Το Εβραϊκό αλφάβητο έχει 22 πρωταρχικά γράμματα. Με την αποδοχή των κανόνων της γραμματικής επτά ζεύγη των γραμμάτων έχουν την ίδια μορφή με ένα μέλος από κάθε ζευγάρι, έχοντας μία τελεία στο μέσον. Η τελεία αλλάζει την προφορά ελαφρά στο γράμμα. Αυτά τα επτά ζεύγη είναι οι επτά Διπλότητες. Δώδεκα γράμματα δεν έχουν τελεία για να απλωθούν σε ζεύγη και καλούνται απλά γράμματα. Αυτά τα μοναχικά γράμματα, καλούνται “Μητέρες”.
Η “Διαθήκη του Αυθύπαρκτου” ή “η Διαθήκη του Μοναδικού” εμφανίζει τη σύνθεση των άλλων δύο στοιχείων. Ένα στοιχείο είναι “η λέξη της γλώσσας”, για παράδειγμα ο λόγος και το άλλο στοιχείο είναι “ο φαλλός με περιτομή”. Ο συμβολισμός των δύο αναδιπλώνεται σε δύο βασικές συμφωνίες, του πνεύματος και της σάρκας που είναι τα σπουδαιότερα εργαλεία της δημιουργίας, το ένα θείο και το άλλο ανθρώπινο, αντίστοιχα.

Τα τρία γράμματα, Άλεφ, Μεμ και Σιν καλούνται “Μητέρες ή μητρικά γράμματα”. Αυτά έχουν θεμελιωθεί και οικοδομηθεί σε ένα θόλο από αξίες και ευθύνες.
Τα τρία μητρικά γράμματα απαρτίζουν ένα σπουδαίο, απόκρυφο κρυμμένο μυστικό, που εκποιείται με έξι δακτυλίους. Από αυτούς τους δακτυλίους πηγάζει, φωτιά και νερό, διαχωρίζοντάς τους σε αρσενικούς και θηλυκούς. Οι τρεις Μητέρες Άλεφ, Μεμ, Σιν η οικοδόμηση των έξι δακτυλίων και από αυτές γεννήθηκαν οι Πατέρες, εκ των οποίων δημιουργήθηκε το κάθε τι.
Αυτές, στο Σύμπαν είναι ο αέρας, το νερό και η φωτιά. Ο Ουρανός δημιουργήθηκε από τη φωτιά, η γη δημιουργήθηκε από το νερό και ο αέρας καθορίστηκε σαν ισορροπία, μεταξύ της φωτιάς και του νερού.
Αυτές, στο Χρόνο είναι η φωτιά, το νερό και η πνοή. Η ζέστη αναπτύχθηκε από τη φωτιά, το κρύο αναπτύχθηκε από το νερό και η συγκράτηση της πνοής καθορίστηκε σαν ισορροπία, μεταξύ τους.
Οι απόκρυφες Γραφές λένε ό,τι οι τρεις Μητέρες χαράχθηκαν ανεξίτηλα, τεμαχίστηκαν και σφραγίστηκαν στο Σύμπαν, στο Χρόνο και στην Ψυχή, με αρσενική και θηλυκή φύση. Το Άλεφ βασιλεύει πάνω στην πνοή, το Μεμ βασιλεύει πάνω στο νερό και το Σιν βασιλεύει πάνω στη φωτιά.

Οι επτά Διπλότητες. “Μπεθ, Γκίμελ, Ντάλεθ, Καφ, Πε, Ρες, Τάου”
Αυτές οικοδόμησαν την ζωή, την ειρήνη, τη σοφία, τον πλούτο, την αφθονία, την ομορφιά, την ευσπλαχνία, τη σπορά και την ισχύ. Η δομή τους είναι από μαλακό και σκληρό, από δύναμη και αδυναμία. Είναι διπλές επειδή είναι μετακινούμενες, μετατοπισμένες. Η μετατόπιση της ζωής είναι ο θάνατος. Η μετατόπιση της ειρήνης είναι το κακό. Η μετατόπιση της σοφίας είναι η αφροσύνη. Η μετατόπιση της αφθονίας και του πλούτου είναι η φτώχεια και η ανεπάρκεια. Η μετατόπιση της ομορφιάς, της φιλοφροσύνης και της ευσπλαχνίας είναι η αποκρουστικότητα, η κακομορφία. Η μετατόπιση της σποράς είναι η ερήμωση, η μοναξιά και η θλίψη. Η μετατόπιση της ισχύος είναι η υποδούλωση, η υποταγή και η δουλεία.
Επτά και όχι έξι, επτά και όχι οκτώ. Οι Γραφές λένε: “Ερεύνησε με αυτές και εξέτασε μέσα από αυτές. Κάνε κάθε πράγμα να στέκεται στη δική του ουσία και φύση και κάνε το Δημιουργό του Σύμπαντος να κάθεται στη βάση Του”.

Τα 12 Στοιχεία: Χε, Βαυ, Ζάιν, Χεθ, Τεθ, Ιόδ, Λάμεντ, Νουν, Σάμεχ, Αΐν, Τζάντε και Κόφ.
Αυτά θεμελίωσαν την όραση, την ακοή, την οσμή, το λόγο, τη γεύση, τη συνουσία, τη δράση, την κίνηση, το θυμό, το γέλιο, τη σκέψη και τον ύπνο. Η καταμέτρησή τους είναι τα δώδεκα διαγώνια όρια: το βόριο-ανατολικό όριο, το νότιο-ανατολικό όριο, το ανώτερο-ανατολικό όριο, το κατώτερο-ανατολικό όριο, το χαμηλότερο-βόριο όριο, το νότιο-δυτικό όριο, το βόριο-δυτικό όριο, το ανώτερο-δυτικό όριο, το χαμηλότερο-δυτικό όριο, το ανώτερο-δυτικό όριο, το κατώτερο-δυτικό όριο, το χαμηλότερο-δυτικό όριο, το ανώτερο-νότιο όριο, το χαμηλότερο-νότιο όριο. Κατ’ επανάληψη, αυτά απλώνονται για πάντα και πάντα. Είναι οι Βραχίονες του Σύμπαντος.
Με αυτά εξερευνήθηκαν οι δώδεκα αστερισμοί στο Σύμπαν: Ο Κριός, ο Ταύρος, οι Δίδυμοι, ο Καρκίνος, ο Λέων, η Παρθένος, ο Ζυγός, ο Σκορπιός, ο Τοξότης, ο Αιγόκερως, ο Υδροχόος και οι Ιχθείς. Είναι οι δώδεκα Εβραϊκοί μήνες στο έτος: Νισάν, Ιγιάρ, Σιβάν, Ταμμούζ, Αβ, Ελούλ, Τίσρι, Μαρκεσβάνι, Κίσλεβ, Τεβέτ, Σεβάτ, Αντάρ.

Η Καμπαλιστική εκδοχή για τα 22 γράμματα του Εβραϊκού αλφαβήτου

Άλεφ. Το όν, το πνεύμα, ο άνθρωπος ή ο Θεός. Το καταληπτό αντικείμενο, η μονάδα. Η μητέρα των αριθμών, η πρώτη ουσία.
Μπεθ. Ο οίκος του Θεού και του ανθρώπου, το άγιο αγιαστήριο, ο Νόμος, η Γνώση, η Καμπαλά, η απόκρυφη Εκκλησία, η δυάδα, η γυναίκα, η μητέρα.
Γκίμελ. Ο Λόγος, η τριάδα, το πλήρες, η γονιμότητα, η φύση, η γέννηση στους τρεις κόσμους.
Ντάλεθ. Η θύρα, η κυριαρχία στους ανατολικούς λαούς, η μύηση, η ισχύς, το τετράγραμμα, η τετρακτύς, ο Κυβικός Λίθος ή η βάση του.
Χε. Υπόδειξη, απόδειξη, διδασκαλία, νόμος, φιλοσοφία, συμβολισμός, θρησκεία.
Βαυ. Δέσμευση, ένωση, αγώνας, συνδιασμός, ισορροπία.
Ζάιν. Όπλο, ξίφος, η Ιερή Επτάδα, θρίαμβος, βασιλεία, ιερωσύνη.
Χεθ. Ζυγός, ισορροπία, έλξη και άπωση, ζωή, φόβος, υπόσχεση και απειλή.
Τεθ. Το καλό, η αποστροφή του κακού, η ηθική, η σοφία.
Ιόδ. Αρχή, εκδήλωση, έπαινος, ανδρική τιμή, φαλλός, αρσενική γονιμότητα, πατρικό σκήπτρο.
Καφ. Το χέρι στη θέση του να παίρνει ή να κρατάει.
Λάμεντ. Παράδειγμα, διδασκαλία, δημόσιο μάθημα.
Μεμ. Ο ουρανός του Δία και του Άρη, κυριαρχία και δύναμη, αναγέννηση, δημιουργία και φθορά.
Νουν. Ο ουρανός του Ήλιου, θερμοκρασία, εποχές, κίνηση, μεταβολές της ζωής πάντοτε αναγεννημένης.
Σάμεχ. Ο ουρανός του Ερμή, απόκρυφη επιστήμη, μαγεία, εμπόριο, ευγλωτία, μυστήριο, ηθική ισχύς.
Αίν. Ο ουρανός της Σελήνης, μεταβολή, εναλλαγή, αναστροφή, αδυναμία.
Πε. Ο ουρανός της ψυχής, διάχυση της σκέψης, ηθική επίδραση της ιδέας στις μορφές της αθανασίας.
Τζάντε. Τα στοιχεία, ο ορατός κόσμος, το ανακλώμενο φως, οι υλικές μορφές.
Κοφ. Τα μίγματα, το κεφάλι, η κορυφή, ο Κύριος του Ουρανού.
Ρες. Η φυτική ζωή, η ικανότητα της γονιμότητας της γης, η αιώνια ζωή.
Σιν. Η αισθησιακή ζωή, η σάρκα, ο υλικός βίος.
Τάου. Ο μακρόκοσμος, "σύνοψις του παντός εν τω παντί.
 

Οι έννοιες των 22 Εβραϊκών γραμμάτων και η αντιστοιχία τους με τα Ελληνικά γράμματα

Άλεφ. Σημαίνει: Το βόδι. Αντιστοιχεί με το γράμμα ψιλό Άλφα. Αριθμητική αξία 1.
Μπεθ. Σημαίνει: Η κατοικία. Αντιστοιχεί με το γράμμα Βήτα. Αριθμητική αξία 2.
Γκίμελ. Σημαίνει: Η καμήλα. Αντιστοιχεί με το γράμμα Γάμμα. Αριθμητική αξία 3.
Ντάλεθ. Σημαίνει: Η πόρτα. Αντιστοιχεί με το γράμμα Δέλτα. Αριθμητική αξία 4.
Χε. Σημαίνει: Το παράθυρο. Αντιστοιχεί με το γράμμα Έψιλον. Αριθμητική αξία 5.
Βαυ. Σημαίνει: Το αγκίστρι. Αντιστοιχεί με το γράμμα Ύψιλον. Αριθμητική αξία 6.
Ζάιν. Σημαίνει: Τα όπλα. Αντιστοιχεί με το γράμμα Ζήτα. Αριθμητική αξία 7.
Χεθ. Σημαίνει: Ο φράκτης. Αντιστοιχεί με το γράμμα Έψιλον δασύ. Αριθμητική αξία 8.
Τεθ. Σημαίνει: Το φίδι. Αντιστοιχεί με το γράμμα Θήτα. Αριθμητική αξία 9.
Ιόδ. Σημαίνει: Το χέρι. Αντιστοιχεί με το γράμμα Γιώτα. Αριθμητική αξία 10.
Καφ. Σημαίνει: Η παλάμη. Αντιστοιχεί με το γράμμα Κάπα. Αριθμητική αξία 20.
Λάμεντ. Σημαίνει: Το βούκεντρο. Αντιστοιχεί με το γράμμα Λάμδα. Αριθμητική αξία 30.
Μεμ. Σημαίνει: Τα ύδατα. Αντιστοιχεί με το γράμμα Μι. Αριθμητική αξία 40.
Νουν. Σημαίνει: Το ψάρι. Αντιστοιχεί με το γράμμα Νι. Αριθμητική αξία 50.
Σάμεχ. Σημαίνει: Ο πάσσαλος. Αντιστοιχεί με το γράμμα Ξι. Αριθμητική αξία 60.
Αίν. Σημαίνει: Ο οφθαλμός. Αντιστοιχεί με το γράμμα Όμικρον. Αριθμητική αξία 70.
Πε. Σημαίνει: Το στόμα. Αντιστοιχεί με το γράμμα Πι. Αριθμητική αξία 80.
Τζάντε. Σημαίνει: Το ακόντιο. Σε όλα τα Ελληνικά αλφάβητα δεν υπάρχει καμία ομοιότητα. Αριθμητική αξία 90.
Κόφ. Σημαίνει: Ο κόμβος. Αντιστοιχεί το γράμμα Κόππα. Αριθμητική αξία 100.
Ρες. Σημαίνει: Η κεφαλή. Αντιστοιχεί το γράμμα Ρο. Αριθμητική αξία 200.
Σιν. Σημαίνει: Οι οδόντες. Αντιστοιχεί το γράμμα Σίγμα. Αριθμητική αξία 300.
Τάου. Σημαίνει: Το σήμα. Αντιστοιχεί το γράμμα Ταυ. Αριθμητική αξία 400.

Μ ε τ τ α τ ρ ό ν

Η τετρακτύς του Πυθαγόρα, η οποία αποτελείται από 10 σημεία, μεταφέρεται και γίνεται η βάση του Δέντρου της Ζωής, στην Καμπάλα. Ονομάζονται τα σημεία αυτά Σεφιρότ, πληθυντικός της λέξης Σεφίρα, που σημαίνει, μηδέν.
Κατά πάσα πιθανότητα τα 72 Ονόματα του Θεού να ανήκουν στην τέταρτη ή στην έκτη σεφίρα αλλά υπάρχουν υπόνοιες ότι πιθανά να έχουν σχέση με την πρώτη, έκτη, ένατη και δέκατη σεφίρα. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι συσχετίζονται με την πρώτη σεφίρα και τον Άγγελο Μετατρόν τον Εξουσιαστή τους ή Αυτόν που του ανήκουν τα Ονόματα. Ποιος είναι όμως ο Άγγελος αυτός; ΜΕΤΤΑΤΡΟΝ, ο κύριος των Χερουβίμ.
“Είναι κάποιος που εγκαθίσταται στο Θρόνο, εγγύς του Θείου Θρόνου”!
Στην εβραϊκή απόκρυφο σφαίρα, έρχεται για να συγκρατήσει την τάξη των υψηλότερων αγγέλων παρ’ ότι δεν έχει μνημονευτεί στις Άγιες Γραφές. Το νόημα του ονόματός Του δεν είχε ποτέ επαρκή ερμηνεία μολονότι μια ερμηνεία του, θα μπορούσε να είναι: “κάποιος που κατοικεί, εγκαθίσταται στο Θρόνο πλησιέστερα στο Θείο Θρόνο”. Μπορεί επίσης, να είναι απόρροια από τη λατινική λέξη “mettator”, που σημαίνει ένας “οδηγός ή ένας μετρητής”.
Στις πηγές της παράδοσης, λένε ότι αυτός ήταν που περιόρισε μαζεύοντας τον Ουρανό και μετασχημάτισε μέσα του έναν άγγελο από φωτιά, με 36 ζευγάρια από φτερά, για να συνεχίσει τις ημέρες του αν ένας ουράνιος γραμματέας, ένας ουράνιος νομοδιδάσκαλος. Λένε ακόμα, ότι αυτό το είπε ο Μεττατρόν στον προφήτη Ενώχ.
Επίσης, ο Μεττατρόν έχει εξακριβωθεί ότι είναι ο Ελευθερωτής Άγγελος και αυτός που πάλεψε και αγωνίστηκε μαζί με τον Ιακώβ, αυτός που αναχαίτισε το χέρι του Αβραάμ από τη θυσία του γιου του Ισαάκ και αυτός που άφησε τους Εβραίους να περιπλανηθούν στην έρημο για 40 χρόνια.
Ας σταθούμε σύντομα στο όνομα του Αβραάμ που έχει αριθμό 248. Απέχει από το 216 μόνο 32 μονάδες. Όμως 32 είναι οι ατραποί της Σοφίας και όλα δείχνουν ότι αυτός φέρει χαρακτηριστικό του την μεγαλοψυχία του Κυρίου. Η λέξη Έλεος, Ράχμα RChM έχει αριθμό 248.
Αντίστοιχα, το όνομα Μετατρόν έχει αριθμό 314, που δεν χρειάζεται κάποιο ειδικό σχολιασμό εδώ, μια και είναι γνωστός ο ρόλος του στην επιστήμη των μαθηματικών και των απόκρυφων δοξασιών ή θεωριών.
Σε κύρια σχολεία μύησης, λένε ότι ο Μεττατρόν έχει το πλέον υψηλό ανάστημα από όλες τις ουράνιες υπάρξεις, καταλήγοντας να διακρίνεται σαν μικρότερος YHWH. Στα εβραϊκά τα γράμματα 'LHWH' αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μυστικό και απρόφερτο Όνομα του Θεού.
Όπως ο Θεός έχει πολλά επίθετα ή ονόματα, έτσι επίσης ο Μεττατρόν σκέφθηκε να έχει πολλά ονόματα, των οποίων η χρήση πιστεύτηκε ότι είναι προσφορά σε αυτόν που θα τα χρησιμοποιήσει για προστασία, για προφύλαξη, για προσέγγιση, για πρόσβαση και πλησίασμα στις δυνάμεις αυτού το Μεγάλου Αγγέλου. Γιαχοέλ, Γιοφιήλ, Σαρία, Λαντ είναι απλά, λίγα από τα άλλα ονόματά Του.
Καθούμενος δίπλα στο Θεό, ο Μεττατρόν, ο Ανώτατος Άρχοντας Άγγελος με τα 72 ονόματα, καταγράφει τις πράξεις των Εβραίων. Αναφέρεται ότι ένας μυημένος είπε ότι ο Μεττατρόν κουβαλά τους Εβραίους πιστούς προς τα πάνω εν τω μέσω 900 Ουρανών, στο Θεό.
Στα αραβικά η προσευχή του Μετατρόν:

بسم الله الرحمن الرحيم الذي  له اسم لاينسى و  نور لايطفي و ملك لايزول و عرش لايحول و كرسي لا يتحرك و به أقسمت عليك  أ يها السيد ميططرون يا ملك الأروح الروحانية الأبرار الساكنين تحت عرش الملك الجن الساجدين لله الواحد القهار الجارين يجريهم المتصرفين  في جميع  ل  أفعالهم   بالذي  و كلك علي الملا  ئكة   الكرام  و أيدك  بالجنود و الأملاك و أعطاك هذه القوة  و اصطغاك و خلق لك الملائكة  إلا ما أمرت  خدامك  و أعوانك  دعيا ئيل  وجهيا ئيل أن  ينزلوا يعزة  ربهم  و أن  يعينوني بقوة  من  عندهم  بعزة  شمخ  شمخ  هلخ هلخ أطوف  أطوف  أضمن  أضمن  أطفا أطفا أصباؤت أصبؤت  با لاسم الذي نزل به جبرائيل عليه السلم علي محمد صلي الله عليه وسلم  إلاما  أجبتم و   و  نزلتم  بقوة  منكم  هشمة  هشمة كهوش كهوش أيكموش  أيكموش  برمة  برمة  مقيل  مقيل كيماخ  كيماخ  أينك  ياتمام  عفريت  السحاب  أينك  ياأحمر أينك يا شمردل  الطيار أينك ياأنا نوح  أينك  يا سيدوك أينك يانجاح أينك  يا فلاح  أينك ياشماق يا أبا نوح الأسود أينك يابرقان أينك يا درديائيل  أينك يا روفيائيل  أينك يا جبرائيل أينك يا سمسمائيل أينك يا ميكائيل أينك يا صرفيائيل أينك يا عنيائيل أينك يا كسفيائيل أبنك يا هشفكل أينك يا كطاشيل أينك يا ناطوش أينك يا زوعبة أينكم يا دناهشة أينكم يا قشاقشة أينكم  يا غيلان  أينكم يا سكان الجبال  أينكم  يا سكان  القفار  أينكم  يا  سكان  الحمامات  أينكم يا سكان  المزابل  أينكم يا سكان الطرقات احضروا بارك الله فيكم ا عليكم و اجلبوا               في أقرب وقت  فاني جبتكم  و حكمت  عليكم  بالعهود و المواثيق  التي  أخذها  عليكم  سليمان  بن  داود  عليهما السلام  و بالاسم الذي القي إلى مريم  فتمثل لها بشرا سويا و أقسمت  عليكم  بقهشل بقهشل وقهشول وقهشول علشقوم   علشقوم وبالاسم الذي  انزل على الصخرة الصماء فانشقت و على الأرض فانبشطت و على  الجبال فرست و على الليل فاظلم و على النهار فأضاءه و بالاسم الذي  نارى به ربنا للجبل فتمايل الجبل فرقا ورشح العرش عرقا و ماجت الأرض قلقا و خر موسى صعقا بعلشاقش بعلشاقش مهراقش مهراقش أقشامقشا أقشامقشا ملقشا ملقشا أقشا أقشا مقش مقش شقمونهش شقمونهش ركشار ركشار ركشالخ ركشالخ هوش هوش نوش نوش مارش مارش توكلوا يا خدام هذه الأسماء و --- بقوة الذي تقلقلت من هيبته صم الصخور و خضعت الجبابرة العزته لاإله إلا هو الكبير المتعال مخرج   الأشياء من العدم  إلى الوجود الوحا الوحا العجل العجل الساعة الساعة بارك الله فيكم  و  عليكم  أن  كانت   إلاصيحة  واحدة  فاذاهم  جميع  لدينا  محضرون

 

Στην αστρονομία ο Μεττατρόν είναι η Κεφαλή του Σείριου Κύριου Ηλιακού Συμβουλίου.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest