Η Αστρολογία Επιλογών είναι μια μέθοδος με την οποία διαλέγεις έναν κατάλληλο χρόνο για την αρχή ενός γεγονότος, όπως ένας γάμος, ένα ταξίδι, μια δίκη, οικοδόμηση έργου ή επιχείρησης, την σύνδεση με μια νέα επιχείρηση ή επάγγελμα, την εναρμόνιση των ανταγωνιστών ή αντιπάλων, την παράταση επιθυμιών, την αγορά γης ή κατοικίας, τη φύτευση ενός κήπου, την καθέλκυση ενός πλοίου ή την μετακόμιση σε ένα νέο σπίτι.

Η Θεωρεία των Εκλογών είναι μια ανάστροφη εφαρμογή της μεθόδου της Ωριαίας Αστρολογίας στην οποία το ζητούμενο αρχίζει με τον Χρόνο και εργάζεται προς μια πρόγνωση,  ενώ η προηγούμενη αρχίζει με μια επιθυμητή πρόβλεψη και εργάζεται προς μια Εκλογή ενός κατάλληλου χρόνου. Η Εκλογή της ημέρας, ώρας και λεπτού πρέπει να περιλαμβάνει τον υπολογισμό μιας εικόνας πρακτικής, επιστημονικής και θεωρητικής σκέψης, στην κανονική λειτουργία για να καθορίσει την πιο ευνοϊκή στιγμή γέννησης για το σχέδιο στην προοπτική, ούτως ώστε να γίνει η αρχή την εκλεγμένη στιγμή. Έτσι υπολογίζεται ο χάρτης, αυτός δηλαδή της Εκλογής ή της Έναρξης, μετέπειτα γίνεται ένας Ωριαίος χάρτης για την σύλληψη και κατανόηση του σχεδίου, από τον οποίο εκτιμάται η πιθανότητα επιτυχία ή αποτυχίας του σχεδίου. Ο Ωριαίος χάρτης είναι απαραίτητος για να εντοπιστούν οι υψηλές και χαμηλές τάσεις που θα περιβάλλουν την πρόοδο και σε γενική πρόβλεψη την ενδεχόμενη έκβαση του σχεδίου. Αυτό γίνεται για να υπάρξει αποτελεσματικότητα σε οποιοδήποτε μήκος του χρόνου που απαιτείται για την εφαρμογή του σχεδίου.

Για να κάνεις μια αξιόπιστη Εκλογή, πρέπει να τηρηθούν οι ακόλουθοι παράγοντες:

1. Η γέννηση του προσώπου για τον οποίο ο χάρτης θα υπολογιστεί, αν τα δεδομένα είναι διαθέσιμα, να μελετηθεί επιμελώς. Όλοι οι ερευνητές συμφωνούν ότι αυτό το χαρακτηριστικό είναι ύψιστης σπουδαιότητας.

2. Ο γενέθλιος Ωροσκόπος, όταν χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό, δεν πρέπει είναι αντίθετος στην κίνηση της Γης. 

3. Οι Κατευθύνσεις στην εργασία γέννησης πρέπει να ληφθούν μέσα στον υπολογισμό, για να γίνει βέβαιο πως το προτεινόμενο σχέδιο δεν είναι πέρα των ικανοτήτων της γέννησης. Ένας ανώφελος σκοπός θα εξυπηρετήσει μια Εκλογή σε ένα σχέδιο που είναι καταδικασμένο να αποτύχει.

4. Προσοχή πρέπει να δοθεί στις θέσεις του Ζωδίου και στις όψεις των πλανητών σε διέλευση πριν εξεταστούν οι θέσεις του Οίκου, που θα κατέχουν στο Σχέδιο της Εκλογής, εφόσον δεν βρίσκονται ευνοϊκές θέσεις Οίκου για να αντισταθμίσουν δυσμενείς θέσεις Ζωδίου και αντίθετες όψεις. Συχνά, βρίσκεται αδύνατο να υπολογιστεί μια Εκλογή που είναι ακόμα μακρινά ευνοϊκή, δεδομένου ότι οι πλανήτες δεν τακτοποιούνται αρμονικά μέσα στα χρονικά πλαίσια, αυτά που είναι στη διάθεσή κάποιου. Ακόμα κι είναι έτσι, αν το γενέθλιο ή οι Κατευθύνσεις είναι ταυτόχρονα σε ισχύ και υπόσχονται αποτυχία, άρα καμία Εκλογή, μπορούμε με ένα έξυπνο σχέδιο να γίνει η εργασία. Αυτό δηλώνει πως κάποιος δεν πρέπει να υποθέσει ότι η τεχνική της Εκλογής είναι το κύριο κλειδί στην επιτυχία, στον  πλούτο και την ευτυχία. Σε αυτήν την περίπτωση, παρατηρούμε συχνά αδυναμία στις δράσεις, το ένα εμπόδιο μετά από άλλο που συνεπάγεται καθυστέρηση, έως ότου τελικά μπορεί το πρόγραμμα να αρχίσει σε μια ευνοϊκότερη εποχή, με ενδεχόμενη επιτυχία. 

5. Ο ρυθμιστής πλανήτης του προγράμματος πρέπει να είναι απαλλαγμένος από δυσμενείς ακτίνες των κακότυχων, Άρη, Κρόνου, του Ουρανού, του Ποσειδώνα και Πλούτωνα και αν είναι δυνατόν να βρίσκεται σε Θέση Αυξημένη Επιρροής του. 

6. Κανένας κακότυχος, ούτε οποιοσδήποτε πλανήτης που είναι ανάδρομος, κεκαυμένος ή αλλιώς ειδικότερα εξασθενισμένος από το Ζώδιο, τη μοίρα ή την όψη, πρέπει να βρίσκεται σε οποιαδήποτε Γωνία του Χάρτη, εκτός αν ο εν λόγω κακότυχος είναι σε Θέση Αυξημένης Επιρροής, ισχυρός από το Ζώδιο, καλά ρυθμισμένος προς τα άλλα δύο ζώδια της Τριπλότητάς του, κατά ένα μεγάλο μέρος και όσο το δυνατόν πιο απόμακρος από τα Φώτα. Εάν είναι λιγότερο από 8" από τον Ήλιο ή 12" από τη Σελήνη, το πρόγραμμα θα υποστεί πολλά εμπόδια και καθυστερήσεις. Η Παράλληλος της Απόκλισης έχει μια επιρροή παρόμοια με αυτήν μιας Συνόδου και τα δύο μαζί με τις όψεις Τριγώνου αποτελούν τις ισχυρότερες προσθήκες στην επιτυχία. Το Εξάγωνο είναι ειδικότερα πιο αδύνατο, ενώ το Τετράγωνο και η Διάμετρος είναι ειδικότερα δυσμενή.

7. Η Σελήνη, λόγω της εγγύτητάς της στη γη, τις αντανακλάσεις της από το ηλιακό φως και η αναμετάδοση των πλανητικών δονήσεων, και την ταχύτητά της σε σύγκριση με τις κινήσεις των πλανητών, κρίνεται το σημαντικότερο στοιχείο σε οποιοδήποτε χάρτη Εκλογής. Επομένως ο χρόνος πρέπει να επιλεχτεί όταν η Σελήνη είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε σοβαρή προσβολή και σε περίπτωση που το θέμα πρέπει να ολοκληρωθεί γρήγορα, γρήγορη στην κίνησή της. Όσο κοντινότερο το σύνολο της μετακίνησής της είναι προς 15017" ανά ημέρα, όπως στο Περίγειο όταν είναι πλησιέστερα στη Γη, τόσο γρηγορότερη θα είναι η επιρροή της. Επίσης να είναι αύξουσα δηλ., τρεις ημέρες μετά από τη Νέα Σελήνη ως τρεις ημέρες πριν την Πανσέληνο. Προσοχή πρέπει να επιδειχθεί με τη Σελήνη σε έναν Κοινό Οίκο (3ος, 6ος, 9ος και 12ος) και να εξεταστούν όλα τα πράγματα τα απαραίτητα για να μην είναι σε μια Γωνία(ακμή στον 1ο, 4ο, 7ο και 10ο οίκος). Όταν η σεληνιακή κίνηση είναι λιγότερο από 13.11" - ως εκ τούτου κοντά στο απόγειό της και είναι απώτατη από τη Γη - η ακτίνα της κρίνεται από πολλές απόψεις παρόμοια με αυτήν ενός ανάδρομου πλανήτη. Αν είναι δυνατόν, τοποθετήστε τα Φώτα ή τουλάχιστον ένα από αυτά, σε Τρίγωνο προς τον γενέθλιο Ήλιο, Σελήνη, Ωροσκόπο και Κυβερνήτη του, για το πρόσωπο για το οποίο υπολογίζεται η Εκλογή. Πρέπει να είναι ελεύθερη από προσβολές και σε μια στενή ευνοϊκή όψη με τη σε διέλευση Αφροδίτη, Δία, Ήλιο ή ακόμα καλύτερα με τον ρυθμιστή πλανήτη του προγράμματος που προβλέπεται. Κάτω από καμία περίσταση μην αρχίσετε με τη Σελήνη να ακτινοβολεί δυσμενείς όψεις ή όταν περάσει την Πανσέληνο, όσο ευνοϊκές μπορεί να είναι οι άλλες παράμετροι. Όταν περάσει η Πανσέληνος, ως εκ τούτου είναι φθίνουσα, η δύναμη της Σελήνης μικραίνει και κατά συνέπεια το πρόγραμμα θα καθυστερήσει πολύ. Το ίδιο επίσης συμβαίνει, όταν η Σελήνη ενώνεται τον Κρόνο στο Νότιο Δεσμό της ή ο Κρόνος ανατέλλει ή είναι στον 4ο Οίκο. Δεδομένου ότι η Σελήνη κυβερνά τον Καρκίνο, αυτός ρυθμίζει την εισροή και την εκροή των παλιρροιών της ζωής και η έξαρσή της είναι στον Ταύρο, ο οποίος ελέγχει τα βασικά υλικά από τα οποία η Γη συντίθεται και δεδομένου ότι και τα δύο Φώτα κυβερνούν τις παλίρροιες της γης και τις επιφάνειες των υδάτων, πρέπει να είναι προφανές πόσο ισχυρές είναι οι διαμορφώσεις αυτής της κοντινότερης βαρύτητας της Γης και να ακτινοβολούν δυνάμεις στο πεπρωμένο όλων των πραγμάτων που έχουν ζωή. Εάν ο Ωροσκόπος είναι σε ένα Ζώδιο σύντομης ανάβασης (από τον Αιγόκερω ως τους Διδύμους) και ο Άρης προσβαλλόμενος, οι θέσεις του εκλέκτορα είναι διακινδυνευμένες, κάτι που ίσως προκαλέσει ατύχημα ή ξέσπασμα της ιδιοσυγκρασίας του ή άλλου, που θα μπορούσαν να ανατρέψουν σοβαρά το όλο θέμα. 

8. Όταν ξεκινά ένα πρόγραμμα που θεωρείται για να είναι εύλογα μόνιμο, πρέπει να γίνει ανθεκτικό με την τοποθέτηση των τεσσάρων Σταθερών Ζωδίων και προτιμώντας την 5ο στις Γωνίες του χάρτη ή τουλάχιστον, η Σελήνη κατοικεί μια από αυτές. 

9. Αν εκλογή δεν υποκινεί ειδικότερα οποιαδήποτε σοβαρή κατάθλιψη στο γενέθλιο. Η Σελήνη να είναι ισχυρή και καλά τοποθετημένη και ούτε η Σελήνη ούτε οι Γωνίες στο γενέθλιο να προσβάλλονται από τις σημαντικότερες θέσεις του χάρτη Εκλογής. Ο γενέθλιος Οίκος που ρυθμιστή στο πρόγραμμα για το οποίο υπολογίζεται η Εκλογή πρέπει να ενισχυθεί καλά και πρέπει να δοθεί προσοχή στο να είναι ο Κυβερνήτης του είναι ισχυρός, καλά τοποθετημένος και όχι προσβαλλόμενος. 

10. Εάν το πρόγραμμα είναι οικονομικό, η ακμή του γενέθλιου 2ου Οίκου και του Κυβερνήτη του πρέπει να ενισχυθούν από τις καλές όψεις, όπως επίσης η αντίστοιχη θέση και ο πλανήτης στην Εκλογή. 

11. Είναι επιθυμητό να τοποθετηθεί ο Κύριος του γενέθλιου Ωροσκόπου σε μια Γωνία ή τουλάχιστον σε έναν Επόμενο Οίκο (2ος, 5ος, 8ος και 11ος ) στην Εκλογή, και ανατολικά στον ήλιο, εάν ο πλανήτης είναι ευεργετικός ή επιβλαβής, με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η τοποθέτησή του σε έναν Κοινό Οίκο ή σε δυτική θέση, που θα ήταν ιδιαίτερα ανεπιθύμητη εάν αυτή ενώνεται με τη Σελήνη. 

12. Ένας επιβλαβής που κυβερνά τον γενέθλιο Ωροσκόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Εκλογή, δεδομένου ότι δεν είναι επιβλαβής στο πρόσωπο στο οποίο είναι Κυβερνήτης 

Όταν το γενέθλιο είναι ανεπίτευκτο, αναγκαστικά δεν πρέπει ληφθεί υπόψη. 

Για τον λεπτομερή υπολογισμό των χαρτών Εκλογής πρέπει πρώτα να εφαρμοστούν οι κανόνες της τέχνης της Ωριαίας. Μετά αναπτύσσεται επαναλαμβανόμενα η πρακτική για τον υπολογισμό των σχεδίων της Εκλογής. Για να εκτελέσει αυτό, απαιτεί την αποστήθιση των καταλόγων των διάφορων επιχειρήσεων και των προϊόντων, που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία κάθε πλανήτη. Όπως δηλαδή, ο Ήλιος είναι ρυθμιστής στις επιχειρήσεις, την επαγγελματική και κοινωνική προαγωγή και στις διοικήσεις, τα χόμπι και ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων. Η  Σελήνη είναι ρυθμιστής σε θέματα στα οποία η μονιμότητα δεν επιδιώκεται και ευνοεί τις συναλλαγές με τις γυναίκες και τους υπαλλήλους και ακόμα τις οικογενειακές υποθέσεις Ο Ερμής είναι ρυθμιστής στις μετακινήσεις, τα μηνύματα, το γράψιμο, το ταχυδρομείο και τον καθημερινό τύπο δημοσιεύσεων. Έτσι είναι για τους υπόλοιπους πλανήτες, όπως αναφέρεται από οποιοδήποτε καλό εγχειρίδιο για την αστρολογία των Επιλογών.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest