Οι μεγαλύτεροι και οι μικρότεροι αδελφοί
Για να μάθεις τις ηλικίες των αδελφών, χρησιμοποίησε αυτόν τον τρόπο. Ο Κρόνος σημαίνει τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Ο Ήλιος, ο Άρης και ο Δίας της μέσης ηλικίας αδελφούς.

Ο Ερμής τους μικρότερους. Η Σελήνη τις μεγαλύτερες αδελφές. Η Αφροδίτη τις μικρότερες. Αν ο πρώτος και ο δεύτερος Κύριος του Τριγώνου του Άρη, είναι άσχημα τοποθετημένοι, τότε υπάρχουν λίγα αδέλφια, αν μάλιστα έχουν και κακότυχες όψεις. Αν όμως ο πρώτος Κύριος του Τριγώνου είναι σε καλή θέση και ο δεύτερος σε άσχημη, τα αδέλφια χάνονται ή διώχνονται.

Η συμφωνία των Οίκων.
Ο καλύτερος Οίκος είναι αυτός του Ωροσκόπου, δηλαδή ο πρώτος Οίκος. Δεύτερος αυτός του Μεσουρανήματος, δηλαδή ο δέκατος Οίκος. Τρίτος, ο πέμπτος Οίκος, τέταρτος ο τρίτος Οίκος, πέμπτος ο έβδομος Οίκος, έκτος ο τέταρτος Οίκος, έβδομος ο ενδέκατος Οίκος και όγδοος ο ένατος.

Το ωφέλιμο κάθε πλανήτη.
Ο Κρόνος τα δάκρυα, ο Δίας την γέννηση, ο Άρης την ορμή, ο Ήλιος το γέλιο, η Αφροδίτη την όρεξη, ο Ερμής την ομιλία και η Σελήνη τον ύπνο.

Η διανομή των αστέρων στους Οίκους.
Ο Ωροσκόπος είναι του Ερμή, ο δεύτερος Οίκος που είναι λευκός ονομάζεται Πύλη του Άδη, ο τρίτος Οίκος είναι της Σελήνης, ο τέταρτος Οίκος της Ίσιδος, ο πέμπτος της Αφροδίτης, ο έκτος Οίκος του Άρη, ο έβδομος Οίκος της Ήρας, ο όγδοος Οίκος του Ηλίου, ο δέκατος Οίκος του Ηφαίστου, ο ενδέκατος του Δία και ο δωδέκατος Οίκος του Κρόνου.

Αναφορικά στην έκβαση ενός πολέμου
Λέγει ο Βηριάδης πως αν ξεκινήσει κάποιος στο Λέοντα νικά τους εχθρούς του. Το ίδιο και στην Παρθένο, αλλά να είναι παρούσα και η Σελήνη. Στον Τοξότη έχει έχει άνετη νίκη. Στο Σκορπιό με την Σελήνη μέσα, νικάται. Στον Αιγόκερω και την Σελήνη παρούσα νικάται σχεδόν αμέσως. Στα άλλα ζώδια μπορεί να νικήσει ή να νικηθεί.

Τοῦ Ῥητορίου
Όταν είναι σε τριγωνισμό ο Κρόνος προς τον Άρη, δίνει αφθονία, ευημερία και δημιουργικά αξιώματα. Αυτό γιατί οι τριγωνισμοί και οι κοινές θέσεις, την δύναμη των ευεργετικών αυξάνουν και των βλαβερών εξασθενίζουν. Συνεπώς, και αν δεν φαίνεται ο Δίας, ευημερούν. Εκτός από το ότι βλέπουν το θάνατο των μεγαλύτερων αδελφών. Ησυχάζουν οι κακότυχοι από τις φθορά, όταν τριγωνίζουν τη Σελήνη ή τον Ωροσκόπο. Αυτό λέγεται σωστά. Στους τριγωνικούς σχηματισμούς οι καταστροφικοί δεν έχουν μεγάλη δύναμη και ο πλανήτης δεν είναι κακός όταν βρίσκεται σε καλό Οίκο. Ο Δωρόθεος έχει πει για αυτό ότι στους τριγωνισμούς οι φθοροποιοί εξασθενίζουν. Ο πλανήτης δεν είναι άσχημος εφόσον βρίσκεται σε ωφέλιμο Οίκο και ο Οίκος δεν είναι κακός όταν εναγκαλίζεται ευνοϊκό. Δεν υπάρχει κακός πλανήτης σε καλό Οίκο, ούτε ο Οίκος όταν εναγκαλίζεται κακό πλανήτη.
Πρὸς τὸν Ἄρεα τρίγωνος ὢν ὁ Κρόνος εὐπορίας καὶ εὐπραγίας καὶ ἀρχῆς ποιητικός ἐστιν. τὰ γὰρ τρίγωνα καὶ αἱ συμπαρουσίαι τῶν σχημάτων τῶν μὲν ἀγαθοποιῶν τὴν δύναμιν ἐπιτείνουσιν, τῶν δὲ φθοροποιῶν τὴν κακίαν ἀμβλύνουσιν. ὅθεν, κἂν ὁ Ζεὺς μὴ ὁρᾷ, εὐπραγοῦσιν, πλὴν πρεσβυτέρων ἀδελφῶν ὁρῶσι τελευτήν. Πραΰνονται δὲ τῆς κακώσεως οἱ κακοποιοὶ τριγωνίζοντες τὴν Σελήνην ἢ τὸν ὡροσκόπον· καὶ γὰρ καλῶς εἴρηται· σχήμασι τριπλεύροις κακοεργέες ἀμβλύνονται καὶ ἀστὴρ οὐκέτι φαῦλος ἐπὴν ἀγαθὸν τόπον εὕρῃ. Φησὶ γάρ· Δωρόθεος περὶ τούτου τοῦ κεφαλαίου εἶπεν· τρίπλευροι γὰρ κακοεργοὶ ἀμβλύνονται. ἀστὴρ δὲ οὐκέτι φαῦλος ἐπεὶ ἀγαθὸν τόπον εὕροι οὐδὲ τόπος δὲ κακὸς χρηστὸν ὅτε ἀσπάζεται. Πάλιν δ' αὖ μεταβαλλόμενος φής· ἀστὴρ οὐκέτι φαῦλος ἐπὴν ἀγαθὸν τόπον εὕρῃ οὐδ' ὁ τόπος γε κακὸς χρηστὸν ὅταν ἀσπάζηται.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest