βρίσκονται στο σύμπαν και παρομοίως η γνώση στο παρόν και δεν διαχωρίζεται από αυτές τις φύσεις και αν κοιτάξομε στα γράμματα βλέπομε σε αυτά πως υπάρχουν 4 τμήματα με καθένα από 7 γράμματα. Συνοψίζοντας ο πίνακας είναι:

Πύρινη φύση

ا  هـ  ط  م  ف ش ذ

Φύσης ξηρής και θερμής

Γήινη φύση

ب  و  ي  ن  ص  ت  ض

 Φύσης ψυχρής και ξηρής

Αέρινη φύση

ج  ز  ك  س  ق  ث  ظ

 Φύσης θερμής και υγρής

Υδάτινη φύση

د  ح   ل  ع   ر  خ   غ

 Φύσης ψυχρής και υγρής

Τα γράμματα της φωτιάς εξάγουν τη φύση του πυρός και επιπλήττουν με αυτό τις ψυχές. Αυτό το χρησιμοποιείς για να εξάγεις το στοιχείο στην εργασία. Υπερισχύει η φύση στο σύνολο της εργασίας και δείχνει αυτήν ακριβώς τη φύση αναφορικά στη σχέση με την κάθε φύση στη ψυχή.

Τα πνεύματα της φωτιάς πάνε μαζί με τον αέρα, τα πνεύματα της γης πάνε μαζί με το νερό και υποστηρίζουν έτσι τα πνεύματα χιλιάδες και χιλιάδες. Και από αυτά άλλα καταστρέφουν και άλλα που διαφέρουν. Όλα διαμορφώνουν το σύνολο της συμπεριφοράς στη φύση των γραμμάτων.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό:

Αν υπάρχει ένα άτομο που να είναι φλεγματικό (ψυχρός, απαθής), τότε αυτό είναι στην φύση της υγρασίας. Για το νερό, η συμπεριφορά στην ισορροπία της φύσης είναι η φωτιά.  Επίσης, αν στο χαρακτηριστικό του ονόματος υπάρχει κυριότητα από την ίδια τη φύση της φωτιάς, αυτό θα μετακινηθεί προς το κρύο δίνοντας στο όνομα το γράμμα έχει πολύ αέρα για να το ενδυναμώσει έναντι στη φωτιά και να την εξαλείψει στο όνομά του.

Οι φύσεις των επτά πλανητών γράφονται στον πιο κάτω πίνακα

Πλανήτης

Στοιχειακή ιδιότητα

Ιδιοσυγκρασία

Ήλιος

Θερμή (5), Ξηρή (2)

Αιματώδης – Χολερική

Σελήνη

Υγρή (6), Ψυχρή (5)

Λυμφατική – Φλεγματική

Κρόνος

Ξηρή (3), Ψυχρή (2,5)

Μελαγχολική – Νευρική

Δίας

Θερμή (1,5), Ξηρή (1)

Αιματώδης

Άρης

Θερμή (2,5), Ξηρή (3)

Χολερική – Αιματώδης

Αφροδίτη

Υγρή (4), Θερμή (0,5)

Λυμφατική – Φλεγματική

Ερμής

Ψυχρή (1,5), Ξηρή (1)

Μελαγχολική – Νευρική (μικτή)

Ο υπολογισμός για τον πλανήτη Ήλιο και τη Σελήνη:

Μια ωφέλιμη αναφορά από τον Ερμή τον Τρισμέγιστο (هرمس الهرامسة ) εκτιμάται στη σύνδεση της γης με τον ουρανό, ότι δεν απορροφάται πλήρως αριθμητικά, παρόλο που αυτός είναι ο κανόνας είναι της σταθερότητας. Ο Ερμής είπε:

«كما في السماء كذلك على الأرض»

όπως είναι στον Ουρανό, όμοια στη Γη

και εξηγεί αυτό το νόημα δια της ορθότητας της επιστήμης των Περιγραφόμενων (المشروحة ) διαγώνια της θέσης. Τότε στον ουρανό μορφοποιούνται οι 4 εποχές που είναι ισοδύναμες με την άνοιξη (الربيع), το καλοκαίρι (الصيف), το φθινόπωρο (الخريف), τον χειμώνα (الشتاء) και εφαρμόζονται στη γη αποκαθιστώντας τις 4 φύσεις. Αν εφαρμόσομε την εποχή της άνοιξης τότε υπερισχύει το στοιχείο του αέρα, την εποχή του θέρους το στοιχείο της φωτιάς, την εποχή του φθινοπώρου το στοιχείο της γης και την εποχή του χειμώνα το στοιχείο του νερού. Και όμοια στον ουρανό οι 7 πλανήτες διαμορφώνουν το ηλιακό σύστημα (المجموعة الشمسية). Υπάρχει αμοιβαία σχέση με αυτό στις επτά ημέρες της εβδομάδας και αυτό επεκτείνεται στη γη. Έτσι, επισυνάπτεται κάθε πλανήτης σε μια ημέρα: για την Κυριακή (الأحد) ο Ήλιος (الشمس), για τη Δευτέρα (الاثنين) η Σελήνη (القمر), για την Τρίτη (الثلاثاء) ο Άρης (المريخ), για την Τετάρτη (الأربعاء) ο Ερμής (عطارد), για την Πέμπτη (الخميس) ο Δίας (المشتري), για την Παρασκευή (الجمعة) η Αφροδίτη (الزهرة) και για το Σαββάτο (السبت) ο Κρόνος (زحل) και αυτό γίνεται σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ημερών και όχι πάνω στην ταξινόμηση των τροχιών. Και βρήκε ότι στον ουρανό είναι 12 αστερισμοί, ολοκληρωμένα δεμένοι στους 12 μήνες και βρήκε ότι η Σελήνη πορεύεται μέσα σε 28 τόπους (Σταθμούς ή Οίκους) και έτσι δένεται μαζί με τα 28 γράμματα.

كذلك على الأرض

كما في السماء

Οι 4 φύσεις

Αέρας

Φωτιά

Γη

Νερό

άνοιξη

θέρος

φθινόπωρο

χειμώνας

Οι 4 εποχές

Οι επτά ημέρες

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Ήλιος

Σελήνη

Άρης

Ερμής

Δίας

Αφροδίτη

Κρόνος

Οι επτά πλανήτες

Οι 12 μήνες

نيسان

أيار

حزيران

تموز

آب

أيلول

تشرين أول

تشرين ثاني

كانون أول

كانون ثاني

شباط

مارس

Κριός

Ταύρος

 Δίδυμοι

Καρκίνος

Λέων

Παρθένος

Ζυγός

Σκορπιός

Τοξότης

Αιγόκερως

Υδροχόος

Ιχθείς

Τα 12 ζώδια

Τα 28 γράμματα

ا

 ب

 ج

 د

 هـ

 و

 ز

 ح

 ط

 ي

 ك

 ل

 م

 ن

 س

 ع

 ف

ص

 ق

 ر

 ش

 ت

 ث

 خ

 ذ

 ض

 ظ

 غ

شرطين
بطين
ثريا
دبران
هقعة
هنعة
ذراع
نثره
طرفه
جبهه
زبرة
صرفه
عوا
سماك

الغفر
زبانا
اكليل
قلب
شوله
نعائم
بلده
ذابح
سعد بلع
سعد السعود
اخبية
مقدم
مؤخر
رشا

Οι 28 Σεληνιακοί Σταθμοί

نيسان  Απρίλιος,  أيار Μάης, حزيران   Ιούνιος,  تموز Ιούλιος, آب Αύγουστος, أيلول Σεπτέμβριος, تشرين  أول  Οκτώβριος, تشرين ثاني Νοέμβριος, كانون الأوَّل Δεκέμβριος, كانون الثاني‏ Ιανουάριος, شباط Φεβρουάριος, مارس  Μάρτιος

Έτσι κοιτώντας με προσοχή αυτό το μυστικό, ότι είναι κρυμμένο εμφανίζεται, διαφωτίζει με καθαρότητα πως το σύνολο σε αυτό το σύμπαν, τμήμα με τμήμα συσχετίζεται. Ως εκ τούτου είναι καθαγιασμένο από τα μυστικά πρωτόκολλα της Σοφίας στην εσωτερική του ύπαρξη.

… και όποιος προχωρά με τη φαντασία θέλει να διαποτιστεί με καθαρό νερό, να δει τα μάτια της ζωής μέσα από τον ύπνο….

Οι γνώσεις του σύμπαντος είναι η επιστήμη που μας διδάχθηκε από το ίδιο το σύμπαν. Όμως σήμερα θεωρείται πως ένα μεγάλο κομμάτι της πέθανε στο πέρασμα της πληροφόρησης των στοιχείων της. Ο άνθρωπος αναζητά τη γνώση από αυτό το σύμπαν και παίρνει τα σύμβολα έχοντας την επιθυμία να συμπεραίνει από αυτά, να γίνει στον ίδιο ορατό το πρόσωπο της αλήθειας. Κανονικά, θα πρέπει να εγκαταλείψει την αναζήτησή του αρχικά, γιατί κουβαλά μαζί του την γνώση. Αυτό που πρέπει να κάνει, είναι να αναζητήσει αυτόν που θα την αφυπνίσει.
 

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة الله هي العليا

الله

عرش الماء

و محيط الوجود بالألف و الهاء

لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام

Οι λέξεις του Θεού είναι οι πιο Υψηλές. Θεέ!. Θρόνε του ύδατος.

Και η περιφέρεια της Ύπαρξης είναι δια του Αλίφ και του Χε.

Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από αυτόν τον Μεγαλειώδη και Τιμημένο.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest