αστρολογία

 • Αυρα

  flowers

  Η αύρα περιγράφεται γενικά, με ωοειδές σχήμα σαν μορφή. Αυτό το σχήμα είναι μεταβλητό και επεκτείνετε σύμφωνα με την προσωπική ενέργεια. Καθώς ένα άτομο αναπτύσσεται στις πνευματικές γνώσεις, η αύρα του αυξάνεται.

 • Αλκανούν Αλμασούντι

  Αποσπάσματα από το έργο του "Αλκανούν Αλμασούντι"

  Οι Αρχαίοι έδωσαν μεγάλη σημασία στην παρουσία της Σελήνης, είτε στη Γενέθλια αστρολογία, είτε στην Αστρολογία των Επιλογών, είτε στην Αστρομαγεία.
  Το Αλκανούν Αλμασούντι, είναι ουσιαστικά μια μεγάλη πηγή πληροφοριών σχετικά με την αστρονομία, γεωγραφία και εφαρμοσμένη μηχανική. Σε αυτό το βιβλίο, ο Μπιρουνί, έγραψε για τη λειτουργία και τις χρήσεις του αστρολάβου, διατύπωσε αστρονομικούς πίνακες και απέδειξε ότι η γη είναι στρογγυλή. Έδωσε με ακρίβεια την απόσταση μεταξύ Γης και Ηλίου, βρήκε την ακτίνα της γης και ανέπτυξε μια περίπλοκη μεθοδολογία για τις ανθρωπολογικές μελέτες. Διέκρινε σαφώς τη διαφορά μεταξύ της ιστορικής και της επιστημονικής μεθόδου. Εφάρμοσε πειραματικές επιστημονικές μεθόδους για τη μηχανική, για τον καθορισμό των βαρών σύμφωνα με τη θεωρία των ισορροπιών και του ζυγίσματος.

  Λέγει ο Μπιρούνι: «Μετά την συζήτηση μιας αυθεντικής μεθόδου των έξι βασικών προτάσεων του Πτολεμαίου σχετικά με την σφαιρικότητα των Ουρανών και της Γης και της μετέπειτα ορισμένης και κυρίας αλλά εξαιρετικά ασήμαντης, θέσης στο Σύμπαν και τη φύση της Ανατολικής και Δυτικής έννοιας για του Ουρανούς, ο Μπιρούνι προχωρά για να καθορίσει εκείνους τους φανταστικούς κύκλους όπως οι Πόλοι, ο Ισημερινός, τα Μήκη και Πλάτη, η Λοξότητα και τα ζώδια του Ζωδιακού κλπ που χρησιμοποιούνται από τους αστρονόμους ως τεχνικοί όροι στην επεξεργασία τους για τους Ουρανούς και την Γη και τα οποία πρέπει κάθε σπουδαστής να ξέρει πριν την είσοδο στο θέμα.»
  Και συνεχίζει στο τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης Μάκαλα, σχετίζοντας την συζήτηση του Χρόνου όπως διαπραγματεύεται στην Αστρονομία και μετά προσδιορίζει την μέρα-νύχτα και τα διάφορα είδη της Σελήνης, τους Ηλιακούς μήνες και τα έτη. Προχωρά σε καθιστώντας μια λεπτομερή έκθεση των ημερολογίων των διαφορετικών λαών που ο ίδιος, γνώριζε. Δίνει πολλές και σημαντικές πληροφορίες για τα Ινδικά συστήματα, μετατρέποντας τις ημερομηνίες σε Χίτζρα (تاريخ الهجرة) (ισλαμικές ημερομηνίες), Ισδιγέρδη (تاريخ يزدجرد) περιόδου και Αλεξάνδρου περιόδου (تاريخ الاسكندر).
  Σύμφωνα με την έρευνά του, ο Ζωροάστρης ή Ζαρατούστρα ή Ζαραθούστρα ή Ζαρτόστ, έζησε 267 έτη πριν τον Αλέξανδρο τον 3ο, τον Μέγα Αλέξανδρο και 1218 έτη πριν τον τελευταίο Πέρση Αυτοκράτορα Ισδιγέρδη τον 3ο.
  Ο Ισδιγέρδης ο 3ος ήταν εγγονός του Χοσρόη Β, γιος του Σχαριάδη και της Μίριαμ, κόρης του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Μαυρικίου. Βασίλεψε από 16-6-632 ως το 651. Το έτος 651 φονεύθηκε από στρατηγό του.

  Ομοίως, επισημαίνει ότι η γνωστή εποχή μετά τον Αλέξανδρο, ξεκίνησε από το δέκατο έτος του θανάτου του. Και η πιο σημαντική περίοδος είναι η Σακακάλα προηγείται 587 έτη. Κάποιοι την ονομάζουν Γκαπτακάλα και πάνω της βασίζεται η αστρονομική διατριβή Χανταχαντιάκα. Επισημαίνει πως η αρχή της Μουσουλμανικής Εποχής της Εγίρα, αντιστοιχεί με την 1η Ραμαντάν του προ-Ισλαμικού ημερολογίου. Το Ισλαμικό ημερολόγιο ξεκίνησε στις 15 Ταμούζ (Ιούλιος) το 622 μΧ Ιουλιανό ημερολόγιο, ημέρα Πέμπτη, το απόγευμα. Αυτή η ημερομηνία αντιστοιχεί με την 1η Μουχάραμ 01 Χίτζρα. Στις 14 Ιουλίου 622 μΧ Ιουλιανό, έγινε μερική έκλειψη Ηλίου, στις 23ο Καρκίνου, άρα η έναρξη της νέας εποχής, ξεκίνησε με τη Νέα Σελήνη του Ιουλίου, στην Έκλειψη Ηλίου. Ο Μπιρούνι υπολόγισε πως η απόσταση σε χρονικό διάστημα που παρήλθε, είναι ακριβώς 3472 μέρες μεταξύ Ισδιγέρδη και Χίτζρα. Η αρχή της περιόδου Ισδιγέρδη είναι 16 Ιουνίου 632, από 365 μέρες και κάθε τέσσερα έτη 366 μέρες. Μας πληροφορεί ότι οι αρχαίοι Άραβες είχαν μάθει το σύστημα της παρεμβολής από τους Εβραίους της Χερσονήσου της Αραβίας, περίπου 200 έτη πριν την μετανάστευση του Μωχάμεντ (ειρήνη σ' αυτóν) στη Μεδίνα και το προσκύνημα στη Μέκκα. Στο έτος της μετανάστευσης, το προσκύνημα ήταν στον μήνα Σααμπάν (8ος μήνας). Ακόμα, είναι αξιοσημείωτο πως τοποθετεί τον θάνατο του Μωχάμεντ (ειρήνη σ' αυτóν), στις 8 του μήνα Ραμπία Αλάουαλ και όχι στις 12 του μήνα, ως πολλοί θεωρούν. Υπολόγισε πως εννέα έτη, έντεκα μήνες και είκοσι μέρες παρήλθαν από την ημερομηνία της μετανάστευσης. Έτσι, με πολύ βέβαιο και καθοριστικό τρόπο, δίνει πληθώρα πληροφοριών για όλα τα ημερολόγια και μήνες της παλιάς και νέας εποχής. Στη σελίδα 127, παραθέτει μια βασική συσχέτιση ημερομηνιών
  الثاني من آذار, سنة الف و ثلاث مائة و تسع للاسكندر
  التاسع و العشرين من صفر سنة ثمانية (و ثمانين) و ثلاث مائة للهجرة
  السادس عشر من اسفندارماه سنة ست و ستين و ثلاث مائة ليزدحرد
  2 Άδαρ (Μαρτίου), έτους 1309 Αλεξάνδρου
  29 Σάφαρ, έτους 388 Χίτζρα
  16 Ισφαντάρμουντχ, έτους 366 Ισδιγέρδη

  Οι Περσικοί μήνες κατά Μπιρουνί

  Φαρουρντίν μαχ (Μάρτιος) = فروردين ماه
  Ουρντιμπιχίστ μαχ (Απρίλιος) = اردبهشت ماه
  Χουρντάδ μαχ (Μάϊος) = خرداذ ماه
  Τιρ μαχ (Ιούνιος) = تير ماه
  Μουρντάδ μαχ (Ιούλιος) = مرداذ ماه
  Σαχριουάρ μαχ (Αύγουστος) = شهريور ماه
  Μιχρ μαχ (Σεπτέμβριος) = مهر ماه
  Άμπαν μαχ (Οκτώβριος) = آبان ماه
  Άδαρ μαχ (Νοέμβριος) = آذر ماه
  Ντάι μαχ (Δεκέμβριος) = دى ماه
  Μπαχμάν μαχ (Ιανουάριος) = بهمن ماه
  Ισφαντάρμουντχ μαχ (Φεβρουάριος) = اسفندرمذ ماه

  Ο Μπιρουνί και επεκτείνει αυτά που μελέτησε από την Αλμαγέστη, του Κλαύδιου Πτολεμαίου, και όχι μόνον.

   Για την ανατολική κίνηση των Απλανών Αστέρων, διατηρεί όλες εκείνες τις μετακινήσεις των Αστέρων προς ανατολικά, πάνω σε έναν κεντρικό άξονα και παράλληλα στον Ζωδιακό.
  Η φύση και η έκταση αυτής της περιστροφής διαπιστώθηκε με εκτεινόμενες παρατηρήσεις για μεγάλες περιόδους και ο Αλ Μπιρούνι είχε εξετάσει το θέμα συσχετίζοτνας τις δικές του περιορισμένες παρατηρήσεις με αυτές από τον κατάλογο των Αστέρων του Κλαύδιου Πτολεμαίου. Σαν δείκτη πήρε το έτος 400 Ισδιγέρδη, που αντιστοιχούσε στην επιστροφή του Σουλτάνου Μαχμούντ, εξ αιτίας του θανάτου του πατέρα του Σουλτάνου Μασούντ (سلطان مسعود), στην Γκαζνί (غزنوی), στο σημερινό Αφγανιστάν με συντεταγμένες 33°33′00″Βόρεια 68°25′00″Ανατολικά, η αρχαία πόλη του Πτολεμαίου "Κούαζνα", στην περσική επικράτεια.
  Ο σουλτάνος Μαχμούντ (محمود) έζησε από 2 Νοεμβρίου 971 ως 30 Απριλίου 1030, όταν ο Αλ Μπιρούνι ολοκλήρωσε το έργο του «Κιτάμπ αλΧίντι», για την Ινδία. Ανέλαβε ο γιος του Μασούντ, που τίμησε πολύ τον πατέρα του. Ο Μασούντ πέθανε το 1050, στην Γκαζνί.
  Αυτός ο θάνατος, έγινε το έτος 422 Χίτζρα. Αυτό το έτος ο Αλ Μπιρούνι βρήκε πως οι Αστέρες είχαν μετακινηθεί περίπου 13 μοίρες, συγκρίνοντας τις θέσεις με αυτές του Κλαύδιου Πτολεμαίου. Υιοθέτησε τα μεγέθη του Άμπου αλΧουσεΐν Άμπντου Αραχμάν (عبد الرحمن بن عمر الصوفي) του αποκαλούμενου Αζόφι (Ιράν, από 903 μΧ ως 986 μΧ) από το έργο του «Κιτάμπ Σούρα Αλκαουάκιμπ» (كتاب صورالكواكب) που γράφτηκε περίπου το 964 μΧ.
  Λέγει, «κάθε έθνος έχει δώσει διαφορετικά ονόματα στους αστέρες στην δική τους γλώσσα και έχει αποδώσει φανταστικές εικόνες στα συμπλέγματά τους και όμοια απένειμε μερικές παραδόσεις και ιστορίες που ταίριαζαν στα αρχικά στάδια του πολιτισμού».
  Οι Άραβες, για παράδειγμα, είχαν το δικό τους σύστημα ονοματολογίας, αλλά ο Μπιρούνι προτίμησε το Ελληνικό σύστημα με τις 48 εικόνες και τους 12 αστερισμούς που ήταν διευθετημένοι σε μια ζώνη, σημειώνοντας την ίδια ώρα ότι αυτές οι ομοιότητες είναι σπανίως αρκετά ορθές για να περιλάβει όλους τους Αστέρες και έτσι άφησε εκτός της περιοχής τους, ένα αριθμό από αυτούς.
  Ο Πτολεμαίος είχε υπολογίσει πως η σφαίρα των Αστέρων κινείται σε 100 έτη, μία μοίρα στο σύνολο των 360 μοιρών. Όλοι οι προηγούμενοι μουσουλμάνοι αστρονόμοι, εκτός από τον Ιμπν Γιούνους (ابن يونس), συμφωνούσαν πως μόνο 66 έτη χρειάζονται για την ολοκλήρωση μιας μοίρας.
  Στο έργο του "Κιτάμπ Αλ-Ταφχίμ λιαουίλ Σάνατου α-Τανζίμ", βασίζεται στον Βαττάνι και δηλώνει πως οι Αστέρες, καθώς επίσης και το Απόγειο των Πλανητών, κινούται στην αναλογία των 66 ετών για μια μόνο μοίρα και 23.760 έτη για ολόκληρη την Ζώνη. Οι αρχαίοι την είχαν σε 36.000 έτη. Ο Μπιρούνι και ο Ιμπν Γιούνους υπολόγισαν πως χρειάζονται περισσότερα από 70 έτη για την ολοκλήρωση της περιστροφής. Διέφεραν μόνο στο επιπλέον κλάσμα, ¼, σύμφωνα με τον Ιμπν Γιούνους και 1/3 σύμφωνα με τον Μπιρούνι. Αυτό συμφωνεί πλήρως με τις σημερινές μελέτες που θέλουν να είναι περίπου 72 έτη μια μόνο μοίρα και 25.867 έτη για τον πλήρη κύκλο.
  Όλοι οι προγενέστεροι ηγετικοί αστρονόμοι, όπως ο Νασίρ Α-Ντιν Τούσι (نصیر الدین طوسی), ο Κότομπ Α-Ντίν Καζρούνι Σιράζι (قطب‌الدین کازرونی شیرازی) και ο Αλούγ Μπίτζ (ألوغ ‌بیگ) ή Αλούκ Μπίκ (ألوك بيك) τον υπολόγισαν για 70 έτη.
  Έτσι το αποτέλεσμα του Μπιρούνι είναι κοντά σαν προσέγγιση με τους σύγχρονους υπολογισμούς, καλύτερο από αυτό του Ιμπν Γιούνους, που προηγήθηκε του ιδίου αρκετά έτη.
  Το αντικείμενο της μελέτης αυτής του Μπιρούνι, δεν ήταν μια απλή αντιγραφή ενός καταλόγου προκατόχου του. Για αυτήν την μελέτη, πήρε τον κατάλογο του Πτολεμαίου σαν βάση του και εργάστηκε για τα δικά του συμπεράσματα. Με δικούς του υπολογισμούς, έδωσε την αξία της μετάπτωσης των Αστέρων στην εποχή του.
  Αναμφίβολα, το έργο κρίνεται με τεράστια αξία.


  Παραπήγματα

   Άνουα (الأنواء), πληθυντικός της λέξης Νάου (النوء) που σημαίνει ένας Αστέρας. "أسماء النجوم" أو "منازل القمر" أو "الأنواء"
  Τα Άνουα (παραπήγματα) προορίζονται για τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα όπως οι βροχές, οι άνεμοι, η ζέση, το κρύο, η υγρασία κλπ, τα οποία εικάζονται σαν αντικείμενα της επιρροής των Αστέρων. Λέγοντας Νάου, αρχικά εννοούσαν τις βροχές.
  Η τέχνη της αναγνώρισης των Άνουα διαμορφώνει μία ειδική επιστήμη, στην αραβική κοινότητα. Είναι στενά συνδεδεμένη με τις Μονές της Σελήνης και για αυτό συχνά, λέγοντας Άσμα ανάτζουμ ή μανάζιλ αλκάμαρ ή αλάνουα, δηλώνουν τις 28 Μονές της Σελήνης.
  Οι Ινδοί έχουν το δικό τους σύστημα σύνδεσης των Σεληνιακών Μονών με το αστρολογικό σύστημα. Οι μουσουλμάνοι που κληρονόμησαν και τα δύο συστήματα, το περσικό και το ινδικό, τα ένωσαν και συνέταξαν ένα ετήσιο ημερολόγιο πρόβλεψης, μετεωρολογίας, γεωργίας και θεραπευτικής-υγιεινής για ποικίλες περιόδους.
  Αυτή η πληροφόρηση που βασίστηκε σε μακροχρόνιες παρατηρήσεις γενικής εμπειρίας, κληρονομήθηκε από τους αρχαίους χρόνους και ερευνήθηκε αυστηρά επιστημονικά από τον Μπιρούνι, από τόπο σε τόπο. Οι τέσσερις εποχές οι φυσικές καταστάσεις που παραχθήκαν από τους προηγούμενους, είναι πραγματικά, το αποτέλεσμα της σχετικής θέσης του Ήλιου στον ορίζοντα. Όλες αυτές οι προβλέψεις ήταν μιας αβέβαιης φύσης.
  Για παράδειγμα, ο χειμώνας αρχίζει σε διάφορες χρόνους σε διάφορα μέρη. Ο Μπιρούνι επισημαίνει ότι το συνολικό σύστημα αντανακλά την αναλογία των αποτελεσμάτων της ανατολής του Ήλιου στην κίνησή του στον Ζωδιακό. Για τις επισημασίες, μπορούμε να πάρομε σημαντικές πληροφορίες από τα Ελληνικά κείμενα.
  Στον τρίτο τόμο του Αλκανούν Αλμασούντι, στη Μάκαλα 9η, κεφάλαιο 9ο αναφέρεται στις Άνουα και τα δόγματα των Αράβων (σελίδα 1146) Οι Άραβες θεωρούν πως κατά τη διάρκεια του έτους ανατέλλουν οι Αστέρες, χαρακτηρίζοντας τις τέσσερις εποχές. Κάθε Μονή διαρκεί 13 μέρες, εκτός της Τζίμπχα που διαρκεί 14 μέρες.
  Είναι κάπως περίπλοκο το σύστημα των ανατολών, κατά τον Μπιρούνι, καθότι έχει υπολογίσει την Μετάπτωση στο μήκος τους. Όταν ανατέλλει μία Μονή, η δέκατη πέμπτη (απέναντί της) δύει, η όγδοη είναι στο Υπόγειο και η εικοστή πρώτη στο Μεσουράνημα.
  Ο Μπιρούνι δίνει τις Άνουα, αρχίζοντας από τον Σαρατέιν, για το έτος 1330 Αλεξανδρινό, καθορίζοντας πως η ανατολή του είναι στις 22 Νισάν (22 Απριλίου 1019 μΧ Ιουλιανό). Λέγει ακόμα, πως κάθε 66 έτη έχει συμπληρώσει μια ολόκληρη μοίρα. Λαμβάνοντας τις θέσεις των Αστέρων από την Αλμαγέστη του Κλαύδιου Πτολεμαίου, που τελείωσε περίπου το 142 ή 146 πΧ και μετρώντας τη θέση του Σαρατέιν στην εποχή του, διαπίστωσε πως ο Αστέρας είχε κινηθεί 13 μοίρες.
  Συνοπτικά, ο πίνακας είναι:
  1 Σαρατέιν شرطين
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Νισάν 10.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Νισάν 22.
  2 Μπουτέιν بطين
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Νισάν 23.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άγιαρ 5.
  3 Θουράγια ثريا
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Άγιαρ 6.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άγιαρ 18.
  4 Νταμπαράν دبران
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Άγιαρ 19.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άγιαρ 31 .
  5 Χάκα هقعة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Χαζιράν 1.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Χαζιράν 13.
  6 Χάνα هنعة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Χαζιράν 14.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Χαζιράν 26.
  7 Διρά ذراع
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Χαζιράν 27.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Ταμούζ 9.
  8 Νάθρα نثرة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Ταμούζ 10.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Ταμούζ 22.
  9 Τάρφα طرفة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Ταμούζ 23.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άμπ 5.
  10 Τζίμπχα جبهة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Άμπ 5.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άμπ 17.
  11 Ζούμπρα زبرة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Άμπ 19.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άμπ 31.
  12 Σάρφα صرفة .
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αϊούλ 1.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Αϊούλ 13.
  13 Άουα عواء
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αϊούλ 14.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Αϊούλ 26.
  14 Σιμάκ سماك
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αϊούλ 27.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Τασρίν αλάουαλ 9.
  15 Γάφρ غفر
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Τασρίν αλάουαλ 10.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Τασρίν αλάουαλ 22.
  16 Ζουμπάνα زبابا
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Τασρίν αλάουαλ 23.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Τασρίν Αθάνι 5.
  17 Ικλίλ إكليل
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Τασρίν αθάνι 5.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Τασρίν αθάνι 17.
  18 Κάλμπ قلب
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Τασρίν αθάνι 18.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Τασρίν αθάνι 30.
  19 Σάουλα شولة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Κανούν αλάουαλ 1.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Κανούν αλάουαλ 13.
  20 Νααΐμ نعايم
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Κανούν αλάουαλ 14.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Κανούν αλάουαλ 26.
  21 Μπαλντά بلدة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Κανούν αλάουαλ 24.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Κανούν αθάνι 8.
  22 Σάντ Δάμπιχ سعد الذابح
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Κανούν αθάνι 9.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Κανούν αθάνι 21.
  23 Σαντ Μπούλα سعد بلع
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Κανούν αθάνι 22.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Σουμπάτ 3.
  24 Σαντ α-σουούντ السعود سعد
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Σουμπάτ 4.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Σουμπάτ 16.
  25 Σάντ Αλαχμπίγια سعد الاخبية
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Σουμπάτ 17.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Αδάρ 1.
  26 Φάργ Αλμουκάντιμ فرع المقدم
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αδάρ 2.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Αδάρ 14.
  27 Φάργ Αλμουχίρ فرع الموخر
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αδάρ 15.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Αδάρ 27.
  28 Ράσα رشا
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αδάρ 28.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Νισάν 11.


  Μονές της Σελήνης σύμφωνα με τους Ινδούς

   Οι Ινδοί θεωρούν 27 Μονές της Σελήνης, σε αντίθεση με τους Άραβες που θεωρούν 28 Μονές. Στη σελίδα 1145 αναφέρεται στις Ινδικές Μονές της Σελήνης. Τον πίνακα αυτόν αναφέρει και στο έργο του «φι ταχακάκι μα λιλχίντι μιν μακάλα μακμπάλα φι αλίκλ άου μαζδάλα», το φημισμένο «Ινδία του Μπιρούνι», στη σελίδα 414.

  Κάθε Σεληνιακή Μονή έχει Αστέρες από Αστερισμούς, που έχουν μήκος, πλάτος και μέγεθος. Αυτός είναι ο πίνακας των Αστέρων των Μονών στο Δόγμα των Αράβων (σελίδα1141).

  1 Σαρατέιν شرطين έχει 2 Αστέρες (ο Μπιρούνι στο κείμενο τους ονομάζει Πλανήτες) που είναι: 1 και 2 Κριού μαζί με έναν μικρό που είναι 5 Κριού.
  2 Μπουτέιν بطين έχει 3 Αστέρες που είναι: 7 και 8 και 11 από την εικόνα του Κριού.
  3 Θουράγια ثريا έχει 6 Αστέρες που είναι: 29 και ότι ως το τέλος των Αστέρων του Ταύρου.
  4 Νταμπαράν دبران έχει 1 Αστέρα που είναι: 14 από την εικόνα του Ταύρου
  5 Χάκα هقعة έχει 3 Αστέρες που είναι: 1, 2 και 3 από την εικόνα του Ωρίωνα.
  6 Χάνα هنعة έχει 3 Αστέρες που είναι: 16, 17 και 18 από την εικόνα των Διδύμων, στα πόδια τους.
  7 Διρά ذراع έχει 2 Αστέρες που είναι: 1 και 2 από την εικόνα των Διδύμων.
  8 Νάθρα نثرة έχει 1, 4 και 5 από την εικόνα του Καρκίνου, γύρω από την Φάτνη.
  9 Τάρφα طرفة έχει 2 Αστέρες που είναι: 2 από τα εξωτερικά της εικόνας του Καρκίνου μαζί με τον 2 από τον Λέοντα.
  10 Τζίμπχα جبهة έχει 4 Αστέρες που είναι: 5, 6, 7 και 8 από την εικόνα του Λέοντα.
  11 Ζούμπρα زبرةέχει 2 Αστέρες που είναι: 20 και 22 του Λέοντα
  12 Σάρφα صرفة έχει 1 Αστέρα που είναι: 27 από τον Λέοντα.
  13 Άουα عواء έχει 5 Αστέρες που είναι: 5, 6, 7, 10 και 13 από την εικόνα της Παρθένου.
  14 Σιμάκ سماك έχει 1 Αστέρα που είναι: 14 από την εικόνα της Παρθένου.
  15 Γάφρ غفر έχει 2 Αστέρες που είναι: 22 και 23 από την Παρθένο.
  16 Ζουμπάνα زبابا έχει 2 Αστέρες που είναι: 1 και 3 από τον Ζυγό.
  17 Ικλίλ إكليل έχει 3 Αστέρες που είναι: 1, 2 και 3 από τον Σκορπιό.
  18 Κάλμπ قلب έχει 1 Αστέρα που είναι: 8 από την εικόνα του Σκορπιού.
  19 Σάουλα شولة έχει 2 Αστέρες που είναι: 20 και 21 από τον Σκορπιό.
  20 Νααΐμ نعايم έχει 8 Αστέρες που είναι: 1, 2, 3, 6, 8, 21, 22 και 25 από τον Τοξότη.
  21 Μπαλντά بلدة κανένας Αστέρας. Σημείο ελεύθερο από Αστέρες. Προφυλάσσει τους Αστέρες του Τοξότη.
  22 Δάμπιχ سعد ذابح έχει 3 Αστέρες που είναι: 1, 2 και 3 από τον Αιγόκερω.
  23 Σαντ Μπούλα سعد بلع έχει 3 Αστέρες που είναι: 6, 7 και 8 από τον Αιγόκερω.
  24 Σαντ Σουούντ السعود سعد έχει 3 Αστέρες που είναι: 29 από τον Αιγόκερω, 4 και 5 από τον Υδροχόο.
  25 Σάντ Αλαχμπίγια سعد الاخبية έχει 4 Αστέρες που είναι: 9, 10, 11 και 12 από τον Υδροχόο.
  26 Φάργ Αλμουκάντιμ فرغ المقدم έχει 2 Αστέρες που είναι: 3 και 4 από τον Πήγασο.
  27 Φάργ Αλμουχίρ فرغ الموخر έχει 2 Αστέρες που είναι: 1 και 2 από τον Πήγασο.
  28 Ράσα رشا έχει 1 Αστέρα που είναι: 12 από την Ανδρομέδα.

   


  Κλήροι Ευαισθησίας, Κλήρος Τύχης

   Ορίζει ο Μπιρουνί, πως ο Κλήρος της Τύχης είναι ένα σημείο του Ζωδιακού, η απόσταση που είναι από τη μοίρα του Ωροσκόπου στην κατεύθυνση της διαδοχής των ζωδίων είναι ίση με την απόσταση της Σελήνης από τον Ήλιο στην αντίθετη κατεύθυνση. Ή η απόσταση από τον Ήλιο από τον Ωροσκόπο είναι ίση με την απόσταση της Σελήνης από τον Κλήρο της Τύχης στην ίδια κατεύθυνση.
  Η μέθοδος του προσδιορισμού του, είναι να βρεθεί το μέρος του Ήλιου (σημείο πρώτο), μετά αυτό της Σελήνης (σημείο δεύτερο), του Ωροσκόπου (σημείο τρίτο). Μετά αφαιρείται το πρώτο σημείο από το δεύτερο σημείο αρχίζοντας με τα ζώδια. Αν το πρώτο σημείο είναι μεγαλύτερο από το δεύτερο σημείο, τότε προσθέτομε δώδεκα ζώδια στο δεύτερο σημείο και αφαιρούμε. Μετά, τα υπολογίζομε σε μοίρες και αφαιρούμε, όπως πριν. Όταν τελειώσομε με τις μοίρες, προχωρούμε με τα λεπτά, το αποτέλεσμα είναι η απόσταση από τη Σελήνη προς τον Ήλιο. Μετά πρόσθεσε το τρίτο σημείο με ζώδια, μοίρες και λεπτά. Βλέπομε το αποτέλεσμα. Αν τα λεπτά είναι περισσότερα από 59, τότε μεταφέρομε μία μοίρα στις μοίρες. Αν αυτές είναι περισσότερες από 29, τότε μεταφέρομε ένα ζώδιο και αν τα ζώδια είναι περισσότερα από 11, τότε αφαιρούμε 12. Το αποτέλεσμα είναι ο Κλήρος της Τύχης.

   Ο Κλήρος της Τύχης σε ημερήσια μέρα δείχνεται στην εικόνα. Είναι η απόσταση του Ήλιου από τη Σελήνη, σύμφωνα με την ακολουθία των ζωδίων μετρούμενη από τον Ωροσκόπο στην ίδια κατεύθυνση. Στη νυχτερινή γέννηση είναι η απόσταση από τη Σελήνη στον Ήλιος σύμφωνα με την ακολουθία και μετρούμενη από τον Ωροσκόπο στην ίδια κατεύθυνση. Ο Κλήρος του Δαίμονα στην ημερήσια, είναι η απόσταση του Ηλίου από τη Σελήνη, σύμφωνα με την ακολουθία των ζωδίων και μετρούμενη από τον Ωροσκόπο στην αντίθετη κατεύθυνση. Σε νυχτερινή είναι η απόσταση της Σελήνης από τον Ήλιο σύμφωνα με την ακολουθία των ζωδίων και μετρούμενη από τον Ωροσκόπο σε αντίθετη κατεύθυνση. Οι δύο εσωτερικές γραμμές παραπέμπουν στον Κλήρο της Τύχης. Οι δύο εξωτερικές γραμμές στον Κλήρο του Δαίμονα. Ας δούμε ένα παράδειγμα: Ο Ωροσκόπος είναι στις 8:20 Παρθένου, ο Ήλιος στις 27:44 Καρκίνου και η Σελήνη στις 15:25 του Ταύρου. Αυτά τοποθετούνται σε τρεις γραμμές,

   

                  Ήλιος       Σελήνη        Ωροσκόπος         
                Σημείο 1    Σημείο 2      Σημείο 3
  Ζώδια       03             01                   05
  Μοίρες      27            15                   08
  Λεπτά        44            25                   20
  Ο αριθμός του ζωδίου του Ήλιου είναι μεγαλύτερος από της Σελήνης, πρέπει να προσθέσομε 12, και έτσι η Σελήνη γίνεται 13, από τον οποίο πρέπει να αφαιρέσομε το 3 του Ηλίου, αφήνοντας 10. Οι μοίρες του Ήλιου είναι επίσης μεγαλύτερες από αυτές της Σελήνης, ως εκ τούτου, πρέπει να αφαιρέσομε 1 από τα ζώδια, αφήνοντας 9 και 30 να προστεθεί στις μοίρες, κάνοντας 45, από τις οποίες 27 αφαιρούνται με υπόλοιπο 18. Όμοια με τα λεπτά, 1 μοίρα πρέπει να μεταφερθεί σε αυτά, αφήνοντας 17 από τις 18 μοίρες και 60 λεπτά προστιθέμενα κάνουν σύνολο 85 από τα οποία αφαιρούμε 44, αφήνοντας 41. Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης του σημείου του Ήλιου από της Σελήνης, είναι ως τούτου 9 ζώδια, 17 μοίρες και 41 λεπτά. Πρέπει να προστεθεί στο σημείο του Ωροσκόπου, δίνοντας 14 ζώδια 25 μοίρες και 61 λεπτά. Πρέπει να αφαιρέσομε 60 και να μεταφέρομε 1 μοίρα στις μοίρες, που γίνονται 26. Και από το σύνολο των ζωδίων αφαιρούμε 12 (γιατί τόσα είναι τα ζώδια), αφήνοντας υπόλοιπο 2. Έτσι, το αποτέλεσμα του Κλήρου της Τύχης είναι 2 ζώδια, 26 μοίρες και 1 λεπτό. Δηλαδή, 26:01 Διδύμων.
  Αυτή η μέθοδος έχει υπολογιστεί από τον Κλαύδιο Πτολεμαίο που ποτέ δεν μετάβαλλε. Όμως άλλοι προχώρησαν με αυτήν τη μέθοδο για τις ημερήσιες γεννήσεις, ενώ για τις νυχτερινές έβαλαν την Σελήνη στο πρώτο σημείο, τον Ήλιο στο δεύτερο σημείο και τον Ωροσκόπο στο τρίτο σημείο. Υπάρχουν επτά κλήροι παγκόσμιοι: της Τύχης, του Έρωτα, της Νεμέσεως, της Τόλμης, του Δαίμονος, της Ανάγκης, της Νίκης, της Ανδρείας
  Υπολογιστικό Κλήρων Ευαισθησίας και για τους Κλήρους Ευαισθησίας.

   

 • Άμπου Μουάσαρ Αλμπάλχι

  aboumasharΤζαφάρ ίμπν Μουχάμεντ άμπου Μουάσαρ Αλμπάλχι

  Ο Τζαφάρ ίμπν Μουχάμεντ άμπου Μουάσαρ Αλμπάλχι (أبو معشر جعفر بن محمد بن عمر البلخي) γεννήθηκε στις 10 Αυγούστου το 787 στο Μπάλχι ανατολικό Χωρασάν (خراسان), σημερινό Αφγανιστάν και πέθανε στις 9 Μαρτίου το 886 ή στις 28 Ραμαντάν 272 στο Αλ Ουασίτ του Ιράκ. Είναι γνωστός με το όνομα Αμπου Μουάσαρ ή Αλμπουμασάρ ή Αλφάλακι ή Μπάλχ (بَلْخ). Είναι Πέρσης μαθηματικός, αστρονόμος και αστρολόγος. Ανέπτυξε την γνώση για την αστρολογία στο Ισλάμ.
  Το Μπάλχι θεωρείται η γενέθλια πόλη του Ζωροάστρεως, όπου πιστεύεται πως υπάρχει και ο τάφος του. σύμφωνα με τις γραφές, η καταγωγή του είναι από την Παμφυλία. Ο Πλάτων λέγει πως έμεινε στην πυρά για δώδεκα μέρες και ξαναζωντάνεψε, υπαινισσόμενος την ανάληψη της ψυχής δια των δώδεκα ζωδίων. Στην πόλη αυτή γεννήθηκε και ο Ίμπν Σίνα, ένας σπουδαίος φιλόσοφος.
  Ήταν γνωστός στην Ευρώπη για τις γνώσεις του και αρκετές από τις εργασίες του μεταφράστηκαν στα λατινικά. Θεωρείται από τους Ευρωπαίους μελετητές πως οι γραφές του ήταν πολύ πιθανώς η μοναδική σημαντικότερη πρωταρχική πηγή των θεωριών του Αριστοτέλη για τη φύση.
  Το 12ο αιώνα τα πρωτότυπα βιβλία για τη φύση, του Αριστοτέλη, άρχισαν για να διατίθενται στα λατινικά. Οι εργασίες για τη λογική, του Αριστοτέλη, ήταν γνωστές νωρίτερα και Αριστοτέλης αναγνωριζόταν γενικά ως "ο κύριος της λογικής". Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι η εργασία του Αμπουμασάρ είναι μια πραγματεία στην αστρολογία. Ο λατινικός τίτλος του έργου είναι Introductorium in Astronmiam, μια μετάφραση του αραβικού Κιτάμπ αλμούντχαλ αλκαμπίρ ήλα 'ίλμ άχκαμ ανουτζούμ (كتاب المدخل الكبير إلى علم أحكام النجوم), που γράφτηκε στη Βαγδάτη το έτος 848 μ.Χ. και συνδέει την αστρολογία, αστρονομία, αριστοτέλειο νεοπλατωνισμό και ερμητισμό. Μεταφράστηκε αρχικά στα λατινικά από τον Ιωάννη της Σεβίλης το 1133.
  Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της μεγάλης γνώσης του φιλοσόφου δίνεται στο έργο του Αμπτου Αραχμάν μπιν Μουχάμεντ ίμπν Χαλούντ (ﻋﺒﺩ اﺭﺤﻤن ﺒن ﻤﺤﻤﺩ اﺑن ﺨﻠﺪﻮن) «Αλ Μουκάντιμαχ» (Ανάθημα - اﻟﻤﻗﺩﻤﻪ) στο κεφάλαιο 3 λέει για την επιστήμη των Αράβων: "…Ο δωδέκατος αιώνας ήταν μια εποχή αναγέννησης στην ευρωπαϊκή επιστήμη και φιλοσοφία. Αυτό το πολιτιστικό φαινόμενο ήταν, σε μεγάλο βαθμό, μια συνέπεια της εμφάνισης των λατινικών μεταφράσεων διάφορων ελληνικών εργασιών και επίσης μερικών αραβικών κειμένων στα οποία ήταν ενσωματωμένη και αναπτυγμένη η ελληνική επιστήμη. Ο ιδρυτής αυτής της κίνησης ήταν ο Κωνσταντίνος ο Αφρικανός, ένας μοναχός του Μόντε Κασσίνο στο δεύτερο μισό του ενδέκατου αιώνα. Ήταν σύγχρονος του Αλφάνο, του αρχιεπισκόπου του Σαλέρνο (ساليرنو), ο οποίος μετέφρασε από τα ελληνικά (υπό τον τίτλο Premnon physicon) την πραγματεία "Περί της φύσεως του ατόμου" του Νεμεσίου επισκόπου Εμέσης. Ο Κωνσταντίνος έγραψε διάφορες λατινικές εκδόσεις αραβικών εργασιών ή αραβικών μεταφράσεων από τα ελληνικά, για την ιατρική….....Ο Άμπου Μα'σάρ λέει στο "Βιβλίο των Συνόδων": "Όταν η τμήση εκτείνεται στην 27η μοίρα των Ιχθυών, στην οποία έχει την έξαρσή της η Αφροδίτη και όταν συγχρόνως, εμφανίζεται η σύνοδος στο Σκορπιό, ο οποίος είναι ο σημειοδότης των Αράβων, τότε η Αραβική δυναστεία θα κάνει την εμφάνισή της και θα υπάρξει ένας προφήτης μεταξύ τους. Η δύναμη και η διάρκεια της κυβέρνησής του ισοδυναμούν στις υπόλοιπες μοίρες της έξαρσης της Αφροδίτης, ότι αυτές είναι περίπου ένδεκα μοίρες του ζωδίου των Ιχθυών. Θα είναι μια περίοδος 610 ετών. Ο Άμπου Μουσλίμ (أبو مسلم) εμφανίστηκε όταν η Αφροδίτη προχώρησε και η τμήση εμφανίστηκε στην αρχή του Κριού, με το Δία να κυβερνά το πεδίο." Και αυτό ήταν περίπου το 750 μΧ.
  Ο Άμπου Μουσλίμ είναι ο εγκαθιδρυτής της δυναστείας των Αββασίδων (العبّاسيّون) στην Περσία και αδελφός του πατέρα του Προφήτη, του Αμπντάλλα. Κατ’ επέκταση είναι θείος του Προφήτη. Γεννήθηκε το 104 ή 722 μΧ και φονεύθηκε από τον Αλμανσούρ, το 136 ή 754 μΧ. Κυβέρνησε από το 132 ή 750 μΧ ως το 136 ή 754 μΧ. Το κανονικό του όνομα ήταν Αμπντάλλα μπιν Μουχάμεντ μπιν ‘Άλι μπιν Αμπντάλλα μπιν Αλ’αμπάς μπιν αμπντου Άλμουτάλιμπ (عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب). Εν γένει είναι γνωστός με το όνομα Άμπου Μουσλίμ Αμπντου Αραχμάν μπιν Μουσλίμ Αλ Χουρασίνι (أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم الخراساني) ή απλά Άμπου Μουσλίμ.  Οι Αββασίδες, μια σπουδαία δυναστεία, ήταν προστάτες των γραμμάτων και των επιστημών. Επί διακυβερνήσεως του διακεκριμένου χαλίφη Αλ-Μαμούν (813-833), η ελληνική σκέψη σημείωσε τεράστια άνοδος. Ο χαλίφης ίδρυσε την ανακτορική βιβλιοθήκη, η οποία ονομάστηκε “Οίκος σοφίας”, όπου έγιναν σημαντικές μεταφράσεις σε όλες τις επιστήμες και τη φιλοσοφία. Μεγάλο βάρος έδωσαν στον πλούτο της ελληνικής και αριστοτελικής σκέψης, αξιοποιώντας τις μελέτες που είχαν σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οι ισλαμικές φυσικές επιστήμες και η ισλαμική φιλοσοφία (φάλσαφα). Τρεις είναι οι μεγάλες φιλοσοφικές μορφές της ανατολικής ισλαμικής φιλοσοφίας: ο Αλ Κιντί, ο πρώτος μεγάλος εκπρόσωπος της αριστοτελικής και νεοπλατωνικής σκέψης στο Ισλάμ. Ακολουθεί ο Αλ Φαράμπι, με βαθιές αριστοτελικές και πλατωνικές υποδομές που προσπάθησε να εναρμονίσει τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και έπεται ο Αβικέννας, ο πιο μεγάλος και πιο σπουδαίος εκπρόσωπος του αριστοτελισμού στο Ισλάμ. Οι μεγάλοι φιλόσοφοι του Ισλάμ ευεργέτησαν τα ελληνικά γράμματα, διότι τα έργα τους μεταφράστηκαν αργότερα στα λατινικά κι έτσι σήμερα έχομε πολλά από αυτά που προγενέστερα ή χάθηκαν ή κάηκαν…. Έτσι βλέπουμε ότι ο αριστοτελικός λόγος και η ελληνική ευρύτερα σκέψη, αφού διέγραψαν έναν μεγάλο κύκλο φωτός και έγιναν αντικείμενο δημιουργικής καλλιέργειας στον Ισλαμικό κόσμο, είτε Αράβων, Περσών κλπ.

  Φιρνταράτ (فردارات) των πλανητών

  فرد, Φιρντάρ προέρχεται σύμφωνα με τον De Saumaise από τη λέξη «περιοδάριον».
  Τα Φιρνταράτ εμφανίστηκαν αργότερα με την ονομασία «φαρτάρια». Φιρνταράτ είναι τα έτη στην ζωή του ανθρώπου, σύμφωνα με μια περσική ιδέα διαίρεσης σε κεντρικές περιόδους, τα οποία διοικούσαν συγκεκριμένοι κυρίαρχοι πλανήτες που είναι γνωστοί σαν Χρονοκράτορες. Όταν μια περίοδος τελειώνει, μια άλλη αρχίζει. Η πρώτη περίοδος ξεκινά με τον Ήλιο σε ημερινή γέννηση και με τη Σελήνη σε νυχτερινή γέννηση. Η δεύτερη περίοδος με την Αφροδίτη για την πρώτη περίπτωση και με τον Κρόνο για την δεύτερη περίπτωση. Οι απομένουσες περίοδοι με τους άλλους πλανήτες είναι σε φθίνουσα σειρά. Η σειρά των πλανητών είναι Ήλιος, Αφροδίτη, Ερμής, Σελήνη, Κρόνος, Δίας, Άρης. Τα έτη κάθε περιόδου είναι μοιρασμένα εξίσου, μεταξύ των επτά πλανητών. Το πρώτο έβδομο ανήκει αποκλειστικά στον Χρονοκράτορα της περιόδου, το δεύτερο στον σύντροφο που ακολουθεί τον πλανήτη και ούτως καθεξής.
  Ο πίνακας πιο κάτω δείχνει τις περιόδους των Φιρνταράτ που ελέγχονται από τους πλανήτες Χρονοκράτορες, τα διαστήματα του συνδέσμου, οι έβδομες περίοδοι των άλλων πλανητών με γενικούς Χρονοκράτορες.

  περίοδοι Χρονοκράτορες Διάρκεια διαστημάτων συνδέσμου στα τελευταία έξι έβδομα - υποπερίοδοι
  Ημερινή γέννηση Νυχτερινή γέννηση  
  1 Ήλιος 10 έτη Σελήνη 9 έτη Στην περίοδο του Ήλιου= 1 έτος, 5 μήνες, 4 μέρες, 7 ώρες
  Στην περίοδο της Σελήνης= 1 έτος, 3 μήνες, 12 μέρες, 21 ώρες
  2 Αφροδίτη 8 έτη Κρόνος 11 έτη Αφροδίτη= 1 έτος,1 μήνας, 21 μέρες, 5 ώρες
  Κρόνος= 1 έτος, 6 μήνες, 25 μέρες, 17 ώρες
  3 Ερμής 13 έτη Δίας 12 έτη Ερμής= 1 έτος, 10 μήνες, 8 μέρες, 7 ώρες
  Δίας= 1 έτος, 8 μήνες, 17 μέρες, 7 ώρες
  4 Σελήνη 9 έτη Άρης 7 έτη Στην περίοδο της Σελήνης= 1 έτος, 3 μήνες, 12 μέρες, 21 ώρες
  Άρης= 1 έτος, 10 ώρες
  5 Κρόνος 11 έτη Ήλιος 10 έτη Κρόνος = 1 έτος, 6 μήνες, 25 μέρες, 17 ώρες
  Ήλιος= 1 έτος, 5 μήνες, 4 μέρες, 7 ώρες
  6 Δίας 12 έτη Αφροδίτη 8 έτη Δίας=1 έτος, 8 μήνες, 17 μέρες, 3 ώρες
  Αφροδίτη=1 έτος,1 μήνας, 21 μέρες, 5 ώρες
  7 Άρης 7 έτη Ερμής 13 έτη Άρης =1 έτος
  Ερμής = 1 έτος, 10 μήνες, 8 μέρες, 17 μέρες
    Για όλες τις γεννήσεις η Κεφαλή του Δράκοντα (Αναβιβάζων) Η Κεφαλή και η Ουρά του Δράκοντα (Καταβιβάζων) δεν έχουν διαστήματα συνδέσμου με τους πλανήτες

   Το Φιρντάρ της Κεφαλής και της Ουράς του Δράκου

  Κεφαλή του Δράκου. Το άτομο θα είναι τυχερό. Θα συνδεθεί με ευγενή άτομα. Θα είναι πιστό στις συνεργασίες και τις λέξεις του και θα δώσει κανόνες διαγωγής στους άλλους. Θα έχει προσοδοφόρα αξιοπρέπεια στη χώρα του. Θα κερδίσει πλούτο μέσω νομικών υποθέσεων ή κληρονομιών. Θα ταΐσει πολλούς υπαλλήλους και θα αγαπηθεί από τις γυναίκες.
  Η Ουρά του Δράκου.Προβλήματα θα συμβούν στο άτομο. Θα κρατά μακριά τους φίλους του και θα τους αντιμετωπίζει με περιφρόνηση και θα έχει σύγκρουση με τα παιδιά και τη σύζυγό του. Και θα πληροφορηθεί για πολλές απώλειες χάριν μιας γυναίκας. Προβλήματα θα του συμβούν. Θα ταλαιπωρηθεί με μια σοβαρή ασθένεια, αλλά στο τέλος θα ανακτήσει.

   

   

 • Αναφορές

  IbnArabiأبو عبد الله محمد ابن علي ابن محمد ابن عربي

  Άμπου Αμπντάλλα ιμπν Άλι ιμπν Μουχάμαντ Ίμπν Αραμπί

  Ο Ιμπν Αραμπί γεννήθηκε 28 Ιουλίου 1165 μΧ στη Μούρθια της Ισπανίας και πέθανε 10 Νοεμβρίου 1240 μΧ στη Δαμασκό της Συρίας. Ολόκληρο το όνομά του είναι: Άμπου Αμπντάλλα Μουχάμαντ ιμπν Άλι ιμπν Μουχάμαντ ιμπν Αλ Αραμπί Αλ Χάτιμι Αλ Τάηι - أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن العربي الحاتمي الطائي Το έργο του είναι μεγάλο και σπουδαιότατο. Περιέχει ορισμένες εκτιμήσεις στην αστρολογία που σου επιτρέπουν να καταλάβεις πως αυτή η επιστήμη, που έφτασε στη σύγχρονη Δύση μόνο σε μια αποσπασματική μορφή, θα μπορούσε να σχετίζεται με μεταφυσικές αρχές, με την Γνώση. Αυτήν την Γνώση που προσπάθησαν να διαδώσουν τον Μεσαίωνα ο χριστιανικός και ισλαμικός πολιτισμός και η οποία προσπάθεια εξακολουθεί να υφίσταται σε ορισμένες αραβικές χώρες, οφείλει την μορφή της στον Αλεξανδρινό Ερμητισμός. Συνεπώς, στην ουσία της δεν είναι ούτε ισλαμική, ούτε χριστιανική. Στην πραγματικότητα είναι μια πολύ βαθιά μελέτη από Σοφούς της αρχαίας Ελληνικής, Βαβυλωνιακής και Αιγυπτιακής πραγματείας. Η διείσδυση της κοσμικής ατμόσφαιρας που είναι σταθερή και ρυθμική, παρουσιάζεται και εκδηλώνεται στον αισθητό κόσμο μέσα από τα αιώνια πρωτότυπα των αστρολογικών συμβολισμών. Ο Αραμπί έδωσε ουσιώδεις περιγραφές για τον Ήλιο, τους Πόλους, τους Σεληνιακούς Σταθμούς, τις Ιεραρχίας των Ουράνιων Σφαιρών, τους Τρεις Κόσμους ή Βαθμούς της ανθρώπινης ύπαρξης, με το συμβολισμό της αγγελικής λειτουργίες που σχετίζονται με τα δώδεκα ζώδια.

  Ενδεικτικά, αναφέρει για τα ζώδια:

  1. Τα Κινητά ζώδια

  Ο Κριός είναι από θερμή και ξηρά φύση, πύρινος. Ο Άγγελός κρατά τα κλειδιά της Δημιουργίας των Ποιοτήτων και Συμπτώσεων.
  Ο Καρκίνος είναι από ψυχρή και υγρή φύση, υδάτινος. Ο Άγγελός του κρατά τα κλειδιά της Δημιουργίας αυτού του Κόσμου.
  Ο Ζυγός είναι από θερμή και υγρή φύση, αέρινος. Ο Άγγελός του κρατά τα κλειδιά της Δημιουργίας των Εφήμερων Θέσεων και των Αλλαγών.
  Ο Αιγόκερως είναι από ψυχρή και ξηρή φύση, γήινος. Ο Άγγελός του κρατά τα κλειδιά της Ημέρας και της Νύχτας.

  2. Τα Σταθερά ζώδια
  Ο Ταύρος είναι από ψυχρή και ξηρή φύση, γήινος. Ο Άγγελός του κρατά τα κλειδιά της Δημιουργίας του Παραδείσου και της Κόλασης και είναι κάτω από τον φόβο της Εξοχότητας (هيبة).
  Ο Λέων είναι από θερμή και ξηρά φύση, πύρινος. Ο Άγγελός του είναι γενναιόδωρος (كريم), κρατά τα κλειδιά της Δημιουργίας του Μελλοντικού Κόσμου.
  Ο Σκορπιός είναι από ψυχρή και υγρή φύση, υδάτινος. Ο Άγγελός του κρατά τα κλειδιά της Δημιουργίας του Καταχθονίου Πυρός.
  Ο Υδροχόος είναι από θερμή και υγρή φύση, αέρινος. Ο Άγγελός του είναι γενναιόδωρος και κάτω από τον φόβο της Εξοχότητας. Κρατά τα κλειδιά των Πνευμάτων.

  3. Τα Συνθετικά ζώδια
  Οι Δίδυμοι είναι από θερμή και υγρή φύση, αέρινοι. Ο Άγγελός τους κυβερνά τα Σώματα στην επικοινωνία με τους Ηγέτες των άλλων διπλών ζωδίων και κρατούν προσεκτικά το κλειδί της Δημιουργίας των Μετάλλων.
  Η Παρθένος είναι από ψυχρή και ξηρή φύση, γήινη. Ο Άγγελός της κυβερνά τα Σώματα στην επικοινωνία με τους Ηγέτες των άλλων διπλών ζωδίων και κρατά προσεκτικά το Κλειδί για το Ανθρώπινο σώμα.
  Ο Τοξότης είναι από θερμή και ξηρή φύση, πύρινος. Ο Άγγελός του είναι γενναιόδωρος, κυβερνά τα Φωτεινά Σώματα και τα Σκοτεινά Σώματα και κρατά με προσοχή το Κλειδί της Δημιουργίας των Φυτών.
  Οι Ιχθείς είναι από ψυχρή και υγρή φύση, υδάτινοι. Ο Άγγελός τους κυβερνά στην επικοινωνία με τους Ηγέτες των άλλων διπλών ζωδίων, τα Φωτεινά Σώματα και τα Σκοτεινά Σώματα και προσεκτικά κρατά το Κλειδί της Δημιουργίας των Ζώων.

  Ο Ίμπν Αραμπί δεν υπήρξε ποτέ σαν αστρονόμος, όμως σαν Σούφι ανέπτυξε την μυστικιστική θεωρία συσχέτισης των γραμμάτων, των γεωμετρικών σχημάτων με τους πλανήτες και τους Απλανείς αστέρες.
  Το πρώτο που δημιουργήθηκε ήταν το Άρς (العرش), ο Θρόνος, αυτός στον οποίο εδραίωσε ο Θεός την εξουσία του. Εσωκλείει ο Θρόνος του την Κούρσι (الكرسي), το Έδρανο που σχετίζεται με τις διαστάσεις και την πληρότητα στην πνευματική έκταση του Θρόνου. Το Έδρανο περιέχει την σφαίρα των διαιρέσεων του Ζωδιακού και την σφαίρα των Αστέρων, μαζί με τους πλανήτες, τον Ήλιο, την Σελήνη και τη Γη. Το Έδρανο έχει σε συνοπτική παρουσίαση αυτή την μορφή:

  Πρώτα αναπτύχθηκε ο ζωδιακός και διαιρέθηκε σε 12 ίσα τμήματα από τους ανθρώπους. Αυτά είναι τα δώδεκα ζώδια. Στο ύψος των αστέρων περιλαμβάνονται οι σφαίρες των πλανητών, τα μέταλλα, τα φυτά, οι Αγαθοί άνθρωποι, το γένος των ανθρώπων, τα ζώα.

  Κάθε μεσολάβηση, έχει δημιουργηθεί από σχετικά εδάφια του Αγίου Κουράν. Κάτω από τις επτά μεσολαβήσεις έρχεται η σφαίρα των Αστέρων, των Αστερισμών και των Μονών της Σελήνης. Η σκέψη του στη διαίρεση αυτή επηρεάστηκε έντονα από την μελέτη του στον Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Στον Κόσμο του που είναι φυσικός και πνευματικός ταυτόχρονα, η υλική φύση προτάθηκε από τον πνευματικό κόσμο. Έτσι, γίνεται σαφές πως υπήρχε πριν την δημιουργία του υλικού κόσμου, ο πνευματικός.
  Στη διαίρεση του Χρόνου βασίζεται στις έννοιες των Ονομάτων του Θεού, όπως Ζωή حياة, Γνώση علم, Ικανότητα قدرة και Επιθυμία إرادة που είναι απαραίτητα και επαρκή για τον Θεό για να είναι Θεός. Ως εκ τούτου θεωρήθηκαν οι θεμελιώδεις πηγές ή Μητέρες الأمهات από τις άλλες θεϊκές ιδιότητες. Σε σχέση με την δημιουργία, επίσης ακόμα τρεις ιδιότητες είναι αναγκαίες για να καταστεί ο Θεός σαν Δημιουργός. Δηλαδή, Ακοή سمع, Όραση بصر και Λόγος كلام. Μαζί κάνουν τις κυριότερες ιδιότητες του Θεού και γίνονται οι Επτά Ιδιότητες της Μητέρας. Ζωή, Γνώση, Ικανότητα, Επιθυμία, Ακοή, Όραση, Λόγος. Εξηγούνται έτσι οι αριθμοί τέσσερα και επτά πως διαδραματίζουν κύριο ρόλο στον κόσμο. Τέσσερα είναι τα στοιχεία στη φύση, δηλαδή φωτιά, γη, αέρας και νερό, τέσσερις είναι οι κύκλοι του Χρόνου δηλαδή ημέρα, εβδομάδα, μήνας και έτος, επτά είναι οι Ουρανοί, επτά είναι οι μέρες κλπ. Δύο κοσμολογικές βασικές αρχές, τέσσερα πτυσσόμενα σύνολα που εμφανίστηκαν για τις τέσσερις μητρικές Ιδιότητες που είναι τέσσερις όψεις της Θεϊκής Παρουσίας της Ουσίας, είναι τα τέσσερα στοιχεία της γης (γη, νερό, αέρας και φωτιά) και οι πρωτογενείς κοσμολογικές αρχές της Διάνοιας عقل, της Ψυχής نفس, του Χάους هباء και της Φύσης طبيعة, όπως στην εικόνα.

  Ο τετραγωνικός κανόνας που αντανακλά την σχέση με τον Χρόνο, έχει τέσσερις κύριους κύκλους μαζί με την εξουσία της έκδηλης φύσης, δηλαδή την ημέρα, την εβδομάδα, το μήνα και το έτος. Υπάρχουν τέσσερις κύκλοι Χρόνου μαζί με την αφετηρία τους στη δράση των τεσσάρων στοιχείων της Φύσης. Ο Χρόνος περιορίζεται στο έτος, το μήνα, την εβδομάδα και την ημέρα. Οι μεγαλύτεροι κύκλοι τούτων είναι οι τέσσερις εποχές, δηλαδή η Άνοιξη, το Θέρος, το Φθινόπωρο και ο Χειμώνας. Αυτές έφεραν κατά το πέρασμα του Ήλιου ανάμεσά τους, τα δώδεκα ζώδια που στηρίζονται στις διαιρέσεις των τεσσάρων φύσεων των στοιχείων.
  Όσο για τις ημέρες της εβδομάδας, καθεμία γεννήθηκε από μια από τις επτά Θεϊκές Ιδιότητες και επίσης σχετίζεται με ειδικές αστρονομικές και αστρολογικές θέσεις και εικόνες. Έτσι, η πρόταση για την Κυριακή είναι η Θεϊκή Ιδιότητα της Ακοής. Αυτή της Δευτέρας είναι η Θεϊκή Ιδιότητα της Ζωής. Της Τρίτης είναι η Θεϊκή Ιδιότητα της Όρασης. Αυτή της Τετάρτης είναι η Θεϊκή Ιδιότητα της Επιθυμίας. Της Πέμπτης είναι η Θεϊκή Ιδιότητα της Ικανότητας. Αυτή της Παρασκευής είναι η Θεϊκή Ιδιότητα της Γνώσης. Και αυτή του Σαββάτου είναι η Θεϊκή Ιδιότητα του Λόγου.

  Λέει, για την ημέρα Κυριακή πως ονομάζεται Αλάχαντ, όμοια με το όνομα του Θεού που σημαίνει ο Ένας. Σε αυτήν την ημέρα ο Θεός ξεκίνησε την δημιουργία του. Η Κυριακή κυβερνιέται από τον Ήλιο που είναι στο κέντρο, στον τέταρτο ουρανό από την Γη. Αποδίδει επίσης σε αυτήν το όνομα Ανούρ النور, το Φως. Ως εκ τούτου, ο Ήλιος είναι η καρδιά του κόσμου και η καρδιά των επτά ουρανών. Τον Ήλιο δημιούργησε ο Θεός την Κυριακή και τον έκανε τόπο αποδοχής του στύλου των ανθρωπίνων πνευμάτων, του Ιντρίς (Ενώχ). Αυτόν τον ουρανό ονόμασε ο Θεός «Ανώτερο Τόπο». Αλλά προορίστηκε ένας ανώτατος βαθμός για αυτόν τον τέταρτο ουρανό που είναι η δημιουργία του στο Σιμάκ, την 14η Μονή της Σελήνης. Τότε έγινε ο Ήλιος και από αυτόν το γράμμα Νουν (ن).
  Η Αλιθνάν, η Δευτέρα, δημιουργήθηκε από την Θεϊκή Ιδιότητα του Ενός Ζώντα الحي και μέσα από αυτήν, έγινε η ζωή στον Κόσμο. Έτσι, καθετί ζει και εξηγείται γιατί η Σελήνη αντιστοιχεί στη δεύτερη μέρα της Δημιουργίας που είναι η πρώτη ουράνια σφαίρα γύρω από τη Γη. Το θεϊκό όνομα είναι ο Διαφωτισμένος الْمُبِينِ που προτίθεται να διαφωτίσει τις υπάρξεις στον κατώτερο ουρανό και στον πλανήτη Σελήνη. Και έγινε την 17η Μονή, στον Ικλίλ και προέκυψε το γράμμα Νταλ (د). Η Σελήνη έχει την πιο γρήγορη κίνηση από όλους τους πλανήτες μετακινούμενη μια σεληνιακή μέρα κάνοντας έτσι 28 σεληνιακές μέρες που είναι σχεδόν ίσες με 28 γήινες μέρες. Ο Αραμπί εξηγεί πως από την κίνηση αυτή προήλθαν τα 28 γράμματα της αλφαβήτου, αδιάφορα πώς γράφονται ή ομιλούνται σε διαφορετικές γλώσσες. Ο Θεός έκανε αυτόν τον πρώτο κατώτερο ουρανό, τόπο για τον Αδάμ. Η Σελήνη κρατά την σύνδεσή της με τον Αδάμ, την συμβολική ανθρώπινη ύπαρξη, ομοιάζοντας με τη ψυχή και είναι η δεύτερη θέση της εμφάνισης της Απλής Μονάδος, μετά τη δημιουργία των πνευμάτων (μαλέικα, άγγελοι) τα οποία είναι αγνά άυλα πλάσματα.
  Η Τρίτη, Αθουλαθά, δημιουργήθηκε από την Θεϊκή Ιδιότητα της Όρασης. Το θεϊκό όνομα είναι ο Παντοδύναμος, ο Κυρίαρχος σε όλα الْقَاهِرُ που είναι επιδίωξη να φέρει σε υπόσταση τον τρίτο ουρανό, τον πέμπτο από τη Γη. Έτσι, την προκάλεσε με διακριτικά πνεύματα για να εμφανιστεί στην πραγματικότητα, μαζί με τον πλανήτη Άρη και την σφαίρα του. Την έκανε κατοικία του Ααρών. Η ύπαρξη του πλανήτη και η κίνηση της σφαίρας του έγινε στην Άουα, στην 13η Μονή της Σελήνης κατά την Τρίτη. Και έβαλε την κατοικία του Ααρών και το γράμμα Λαμ (ل).
  Η Τετάρτη, Αλάρμπαά’, έρχεται σε ύπαρξη μέσα από την Θεϊκή Ιδιότητα της Επιθυμίας, έτσι δεν υφίσταται τμήμα του κόσμου αλλά σημειοδοτεί την αναζήτηση της Δόξας του Ενός που δίνει την ύπαρξη. Ο Ερμής είναι στην έκτη σφαίρα από την Γη και αυτός ο ουρανός δημιουργήθηκε μέσα από την αυτοαποκάλυψη του θεϊκού ονόματος ο Αξιόλογος, ο Απαριθμών المحصى. Ο Θεός δημιούργησε αυτόν τον ουρανό, τον πλανήτη του, την Τετάρτη και το γράμμα Ττα (ط) στην 16η Σεληνιακή Μονή Ζουμπάνα και αιτιολόγησε τον Ιησού σαν διαμονή εκεί.
  Η Πέμπτη, Αλχαμίς, δημιουργήθηκε από την Θεϊκή Ιδιότητα της Ικανότητας ή της Δύναμης Ικανότητα قدرة, έτσι δεν έχει συγκεκριμένο τμήμα στον κόσμο της ύπαρξης, πλην της εξουσιοδότησης για προσευχή στον Έναν που δίνει την ύπαρξη. Ο Δίας είναι στον έκτο ουρανό από την Γη και η σφαίρα του γεννήθηκε από το Θεϊκό Όνομα, τα πάντα Γνωρίζων العليم. Ο Θεός δημιούργησε αυτόν τον ουρανό, τον πλανήτη του, την Πέμπτη και το γράμμα Νταντ (ض) στη 12η Σεληνιακή μονή, την Σάρφα και τοποθέτησε το μέρος του προφήτη Μωυσή.
  Η Παρασκευή, Αλτζούμα’, είναι ιδιαίτερα σημαντική για το Ισλάμ και ο Αραμπί λέει πως σε αυτήν την ημέρα λάβαμε τα μυστικά από τον Κύριο μέσω των Γραφών. Έγινε η μέρα από τη Θεϊκή Ιδιότητα της Γνώσης, έτσι δεν υπάρχει τμήμα του κόσμου αλλά μόνο χαιρετισμοί στην Αληθινή Φύση του Ενός. Η Αφροδίτη είναι στη δεύτερη σφαίρα των ουρανών από τη Γη και αυτός ο ουρανός ήρθε σε δημιουργία μέσα από το Θεϊκό Όνομα του Διαμορφωτή المصور, αυτού που σχηματίζει μορφές. Ο Θεός δημιούργησε αυτόν τον ουρανό, τον πλανήτη του, την Παρασκευή και το γράμμα Ρα (ر) στη 15η Μονή της Σελήνης και έβαλε την κατοικία του Ιωσήφ.
  Το Σάββατο, Ασάμπτ, είναι δημιουργημένο από τη Θεϊκή Ιδιότητα του Λόγου, έτσι κάθε ύπαρξη δοξάζει και ευχαριστεί τον Θεό. Είναι καταφανές πως ο Αραμπί παραπέμπει στο 44ο εδάφιο της Σούρα Αλισρά «Οι επτά ουρανοί και η Γη και όλα όσα βρίσκονται σε αυτά, δοξάζουν Αυτόν. Είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μην υμνεί τα εγκώμιά Του. Κι όμως δεν καταλαβαίνετε πως εκδηλώνουν την δόξα Του. Στα αλήθεια Εκείνος είναι Μακρόθυμος, Πολυεπιεικής.»

  تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

  Είναι αλήθεια πως οτιδήποτε ακούμε, βλέπομε, μυρίζομε, γευόμαστε και καθετί φυσικό, μαζί με λέξεις, όλα μιλούν για την υπόσταση του Κόσμου. Ο Κρόνος είναι η έβδομη σφαίρα από την Γη και αυτός ο ουρανός δημιουργήθηκε από το Θεϊκό Όνομα Κύριος الرب. Ο ουρανός, ο πλανήτης του, το Σάββατο και το γράμμα Για (ي), δημιουργήθηκαν στην 11η Σεληνιακή Μονή την Ζούμπρα ή Χαραθάν και έβαλε την κατοικία του Ιμπραχήμ (Αβραάμ).

  Ο Αραμπί χωρίζει την ημέρα σε 24 ώρες, αρχίζοντας από το βράδυ του Σαββάτου, καθότι η Κυριακή ξεκινά τότε. Αναδημιουργεί τις ημέρες από ώρες που επαναλαμβάνονται στις ημέρες, αρχίζοντας με την πρώτη ώρα της νύχτας της Πέμπτης και κατόπιν την όγδοη ώρα και όμοια συνεχίζει. Για την Δευτέρα με τον ίδιο τρόπο, αρχίζει με την πρώτη ώρα της Παρασκευής και συνεχίζει όμοια τις υπόλοιπες.
  Οι ημερήσιες ώρες της Τετάρτης (4) εξάγονται στο βράδυ της Κυριακής (1).
  Οι ημερήσιες ώρες της Πέμπτης (5) εξάγονται στο βράδυ της Δευτέρας (2).
  Οι ημερήσιες ώρες της Παρασκευής (6) εξάγονται στο βράδυ της Τρίτης (3).
  Οι ημερήσιες ώρες του Σαββάτου (7) εξάγονται στο βράδυ της Τετάρτης (4).
  Οι ημερήσιες ώρες της Κυριακής (1) εξάγονται στο βράδυ της Πέμπτης (5).
  Οι ημερήσιες ώρες της Δευτέρας (2) εξάγονται στο βράδυ της Παρασκευής (6).
  Οι ημερήσιες ώρες της Τρίτης (3) εξάγονται στο βράδυ του Σαββάτου (7).
  Η σπουδαιότητα της διανομής των ημερών στο εικοσιτετράωρο οφείλεται στην αιτία της σειράς της δημιουργίας σύμφωνα με τα επτά κύρια Θεϊκά Ονόματα. Για παράδειγμα, την Κυριακή ο κόσμος άρχισε να ακούει σύμφωνα με το Θείο Όνομα «όλα Ακούων», τη Δευτέρα να ζει σύμφωνα με το Θείο Όνομα «ο Ζων». Ο Αραμπί λαμβάνει την πρώτη μοίρα των Διδύμων ως το καθορισμένο σημείο έναρξης της κοσμικής Μέρας της δημιουργίας. Και αυτό γιατί η μοίρα αυτή συμπίπτει με τον Γαλαξιακό Ισημερινό.

  Το βορεινό σημείο που εφάπτεται ο γαλαξιακός ισημερινός με την εκλειπτική του ζωδιακού βρίσκεται ανάμεσα στον αστερισμό των Διδύμων και στον αστερισμό του Ταύρου και συμβολίζεται με το 69.Το ίδιο σημείο είχαν χρησιμοποιήσει οι Σουμέριοι περί το 11000 πΧ σαν αρχικό σημείο του ζωδιακού ημερολογίου. Ως εκ τούτου, η Πρώτη Μέρα που εμφανίστηκε στον κόσμο ήταν από την πρώτη μοίρα των Διδύμων και αυτή η μέρα ονομάστηκε Κυριακή (Αλάχαντ).
  Αυτή ήταν η κίνηση της αρχικής Μέρας του Ήλιου. Μετά από το τέλος αυτής της Μέρας, ξεκίνησε μια άλλη κίνηση όμοια με την πρώτη, μαζί με το σύνολο από ότι περιλαμβάνουν οι σφαίρες. Η δεύτερη κίνηση ονομάστηκε Δευτέρα. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι να ολοκληρωθούν και οι επτά περιοδικές κινήσεις καθορισμένες από μια Θεία Ιδιότητα.
  Τα δώδεκα ζώδια είναι διαιρεμένα σε τέσσερα σύνολα, των οποίων οι επιρροές σχετίστηκαν με τα τέσσερα Στοιχεία, κάθε σύνολο περιέχει τρία ζώδια όμοιας φύσης. Η κίνηση κάθε Κοσμικής Μέρας αρχίζει από την πρώτη μοίρα των Διδύμων.
  Η δράση της Ψυχής στον Κόσμο σε κάθε μέρα από τις επτά μέρες των συμβάντων μέσα από τους Επτά Ουρανούς ξεκινά με την Κυριακή, όπου οι δράσεις του Σύμπαντος κινούν το Στοιχείο του Πυρός για να θερμάνει τον κόσμο. Το αποτέλεσμα είναι  να ρέουν τα πνεύματα στις πνευματικές υπάρξεις και να κινηθούν τα πράγματα που ωθούν. Την Δευτέρα, η ψυχή σε κάθε Μέρα δίνει το Στοιχείο του Ύδατος  στους γεννήτορες. Το αποτέλεσμα είναι, τα σώματα να αναπτύσσονται, να φυσούν βροχεροί άνεμοι, οι κινήσεις είναι αδύναμες. Την Τρίτη η ψυχή σε κάθε Μέρα δείχνει άνευ σημασίας πάθη. Το αποτέλεσμα να δημιουργούνται οργή, θυμός και συγκρούσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Την Τετάρτη αναμειγνύει υγρό ατμό με ξηρό ατμό. Κανένα αποτέλεσμα. Η Πέμπτη ρευστοποιεί και αποσυνθέτει. Το αποτέλεσμα είναι καλό για τους Εραστές. Η Παρασκευή διυλίζει τον υγρό ατμό. Το αποτέλεσμα είναι να προκύπτουν τα συμβάντα με τη μεσολάβηση της Θείας Εντολής, όχι σαν αποτέλεσμα προσπάθειας και άμεσης δράσης.

  Επίσης, μια άλλη συμβολική αναλογία είναι μεταξύ του μεταφυσικού μακρόκοσμου και των πιο οικείων ανθρωπίνων πραγματικοτήτων. Είναι ο Κόσμος των Γραμμάτων. Ο Αραμπί έδωσε την κεντρική θέση τους στο μεσουράνημα της Θείας Αποκάλυψης του Κουράν. Η συμβολική μεταφυσική και κοσμολογική λειτουργία τους είναι τοποθετημένη με καθοριστικό τρόπο. Έχουν συμβολική ιεραρχία, όπως η πνευματική ιεραρχία των προφητών και των αγίων. Ο Πόλος έχει το γράμμα Αλίφ, το πρώτο γράμμα της αραβικής αλφαβήτου. Οι δύο Ιμάμηδες Αρχηγοί έχουν τα γράμματα Ουάου και Για. Οι τέσσερις Πυλώνες έχουν τα γράμματα Αλίφ, Ουάου, Για και Νουν. Ο πνευματικός Πόλος είναι ο Ιντρίς.

  Η νύχτα είναι η αρχή της ημέρας, όμως η νύχτα και η ημέρα είναι αποσυνδεόμενες μεταξύ τους. Οι νυχτερινές ώρες είναι σε συνάρτηση με τις ημερήσιες μιας άλλης μέρας. Έτσι, η Κυριακή είναι συνδεόμενη με το πρωί της Τετάρτης, η Δευτέρα με το πρωί της Πέμπτης, η Τρίτη με το πρωί της Παρασκευής κλπ., όπως φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί.

  Οι σχέσεις μεταξύ των επτά σφαιρών, είναι ως εξής:

 • Αραβική Αστρολογία

 • Αστεροειδεις

  Οι αστεροειδείς ονομάζονται επίσης, μικρότεροι πλανήτες ή πλανητοειδείς. Είναι χιλιάδες από μικρά σώματα αόρατα στο γυμνό μάτι και σχεδόν όλων οι τροχιές απλώνονται ανάμεσα στον Άρη και το Δία.

 • Αστρικος & Τροπικος ζωδιακος

  Είναι αλήθεια, ότι πολλοί ερευνητές προβληματίστηκαν πάνω στο θέμα των κριτηρίων που οδηγούν στο συμπέρασμα της θέσης των εξάρσεων των πλανητών.

 • Αστρολογία

 • Αστρολογια.....

   Η ανάπτυξη της διερεύνησης του ερωτήματος “Τι είναι τελικά η ζωή και κατά πόσο όλα είναι εντεταλμένα από μια Κοσμική πορεία;”, οδήγησε μέσα από χιλιάδες χρόνια στο μονοπάτι της Αστρολογίας.

 • Αστρολογική Επιλογή

  Η Αστρολογία Επιλογών είναι μια μέθοδος με την οποία διαλέγεις έναν κατάλληλο χρόνο για την αρχή ενός γεγονότος, όπως ένας γάμος, ένα ταξίδι, μια δίκη, οικοδόμηση έργου ή επιχείρησης, την σύνδεση με μια νέα επιχείρηση ή επάγγελμα, την εναρμόνιση των ανταγωνιστών ή αντιπάλων, την παράταση επιθυμιών, την αγορά γης ή κατοικίας, τη φύτευση ενός κήπου, την καθέλκυση ενός πλοίου ή την μετακόμιση σε ένα νέο σπίτι.

  Η Θεωρεία των Εκλογών είναι μια ανάστροφη εφαρμογή της μεθόδου της Ωριαίας Αστρολογίας στην οποία το ζητούμενο αρχίζει με τον Χρόνο και εργάζεται προς μια πρόγνωση,  ενώ η προηγούμενη αρχίζει με μια επιθυμητή πρόβλεψη και εργάζεται προς μια Εκλογή ενός κατάλληλου χρόνου. Η Εκλογή της ημέρας, ώρας και λεπτού πρέπει να περιλαμβάνει τον υπολογισμό μιας εικόνας πρακτικής, επιστημονικής και θεωρητικής σκέψης, στην κανονική λειτουργία για να καθορίσει την πιο ευνοϊκή στιγμή γέννησης για το σχέδιο στην προοπτική, ούτως ώστε να γίνει η αρχή την εκλεγμένη στιγμή. Έτσι υπολογίζεται ο χάρτης, αυτός δηλαδή της Εκλογής ή της Έναρξης, μετέπειτα γίνεται ένας Ωριαίος χάρτης για την σύλληψη και κατανόηση του σχεδίου, από τον οποίο εκτιμάται η πιθανότητα επιτυχία ή αποτυχίας του σχεδίου. Ο Ωριαίος χάρτης είναι απαραίτητος για να εντοπιστούν οι υψηλές και χαμηλές τάσεις που θα περιβάλλουν την πρόοδο και σε γενική πρόβλεψη την ενδεχόμενη έκβαση του σχεδίου. Αυτό γίνεται για να υπάρξει αποτελεσματικότητα σε οποιοδήποτε μήκος του χρόνου που απαιτείται για την εφαρμογή του σχεδίου.

  Για να κάνεις μια αξιόπιστη Εκλογή, πρέπει να τηρηθούν οι ακόλουθοι παράγοντες:

  1. Η γέννηση του προσώπου για τον οποίο ο χάρτης θα υπολογιστεί, αν τα δεδομένα είναι διαθέσιμα, να μελετηθεί επιμελώς. Όλοι οι ερευνητές συμφωνούν ότι αυτό το χαρακτηριστικό είναι ύψιστης σπουδαιότητας.

  2. Ο γενέθλιος Ωροσκόπος, όταν χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό, δεν πρέπει είναι αντίθετος στην κίνηση της Γης. 

  3. Οι Κατευθύνσεις στην εργασία γέννησης πρέπει να ληφθούν μέσα στον υπολογισμό, για να γίνει βέβαιο πως το προτεινόμενο σχέδιο δεν είναι πέρα των ικανοτήτων της γέννησης. Ένας ανώφελος σκοπός θα εξυπηρετήσει μια Εκλογή σε ένα σχέδιο που είναι καταδικασμένο να αποτύχει.

  4. Προσοχή πρέπει να δοθεί στις θέσεις του Ζωδίου και στις όψεις των πλανητών σε διέλευση πριν εξεταστούν οι θέσεις του Οίκου, που θα κατέχουν στο Σχέδιο της Εκλογής, εφόσον δεν βρίσκονται ευνοϊκές θέσεις Οίκου για να αντισταθμίσουν δυσμενείς θέσεις Ζωδίου και αντίθετες όψεις. Συχνά, βρίσκεται αδύνατο να υπολογιστεί μια Εκλογή που είναι ακόμα μακρινά ευνοϊκή, δεδομένου ότι οι πλανήτες δεν τακτοποιούνται αρμονικά μέσα στα χρονικά πλαίσια, αυτά που είναι στη διάθεσή κάποιου. Ακόμα κι είναι έτσι, αν το γενέθλιο ή οι Κατευθύνσεις είναι ταυτόχρονα σε ισχύ και υπόσχονται αποτυχία, άρα καμία Εκλογή, μπορούμε με ένα έξυπνο σχέδιο να γίνει η εργασία. Αυτό δηλώνει πως κάποιος δεν πρέπει να υποθέσει ότι η τεχνική της Εκλογής είναι το κύριο κλειδί στην επιτυχία, στον  πλούτο και την ευτυχία. Σε αυτήν την περίπτωση, παρατηρούμε συχνά αδυναμία στις δράσεις, το ένα εμπόδιο μετά από άλλο που συνεπάγεται καθυστέρηση, έως ότου τελικά μπορεί το πρόγραμμα να αρχίσει σε μια ευνοϊκότερη εποχή, με ενδεχόμενη επιτυχία. 

  5. Ο ρυθμιστής πλανήτης του προγράμματος πρέπει να είναι απαλλαγμένος από δυσμενείς ακτίνες των κακότυχων, Άρη, Κρόνου, του Ουρανού, του Ποσειδώνα και Πλούτωνα και αν είναι δυνατόν να βρίσκεται σε Θέση Αυξημένη Επιρροής του. 

  6. Κανένας κακότυχος, ούτε οποιοσδήποτε πλανήτης που είναι ανάδρομος, κεκαυμένος ή αλλιώς ειδικότερα εξασθενισμένος από το Ζώδιο, τη μοίρα ή την όψη, πρέπει να βρίσκεται σε οποιαδήποτε Γωνία του Χάρτη, εκτός αν ο εν λόγω κακότυχος είναι σε Θέση Αυξημένης Επιρροής, ισχυρός από το Ζώδιο, καλά ρυθμισμένος προς τα άλλα δύο ζώδια της Τριπλότητάς του, κατά ένα μεγάλο μέρος και όσο το δυνατόν πιο απόμακρος από τα Φώτα. Εάν είναι λιγότερο από 8" από τον Ήλιο ή 12" από τη Σελήνη, το πρόγραμμα θα υποστεί πολλά εμπόδια και καθυστερήσεις. Η Παράλληλος της Απόκλισης έχει μια επιρροή παρόμοια με αυτήν μιας Συνόδου και τα δύο μαζί με τις όψεις Τριγώνου αποτελούν τις ισχυρότερες προσθήκες στην επιτυχία. Το Εξάγωνο είναι ειδικότερα πιο αδύνατο, ενώ το Τετράγωνο και η Διάμετρος είναι ειδικότερα δυσμενή.

  7. Η Σελήνη, λόγω της εγγύτητάς της στη γη, τις αντανακλάσεις της από το ηλιακό φως και η αναμετάδοση των πλανητικών δονήσεων, και την ταχύτητά της σε σύγκριση με τις κινήσεις των πλανητών, κρίνεται το σημαντικότερο στοιχείο σε οποιοδήποτε χάρτη Εκλογής. Επομένως ο χρόνος πρέπει να επιλεχτεί όταν η Σελήνη είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε σοβαρή προσβολή και σε περίπτωση που το θέμα πρέπει να ολοκληρωθεί γρήγορα, γρήγορη στην κίνησή της. Όσο κοντινότερο το σύνολο της μετακίνησής της είναι προς 15017" ανά ημέρα, όπως στο Περίγειο όταν είναι πλησιέστερα στη Γη, τόσο γρηγορότερη θα είναι η επιρροή της. Επίσης να είναι αύξουσα δηλ., τρεις ημέρες μετά από τη Νέα Σελήνη ως τρεις ημέρες πριν την Πανσέληνο. Προσοχή πρέπει να επιδειχθεί με τη Σελήνη σε έναν Κοινό Οίκο (3ος, 6ος, 9ος και 12ος) και να εξεταστούν όλα τα πράγματα τα απαραίτητα για να μην είναι σε μια Γωνία(ακμή στον 1ο, 4ο, 7ο και 10ο οίκος). Όταν η σεληνιακή κίνηση είναι λιγότερο από 13.11" - ως εκ τούτου κοντά στο απόγειό της και είναι απώτατη από τη Γη - η ακτίνα της κρίνεται από πολλές απόψεις παρόμοια με αυτήν ενός ανάδρομου πλανήτη. Αν είναι δυνατόν, τοποθετήστε τα Φώτα ή τουλάχιστον ένα από αυτά, σε Τρίγωνο προς τον γενέθλιο Ήλιο, Σελήνη, Ωροσκόπο και Κυβερνήτη του, για το πρόσωπο για το οποίο υπολογίζεται η Εκλογή. Πρέπει να είναι ελεύθερη από προσβολές και σε μια στενή ευνοϊκή όψη με τη σε διέλευση Αφροδίτη, Δία, Ήλιο ή ακόμα καλύτερα με τον ρυθμιστή πλανήτη του προγράμματος που προβλέπεται. Κάτω από καμία περίσταση μην αρχίσετε με τη Σελήνη να ακτινοβολεί δυσμενείς όψεις ή όταν περάσει την Πανσέληνο, όσο ευνοϊκές μπορεί να είναι οι άλλες παράμετροι. Όταν περάσει η Πανσέληνος, ως εκ τούτου είναι φθίνουσα, η δύναμη της Σελήνης μικραίνει και κατά συνέπεια το πρόγραμμα θα καθυστερήσει πολύ. Το ίδιο επίσης συμβαίνει, όταν η Σελήνη ενώνεται τον Κρόνο στο Νότιο Δεσμό της ή ο Κρόνος ανατέλλει ή είναι στον 4ο Οίκο. Δεδομένου ότι η Σελήνη κυβερνά τον Καρκίνο, αυτός ρυθμίζει την εισροή και την εκροή των παλιρροιών της ζωής και η έξαρσή της είναι στον Ταύρο, ο οποίος ελέγχει τα βασικά υλικά από τα οποία η Γη συντίθεται και δεδομένου ότι και τα δύο Φώτα κυβερνούν τις παλίρροιες της γης και τις επιφάνειες των υδάτων, πρέπει να είναι προφανές πόσο ισχυρές είναι οι διαμορφώσεις αυτής της κοντινότερης βαρύτητας της Γης και να ακτινοβολούν δυνάμεις στο πεπρωμένο όλων των πραγμάτων που έχουν ζωή. Εάν ο Ωροσκόπος είναι σε ένα Ζώδιο σύντομης ανάβασης (από τον Αιγόκερω ως τους Διδύμους) και ο Άρης προσβαλλόμενος, οι θέσεις του εκλέκτορα είναι διακινδυνευμένες, κάτι που ίσως προκαλέσει ατύχημα ή ξέσπασμα της ιδιοσυγκρασίας του ή άλλου, που θα μπορούσαν να ανατρέψουν σοβαρά το όλο θέμα. 

  8. Όταν ξεκινά ένα πρόγραμμα που θεωρείται για να είναι εύλογα μόνιμο, πρέπει να γίνει ανθεκτικό με την τοποθέτηση των τεσσάρων Σταθερών Ζωδίων και προτιμώντας την 5ο στις Γωνίες του χάρτη ή τουλάχιστον, η Σελήνη κατοικεί μια από αυτές. 

  9. Αν εκλογή δεν υποκινεί ειδικότερα οποιαδήποτε σοβαρή κατάθλιψη στο γενέθλιο. Η Σελήνη να είναι ισχυρή και καλά τοποθετημένη και ούτε η Σελήνη ούτε οι Γωνίες στο γενέθλιο να προσβάλλονται από τις σημαντικότερες θέσεις του χάρτη Εκλογής. Ο γενέθλιος Οίκος που ρυθμιστή στο πρόγραμμα για το οποίο υπολογίζεται η Εκλογή πρέπει να ενισχυθεί καλά και πρέπει να δοθεί προσοχή στο να είναι ο Κυβερνήτης του είναι ισχυρός, καλά τοποθετημένος και όχι προσβαλλόμενος. 

  10. Εάν το πρόγραμμα είναι οικονομικό, η ακμή του γενέθλιου 2ου Οίκου και του Κυβερνήτη του πρέπει να ενισχυθούν από τις καλές όψεις, όπως επίσης η αντίστοιχη θέση και ο πλανήτης στην Εκλογή. 

  11. Είναι επιθυμητό να τοποθετηθεί ο Κύριος του γενέθλιου Ωροσκόπου σε μια Γωνία ή τουλάχιστον σε έναν Επόμενο Οίκο (2ος, 5ος, 8ος και 11ος ) στην Εκλογή, και ανατολικά στον ήλιο, εάν ο πλανήτης είναι ευεργετικός ή επιβλαβής, με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η τοποθέτησή του σε έναν Κοινό Οίκο ή σε δυτική θέση, που θα ήταν ιδιαίτερα ανεπιθύμητη εάν αυτή ενώνεται με τη Σελήνη. 

  12. Ένας επιβλαβής που κυβερνά τον γενέθλιο Ωροσκόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Εκλογή, δεδομένου ότι δεν είναι επιβλαβής στο πρόσωπο στο οποίο είναι Κυβερνήτης 

  Όταν το γενέθλιο είναι ανεπίτευκτο, αναγκαστικά δεν πρέπει ληφθεί υπόψη. 

  Για τον λεπτομερή υπολογισμό των χαρτών Εκλογής πρέπει πρώτα να εφαρμοστούν οι κανόνες της τέχνης της Ωριαίας. Μετά αναπτύσσεται επαναλαμβανόμενα η πρακτική για τον υπολογισμό των σχεδίων της Εκλογής. Για να εκτελέσει αυτό, απαιτεί την αποστήθιση των καταλόγων των διάφορων επιχειρήσεων και των προϊόντων, που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία κάθε πλανήτη. Όπως δηλαδή, ο Ήλιος είναι ρυθμιστής στις επιχειρήσεις, την επαγγελματική και κοινωνική προαγωγή και στις διοικήσεις, τα χόμπι και ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων. Η  Σελήνη είναι ρυθμιστής σε θέματα στα οποία η μονιμότητα δεν επιδιώκεται και ευνοεί τις συναλλαγές με τις γυναίκες και τους υπαλλήλους και ακόμα τις οικογενειακές υποθέσεις Ο Ερμής είναι ρυθμιστής στις μετακινήσεις, τα μηνύματα, το γράψιμο, το ταχυδρομείο και τον καθημερινό τύπο δημοσιεύσεων. Έτσι είναι για τους υπόλοιπους πλανήτες, όπως αναφέρεται από οποιοδήποτε καλό εγχειρίδιο για την αστρολογία των Επιλογών.

 • Αστρολογικοί και Αστρονομικοί Όροι

  Ακμές.Μια γραμμή που διαχωρίζει τα Ζώδια ή τους Οίκους. Όταν σχετίζεται με τα Ζώδια δηλώνει μια γκρι περιοχή όπου τα χαρακτηριστικά είναι προσβαλλόμενα και από τα δύο Ζώδια.

  Αναδρομή και προηγούμενη ζωή.
  Λέγεται πως οι ανάδρομοι πλανήτες είναι ενδεικτικοί σε συμβάντα μιας προηγούμενης ζωής. Η αστρολογία είναι μια επιστημονική μέθοδος και όχι Θεός. Ωστόσο, προτείνει την προσοχή σε παρόμοιες έρευνες, όπως οι ανάδρομοι πλανήτες.

  ΕρμήςΕάν εμφανίζεται ανάδρομος στο χάρτη, είναι πιθανό ότι το άτομο περιφρονήθηκε μια φορά όταν μιλούσε. Ο ανάδρομος Ερμής συμβολίζει το φόβο μην ειπωθεί κάτι λανθασμένα και ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα για τη νοημοσύνη. Το μάθημα που διδάσκει είναι η πίστη στην επικοινωνία και η δύναμη της ομιλίας. Η πρακτική του δημόσιου λόγου πρέπει να ασκείται.
  Αφροδίτη Το άτομο είχε δυσκολία σύνδεσης στις οικείες σχέσεις και με τους συντρόφους. Δενείχεστήριξηψυχή. Γενικά, αναζητάτώρατοσύντροφο. Σε μια προηγούμενη ζωή, υπήρξαν εξωτερικές δυνάμεις πέρα από τον έλεγχο του ατόμου που κράτησαν τον εραστή χώρια και κατά συνέπεια, δεν έμαθε ποτέ το άτομο να διευθύνει μια ώριμη και παραγωγική σχέση. Τώρα, πρέπει να εστιαστεί σε αυτό που θέλει πραγματικά σε μια σχέση και να εξετάζει την επιλογή συνεργατών προσεκτικά.
  ΆρηςΣτην προηγούμενη ζωή μπορεί να ήταν στρατιώτης σε στρατιωτικές και θλιβερές πράξεις κάτω από διαταγές άλλων. Το άγχος και η ενοχή αυτής της εμπειρίας, εμπόδισε το άτομο να ασχοληθεί κατάλληλα με το θυμό του. Τώρα πρέπει να είναι χαλαρό και να συγκεντρώνεται σε τεχνικές που θα βοηθήσουν να εξετάσει τις δυνάμεις του, σε αυτήν την ζωή.
  Δίας Με Δία ανάδρομο στο διάγραμμα, ίσως δηλώνεται ένας διωγμός για θρησκευτικές, ηθικές ή πνευματικές πεποιθήσεις. Σε αυτήν την ζωή μπορεί το άτομο να περιφρονήσει τη θρησκεία. Ίσως δείξει έλλειψη πνευματικότητας ή ευμετάβλητες πνευματικές πεποιθήσεις.
  ΚρόνοςΕάν ο Κρόνος εμφανίζεται ανάδρομος στο διάγραμμα γέννησης, μπορεί πάντοτε το άτομο να είχε μια δύσκολη σχέση με τις μορφές κάθε αρχής. Ο μόνος τρόπος για να εξελιχθεί τώρα, είναι να μάθει τις αρετές της υπομονής, της σκληρής εργασίας και της ευθύνης. Πρέπει επίσης να μάθει να σέβεται τους ανθρώπους που εργάζεται μαζί τους.
  Ουρανός Στις ζωές πριν από αυτήν, το άτομο ήταν επαναστάτης. Ίσως ένας αναρχικός που πάλευε για την καθιέρωση μιας μάχης. Ο επαναστατικός τρόπος ζωής το εμπόδισε ή ίσως ακόμη κατάστρεψε πολλές απόψεις της ζωής του. Τώρα πρέπει να μάθει πώς θα συνεχίσει μια αξιότιμη πάλη. Πρέπει να κυριαρχήσει ο συμβιβασμός και η συμμόρφωση.
  ΠοσειδώνΊσως το άτομο να είχε μια μακροχρόνια περιπέτεια με το αλκοόλ ή την κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών. Τώρα έχει αδυναμία στην προσωπική του ανάπτυξη. Πρέπει να μάθει να εξωτερικεύει τα προβλήματά του και να εκτιμά την εσωτερική πλευρά της ζωής.
  Πλούτων Με ανάδρομο τον Πλούτωνα στο διάγραμμα, δηλώνεται πως το άτομο είχε ξεφύγει από το κοινωνικό σύνολο. Κάποτε αναγκάστηκε να διωχθεί από μια κοινότητα εξαιτίας των κακών πράξεων. Τώρα πρέπει να μάθει να λειτουργεί συλλογικά και υπολογίζοντας τους άλλους. Επομένως, εάν δεν εμπιστεύεται κάποιον και ο άλλος δεν θα το εμπιστευτεί. Πρέπει να πιστέψει στους ανθρώπους που ενδιαφέρονται ειλικρινά.

  Ανατέλλων Ζώδιο
  . Ένα άλλο όνομα του Ωροσκόπου.

  Ανατολικό Σημείο
  . Το σημείο που καλείται "Ανατολικό Σημείο" δεν βρίσκεται στην Ανατολή. Στην ουράνια γεωμετρία, η έκφραση "Ανατολικό Σημείο" σημαίνει το σημείο στον Ορίζοντα που είναι στην ακριβή ανατολική κατεύθυνση. Ο Ισημερινός περνά επίσης, από αυτό το σημείο, σε μία Ορθή Ανάβαση που είναι ίση με ARMC +90o. Αφ' ετέρου, μερικοί αστρολόγοι λένε πως το "Ανατολικό Σημείο" είναι το σημείο στην Εκλειπτική του οποίου η Ορθή Ανάβαση είναι ίση με ARMC +90o. Αυτό το σημείο μπορεί να παρεκκλίνει από την ανατολική κατεύθυνση μέχρι 23,45o, όσο δηλαδή και η γωνία της Εκλειπτικής.

  Μερικές φορές χρησιμοποιείται στη συμβιβάσιμη ανάλυση (Συναστρία).

  Αναχαιτισμένο Ζώδιο
  . Ένας Ζώδιο που πέφτει μεταξύ δύο Ακμών συνεχιζόμενων Οίκων, αλλά καμία από αυτές τις Ακμές δεν είναι μέσα σ’ αυτό το Ζώδιο.


  Ανώτερη Συζυγία Είναι το σημείο στην τροχιά είτε του Ερμή, είτε της Αφροδίτης όταν βρίσκεται ο πλανήτης στη μακρινή πλευρά του Ήλιου όπως φαίνεται από τη Γη.

  Απόκλιση.Η προβολή του σημείου του σώματος στον ουράνιο Ισημερινό, καλείται Απόκλιση. Περιγράφεται σαν Βόρεια και Νότια του ουράνιου Ισημερινού. Οι πλανήτες γενικά βρίσκονται μέσα σε 24ο βόρεια ή νότια του ουράνιου Ισημερινού. Όταν δύο πλανήτες κατοικούν στο ίδιο ύψος στο διάστημα, λέγεται ότι είναι παράλληλοι. Για παράδειγμα, ο Άρης και ο Δίας βρίσκονται βόρεια 17ο του ουράνιου Ισημερινού.

  Άρρενα Ζώδια. Είναι τα Ζώδια του Αέρα και της Φωτιάς. Αυτά τα Ζώδια υποδηλώνουν σε έκδηλη επιθετικότητα, μερικές φορές παραπέμπουν στα Θετικά Ζώδια

  Αρμονικές Όψεις. Η Σύνοδος, το Εξάγωνο και το Τρίγωνο. Επίσης, αναφέρονται σαν Εύκολες Όψεις.

  Αστρικό Έτος. Το αστρικό έτος είναι η περίοδος τροχιάς της Γης γύρω από τον Ήλιο συγκριτικά με τους Αστέρες. Το μήκος του είναι 365.256 36 ημέρες, το οποίο, λόγω των αποτελεσμάτων της Μετάπτωσης, είναι 20 λεπτά μεγαλύτερο από το Τροπικό έτος.

  Βέρτεξ. Το Βέρτεξ στην Αστρολογία είναι υπολογισμένο σαν ένα ευαίσθητο σημείο, στη δεξιά πλευρά του Ωροσκοπίου, στο Δυτικό Τμήμα του Ζωδιακού το οποίο υποδεικνύεται από την τομή του Αρχικού Ζενίθ και της Εκλειπτικής. Μερικές φορές το Βέρτεξ καλείται η Τρίτη Γωνία του Χάρτη. Συχνά, συσχετίζεται με την μοίρα και την εκπλήρωση των επιθυμιών. Ακόμα, απεικονίζει μια ενδιαφέρουσα διδασκαλία ζωής. The Vertex το πλείστον πέφτει μεταξύ του 5ου και 8ου Οίκου. Το ακριβή σημείο αλλάζει εξαρτώμενο από την ημερομηνία γέννησης του ατόμου, το χρόνο και τον τόπο.
  Αστρολογικά, το Βέρτεξ και το Αντιβέρτεξ που είναι το διαμετρικό σημείο του, δηλώνουν καρμικά γεγονότα στη ζωή ενός ατόμου εκτιμώντας αιτίες και αποτελέσματα. Χρειάζεται προσοχή σε ότι επιθυμεί κάποιος, καθώς αυτό δίκαια πραγματοποιείται όταν το Βέρτεξ και το Αντιβέρτεξ φθάσουν στην ενέργεια. Επιθυμίες και ελπίδες μπορεί να εκπληρωθούν με ένα πολύ ανάποδο τρόπο. Μπορεί να πάρει κάποιος αυτό που ζήτησε αλλά όχι χωρίς πόνο, δυστυχία, βάσανα, θυσία, στέρηση ή εν δυνάμει καταστροφή ή ενδεχόμενη τραγωδία. Αυτές είναι οι τιμές των ζητούμενων τόσων πολλών σε λάθος χρόνο. Προσωπικές σχέσεις είναι ειδικά τονισμένες.
  Μερικά νοήματα είναι: σχέση, ανικανότητα βοήθειας του εαυτού, απρόσωπη καθορισμένη από τη μοίρα επαφή, θέσεις χωρίς επιλογή, Τύχη Ζωής, καρμική ανάπτυξη, ψύχραιμη δύναμη. Μερικοί υπολογίζουν πως το Βέρτεξ είναι συνδυασμένο με θέσεις στις οποίες η ροή της ανάπτυξης συνήθως είναι ομαλή χωρίς φαινομενικά εμπόδια.
  Ο ρόλος του είναι χαρακτηριστικά και έννοιες της Αφροδίτης δηλαδή, έλξη, ομορφιά, αρμονία, ισορροπία, τέχνη, αγάπη, αισθητική και του Άρη δηλαδή, πόθος, δράση, διεκδίκηση, λαγνεία, οργή. Έτσι, μπορεί να του αποδοθεί κάθε γεγονός, ορισμένη από τη μοίρα ερωτική αγάπη, χωρίς ανταπόκριση αγάπη από ένα πρόσωπο σε ένα άλλο, μια συμπάθεια καλλιτέχνη αντικείμενο ή υπόδειγμα, κλπ.

  Γήινα Ζώδια. Τα Ζώδια Ταύρος, Παρθένος και Αιγόκερως. Αντιπροσωπεύουν "Γήινες" ποιότητες όπως σταθερότητα, ευθύνη και πρακτική.  
  Γωνίες και τα τεταρτημόρια.Ο χάρτης του ωροσκοπίου ή διάγραμμα μπορεί να κατανεμηθεί σε τέσσερα ημισφαίρια, βόρεια και νότια, ανατολικά και δυτικά. Επίσης σε τέσσερα τεταρτημόρια, πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο. Κάθε τεταρτημόριο δεσμεύεται από δύο από τις τέσσερις γωνίες του ωροσκοπίου, τον ωροσκόπο, το ναδίρ, τη δύση, το μεσουράνημα. Αυτές οι τέσσερις γωνίες καλούνται επίσης βασικά σημεία, καθώς βρίσκονται στις ακμές των σπιτιών που κυβερνούν τα βασικά ζώδια.
  Ο ωροσκόπος είναι το πρώτο σημείο στο διάγραμμα και βρίσκεται στην ακμή του πρώτου σπιτιού. Άμεσα απέναντι, βρίσκεται η δύση, στην ακμή του έβδομου σπιτιού. Αυτή η αντίθεση δημιουργεί έναν άξονα που διαιρεί το χάρτη σε βόρειο και νότιο ημισφαίριο. Το ναδίρ βρίσκεται στην ακμή του τέταρτου σπιτιού, ενώ απέναντι στην ακμή του δέκατου σπιτιού, είναι το μεσουράνημα. Αυτός ο άξονας διαιρεί το χάρτη σε ανατολικό και δυτικό ημισφαίριο. Κατά συνέπεια έτσι γίνονται τα τέσσερα τεταρτημόρια.
  Το πρώτο τεταρτημόριο που περιέχει το πρώτο, δεύτερο και τρίτο σπίτι του ζωδιακού, πέφτει στο βόρειο και ανατολικό ημισφαίριο του διαγράμματος και δεσμεύεται από κάθε πλευρά από τον ωροσκόπο και το ναδίρ. Το πρώτο σπίτι στρέφει την προσοχή στον εαυτό, το δεύτερο στις κατοχές και τρίτον στην επικοινωνία και την αυτοέκφραση. Επομένως, μια έντονη παρουσία πλανητών μέσα σε αυτό το τεταρτημόριο, θα συγκέντρωνε την εστίαση ενός ατόμου στην προσωπική αύξηση, την ταυτότητα και τον εμπλουτισμό του ιδίου.
  Τα επόμενα τρία σπίτια, το τέταρτο, το πέμπτο και το έκτο περιλαμβάνουν το δεύτερο τεταρτημόριο, που εμπίπτει στο βόρειο και δυτικό ημισφαίριο. Το τέταρτο σπίτι υπογραμμίζει την οικογένεια και σπίτι. Το πέμπτο σπίτι εξετάζει την ευχαρίστηση, με τις υποθέσεις αγάπης και δημιουργικής έκφρασης και τα παιδιά, ενώ το έκτο σπίτι αφορά στα επαγγέλματα και τις αλληλεπιδράσεις με τους συναδέλφους. Επομένως, μια έντονη παρουσία πλανητών, θα συγκέντρωνε την εστίαση ενός ατόμου σε μια εξωτερική ανάπτυξη, την κίνηση προς τα έξω ενσωματώνοντας το ίδιο στον κόσμο, μέσω των ρομαντικών καταστάσεων και των σχέσεων της οικογένειας. 
  Το τρίτο τεταρτημόριο, που περιέχει το έβδομο, όγδοο και ένατο σπίτι μας ωθεί να κινούμαστε μακριά από τις ανησυχίες μας σε περισσότερους αφηρημένους ανθρώπινους στόχους. Εμπίπτοντας στο νότιο και δυτικό ημισφαίριο, εξετάζει τις συνεργασίες και τις διαπροσωπικές συμβάσεις, τους γάμους και τις επιχειρησιακές συμφωνίες. Μια έντονη παρουσία πλανητών εδώ, θα συγκέντρωνε την εστίαση ενός ατόμου στις ενέργειες και τις πεποιθήσεις που προσκρούουν στον κόσμο καθώς επίσης και τις οικειότερες σχέσεις.
  Τέλος τα υπόλοιπα ζώδια αποτελούν το τελευταίο τεταρτημόριο και μια έντονη παρουσία πλανητών θα δηλώσει ενδιαφέρον για την κοινωνική θέση και στις συναλλαγές με την αρχή, τις κοινωνικές υποχρεώσεις, τα όνειρα και τα μυστικά.

  Δεκανοί.
  Μια διαίρεση των Ζωδίων σε 10 μοίρες κάθε μια από τις οποίες είναι διακριτικά διαφορετική από την άλλη οφειλόμενη σε στους διαφορετικούς Κυβερνήτες που εμπεριέχονται.


  Δεσμός. Το σημείο της ανακοπής πορείας μεταξύ της τροχιάς ενός Πλανήτη και της Εκλειπτικής.

  Διόρθωση ή επανόρθωση ώρας γέννησης. Είναι μια μέθοδος που βοηθά στην εύρεση της ακριβέστερης ώρας γέννησης. Ο ασφαλέστερος τρόπος είναι το ωροσκόπιο σύλληψης. Άλλοι πιο απλοί τρόποι είναι η ημερομηνία γάμου(αν έχει γίνει γάμος), καθώς επίσης και το διαζύγιο, η γέννηση παιδιού ή παιδιών, ο θάνατος γονιού, η παραμονή για μεγάλο διάστημα στο εξωτερικό, το πτυχίο ανώτερης σχολής, οι σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις.

  Δύσκολες Όψεις. Οι δυσαρμονικές όψεις. Γενικά,  σχετίζονται το Τετράγωνο και η Διάμετρος, και άλλες. Όψεις όπου οι ενέργειες δεν βοηθούν πάντα.
  Εγκόσμιοι Οίκοι. Οι Οίκοι 2, 6 και 10. συνήθως συσχετίζονται με τα Γήινα Ζώδια.

  Έντονα  Δυσμενής. Ο Κρόνος. Είναι αποδεκτό πως είναι η αιτία για το κακό στη ζωή.

  Έντονα Ευεργετικός. Ο Δίας. Είναι αποδεκτό πως φέρνει τα μείζονα αγαθά, ευλογίες και ευτυχήματα.

  Επιβλαβής.Ένας παλιός όρος που χρησιμοποιείται για να αποδώσει σε Πλανήτες ή Όψεις την άποψη της αιτίας της ζημιάς. Συνήθως αποδίδεται στους Πλανήτες Κρόνο και Άρη. Μικρότεροι Επιβλαβείς είναι επίσης ο Ουρανός, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτωνας.

  Επίπεδος Χάρτης. Ένας χάρτης στον οποίο ο 1ος Οίκος τοποθετείται στον Κριό. Συχνά, χρησιμοποιείται όταν η ώρα γέννησης και κατ’ επέκταση ο Ωροσκόπος είναι άγνωστη.

  Επόμενοι Οίκοι
  . Οι Οίκοι 2, 5, 8 και 11. Συσχετίζονται με τα Σταθερά Ζώδια.


  Έρις. Η Έρις είναι ένας νάνος πλανήτης περιστρεφόμενος στον Ήλιο στο εξώτερο ηλιακό σύστημα πίσω από τον Ποσειδώνα. Όπως ο Πλούτων, η Έρις είναι ένα σφαιρικό Kuiper Belt Object (KBO) φτιαγμένο από πάγο και βράχο. Η κατ' εκτίμηση διάμετρός της που είναι 2.400 χλμ, καθιστά την Έριδα ελαφρώς μεγαλύτερη από τον Πλούτωνα και το μεγαλύτερο γνωστό KBO. Η Έρις ολοκληρώνει μια τροχιά σε 560 έτη και σήμερα είναι το πιο απόμακρο γνωστό σώμα στο ηλιακό σύστημα, σε απόσταση 14,5 δισεκατομμύρια χλμ από τον Ήλιο. Η τροχιά της είναι πιο εκκεντρική και κεκλιμένη από αυτή του Πλούτωνα. Η Έρις έχει μια μικρή σελήνη που ονομάζεται Δυσνομία.
  Το αντικείμενο παρατηρήθηκε αρχικά στις 21 Οκτωβρίου 2003, οι επιστήμονες δεν το είδαν να κινείται στον ουρανό μέχρι να εξετάσουν και πάλι, την ίδια περιοχή, 15 μήνες έπειτα, στις 8 Ιανουαρίου 2005. Ονομάστηκε Έρις προς τιμή της θεάς Έριδος, τη θεά της φιλονικίας.

  Ζενίθ. Το υψηλότερο σημείο στον ουρανό σε έναν καθορισμένο χρόνο αμοιβαίο σε μια θέση στη Γη. Διαμετρικό του Ναδίρ, το χαμηλότερο σημείο του ουρανού. Αστρονομικά, το Ζενίθ είναι η τομή του Μεσημβρινού και της Πρώτης Κατακορύφου υπεράνω. Το Ζενίθ προβαλλόμενο στην Εκλειπτική κατά μήκος του Μεσημβρινού είναι το Μεσουράνημα.
  Μαθηματικά είναι ο Πόλος του Ορίζοντα. Το σημείο κατ’ ευθείαν πάνω από το κεφάλι, μέσω του οποίου διέρχεται η Πρώτη Κατακόρυφος και οι Μεσημβρινοί κύκλοι. Κάθε τόπος έχει το δικό του Ζενίθ και όσο πιο κοντά βρίσκεται ένας πλανήτης στο Ζενίθ, τόσο πιο δυνατή είναι η επιρροή του. Ο όρος μερικές φορές ασαφώς εφαρμόζεται για την ακμή του 10 Οίκου, η οποία σωστότερα μιλώντας, είναι μόνο το σημείο του Ζωδιακού ή του μονοπατιού της Εκλειπτικής μέσω του οποίου διέρχονται οι Μεσημβρινοί κύκλοι.  

  Θηλυκά Ζώδια. Τα Ζώδια της Γης και του Νερού. Παραπέμπουν σε δεκτικότητα.

  Ισημερινός Ωροσκόπος. Ο Ισημερινός Ωροσκόπος είναι ίδιος με την ακμή του πρώτου Οίκου του συστήματος axial rotation. Οι Ελβετικές Εφημερίδες υποστηρίζουν τρία επιπλέον σημεία που συνδέονται με τον υπολογισμό του Οίκου και της Γωνίας. Είναι μέρος των οκτώ Προσωπικών Ευαίσθητων Σημείων (Personal Sensitive Points - PSP). Το PSP περιλαμβάνει τον Ωροσκόπο, το Μεσουράνημα, το Βέρτεξ, τον Ισημερινό Ωροσκόπο, το Σημείο του Κριού, το Σεληνιακό Δεσμό, τον Συν-ωροσκόπο και τον Πολικό Ωροσκόπο.
  Ο όρος Συν-ωροσκόπος φαίνεται να εφευρίσκεται δύο φορές από δύο διαφορετικούς ανθρώπους και μπορεί να σημαίνει δύο διαφορετικά πράγματα. Ο ένας Συν-ωροσκόπος εφευρέθηκε από W. Koch. Για να τον υπολογίσει κάποιος, πρέπει να πάρει το ARIC ως ένα ARMC και να υπολογίσει τον αντίστοιχο Ωροσκόπο για τη θέση γέννησης. Ο Συν-ωροσκόπος είναι έπειτα το διαμετρικό σε αυτό το σημείο. Ο δεύτερος Συν-ωροσκόπος προέρχεται από τον M. Munkasey. Είναι ο Ωροσκόπος που υπολογίζεται για το γενέθλιο ARMC και ένα γεωγραφικό πλάτος που έχει αξία 90o
  O Πολικός Ωροσκόπος εισήχθηκε από τον M. Munkasey. Είναι το διαμετρικό σημείο της εκδοχής W. Koch του συν-ωροσκόπου. Εντούτοις, ο Πολικός Ωροσκόπος δεν είναι ο ίδιος με Ωροσκόπο που υπολογίζεται για το χρόνο γέννησης και αυτόν των γεωγραφικών Πόλων της γης. Στους γεωγραφικούς Πόλους, ο Ωροσκόπος είναι πάντα 0o Κριού ή 0o Ζυγού.

  Κατιόντες Οίκοι ή Κοινοί Οίκοι.Είναι ο 3ος, 6ος, 9ος και 12ος οίκος. Διοικούνται από τα Μεταβλητά Ζώδια και γενικά σχετίζονται με την Μεταβλητή Ποιότητα.

  Κατώτερη Συζυγία Είναι η θέση είτε του Ερμή, είτε της Αφροδίτης όταν βρίσκεται άμεσα μεταξύ της Γης και του Ήλιου. Λόγω των σχετικών κλίσεων των πλανητικών τροχιών, μόνο σπάνια κάνει τον Ερμή ή την Αφροδίτη να διέρχονται πραγματικά από το πρόσωπο του Ήλιου. Κανονικά, στις κατώτερες κλίσεις, οι πλανήτες περνούν στον ουρανό στο βορρά ή το νότο του Ήλιου.

  Κρίσιμες Μοίρες.
  Η 13ο και η 26ο του Κριού, του Καρκίνου, του Ζυγού και του Αιγόκερω, η 9ο και η 21ο του Ταύρου, του Λέοντα, του Σκορπιού και του Υδροχόου. Επίσης, η 4ο και η 17ο των Διδύμων, της Παρθένου, του Τοξότη και των Ιχθύων. Έτσι έχουν δοθεί από τους Ινδούς. Θεωρούνται ένα ευαίσθητο σημείο που ενισχύει τη δύναμη του Ζωδίου.

  Μεσουράνημα. Το Μεσουράνημα είναι συνήθως η ακμή του 10ου Οίκου. Έχει ειδική έννοια μαρτυρίας, ελέγχου, σχεδίου και προστασίας, πνευματική φύση, ευθυγράμμιση, υψηλή πορεία. Αστρονομικά, το Μεσουράνημα είναι η τομή του Μεσημβρινού και της Εκλειπτικής νότια.
  Διάφοροι το καλούν Medium Coeli (M.C.), Νότια γωνία, Σημείο Νότου και ακμή του 10ου Οίκου. Επίσης, ακατάλληλα καλείται Ζενίθ. Πιο σαφές, είναι κατάλληλο στο Νότιο Σημείο του Χάρτη και αυτό δηλώνει την εξάρτηση στη μέθοδο της χρησιμοποιημένης ερμηνείας. Μερικές φορές, λανθασμένα εφαρμόζεται ο όρος σε όλο τον 10ο Οίκο.

  Μεταβλητά Ζώδια
  . Είναι τα Ζώδια Δίδυμοι, Παρθένος, Τοξότης και Ιχθείς. Τα Ζώδια που σχετίζονται με την προσαρμοστικότητα και την ευκαμψία.


  Μετάπτωση. Είναι η ομοιόμορφη κίνηση του άξονα περιστροφής ενός ελεύθερα περιστρεφόμενου σώματος, όταν υπόκειται σε ροπή δυνάμεων που οφείλονται σε εξωτερικές επιρροές βαρύτητας. Η Μετάπτωση αναγκάζει τον άξονα Γήινης περιστροφής να κάνει κυκλική κίνηση, για μία περίοδο 25.800 ετών, έναν κώνο γωνίας 23 μοιρών και 27 πρώτων, γύρω από την κατακόρυφο στο επίπεδο της τροχιάς της Γης (Εκλειπτική). Μια συνέπεια της Μετάπτωσης του γήινου άξονα περιστροφής είναι ότι οι Ουράνιοι Πόλοι σχεδιάζουν στον ουρανό κύκλους, πάνω από 25.800 έτη. Έτσι, παραδείγματος χάριν, περίπου 13.000 έτη από τώρα, το κοντινότερο φωτεινό αστέρι στο Βόρειο Ουράνιο Πόλο ήταν ο Βέγα παρά ο Πολικός Αστέρας. Το σημείο μηδέν της Ορθής Αναφοράς, μιας από τις Συντεταγμένες του Ισημερινού, που χρησιμοποιείται κανονικά για να καθορίσει τις θέσεις των ουράνιων αντικειμένων, είναι βασισμένο σε ένα από τα σημεία, γνωστό ως "Πρώτο Σημείο του Κριού", όπου ο Ουράνιος Ισημερινός κόβει την Εκλειπτική. Λόγω της Μετάπτωσης, ο Ισημερινός "γλιστρά γύρω" από την Εκλειπτική, έτσι ώστε τα σημεία διατομής αλλάζουν συνεχώς. Στην πραγματικότητα, το Πρώτο Σημείο του Κριού δεν είναι πλέον στον αστερισμό του Κριού, αλλά έχει κινηθεί στους Ιχθείς και θα είναι σύντομα στον Υδροχόο. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως Μετάπτωση των Ισημεριών. Η επίδρασή της στην Ορθής Αναφορά και την Απόκλιση ενός αντικειμένου είναι αξιοπρόσεχτη από χρόνο σε χρόνο με την καθορισμένη από τη θέση εφικτή ακρίβεια με πολλά τηλεσκόπια. Οι ταξινομημένες σε πίνακες τιμές της Ορθής Αναφοράς και της Απόκλισης επομένως, αναφέρονται σε μια ιδιαίτερη εποχή στην οποία ήταν ακριβώς σωστές.

  Ναδίρ. Είναι το χαμηλότερο σημείο του ουρανού σε μια δεδομένη ώρα σε σχέση με μια θέση στη Γη. Διαμετρικό σημείο του Ζενίθ. Αστρονομικά, το Ναδίρ είναι η τομή του Μεσημβρινού και της Πρώτης Κατακορύφου κάτωθεν της Γης.

  Οίκοι ή σπίτια ωροσκοπίου.Είναι τα δώδεκα τμήματα καθορισμένης διαίρεσης σύμφωνα με το σύστημα οικοθεσίας. Αρχίζουν από τον 1ο οίκο και τελειώνουν στον 12ο. Αναλυτικά τα σπίτια πρεσβεύουν:
  11 σπίτι: Η ακμή του πρώτου σπιτιού είναι ο Ωροσκόπος, το ζώδιο που ανέρχεται στον ανατολικό ορίζοντα στην ακριβή στιγμή της γέννησής κάποιου. Δηλώνει την ατομικότητα κάποιου. Ποίος είναι; Τι θα γίνει; Πώς πραγματοποιεί το καλύτερο από μόνο του; Το πρώτο σπίτι μιλά στην πραγματοποίηση της τελευταίας δυνατότητάς κάποιου. Οι ευδιάκριτες ιδιότητες που κατέχουμε αναφέρονται συχνά ως προσωπικότητα. Το πρώτο σπίτι εξετάζει το άτομο, τη συμπεριφορά και την προσέγγισή του στη ζωή. Είναι η εξωτερική ύπαρξη, το φυσικό σώμα και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται κάποιος και ειδικότερα, το κεφάλι και το πρόσωπο.
  Η μικρή παιδική ηλικία κυβερνιέται επίσης από το πρώτο σπίτι.
  Το πρώτο σπίτι κυβερνιέται από τον Κριό και τον Άρη.
  2ο σπίτι:Το δεύτερο σπίτι αναφέρεται συνήθως στα αποκτήματα κάποιου, στην κυριότητα των συναισθημάτων και των συγκινήσεων, καθώς επίσης και στον εσωτερικό εαυτό. Τα αποκτήματα πρέπει να ενισχύσουν την ζωή και αυτό δείχνεται από το δεύτερο σπίτι. Εδώ φαίνεται τι εκτιμούμε, γιατί το εκτιμούμε, ποιους εκτιμούμε, αν είμαστε κύριοι πραγματικά. Στο σπίτι αυτό βλέπομε την αποτελεσματική επίλυση όλων αυτών των ερωτήσεων.
  Οι συγκεκριμένες κατοχές που καλύπτονται από το δεύτερο σπίτι περιλαμβάνουν το κερδισμένο εισόδημα και τη δυνατότητα να το επηρεάσουμε, τις επενδύσεις και την κινητή ιδιοκτησία (αυτοκίνητα, ιματισμός, κόσμημα και όμοια). Το χρέος είναι επίσης ένα μέρος του σπιτιού αυτού, δεδομένου ότι είμαστε κύριοι της ευθύνης να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας. Ακόμα, ποία άποψη έχομε για τα χρήματα, την απόκτηση του πλούτου (και χρέους), τις οικονομικές αντιστροφές, την αποταμίευση, την οικονομική θέση.
  Εδώ εξετάζονται οι προσωπικές ελευθερίες όπως καθιερώνονται από την οικονομική ικανότητα και την ευαισθησία.
  Το δεύτερο σπίτι κυβερνιέται από τον Ταύρο και την Αφροδίτη.
  3ο σπίτι:Το τρίτο σπίτι αναφέρεται συνήθως ως Οίκος της επικοινωνίας. Εδώ ανήκει ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας μεταξύ του ατόμου και εκείνων που είναι κοντά του: αδελφοί και αδελφές, καθώς επίσης και γείτονες. Εν γένει η επικοινωνία μπορεί εδώ, να γραφτεί και λεχθεί έχοντας μια συνειδητή ποιότητα μέσα της.
  Η νοημοσύνη, η αναλυτική δυνατότητα που κατέχομε μέσα στο περιβάλλον, συγκεκριμένα ο βασικός έλεγχος των πραγμάτων. Χρησιμοποιούμε αυτήν την νοημοσύνη για να εργαστούμε αποτελεσματικά μέσα στον κόσμο μας.
  Η αρχική εκπαίδευση, οι αποτελεσματικές διδασκαλίες, τα σύντομα ταξίδια, το οικείο περιβάλλον μας.
  Ακόμα δηλώνεται εδώ, κατά πόσο εκφράζομε καλλίτερα τη αγάπη μας σε άλλους, αν οι ενέργειές μας είναι αληθινές στο περιβάλλον μας, αν έχομε ικανότητα να ακολουθήσομε τις νέες μορφές επικοινωνίας όπως οι υπολογιστές.
  Το τρίτο σπίτι κυβερνιέται από τους Διδύμους και τον Ερμή.
  4ο σπίτι:Είναι το σπίτι που δείχνει το σπιτικό μας, τις ρίζες μας. Επίσης, τα θεμέλια που βάζομε σταθερά. Το τέταρτο σπίτι φέρνει στα πράγματα σε έναν πλήρη κύκλο ζωής, καθότι εξετάσει τα γηρατειά, την κατάληξη.
  Ένα μεγάλο μέρος της έμφασης του τέταρτου σπιτιού είναι στην έννοια του σπιτιού. Με τον καθορισμό των ριζών, ορίζομε τις οικογενειακές ρίζες. Εκτός από αυτό, είναι ο ίδιος ο χώρος του σπιτιού που μένομε. Με τη δημιουργία του σπιτιού, δημιουργούμε έναν χώρο συνάντησης, ένα άδυτο, μια ιερή θέση για μας και για άλλους. Δημιουργούμε ένα εσωτερικό διάστημα που μας ανακουφίζει και παγιοποιεί και χρησιμεύει να κρατήσει ασφαλείς εκείνους που αγαπάμε. Εδώ, φαίνεται η θέση της μητέρας, της τροφού, του ατόμου που μας μεγαλώνει.
  Επίσης, είναι σημαντικό να πούμε πως εδώ είναι η οικογενειακή ιστορία, οι πολιτιστικοί και οι κοινωνικοί κανόνες. Όλα αυτά κυβερνιούνται από το τέταρτο σπίτι, όπως είναι η καταγωγή, οι ρίζες και η κληρονομιά μας. Καλύπτει επίσης, την ακίνητη περιουσία και τις παραδόσεις.
  Το τέταρτο σπίτι κυβερνιέται από τον Καρκίνο και από τη Σελήνη.
  5ο σπίτι:Είναι το σπίτι της ευχαρίστησης. Συχνά, η ευχαρίστηση είναι το αποτέλεσμα μιας δημιουργικής πράξης. Εδώ, βρίσκονται τα παιδιά, η δημιουργία της τέχνης και του πολιτισμού. Η δημιουργική ζωή από την οποία αντλούμε πολλές προσωπικές ευχαριστήσεις και ικανοποίηση.
  Παίρνοντας σαν αρχή την ευχαρίστηση, συνδεόμαστε με περισσότερα άτομα. Άρα, στο σπίτι αυτό βλέπομε τις ρομαντικές υποθέσεις, τη συναισθηματική ευχαρίστηση και γενικά ότι μπορεί να κερδίσομε και να μας ευχαριστήσει.
  Θα πρέπει να επισημάνομε πως η διαχείριση των οικονομικών που δίνει ευχαρίστηση, υπονοεί έναν οικονομικό κίνδυνο σε αυτό το σπίτι. Μπορεί να δημιουργηθεί αγάπη για τα χρήματα ή τα τυχερά παιχνίδια.
  Ακόμα, εδώ φαίνονται η διασκέδαση, τα παιχνίδια, τα σπορ και τα χόμπι.
  Επίσης, η μουσική, ο χορός, το θέατρο, η τέχνη, η λογοτεχνία.
  Το πέμπτο σπίτι κυβερνιέται από τον Λέοντα και τον Ήλιο.
  6ο σπίτι:Το έκτο σπίτι αναφέρεται συνήθως στην υγεία. Υπονοούμε με αυτό τη διατήρηση της καλής υγείας είναι την δυνατότητα να αντιμετωπιστούν σωστά τα θέματα υγείας. Σαν ανθρώπινα όντα, έχουμε φυσικά ανεπάρκειες. Τι θα κάνουμε με άλλους; Πώς θα αντιδράσουμε σε μια προσωπική κρίση; Οι κρίσεις, οι ασθένειες και οι αντιστροφές της τύχης είναι ένα μέρος του γήινου ταξιδιού μας. Το πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις και πώς εξετάζουμε τα μαθήματα που μας διδάσκουν, φαίνονται σε αυτό το σπίτι.
  Ακόμα, η εργασία και η υπηρεσία είναι κεντρικές ιδιότητες του έκτου σπιτιού. Η εστίαση είναι στην απασχόληση (εργοδότες και εργαζόμενοι), την κατάρτιση, στην εξυπηρέτηση (αυτοί που μας εξυπηρετούν και αυτούς που εξυπηρετούμε) και εκείνοι που εξαρτώνται από μας. Περαιτέρω η υγεία (καλή και κακή), η διατροφή, η υγιεινή.
  Η εργασία που κάνουμε στη ζωή, οι ευθύνες και η προσωπική ανάπτυξη, όλα όσα συμβάλλουν στη δημιουργία της πληρότητας.
  Επίσης, το έκτο σπίτι εξετάζει επίσης την καθημερινότητα, τι θα φορέσομε κάθε μέρα, αν χρειαζόμαστε κούρεμα, αν περιποιηθήκαμε τα κατοικίδια.
  Το έκτο σπίτι κυβερνιέται από την Παρθένο και τον Ερμή.
  7ο σπίτι:Το έβδομο σπίτι αφορά στις συνεργασίες. Εδώ, βλέπουμε τη συνεργασία με τους άλλους και την ένωση με σκοπό να επιτευχθεί κάτι. Ο σκοπός είναι σημαντικός στο έβδομο σπίτι, η πράξη της ολοκλήρωσης σε κάτι μεγάλο ή μικρό, η συνεργασία και ακόμη η κοινωνία συνολικά. Στην ένωση με τους άλλους, γινόμαστε πολυτιμότερο μέλος του κόσμου, έχουμε μια συμβολή, μια μικρή βαρύτητα στη ρόδα της ζωής, έχουμε το σκοπό. Μέσω μιας συνεργασίας, συμπληρώνουμε την ουσιαστική ύπαρξή μας, εργαζόμαστε, παίζομε, αγαπάμε, δημιουργούμε, διαμορφωνόμαστε πλήρως και ολοκληρωνόμαστε. Η συνεργασία μας βοηθά στην ολοκλήρωση.
  Το έβδομο σπίτι δηλώνει ότι οι συνεργασίες μπορούν να λάβουν πολλές μορφές, όπως γάμος, επιχειρησιακές σχέσεις, συμβάσεις, νομιμότητες, διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. Θα συνεργαστούμε σε μεγαλύτερη ή μικρότερη έκταση σε αυτές τις ποικίλες συνεργασίες.
  Η ποιότητα της συνεργασίας είναι βασική στο έβδομο σπίτι. Γιατί επιλέγουμε αυτήν την συνεργασία; Είναι για την αγάπη ή τα χρήματα; Πρακτικοί λόγοι; Κοινωνικές εκτιμήσεις; Υπάρχουν πολλοί λόγοι σε αυτό. Μπορεί να επιλέξουμε να γεμίσουμε τα κενά που έχομε ή απλά να θέλομε τη συνεργασία και τη συντροφικότητα άλλων.
  Οι εντάσεις μέσα σε μια συνεργασία χρησιμεύουν επίσης να μας διδάξουν τα μαθήματα. Για αυτόν τον λόγο, το έβδομο σπίτι φαίνεται η σκοτεινότερη πλευρά των ενώσεών μας, όπως το διαζύγιο, οι δίκες και οι συνθήκες. Το χειρότερο σε μια συνεργασία είναι η δημιουργία εχθρών, ακόμα και σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο. Η αντίδρασή μας σε αυτήν την αντιπαλότητα στην προσπάθεια της διαμόρφωσης της συνεργασίας, καθορίζεται από εδώ.
  Το έβδομο σπίτι κυβερνιέται από το Ζυγό και την Αφροδίτη.
  8ο σπίτι:Σε αυτό το σπίτι ερευνάμε τις σχέσεις, τις αλληλεπιδράσεις και πώς ορισμένες όψεις αλληλεπιδράσεων μπορούν να πάρουν μια πιο κοινή φύση. Είναι το σπίτι του θανάτου, της ερωτικής πράξης, της αναγέννησης της ψυχής και το κέρδος από τις συνεργασίες. Το όγδοο σπίτι δίνει τις ίσες ευκαιρίες και την αναγέννηση στο πεδίο της δραστηριότητας για την επιβίωση.
  Οι κοινοί πόροι εμπίπτουν επίσης στο όγδοο σπίτι, δηλαδή η κληρονομιά, το επίδομα διατροφής, οι φόροι, η ασφάλεια, η υποστήριξη από τρίτους. Η οικονομική ενίσχυση καθώς επίσης και η πνευματική, συναισθηματική και φυσική υποστήριξη, εξετάζονται σε αυτό το σπίτι. Σύμφωνα με τη φύση του σπιτιού που μετασχηματίζει, τονίζονται ιδιαίτερα τα τελετουργικά. Καθένας έχει βαθιά στην ψυχή του το παρελθόν. Εδώ, γίνεται η εκκαθάριση ποία τελετουργικά θα κρατηθούν για να βοηθήσουν στην ανύψωση της ψυχής. Επίσης, σε αυτό το σπίτι βρίσκονται τα μυστικά και ο λόγος που τα κρατάμε. Τα πλούτη που παράγονται από τις ομαδικές σχέσεις που δραστηριοποιούνται σε κάτι, όπως επιχειρήσεις. Ακόμα, οι κληρονομιές και ότι έρχεται από το παρελθόν όπως οι αντίκες.
  Το όγδοο σπίτι κυβερνιέται από το Σκορπιό και τον Άρη και Πλούτωνα.
  9ο σπίτι:Είναι το σπίτι της φιλοσοφίας. Η ανώτερη εκπαίδευση, οι ελπίδες, τα πολιτικά συστήματα, οι έννοιες και θεωρίες που ενισχύουν τον κόσμο και τα μακρινά ταξίδια. Η θρησκεία, η νομοθεσία και η κατανόηση του κόσμου.
  Ο τρόπος με τον οποίο επεκτείνουμε την εσωτερική και εξωτερική ζωή, εξετάζεται στο ένατο σπίτι. Το ταξίδι και η αλληλεπίδραση με άλλους λαούς και πολιτισμούς είναι μέσα στο σπίτι αυτό. Τα όνειρά μας και αυτοί που τα επεξηγούν, καθώς επίσης και όλοι όσοι μιλούν για μελλοντικά γεγονότα.
  Επιπλέον, το ένατο σπίτι εξετάζει τις δημοσιεύσεις και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, όπως επίσης και τις επιχειρήσεις εισαγωγών / εξαγωγών. Στο ένατο σπίτι αναζητάμε την αλήθεια.
  Το ένατο σπίτι κυβερνιέται από τον Τοξότη και το Δία.
  10ο σπίτι:Το δέκατο σπίτι αναφέρεται στην κοινωνική θέση, αυτή που έχουμε επιτύχει στην κοινωνία μέσω της εργασίας και της ομαδοποίησης συνολικά. Ακόμα, οι οποιεσδήποτε προωθήσεις που μπορούν να επιδράσουν στη φήμη που έχουμε, οι τύποι των επιχειρήσεων και κοινωνικών δραστηριοτήτων στους οποίους συμμετέχουμε. Όσον αφορά το επίτευγμα, αυτό το σπίτι εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο φαινόμαστε και στον τρόπο με τον οποίο η κοινότητα συνολικά βλέπει εμάς και τις προσπάθειές μας.
  Η τάση είναι σημαντική στο δέκατο σπίτι, καθότι εδώ θα επιλέξουμε το ρόλο μας και πώς θα τον κάνομε καλύτερο. Το πώς θα δράσομε για τη σταδιοδρομία, τους επαγγελματικούς στόχους. Σε ένα πρακτικότερο πλαίσιο, δηλώνονται εδώ, οι εργοδότες και οι κανόνες τους, οι οργανώσεις και η κυβέρνηση.
  Η σχέση του ατόμου σε μια ομάδα και στην κοινωνία τονίζεται στο δέκατο σπίτι. Το πώς θα βελτιώσουμε τα πράγματα για να έχουμε έναν αντίκτυπο, οι ένθερμες αποφάσεις που θα αλλάξουν τα πράγματα. Τελικά, το δέκατο σπίτι απευθύνεται στον πατέρα.
  Το δέκατο σπίτι κυβερνιέται από τον Αιγόκερω και τον Κρόνο.
  11ο σπίτι:Είναι το σπίτι των φίλων. Μέσω των φίλων μας βρίσκουμε δύναμη στις φιλοδοξίες μας. Επίσης, δηλώνονται οι ομάδες από την άποψη της σύνδεσης μεταξύ των ατόμων, όπως οι λέσχες, οι οργανώσεις, οι κοινωνικές ομάδες, τα οργανωμένα δίκτυα. Η εστίαση εδώ, είναι οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουμε μέσα σε αυτές τις ομάδες, πώς αυξανόμαστε και πραγματοποιούμε τα θέλω του εαυτού μας. Περαιτέρω, είναι η ομάδα σαν συλλογική δύναμη, η οποία βοηθά στον καθορισμό της ατομικότητας.
  Δεδομένου ότι αναπτυσσόμαστε, έχουμε περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες διαθέσιμες σε μας και το ενδέκατο σπίτι τις εξετάζει. Οι αλληλεπιδράσεις και οι προσπάθειές μας είναι σύμφωνα με τις προτεραιότητές μας στη ζωή. Το ενδέκατο σπίτι μιλά επίσης για το πεπρωμένο, τις ελπίδες και τα όνειρά μας, τι επιθυμούμε και τι θέλουμε να επιτύχουμε. Το δημιουργικό όραμά μας, την απλή πράξη εργασίας, τη δύναμη της συλλογικής δημιουργίας, καθώς επίσης και τους δημιουργικούς σπινθήρες που παράγονται από την ομάδα.
  Πολλάκις, συνεργαζόμαστε με τους φίλους μας για το μεγαλύτερο καλό και με την ελπίδα της βελτίωσης της κοινωνίας. Αυτή είναι η φιλανθρωπική πλευρά μας που έρχεται στο μπροστά, βοηθώντας την ανθρωπότητα να γίνεται πιο αποτελεσματικότερη. Τελικά, το ενδέκατο σπίτι κυβερνά επίσης την ενθάρρυνση των παιδιών και τα υιοθετημένα παιδιά.
  Το ενδέκατο σπίτι κυβερνιέται από τον Υδροχόο και τον Κρόνο και τον Ουρανό.
  12ο σπίτι:Το δωδέκατο σπίτι αναφέρεται στο ασυνείδητο. Το ασυνείδητο μπορεί να βοηθήσει στην πρόκληση των επιτυχιών μας, καθώς επίσης και στην αντιμετώπιση των αποτυχιών μας. Εδώ σκεφτόμαστε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες που είναι κρυμμένες από τη δημόσια θέα.
  Οι ασυνείδητες και υποσυνείδητες εργασίες είναι ουσιαστικά παιχνίδι σκιών, αργό και μακροχρόνιο και συχνά γεμάτο με φόβο και πόνο. Σε αυτό το πλαίσιο ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις θλίψεις μας, τα βάσανα και τα μυστικά που κρατάμε μέσα μας. Τελικά, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη μοίρα μας.
  Σε αυτό το σπίτι ανταποκρινόμαστε στα αποτελέσματα όλων όσων έχουμε κάνει. Εδώ εστιάζεται η προσοχή στους κατασταλμένους περιορισμούς και στο τι έχομε κάνει στη ζωή μας. Οι απαντήσεις θα μας αναγκάσουν σε μετασχηματισμό ή αναγέννηση. Αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του δωδέκατου σπιτιού.
  Στην ευγενέστερη εκδήλωση του ασυνειδήτου θα γίνομε φιλάνθρωποι. Εάν μαθαίνουμε τα μαθήματά μας, προηγούμενα και παρόντα, είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι για να προχωρήσουμε. Το δωδέκατο σπίτι μας αναγκάζει στην επιδίωξη της περάτωσης με έναν πνευματικό τρόπο ενισχύοντας την θετική αύξηση.
  Το τελευταίο σπίτι του ζωδιακού, περιλαμβάνει επίσης ότι μας περιορίζει. Τις φυλακές, τα νοσοκομεία, τα ιδρύματα, τα άσυλα και οποιοδήποτε διάστημα που εμποδίζεται η ελευθερία μας. Ακόμα, δηλώνει τους κινδύνους, τους μυστικούς εχθρούς και τις μυστικές υποθέσεις.
  Ωστόσο, το σπίτι αυτό είναι το πρωτοπόρο των θετικών μετασχηματισμών στον καθορισμό της προόδου. Είναι η συνάντηση του ασυνείδητου και του παρελθόντος με διερεύνηση του τι θα φέρει το μέλλον.
  Το δωδέκατο σπίτι κυβερνιέται από τους Ιχθείς και τον Δία και τον Ποσειδώνα.

  Οριακοί Οίκοι. Οι Οίκοι 4, 8 και 12. συσχετίζονται με τα Υδάτινα Ζώδια.
  Όψεις.Μαζί με τα ζώδια και τα σπίτια του ζωδιακού, οι όψεις είναι βασικές στην ερμηνεία μας ενός διαγράμματος. Οι όψει εξετάζουν τη γωνιακή σχέση μεταξύ των πλανητών και των σημείων του ζωδιακού, δηλαδή τις αποστάσεις υπολογισμένες σε μοίρες μεταξύ δύο σημείων. Η αρχή του ζωδιακού για την καταμέτρηση των όψεων γίνεται από τις 0ο του Κριού ή από κάποια δεδομένη θέση. Για παράδειγμα, έστω ότι ο Δίας είναι στην 1η του Κριού και ο Άρης είναι στην 1η του Καρκίνου, τότε αυτοί οι πλανήτες είναι 90 μοίρες απόσταση. Άρα η όψη τους είναι 90ο και καλείται τετράγωνο.
  Οι σημαντικότερες όψεις είναι η σύνοδος ή συζυγία (0ο απόσταση ή οι πλανήτες βρίσκονται ο ένας δίπλα στον άλλο), το εξάγωνο (60ο απόσταση), το τετράγωνο (απόσταση 90ο), το τρίγωνο (απόσταση 120ο) και η διάμετρος ή αντίθεση (180ο απόσταση).
  Τα τετράγωνα και οι αντιθέσεις είναι γνωστά ως σκληρές όψεις. Η ενέργεια από αυτές τις όψεις αντιπροσωπεύει γενικά τις προκλήσεις που υπερνικούνται ή μια ισορροπία που πρέπει να βρεθεί. Το εξάγωνο και το τρίγωνο θεωρούνται μαλακές όψεις. Η ενέργειά τους είναι γενικά αρμονική και ευεργετική. Η ενέργεια που παράγεται από μια σύνοδο μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική, ανάλογα με τους πλανήτες και άλλες όψεις του ωροσκοπίου.
  Μιλώντας για την ακρίβεια, οι όψεις μεταξύ των πλανητών δεν είναι συνήθως σε ακριβείς γωνιακές αποστάσεις. Προκειμένου να υπολογιστούν οι όψεις, δίνεται μια σφαίρα επιρροής (ανοχή όψης) ή ένας καθορισμένος αριθμός μοιρών μέσα στον οποίο μια συγκεκριμένη όψη είναι αποτελεσματική. Παραδείγματος χάριν, δύο πλανήτες που είναι 86ο απόσταση μπορούν να διαμορφώσουν ένα τετράγωνο ο ένας στον άλλο, ακόμα κι αν δεν είναι σε μια απόσταση 90ο. Όσο πιο κοντά είναι οι πλανήτες είναι ο ένας στον άλλο, τόσο ισχυρότερη η ενέργεια της όψης. Οι περισσότεροι αστρολόγοι χρησιμοποιούν μια σφαίρα επιρροής 8ο για τις σημαντικές όψεις ή 8ο από κάθε πλευρά της γωνίας της όψης. Πάλι για το παράδειγμά μας, αυτό θα σήμαινε πως το τετράγωνο θα λειτουργεί σε μια ανοχή 82ο σαν αρχή και σαν τελείωμα τις 98ο. Για τις δευτερεύουσες όψεις, η ανοχή είναι μεταξύ 1ο ως 3ο.

  Παρορμητικά Ζώδια.Είναι τα ζώδια Κριός, Καρκίνος, Ζυγός και Αιγόκερως. Πέφτουν στα Τέσσερα Σημεία του Ζωδιακού, με τον Κριό να ξεκινά στην Εαρινή Ισημερία ή το πρώτο σημείο της Άνοιξης ή της Αρχής του Ζωδιακού.

  Πεπρωμένο.Οι παράγοντες της καρμικής αστρολογίας που έχουν επιπτώσεις στο πεπρωμένο μας είναι ο πλανήτης Κρόνος, οι εξωτερικοί πλανήτες και οι κρίσιμες μοίρες. Ο Κρόνος επιτηρεί όλες τις αρχές και τις ευθύνες, μας ανταμείβει και μας επιπλήττει για τις επιλογές που έχομε κάνει. Οι εξωτερικοί πλανήτες, ο Ουρανός, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτωνας έχουν επιπτώσεις πάνω μας, χωριστά και συνολικά. Οι κρίσιμες μοίρες προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες.

  Ποιότητες.Τα ζώδια που είναι σε απόσταση 90ο ή σε διάμετρο μεταξύ τους (180ο) έχουν την ίδια ποιότητα. Τα ζώδια που ανήκουν στην ίδια ποιότητα, γενικά δεν λειτουργούν ομαλά μαζί, παρά την ομοιότητά τους. Οι ποιότητες είναι τρεις: βασική, σταθερή και μεταβλητή. Η βασική ποιότητα έχει τα ζώδια Κριός, Καρκίνος, Ζυγός και Αιγόκερως. Αυτά τα τέσσερα ζώδια είναι οι ιδρυτές του ζωδιακού. Τα κοινά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν τη δράση και την κίνηση, έχουν πρωτοβουλία και ισχυρό κίνητρο. Η σταθερή ποιότητα έχει τα ζώδια Ταύρος, Λέων, Σκορπιός και Υδροχόος. Τα κοινά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό και την εμμονή, είναι σταθερά και αυτοδύναμα. Η μεταβλητή ποιότητα έχει τα ζώδια Δίδυμοι, Παρθένος, Τοξότης και Ιχθείς. Είναι τα τέσσερα εύκαμπτα μέλη του ζωδιακού. Τα κοινά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν την προσαρμοστικότητα στους μεταβαλλόμενους όρους και μπορεί συχνά αν είναι ανούσια ή ασυμβίβαστα.

  Προσβολή.
  Ένας όρος που περιγράφει μια δύσκολη όψη, πχ Τετράγωνο ή Διάμετρο. Ή ένα μέρος του πλανήτη ή γωνία σε ένα ζώδιο που δεν κατάλληλο για αυτόν, πχ ο Άρης στους Ιχθείς. Επίσης, περιγράφει μια σχέση με έναν δυσμενή, όπως ο Κρόνος.


  Πρώτο Σημείο Κριού. Το Πρώτο Σημείο του Κριού είναι ένα από τα δύο σημεία στην Ουράνια Σφαίρα όπου η Εκλειπτική και ο Ουράνιος Ισημερινός τέμνονται. Χρησιμοποιείται ως μηδέν σημείο για την Ορθή Αναφορά. Ο Ήλιος είναι στο Πρώτο Σημείο του Κριού στη Βόρεια Εαρινή Ισημερία και η έκφραση "Εαρινή Ισημερία" χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει αυτήν την θέση στην ουράνια σφαίρα.

  Συγγενείς Οίκοι. Οι Οίκοι 3, 7 και 11. συσχετίζονται με τα Ζώδια του Αέρα.

  Σφαίρες επιρροής ή ανοχές
  Είναι θέμα προσωπικής άποψης και εμπειρίας, εάν δύο πλανήτες μπορούν ή όχι να εξεταστούν μέσα στην ανοχή μιας συγκεκριμένης όψης. Ο ακόλουθος πίνακας είναι ένας γρήγορος οδηγός για τους σφαίρες επιρροής και τις όψεις.

  Όψη Μοίρες Ανοχή
  Σύνοδος 0 8
  Ημιεξάγωνο 30 2
  Εξάγωνο 60 6
  Τετράγωνο 90 7
  Τρίγωνο 120 7
  Χιαστί 150 2
  Αντίθεση 180 8


  Υδάτινα Ζώδια. Τα Ζώδια Καρκίνος, Σκορπιός και Ιχθείς. Τα Ζώδια που παρουσιάζουν δεκτικότητα, ευαισθησία και συναισθήματα.

  Υπόγειο. Καλείται και Αντιμεσουράνημα. Καλείται Imum Coeli ή I.C. και είναι το σημείο στο διάστημα που διαμορφώνεται από την τομή της Εκλειπτικής και του Μεσημβρινού στο Νότο. Βρίσκεται σε απόσταση 180ο από το Μεσουράνημα. Συνήθως, λαμβάνεται σαν ακμή του 4ου Οίκου. Είναι ο χαμηλότερος ουρανός.
   

 • Βαρύτητα των στοιχείων

  Βαρύτητα των τεσσάρων ποιοτήτων ή στοιχείωνΣύμφωνα με την στατιστική ανάλυση των θέσεων των σωμάτων στις τέσσερις ποιότητες, προκύπτει μια βαθμολογία. Αυτή ταξινομεί τους ανθρώπους ή τα κοσμικά γεγονότα με κοινά γνωρίσματα.
  Το στοιχείο του Αέρα
  Ο Ήλιος, η Σελήνη, ο Ωροσκόπος σε ένα Αέρινο Ζώδιο 2 Βαθμοί
  Ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Άρης, ο Δίας, ο Κρόνος σε ένα Αέρινο Ζώδιο 1 Βαθμός
  Ο Κυβερνήτης του Ωροσκόπου σε ένα Αέρινο Ζώδιο 2 Βαθμοί
  Ερμής Γωνιώδης 3 Βαθμοί
  Ερμής διέλευσης σε σύνοδο, τρίγωνο ή εξάγωνο με τον Ήλιο, τη Σελήνη, τον Ερμή, την Αφροδίτη, τον Άρη 1 Βαθμός
  Οι Πλανήτες στο Νότιο Δεσμό σε Αέρινους Οίκους 0.5 βαθμός
  Η θέση του Ουρανού, του Ποσειδώνα και του Πλούτωνα στα ζώδια, δεν υπολογίζονται επειδή αυτοί είναι γενεσιουργοί και παραγωγικοί και στην θέση τους χρησιμοποιούμε τους αρχαίους κυβερνήτες κατά την εξέταση του Κυβερνήτη του Ωροσκόπου.
  Πρέπει να περιληφθεί ο Κυβερνήτης του Ωροσκόπου στα συμπεριλαμβανόμενα στοιχεία για να έχομε μια κατάλληλη εικόνα στην ισορροπία των στοιχείων ενός προσώπου.
  Δίνουμε επίσης 3 βαθμούς στο Αέρινο αποτέλεσμα ενός προσώπου εάν έχει τον Ερμή σε μια Γωνία και 1 βαθμό για κάθε σχηματίζουσα όψη στον Ερμή. Δίνουμε 0,5 βαθμό για κάθε πλανήτη από τη Σελήνη ως τον Πλούτωνα και Νότιος Δεσμός, αν βρίσκονται σε έναν Αέρινο Οίκο.
  Το στοιχείο της Γης
  Ο τύπος υπολογισμού είναι: Ήλιος, Σελήνη, Ωροσκόπος στα Γήινα Ζώδια 2 βαθμοί
  Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος στα Γήινα Ζώδια 1 Βαθμός
  Κυβερνήτης του Ωροσκόπου (εκτός από τον Ουρανό, Ποσειδώνα ή Πλούτωνα) στα Γήινα Ζώδια 2 Βαθμοί
  Κρόνος Γωνιώδης 3 Βαθμός
  Κρόνος Σύνοδος, Τρίγωνο ή Εξάγωνο με τον ¨Ήλιο, Σελήνη, Ερμή, Αφροδίτη, Άρη 1 Βαθμός
  Ποσειδώνας Γωνιώδης -2 Βαθμός
  Ποσειδώνας Σύνοδος, Τρίγωνο ή Εξάγωνο με τον Ήλιο, Σελήνη, Ερμή, Αφροδίτη, Άρη -1 Βαθμοί
  Πλανήτες ή Νότιος Δεσμό στα Γήινα Ζώδια 0.5 Βαθμοί
  Το στοιχείο της Φωτιάς
  Ο τύπος υπολογισμού είναι:  
  Ήλιος, Σελήνη, Ωροσκόπος στα Πύρινα Ζώδια 2 Βαθμοί
  Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος στα Πύρινα Ζώδια 1 Βαθμός
  Κυβερνήτης Ωροσκόπου (εκτός Ουρανός, Ποσειδώνας και Πλούτωνας) στα Πύρινα Ζώδια 2 Βαθμοί
  Ήλιος ή Άρης Γωνιώδης 3 Βαθμοί
  Ήλιος ή Άρης Σύνοδος, Τρίγωνο ή Εξάγωνο με Ήλιο, Σελήνη, Ερμή, Αφροδίτη, Άρη 1 Βαθμός
  Πλανήτες ή Νότιος Δεσμός στα Πύρινα Ζώδια 0.5 Βαθμός
  Το στοιχείο του Νερού
  Ο τύπος υπολογισμού είναι:
  Ήλιος, Σελήνη, Ωροσκόπος στα Υδάτινα Ζώδια 2 Βαθμοί
  Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος στα Υδάτινα Ζώδια 1 Βαθμός
  Κυβερνήτης Ωροσκόπου (εκτός Ουρανό, Ποσειδώνα, Πλούτωνα) στα Υδάτινα Ζώδια 2 Βαθμοί
  Ποσειδώνας Γωνιώδης 1 Βαθμός
  Ποσειδώνας Σύνοδος Ήλιο, Σελήνη, Ωροσκόπο με Ανοχή μικρότερη 2ο 1 Βαθμός
  Κρόνος Γωνιώδης -1 Βαθμός
  Κρόνος Σύνοδος ή Τετράγωνο Άρη -2 Βαθμοί
  Πλανήτες ή Νότιος Δεσμός στα Υδάτινα Ζώδια 0.5 Βαθμός

 • Διορθωση ωρας - Time Zones

  water

  Μόνο για την Ελλάδα. Η ημερομηνία υπόκειται σε κάποια διόρθωση. Το Γρηγοριανό Ημερολόγιο ξεκίνησε στη χώρα μας στις 28/7/1916. Η αντίστοιχη Ιουλιανή ημερομηνία ήταν 15/7/1916

 • Ελληνικη Αστρολογια

  Οι μεγαλύτεροι και οι μικρότεροι αδελφοί
  Για να μάθεις τις ηλικίες των αδελφών, χρησιμοποίησε αυτόν τον τρόπο. Ο Κρόνος σημαίνει τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Ο Ήλιος, ο Άρης και ο Δίας της μέσης ηλικίας αδελφούς.

 • Εξουσιαστής Πλανήτης

  Η έννοια είναι συχνά ταυτόσημη με τον Κυβερνήτη του Ωροσκοπίου. Η ακριβέστερη ορολογία είναι ο Κυβερνήτης του Ζωδίου και ο Εξουσιαστής του Οίκου. Κατά συνέπεια ένας συγκεκριμένος πλανήτης μπορεί να κριθεί σαν Εξουσιαστής Οίκου, επειδή βρίσκεται σε συγκεκριμένο Οίκο ή επειδή απουσιάζει κάθε πλανήτης από το συγκεκριμένο Οίκο και αυτός είναι ο Κυβερνήτης του Ζωδίου εμφανιζόμενος στην ακμή αυτού του Οίκου. Ο Εξουσιαστής της γέννησης θα μπορούσε πιο σωστά να ονομαστεί Κυβερνήτης του Χάρτη, που σημαίνει ότι αυτός ο πλανήτης έχει περισσότερη θέση αυξημένης επιρροής ή κύρια χαρακτηριστικά. Ο Εξουσιαστής της Ώρας είναι εκείνος ο πλανήτης που υποτίθεται κυβερνά την ώρα που κατά τη διάρκειά της υπολογίστηκε ο Χάρτης. Ο Εξουσιαστής του Έτους είναι εκείνος ο πλανήτης που έχει την περισσότερη θέση αυξημένης επιρροής σε έναν Ηλιακό Χάρτη ή σε ένα Χάρτη Εισόδου ερμηνευόμενος σύμφωνα με τους κανόνες της Κοσμικής Αστρολογίας.
  Ο Εξουσιαστής του Έτους
  Στην κρίση ενός Χάρτη Εισόδου βασίζεται στη βασική αρχή της θέσης και των όψεών του, ειδικά σε αυτές τις όψεις που υπάρχουν με τη Σελήνη.
  Αν είναι καλά τοποθετημένος ερμηνεύεται όπως ακολούθως. Αν είναι προσβαλλόμενος, ερμηνεύεται αντίστροφα.
  Ήλιος: Ευνοϊκός για τις κυβερνήσεις και τους υψηλούς κυβερνητικούς ανώτερους υπαλλήλους. Υπάρχει αφθονία στα τρόφιμα. Το χρήμα κυκλοφορεί άφθονο.
  Σελήνη: Ευνοεί την πρόοδο των γυναικών. Συμβάλλει στην ικανοποίηση του λαού. Καλή υγεία του πληθυσμού. Υπάρχει τιμιότητα και αμεροληψία.
  Ερμής: Πρόοδοι στην επιστήμη και την εκπαίδευση. Ευνοεί την ανάπτυξη των εφευρέσεων. Ευημερία στους εμπόρους και στο εμπόριο. Αν είναι προσβαλλόμενος προκαλεί αλλαγές και μετατροπές της πολιτικής.
  Αφροδίτη: Επέκταση του ελεύθερου χρόνου για προσωπική πρόοδο και περισσότερη διασκέδαση στις εργατικές τάξεις. Οι τέχνες και η καλλιτεχνία θα ακμάσουν. Αυξάνεται το ποσοστό των γεννήσεων. Αν είναι προσβαλλόμενη θα προκαλέσει επιδημίες και ασθένειες στο λαό.
  Άρης: Πρόοδος στην πρόληψη των ατυχημάτων και στην ασφάλεια των εργαζομένων. Προστασία σε αυτούς που εργάζονται σε επικίνδυνα επαγγέλματα. Αν είναι προσβαλλόμενος θα φέρει πολέμους, πυρκαγιές, θύελλες, απεργίες.
  Δίας: Ευημερία στις ανώτερες τάξεις. Εποικοδομητική νομοθεσία. Αφθονία και περιεκτικότητα τα θέματα του λαού με σεβασμό του νόμου.
  Κρόνος: Αύξηση στις κατασκευές. Εύνοια στη γεωργία. Φιλία και ομόνοια στα κοινωνικά στρώματα. Αν είναι προσβαλλόμενος θα φέρει κρύο, ανεπάρκεια, θνησιμότητα στη μεγάλη ηλικία, εθνικές καταστροφές.

 • Εσωτερική Αστρολογία

  Ο Ήλιος Πλανητικά και συμβολικά

  Μια των πρωταρχικών θεοτήτων του Ελληνικού Πάνθεου είναι ο Θεός Ήλιος, ο Καίων. Είναι γιος του Τιτάνα Υπερίωνα, αυτού που βασίζει πάνω – κάτω στη Γη, και της αδελφής του της Θείας. Για τον Υπερίωνα, που είναι γιος του Ουρανού και της Γαίας γίνεται ένας πολύ μικρός λόγος στη μυθοπλασία.

  Ο Ζευς όρισε κατοικία του Ήλιου τον ουρανό και του έκτισε μεγαλοπρεπή οίκο με πολύτιμους λίθους. Όταν έλθει η ώρα να βγει προς φωτισμό, φροντίζουν οι Ώρες να ετοιμάσουν το άρμα του, το οποίο είναι Ηφαιστότευκτο και κοίλο σαν κούπα από χρυσό. Αυτού στη διαδρομή προηγούνται ο Εωσφόρος ή η Ηώς.

  Σε αρχαία νομίσματα της Ρόδου, ο Ήλιος παρουσιάζεται σαν θεός με κατ’ εξοχήν ανδρική μορφή και με κεφαλή με ακτινοβόλο στέφανο. Η αρχαιότερη όμως παρομοίωσή του είναι σαν οφθαλμός ακοίμητος επιβλέπων τα πράγματα στη Γη, μια εικόνα όμοια σε όλους του Αρίους λαούς. Για τους Έλληνες είναι ο οφθαλμός του Ουρανού ή ο οφθαλμός του Αιθέρα. Κατά τον Πίνδαρο σε αυτόν τον οφθαλμό οφείλουν οι άνθρωποι την όραση ή την τύφλωση.

  Ιερά γη του Ηλίου είναι η Ρόδος κατά πρώτον, η Αρκαδία, η Κόρινθος και η Σικελία.

  Είναι η πηγή της ανθρώπινης γνώσης και σοφίας.

  Το ζήτημα είναι πως το σύμβολο του Ήλιου είναι βαθύ και σκεπασμένο με πολλά μυστικά. Ωστόσο, θα πρέπει να κατανοήσομε πως μιλώντας για τον Ήλιο, Σελήνη κλπ δεν αναφερόμαστε στη συμβολική μορφή, στα πλανητικά σώματα αλλά στη συγγένεια μεταξύ του ορατού σώματος και του συμβολικού.

  Ο Φίλων ο Ιουδαίος γράφει πως ανατέλλοντος του Ηλίου το σκότος εξαφανίζεται, το φως γεμίζει τα πάντα και με τον ίδιο τρόπο ο Θεός Ήλιος λάμπει στις ψυχές. Ο Πλάτων στο 6ο βιβλίο στις «Πολιτείες» αναφέρει πως «ο Ήλιος καθιστά όχι μόνο τα αντικείμενα της όρασης ορατά, αλλά τους παρέχει τη γέννηση, την αύξηση, την τροφή χωρίς να είναι αυτός γέννηση.» ο Ιάμβλιχος καλεί τον Ήλιο «εικόνα της θείας διάνοιας ή Σοφία». Η Έλενα Μπλαβάτσκυ θυμίζει πως ο Όμηρος και ο Ευριπίδης και συχνά ο Πλάτων κάνουν μνεία του Διός – Λόγου ή Ηλίου καιότι οι πρώτοι χριστιανοί όταν ρώτησαν το μαντείο για το λόγο του θεού Ιαώ (θεός των γνωστικών), πήραν σαν απάντηση «είναι ο Ήλιος». Ο Ωριγένης εξομοιάζει τον Ήλιο με τον Αδωνάι των Εβραίων.

  Στους Αιγυπτίους είναι ο θεός Άτον και αντιπροσωπεύεται σαν ιερόγλυφο με τον ηλιακό δίσκο. Σήμερα στην αστρονομία και αστρολογία γίνεται χρήση του ίδιου συμβόλου. Πίσω όμως από το θεό Άτον κρύβεται ο θεός Ρα, η θεία και αόρατος για τους ανθρώπινους οφθαλμούς θεότης, που παρίσταται με δίσκο περιβεβλημένου με ουρέα (φύλακα), που είναι ο θείος όφις.

  Ερευνώντας την αρχαία και νεώτερη Ηλιολατρεία βρίσκομε αναλογίες μεταξύ του Ηλίου και του Χριστού αλλά και μεταξύ του Άλι στο Ισλάμ. Εδώ θα αναφέρω μόνο πως αρχικά ο Ήλιος λατρευόταν σαν ένας μέλανας κυβικός λίθος με το χαρακτηριστικό όνομα Ηλιογάβαλος.Γιατί είχαν διαλέξει ένα κυβικό λίθο και μάλιστα μέλανα, ερμηνεύει με απόλυτη σαφήνεια ο Έλιφας Λεβί το «Δόγμα της Υψηλής Μαγείας». Ακόμα, περί της ερμηνείας του λίθου τούτου, δίνει σημαντικές πληροφορίες, ο Τεκτονισμός.

  Εξετάζοντας τα σύμβολα των επτά πλανητών θα δούμε πως αποτελούνται από τον Κύκλο και το Σταυρό, δύο θεμελιώδη σύμβολα. Ο Κύκλος χαράσσεται με μια ενιαία γραμμή άναρχη και ατέρμονη. Είμαστε μπροστά στην ουσία που αποτελείται από την ενότητα και το άπειρο. Είναι η πρωταρχική ουσία, η παγκόσμια, η αιώνια, η αναγκαστικά μόνο Μία, από την οποία όλα προήλθαν.

  Αυτή τη μέγιστη ιδέα οι Έλληνες τίμησαν με ένα εύγλωττο σύμβολο, του ουροβόρου όφεως, εις το μέσον του οποίου έγραφαν το ρητό ΕΝ ΤΟ ΠΑΝ.Το παν τούτο ακριβώς γιατί είναι ΕΝ κινδυνεύει συνήθως να θεωρηθεί πως είναι ΜΗΔΕΝ. Ο κύκλος μόνος παριστά την πρώτη ύλη των σοφών.Είναι η ουσία που για τον αμύητο είναι μηδέν, ενώ είναι το παν για τους φιλοσόφους. Οι αμύητοι δεν την βλέπουν πουθενά, ενώ βρίσκεται παντού για τους σοφούς.

  Η ίδια αυτή ουσία είναι το πρωταρχικό χάος.Οι αλχημιστές συμβόλισαν με τον απλό κύκλο τη στυπτηρία των σοφών,το φιλοσοφικό άλας που είναι η αρχή όλων των αλάτων, των ορυκτών και των μετάλλων. Αυτό παραπέμπει στον Αιθέρα, τον παγκόσμιο παράγοντα που αποτελεί την εσώτερη ουσία των όντων, το φορέα κάθε υλικότητας.

  Για τη διαδοχική εκδήλωση όλων όσων περικλείει το Χάος χρειάζεται μόνο μια παλμική δόνηση. Αν φανταστούμε μια ακτινοβολία που πηγάζει από το κέντρο του παγκόσμιου διαστήματος και που διαδίδεται ανεξάντλητα θα δούμε και θα κατανοήσομε τις φωτεινές διακυμάνσεις των πνευματικών και υλικών, τη ζωτική ενέργεια του Μεγάλου Παντός, του Φωτός.

  Στο κέντρο του κύκλου αν προσθέσομε μια τελεία, μεταμορφώνεται το σύμβολο από το άμορφο χάος σε κεντρική δημιουργό αιτία, σε πηγή στην οποία σταθερά εδρεύει το αμετάβλητο και αδιάφθορο.

  Το Άπειρο Φως, το Αούρ-Ενσόφ των καββαλιστών, το Νουρ των Μουσουλμάνων, είναι η ακτινοβολία που πηγάζει σύγχρονα από παντού. Τίποτα δεν μπορεί να προηγηθεί πριν από αυτό. Όμως, Φως που δεν συναντά τίποτα για να φωτίσει είναι σαν να μην υπάρχει. Άρα, υφίσταται μια αδιαίρετη δυάδα, αυτή που οι μυθοπλασίες παρέστησαν με Θεία Ζεύγη, όπως ο Όσιρις και η Ίσις, ο Ήλιος και η Σελήνη.

  Η Σελήνη Πλανητικά και συμβολικά

  Αδελφή του Ήλιου με τους ίδιους γονείς, η Σελήνη παρίστατο σαν παρθένος εξαίσιας ομορφιάς επιβαίνουσα σε άρμα που το έσερναν δύο ταύροι ή ημίονοι. Κατά τις παραδόσεις της Αρκαδίας είχε εραστή τον Πάνα, ο οποίος της χάρισε κατάλευκο δέρμα. Οι γνωστότεροι έρωτές της είναι με τον Ενδυμίωνα, το βασιλέα της Ήλιδος γνωστός για τη δικαιοσύνη του. Λέγεται πως από τον έρωτα αυτόν, απέκτησε 50 θυγατέρας.

  Η Έλενα Μπλαβάτσκυ λέγει πως κανένα σύμβολο δεν είναι τόσο πολύπλοκο, όσο αυτό της Σελήνης. Η ψυχρή και αγνή Σελήνη έχει τόσες πολλές σχέσεις με τη Γη που υπερτερεί ακόμα και αυτής της Αφροδίτης – Εωσφόρο, την απόκρυφη αδελφή της Γης.

  Υπολογίζοντας το τι λένε οι επιστήμονες σήμερα για τη δημιουργία της Γης και της Αφροδίτης και ότι ο Δίας είναι ο φυσικός προστάτης της ακεραιότητας της Γης καθότι αναχαιτίζει κάθε ουράνιο σώμα που πορεύεται προς τον πλανήτη μας, και συγκρίνοντας όλα τα επιστημονικά δεδομένα με αυτά που η μυθοπλασία κατονομάζει, μπορούμε να σκιαγραφήσομε το πόσα πολλά βαθιά και αιώνια μυστικά κατείχαν όλοι οι Αρχαίοι Σοφοί μας.

  Ο Ήλιος δίνει ζωή σε όλο το πλανητικό σύστημα, η Σελήνη την μεταβιβάζει σε μας. Ο Ωριγένης και ο Κλήμης λέγουν πως η Σελήνη είναι το ζων σύμβολο του Γιαχβέ, η εξουσιάστρια της ζωής και του θανάτου.

  Στα θρησκευτικά δόγματα χρησίμευε πολλαπλά, σαν θηλυκή θεότητα για τις εξωτερικές ανάγκες και σαν αρσενική για την αλληγορία και τα σύμβολα. Ωστόσο, θα πρέπει να ξέρομε πως η Σελήνη είναι άνευ ορισμένου γένους. Είτε άρρεν, είτε θήλυ αποτελεί ένα μυστήριο, το Μυστήριο των Μυστηρίων και είναι το σύμβολο του καλού και του κακού.

  Στην Αλχημεία ο Ήλιος αντιπροσωπεύει τον χρυσό, τη σταθερότητα, τη Λογική, το δημιουργείν, τη στήλη J στο τάγμα των Τεκτόνων. Η Σελήνη αντιπροσωπεύει τον άργυρο, την ευκινησία, τη φαντασία, το Συντηρείν, τη στήληB στο τάγμα των Τεκτόνων.

  Ο μηνίσκος της μπορεί να παρασταθεί με τέσσερις μορφές: Η πρώτηέχει προς τα αριστερά στραμμένες τις ακμές και αντιστοιχεί προς το 1ο τέταρτο. Εδώ η Σελήνη είναι στο στάδιο της ανάπτυξης. Είναι η νεανική ηλικία, η τείνουσα προς την ώριμη. Η δεύτερηέχει στραμμένες τις ακμές προς τα δεξιά και δείχνει την αποσύνθεση, την προς εξαφάνιση πορεία, την πηγή της νέας ύπαρξης. Η τρίτηέχει προς τα άνω στραμμένες τις ακμές της και σημαίνει το θρίαμβο. Κυριαρχεί και διέπει κάθε τι κείται κάτωθέν της. Η τέταρτηέχει προς τα κάτω τις ακμές και δηλώνει πως υποδουλώνεται σε κάθε τι υπεράνω.

  Ο προς τα άνω μηνίσκος, συμβολίζει την άκρατη έξαρση του παθητικού στοιχείου, αυτής της φαντασίας που εγκαταλελειμμένη στον εαυτό της, ακανόνιστα μεταβάλλεται. Είναι η Εκάτη. Όμως γονιμοποιούμενη από τον Ήλιο γίνεται η βάση του Μεγάλου Έργου της Τελείωσης, η «Μήτηρ του Κόσμου». Είναι η Παρθένος μήτηρ του Λόγου, αυτή που οι πόδες της στηρίζονται πάνω στο μηνίσκο της Σελήνης.

   

  Ο Κρόνος Πλανητικά και συμβολικά

  Πατέρας του Κρόνου ήταν ο Ουρανός που φοβούμενος την δύναμη των άλλων παιδιών του (Τιτάνες, Κύκλωπες) και του Κρόνου τα έκλεισε στα έγκατα της Γης. Όμως η μητέρα τους η Γαία βλέποντας πως είναι δυστυχισμένα, πείθει τον Κρόνο να αποκόψει τα αιδοία του πατέρα του με δρεπάνι και μετά τα ρίχνει στη θάλασσα εκ των οποίων, όπως είδαμε σε άλλο μάθημα, γεννιέται η Αφροδίτη.

  Αφού κατέβαλε τον πιο φιλόδοξο των Τιτάνων, τον Οφίωνα, κυβερνούσε τα πάντα με ταραγμένη τη ψυχική του γαλήνη από την κατάρα του πατέρα του. Η κατάρα αυτή έλεγε να χάσει την εξουσία και να τιμωρηθεί με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, ο αγκυλομύτηςΚρόνος κατάπινε ένα-ένα τα άρρενα παιδιά του. Από τις κόρες του κατά πρώτον γενήθηκαν η Εστία, η Δήμητρα και η Ήρα. Μετά γεννήθηκε ο Πλούτων τον οποίο κατάπιε αμέσως. Η Ρέα, η σύζυγός του, βλέπουσα τη σκληρότητα του πατέρα αποφάσισε κατά τη γέννηση του δεύτερου γιου της του Ποσειδώνα, να κάνει μιαν απάτη. Είπε πως γέννησε ένα πουλάρι (ίππιος πώλος), το οποίο ο Κρόνος κατάπιε. Σημειώστε πως ένα από τα επίθετα του Ποσειδώνα είναι «ίππιος». Η Ρέα όμως όταν κυοφορούσε τον Δία, φοβήθηκε πως το κόλπο δεν θα γινόταν πάλι. Ρώτησε τους γονείς της, τον Ουρανό και τη Γαία, και της υπέδειξαν τον τρόπο να γεννήσει τον Δία, στο σπήλαιο Λύκτο της Κρήτης. Η Γαία έκρυψε το Δία σε ένα σπήλαιο του όρους Αιγαίου της Κρήτης και εκεί τον μεγάλωσε. Στη θέση του έβαλαν έναν λίθο. Ο Κρόνος κατάπιε το λίθο. Έτσι κατανικήθηκε και ξέρασε και τα υπόλοιπα παιδιά που είχε καταπιεί.

  Ο Ζευς όταν έφθασε σε ηλικία ώριμη, σκέφθηκε να αποκτήσει το θρόνο. Τον συμβούλευε η Νυξ, η οποία του έδωσε μέλι να φάει ο Κρόνος. Έτσι έγινε και ο δεύτερος έπεσε σε βαθύ λήθαργο κατά τη διάρκεια του οποίου ο Ζευς έκοψε τα αιδοία του.

  Ο Ζευς, σύμφωνα με τον Όμηρο, έδιωξε τον Κρόνο στα πέρατα της γης, όπου καθόταν και δεν μπορούσε να δει τις αυγές του Ήλιου, να ζήσει τους ανέμους επειδή περιβαλλόταν από παντού με βαθύτατους ερέβους (βαθύ σκοτάδι).

  Το σύμβολο του Κρόνου είναι ιδίας ισχύος με αυτά του Ηλίου και της Σελήνης. Ο Έλιφας Λευί στο «Δόγμα» του λέγει πως ο Κρόνος είναι μέγας μαγικός παράγοντας και του αποδίδει το σύμβολο του Ουροβόρου όφεως, κειμένου κάτωθεν της τετράδος των στοιχείων. Έτσι απεικονίζεται η μεγάλη αλήθεια της διπλής προσωπικότητας του Κρόνου που αντιπροσωπεύει και την καλή και την κακή αρχή.  Γενικά, όμως θεωρείται σαν φθονερή και μοχθηρή αρχή.

  Είναι ο Ιλδαβαώθ των Γνωστικών. Συνηθέστερα θωρείται επίσης, πως είναι ο Χρόνος, η περίσκεψη και η πείρα. Είναι ο Χρόνος που διαλύει τις σωματικές αρχές και δίνει την ελευθερία στο αιχμαλωτισμένο πνεύμα.

  Ο Κρόνος ενώνεται με τη Ρέα, της Γαίας, της πρωταρχικής Ύλης και γεννά τους αρχαίους θεούς και το Δία.

  Ο Πλάτων στον Κρατύλο, ερμηνεύει τα ονόματα του Κρόνου και της Ρέας και ο Πρόκλος σχολιάζει για αυτό: «Είναι λοιπόν ο (Κρόνος) νους, η υπόσταση της αμόλυντου τάξης και ο ηγεμόνας της διανοητικής όλης διακόσμησης…»

  Στο αλχημικό και αστρολογικό σύμβολο του Κρόνου βλέπομε την υλικότητα των τεσσάρων στοιχείων να κείται υπεράνω της πλαστικότητας της Σελήνης. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει στο σύμβολο του Δία.

  Έτσι βλέπομε ότι:

  Ζευς

  1.Σταυρός κάτωθεν του μηνίσκου.

  2.Μεταβολή μέλλουσα να γίνει.

  3.Νεανικότητα, ζέση, έπαρση, πρωτοβουλία.

  4.Εξάρτηση από την οριζόντια γραμμή.

  5.Μελλοντική μεταβολή στο πεδίο της παθητικότητας ή της ύλης.

  6.Αύξηση, φυσική ανάπτυξη.

  7.Ενσωμάτωση, ενσάρκωση.

  8.Γένεση υλικής ζωής, ζωντανή (εμψυχούσα) αρχή.

  ΖΩΗ

  Κρόνος

  1.Σταυρός άνωθεν του μηνίσκου.

  2.Μεταβολή που έχει γίνει.

  3.Γήρας, ψυχρότητα, δοκιμασία, επιφυλακτικότητα.

  4.Εξάρτηση από την κατακόρυφο γραμμή.

  5.Μεταβολή που έχει γίνει στο πεδίο της δράσης ή του πνεύματος.

  6.Φθίση, ελάττωση των φυσικών δυνάμεων.

  7.Εξαΰλωση,  αποσάρκωση.

  8.Επαύξηση της πνευματικής ζωής. Μεταμορφωτική αρχή.

  ΘΑΝΑΤΟΣ

  Ο Ζευς Πλανητικά και συμβολικά

  Ο Ολύμπιος Θεός Ζευς είναι ο μέγιστος, ο «πατήρ ανδρών τε θεών τε». Είναι ο θεός του αιθέρα, ο κατοικών στους ουρανούς, ο χειριζόμενος τον κεραυνό και διατρέφων δι’ αυτού το Παν.

  Ο Ντεσάρμ γράφει πως στην Ακρόπολη στεκόταν ένα άγαλμα της Γαίας σε στάση ικέτιδας που παρακαλούσε το Δία να στείλει βροχή να δροσίσει τα στήθη της.

  Μια από τις θείες συζύγους του ήταν η Δημήτηρ, Γη-Μήτηρ. Ο Βιργίλιος στα ποιήματά του εκφράζει έναν αποσυμβολισμό τους ζεύγους, αναφέροντας πως την εαρινή εποχή ο παντοδύναμος θεός του Αιθέρα κατέρχεται με ζωογόνες βροχές στον κόλπο της συζύγου του, της γήινης σφαίρας, η οποία γονιμοποιεί όλα τα σπέρματα τα οποία περικλείει.

  Η παράδοση λέγει πως θέλοντας να βρει το μέσον της οικουμένης, διάλεξε δύο ισοταχείς αετούς τους οποίους άφησε να πετάξουν, τον ένα ανατολικά και τον άλλο δυτικά. Αυτοί περιέτρεξαν την γη και συναντήθηκαν στους Δελφούς.  Εκεί αφού έκανε δύο χρυσούς αετούς σε ανάμνηση του γεγονότος, κατέστησε τον τόπο ιερό, όπου και κτίστηκε αργότερα τέμενος του Απόλλωνα. Λέγεται πως τοποθέτησε και το Λίθο που κατάπιε ο Κρόνος αντί του ιδίου.

  Οι αλληγορικές ερμηνείες είναι πλείστες σχετικά με το Δία. Ο Πρόκλος λέει πως το όνομα του θεού κρύβει τους δύο χαρακτήρες του. «Είναι, λέει, διττό. Το μεν Δίας δηλώνει την δια αυτού αιτία, που είναι η πατρική αγαθότητα, το δε Ζευς την ζωογονία, τις πρώτες αιτίες που βρίσκονται στο Παν. Το μεν πρώτο είναι της Κρονικής σειράς, το δε δεύτερο της ζωογόνου Ρέας. Και έτσι, ο Κρόνος είναι η τριπλή ουσία, αμέριστη (αδιαίρετη), μέση (ανάμεσα στην αρχή και το τέλος) και μεριστή (διαιρετή), η δε Ρέα είναι η τριπλότητα της ζωής, η νοερή (πνεύμα), ψυχική (ψυχή) και σωματική (ύλη)».

  Ακόμα, ο Πρόκλος αποδίδει στον Κρόνο την Τιτανική τάξη, εις τον Ουρανό την συνεκτική και στο Δία τη δημιουργική. Άρα, θεωρεί το Δία αλληγορικά το Δημιουργό.

  Άλλοι συγγραφείς στην αρχαιότητα θεωρούν το Δία ως την Πρώτη Ύλη,εκ της οποίας παρήχθησαν τα υπόλοιπα στοιχεία.

  O Ορφεύς στους «Ορφικούς Ύμνους» εκφράζεται όμοια:

  ΖΕΥΣ   ΠΡΩΤΟΣ   ΕΓΕΝΕΤΟ.   ΖΕΥΣ   ΥΣΤΑΤΟΣ   ΑΡΧΙΚΕΡΑΥΝΟΣ

  ΖΕΥΣ   ΚΕΦΑΛΗ,   ΖΕΥΣ   ΜΕΣΑ,   ΔΙΟΣ   Δ’   ΕΚ   ΠΑΝΤΑ   ΤΕΤΥΚΤΑΙ.

  Ο Ζευς εκλαμβάνεται αντί του αιθέρα, δηλαδή του Μονοειδούς Πυρός,εκ του οποίου αποτελείται και ο Ήλιος. Έτσι, πολλοί συγγραφείς συγχέουν αυτά τα δύο πρόσωπα. Ωστόσο, ο Όμηρος τον αναγνωρίζει σαν κάτοικο του αιθέρος, αλλά δεν τον αποκαλεί Αιθέρα. Ο Ερμής το Τρις Μέγιστος τον καλεί ζωοδότη και κατοικούντα μεταξύ Ουρανού και Γης.

  Ίσως η ουσία του Αιθέρα να ανήκει στον Κρόνο και ο Ζευς να είχε μια θέση λίγο κατώτερη, εκεί που το πυρ εξαρτάται περισσότερο από τον αέρα. Θεωρώ πως είναι η Τετρακτύς, αυτός που ονομάζεται Ζευς Πατήρ.

  Στην αποκρυφολογία ο Δίας προέρχεται από τη Σελήνη, μετέχοντας στην πλαστικότητα και υγρότητά της. Έτσι, η Σελήνη ενώνεται με τον σταυρό, το στοιχειακό κόσμο για να δώσει σώμα, μάζα και συνεκτικότητα. Μια σεληνιακή ουσία δεν μπορεί να κυβερνήσει το φυσικό κόσμο, ενώ αυτό γίνεται σε συνεργασία με τον πλανήτη Δία. Η γονιμότητα και η δυναμικότητα αντιστοιχούν προς τις στοιχειακές ιδιότητες του υγρού και θερμού, δηλαδή προς το στοιχείο του Αέρα,που κατέχει ενδιάμεση θέση μεταξύ του θερμού και ξηρού, δηλαδή του Πυρός,και του ψυχρού και υγρού, δηλαδή του Ύδατος.Συνεπώς η ουσία του Δία είναι το ΑΛΑΣτων αλχημιστών.

  Στα ερμητικά διδασκόμαστε: ο Ζευς αντιπροσωπεύει τον Αέρα που παρέχει τη ζωή, το ελαφρύ τούτο Πνεύμα δια μέσου του οποίου εμψυχώνονται τα όντα, με μια λέξη παριστά τη Ζωή, σε αντίθεση με τον Κρόνο που εικονίζει τη μεταμόρφωση, δηλαδή το Θάνατο.

  Άρης Πλανητικά και συμβολικά

  Είναι γιος του Δία και της Ήρας. Είναι ο κατ’ εξοχήν θεός του πολέμου και του πυρός, των αρχών που ανανεώνουν και αναγεννούν το σύμπαν. Τα σημεία στα οποία καταφαίνεται η μεγάλη σημασία του μύθου του Άρη είναι σχετικώς λίγα, αλλ’ όμως αρκετά περιεκτικά.

  Από τους έρωτές του με την Αφροδίτη απέκτησε δύο τέκνα, το Δείμο και το Φόβο ή κατ’ άλλους και την Αρμονία η οποία κερνούσε τους Ολύμπιους θεούς μαζί με τον Ερμή και την Ήβη, Νέκταρ. Επίσης, γέννησε τον Κύκνο με την Πελοπία ή Πυρήνη της οποίας το όνομα υπαινίσσεται το Ουράνιο Πυρ.

  Ο Άρης από τον ορμητικό του χαρακτήρα ήταν απεχθής σε πολλούς άλλους θεούς, όπως ο Δίας και η Αθηνά.

  Το ιερό πτηνό του Άρη είναι ο Αλέκτωρ. Τα κύρια σημεία του πτηνού είναι η ιδιότητά του να αναγγέλλει την ανατολή του ηλίου και την επικράτηση του φωτός επί του σκότους. Θεωρήθηκε μαγικό πτηνό του οποίου η φωνή έχει τη δύναμη να διώχνει τους δαίμονες του σκότους. Συνοδεύει μαζί με τον κύνα τις ψυχές στον Άδη. Στην Ελλάδα θεωρείται σαν πτηνό που διώχνει τους δαίμονες, τη βασκανία κλπ. Ο Πυθαγόρας θεωρούσε το λευκό κόκορα, ιερό του Μηνός  και απαγόρευε τη βρώση του. Στα Ελευσίνια Μυστήρια τον θεωρούσαν ιερό πτηνό της Περσεφόνης. Στον Ασκληπιό θυσίαζαν κόκορα. Υπάρχει άγαλμα κατά τα λεγόμενα του Πλούταρχου, που ο Απόλλων κρατεί στα χέρια του κόκορα, σαν σύμβολο της ηλιακής του ιδιότητας.

  Ο Ερμής ο Τρις Μέγιστος παρεμβάλει τον αλέκτορα εξαιτίας της ρώμης και της ενεργητικότητάς του προς το Πυρ, ως σύμβολο της αρχικής Αιτίας του παντός. Ακόμα θεωρείται ως η Πρωταρχική ύλη των Γνωστικών, το κηρύκειο του Ερμή και ο όφις με τη διπλή ουρά. Η σχέση αλέκτωρ-όφις δεικνύει ο ορνιθόμορφος Αβρασάξ, ο όφις του Άρη, ο φιλοσοφικός Δράκος.

  Στην ελληνική μυθοπλασία, ο Άρης αντιπροσωπεύει τη φυσική αρχή της συνεχούς μεταμόρφωσης και εξέλιξης δια μέσου του αόρατου πυρός, πράγμα που είναι η ίδια η πηγή ζωής και φωτός. Είναι η δεύτερη ψυχή του Κόσμου, αυτός που πραγματοποιεί τις ηλιακές ιδιότητες δια της δράσης. Είναι η αρχή της κίνησης στο διάστημα και στην ψυχή των ατόμων στη φύση. Συνεπώς είναι η αρχή της διείσδυσης, της διαίρεσης, της διαχώρισης, της διάλυσης, της μεταμόρφωσης και της Δύναμης.

  Ερμητικά, το σύμβολό του δηλώνει την εκτοξευτική του ικανότητα. Αυτήν την ικανότητα που διευθύνεται από τις αναλλοίωτες αντιδράσεις του φυσικού νόμου και εμψυχώνει.

   Η Αφροδίτη Πλανητικά και συμβολικά

  Όπως έχομε την ελληνική μυθοπλασία δύο Έρωτες, έτσι μπορούμε να διακρίνομε δύο μορφές της Αφροδίτης. Η πρώτη, η πιο αρχαία, είναι η κόρη του Ουρανού και της Ημέρα. Η δεύτερη είναι το αποτέλεσμα της συνένωσης των τεμαχισμένων γεννητικών μορίων του Ουρανού μετά του αφρού της προσωποποιούσης τη θάλασσα Διώνης ή της μητέρας της Τηθύος.

  Ένα όστρακο της χρησίμευσε για να στηριχθεί και με τη βοήθεια του Ζέφυρου και των Ανέμων, πλέει πρώτα προς τα Κύθηρα και μετά προς την Κύπρο. Εκεί εξέρχεται στη ξηρά και πλούσια βλάστηση φύεται στα πόδια της. Είναι ή Αναδυομένη Αφροδίτη ή Αφρογένεια. Εκεί την υποδέχονται οι Ώρες και την οδηγούν στα Ολύμπια Ανάκτορα.

  Ενώθηκε με θεούς, ημίθεους και θνητούς.

  Ο πιο περίφημος των ερώτων της είναι αυτός με τον Άδωνι, του Έλληνα Θαμμούζ. Η παράδοση λέγει πως πατέρας του είναι ο Φοίνικας ή ο Κινύρας ο βασιλέας της Κύπρου και πρώτος ιερέας της Αφροδίτης. Μητέρα του είναι η Σμύρνα ή Μύρρα. Τη Μύρρα καταδίωκε με οργή η Αφροδίτη γιατί δεν την τιμούσε και αυτή ενώθηκε με τον πατέρα της εν αγνοία του. Ο πατέρας της Μύρρα όταν το κατάλαβε την καταδίωξε αλλά οι θεοί τη λυπήθηκαν και την μεταμόρφωσαν σε θάμνο. Μετά από εννέα μήνες το δενδρύλλιο άνοιξε και βγήκε ένα αγόρι εξόχου ομορφιάς. Ήταν ο Άδωνις. Η Αφροδίτη τον παρέλαβε, τον έβαλε σε ένα κάνιστρο και το έδωσε στην Περσεφόνη που και αυτή θαμπωμένη από την ομορφιά του, αρνείται να τον γυρίσει πίσω.

  Ο Μεγάλος Κριτής αποφασίζει ο Άδωνις να ζει τέσσερις μήνες κάθε χρόνο στον Όλυμπο και τον υπόλοιπο χρόνο του μεταξύ των δύο θεοτήτων.

  Στα έπη των ποιητών είναι η υπέρτατη χάρις, η θριαμβεύουσα γοητεία. Ακόμα και τα σύμβολα ή τα εμβλήματα της Αφροδίτης δείχνουν την παραγωγική γονιμότητα. Στο φυτικό βασίλειο έχει τη μυρτιά, το μήλο, τα ρόδα. Στο ζωικό ο τράγος, ο κριός, ο λαγός. Στο Άργος και στη Θεσσαλία θυσίαζαν για αυτήν, χοίρο. Μεταξύ των πτηνών της ανήκει το στρουθίο και η περιστερά.

  Συμβολιζόταν αρχικά με ένα είδος κώνου ή πυραμίδας με περίγυρα αναμμένους πυρσούς.

  Για τους Χαλδαίους και Αιγύπτιους, ήταν σύζυγος του Πρωτέα, αυτού που συμβολίζει το Παγκόσμιο Πνεύμα της Φύσης και θεωρείτο μητέρα των Καβείρων Θεών. Σήμερα ακόμα, τόσο ο πλανήτης, όσο και το πλανητικό πνεύμα της καλούνται Χαμπάρ (Μέγας), όνομα που υπενθυμίζει τη λέξη Χαμπίρ ή Καμπίρ ή Κάβειρος.

  Μπορούμε να θεωρήσομε την Αφροδίτη σαν μια μορφή του Ουρανίου πυρός, αυτού που φέρεται επάνω στα ύδατα της μεγάλης αβύσσου κατά τη γέννηση των κόσμων. Αργότερα, ενωμένη με το άρρεν θείο πυρ, τον Άρη, θα γεννήσει τον Έρωτα με τον οποίο τελειώνει το έργο της κοσμογονίας.

  Το αλχημικό σύμβολό της είναι ένας ηλιακός κύκλος, δηλαδή η ζωογόνος και εμψυχώτρια αρχή, υπερκείμενη της τετράδας των στοιχείων και η οποία κατευθύνει στις μίξεις τους. Είναι ο δημιουργικός ρόλος τον οποίο παίζει ή Αφροδίτη στο φυσικό κόσμο.

  Ας δούμε αυτό το ιδεόγραμμα της Αφροδίτης.

  Γενική αρχή του αποκρυφισμού είναι ότι κάθε δημιουργία προϋποθέτει την ύπαρξη κέντρου και περιφέρειας, δηλαδή ενός κύκλου, του Ιώδ και Χε, του Για και Χα, του Γιώτα και Έψιλον, του θετικού και αρνητικού πόλου.  Τα δύο αυτά στοιχεία ενώνονται και αποτελούν το ιδεόγραμμα του Ήλιου, το Θείο Λόγο, σαν αποτέλεσμα των δύο ανώτερων αρχών, ο οποίος φέρει τον αριθμό τρία. Το τρία παριστάνεται με το ισοσκελές τρίγωνο. Όμως το τρίγωνο ή ο αριθμός 3 για να εκδηλώσουν τις δημιουργικές ικανότητες, πρέπει να ενωθούν με την τετράδα των στοιχείων, οπότε λαμβάνεται το επταδικό σύμβολο της πυραμίδας, όπως βλέπομε στο σχήμα, δεξιά.

   Η παράσταση αυτή μπορεί να αποδοθεί αντίστοιχα στο σύμβολο της Αφροδίτης, αν αντικαταστήσομε τον Ήλιο με το τρίγωνο και το τετράγωνο με τον ισότιμο σταυρό ή στο σύμβολο του θείου των φιλοσόφων αν γίνει αντικατάσταση μόνο του τετραγώνου. 

  Η ομοιότητα μεταξύ σταυρού και τετραγώνου είναι κατάδηλος δεδομένου πως αναλυμένο το τετράγωνο δίνει δύο ελληνικά γράμματα «γάμμα» ή δύο ορθές γωνίες που ενωμένες στην κορυφή δίνουν το σταυρό ή το ελληνικό γράμμα Χ.Είναι αξιοπρόσεκτο πως στο επταδικό σύμβολο της πυραμίδας περικλείεται ο πεντάκτινος αστέρας των Μάγων. Το ίδιο αξιοπρόσεκτη είναι η αναλογία που υφίσταται μεταξύ του ιδεογράμματος της Αφροδίτης και του Αλυσωτού σταυρού των αιγυπτιακών μυστηρίων, που παριστά την γονιμοποιό δύναμη και τη ζωή γενικά.

  Στον Ταρώ, η 3η των 22 μεγάλων Κλειδών, εικονίζει την Ουράνια Αφροδίτη, την προσποίηση του Έρωτα, τον Ώρο, την Ανθρωπότητα και τη Φύση. Στο αριστερό χέρι κρατεί σκήπτρο πάνω στο οποίο υπάρχει το σύμβολο της Αφροδίτης δηλώνοντας την παθητική επίδραση την οποία εξασκεί η θεά στη γέννηση των όντων. Περιβάλλεται με τους 12 αστερισμούς του ζωδιακού και στα πόδια της παρίσταται μηνίσκος Σελήνης. Σε άλλο επίπεδο, η Αφροδίτη βρίσκεται στην 17η κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας, στον Αστέρα.

  Ο Ερμής Πλανητικά και συμβολικά

  Ο Ερμής είναι γιος του Δίας και της πρεσβύτερης των Πλειάδων, της Μαίας. Γεννήθηκε στο όρος Κυλλήνη στην Αρκαδία.

  Ο Ερμής είναι ο εφευρέτης της λύρας, την οποία κατασκεύασε από κόκαλο χελώνας με επτά χορδές σύμφωνα με τον αριθμό των επτά πλανητών και την ονόμασε «χέλυς». Αλλά και η μονοκάλαμος σύριγγα (αυλός) είναι εφεύρεση του Ερμή.

  Όμως εκτός της μουσικής, είναι εφευρέτης των γραμμάτων, της γεωμετρίας, της παλαίστρας. Υποστήριξε το εμπόριο και το κέρδος. Μια από τις σπουδαιότερες εργασίες του Ερμή ήταν του Ψυχοπομπού ή Ψυχαγωγού, δηλαδή έφερνε τις ψυχές και τις παρέδιδε στον Χάρωνα.

  Χαρακτηριστική είναι η ράβδος του που σύμφωνα με την παράδοση την κατασκεύασε ο Ήφαιστος, όταν ήταν νήπιο ο Ερμής για να παίζει. Ήταν χρυσή και είχε δύο δράκοντες τυλιγμένους κυκλικά, ο ένας απέναντι στον άλλον. Μεταξύ των κεφαλών τους υπήρχε χρυσή σφαίρα στην οποία κατέληγε η ράβδος. Τα δύο φίδια εκφράζουν θεμελιώδεις αλήθειες. Κατά πρώτο, το νόμο της αντισταθμίσεως και της ισορροπίας των αντιθέτων, καθότι το ένα είναι λευκό και το άλλο μέλαν. Είναι τα δύο αντίθετα ρεύματα του παγκόσμιου μαγνητισμού που εξισορροπούν στη σφαίρα της ράβδου, κατά κάποιο τρόπο συμφιλιωμένα. Είναι το δένδρο της ζωής και τα νευρικά κέντρα του ανθρώπου τα οποία ο μεμυημένος πρέπει να γνωρίζει και να αναπτύξει. Είναι η γενική έννοια της οκτάδος, η αιώνια κίνηση των κύκλων, η ρυθμική αναπνοή του Κόσμου.

  Το όνομα του Ερμή έχει ετυμολογική σχέση με τον αριθμό οκτώ.

  Σύμφωνα με τον Αθήναιο (δειπνοσοφισταί - ζ) ο ιχθύς που ονομαζόταν Βόαξ (η γόπα) ήταν ιερός του Ερμή. Τα κυριότερα σύμβολά του ήταν το κηρύκειο, ο κριός και ο φαλλός.

  Οι Έλληνες καλλιτέχνες παρουσίασαν με διάφορες μορφές τον Ερμή και τον κριό. Άλλοτε να κάθεται κοντά του, άλλοτε να το κρατά στους ώμους κλπ. Μια όμως παράσταση κεντρίζει το ενδιαφέρον όπου ο Καλάμις, σύμφωνα με τις διηγήσεις του Παυσανία, για την πόλη της Τανάγρας έφτιαξε τον Ερμή να φέρει στους ώμους τον κριό σε χαρακτηριστική στάση που εμφανώς παριστάνει το εβραϊκό γράμμα Άλεφ. Ο Κριοφόρος Ερμής είναι ο καλός Ποιμένας που αργότερα βρίσκομε στις κατακόμβες των χριστιανών, σαν σύμβολο του Ιησού. Μεμονωμένα ο κριός σαν σύμβολο είναι η γονιμοποιός αρχή, αυτή που συντηρεί και πολλαπλασιάζει το ποίμνιο. Ο Παυσανίας αποφεύγει ρητώς να δώσει πληροφορίες για το συμβολισμό του Κριού.

  Το άλλο σύμβολο, ο όρθιος φαλλός έχει περίπου την ίδια έννοια. Ο Ηρόδοτος στις Ιστορίες αναφέρει: «Σωστά ως έχει τα αιδοία τα αγάλματα του Ερμή, οι Αθηναίοι πρώτοι τα έμαθαν να τα κάνουν από τους Πελασγούς. Οι δε Πελασγοί έλεγαν κάποιον ιερό λόγο για αυτόν, από τους δηλωμένους λόγους για αυτά, στη Σαμοθράκη.»

  Ο ιστορικός Ντεσάρμ, λέγει πως «ο Ερμής ταυτίζονταν με τον Κάρδο ή τον Κασμίλο έναν των Καβείρων θεών, στη Σαμοθράκη. Και πως ήταν ο εραστής της Περσεφόνης με την οποία φλεγόταν από πόθο για να ενωθεί.

  Ο ιθυφαλλικός (φιλήδονος) Ερμής ερμηνεύεται από τους ιεροφάντες ως το άρρεν στοιχείο, η γονιμοποιός δύναμη, η οποία επιζητεί άπληστα την ένωση με την Περσεφόνη, το θηλυκό στοιχείο, για να συμπληρωθεί το έργο της παραγωγής στη φύση».

  Εξετάζοντας το σύμβολο του Ερμή βλέπομε πως είναι πιο περίπλοκο και από αυτό της Αφροδίτης.

  Η Έλενα Μπλαβάτσκυ λέγει στην απόκρυφο διδασκαλία σχετικά με το μύθο περί Σατάν πως «ο πόλεμος στον Ουρανό είναι οι τρομερές μάχες στις οποίες ο υποψήφιος για την ανωτέρα μύηση ήταν υποκείμενος στις μεταξύ του εαυτού του και των παθών του, όταν ο εσώτερος άνθρωπος επρόκειτο να εξοντώσει τον έξω, ή να αποτύχει. Στην πρώτη περίπτωση καθίσταται ο «νικητής Δράκων» γιατί είχε κατανικήσει όλους τους πειρασμούς και ο «Υιός του Όφεως», πραγματικός όφις, που έχει απορρίψει την παλιά του επιδερμίδα για να αναγεννηθεί σε νέο σώμα και να γίνει ο Υιός της Σοφίας και της Αθανασίας, στην αιωνιότητα. Ο Σηθ, θεωρούμενος απόγονος του Ισραήλ, δεν είναι παρά η απλή παραμόρφωση του Έλληνα Ερμή, του θεού της Σοφίας, καλουμένου επίσης Θεύθ, Τατ, Σηθ, Σετ, Σατάν. Είναι ο Τυφών, ο Άποφις, ο Δράκων ο φονευθείς από τον Ώρο, διότι ο Τυφών ονομαζόταν επίσης Σετ. Είναι η σκοτεινή πλευρά του Οσίριδος, του αδελφού του».

  Ο στωικός Κορνούτος λέγει πως ο Ερμής δεν είναι άλλο παρά ο Λόγος, αυτός που στάλθηκε από τους Θεούς στον ουρανό στη Γη. Ο Ερμής είναι ο μέγας και ανώτατος αποκαλυπτής, η θεία πηγή σε καθετί το ανθρώπινο πνεύμα είχε ανακαλύψει και εμπιστευτεί στη γραφή. Είναι ο Θεός Άνουβις ή Αγαθοδαίμων, όπου ο πρώτος παρίσταται με τη μορφή κυνός και ο δεύτερος με τη μορφή όφεως.


   

  Ο Ζωδιακός Κύκλος

  Ο Κριός,το χρυσόμαλο δέρας. Ο ζωδιακός καταστερισμός του Κριού έχει σχέση με τη Θεά Αθηνά, τη θεά της Ουράνιας Σοφίας. Η Αθηνά μόνη γνωρίζει τις κλείδες του δώματος στο οποίο ο Κεραυνός (ο Λόγος) είναι σφραγισμένος. Η θεότητα καθοδηγεί τον άνθρωπο στη ζωή και το φως και τον διδάσκει πώς να επανέλθει στο Φως και τη ζωή και πώς να απαλλαγεί από τα δεσμά της ύλης την οποία γενικά εκπροσωπούν οι Δράκοντες και οι Ταύροι. Διότι Αθηνά σημαίνει Θεού νόηση ή θεία νοεί ή διότι είναι ηθών νόηση.

   Ο Ταύρος,αυτός στον οποίο μεταμορφώθηκε ο Ζευς για να απαγάγει την Ευρώπη. Εκ της παράδοσης το ζώδιο αυτό ηγεμονεύει η Αφροδίτη.

   Οι Δίδυμοιοφείλουν το όνομά τους στον Κάστορα και τον Πολυδεύκη, τα δίδυμα παιδιά του Δία που με μορφή κύκνου τεκνοποίησε τη Λήδα.

  Ο Καρκίνοςξεκινά με τη θερινή  τροπή του ηλίου. Ο Καρκίνος δεν είναι άλλος από τον Σκαραβαίο των Αιγυπτίων που παριστά μια μορφή του Ηλίου.

  Οι Έλληνες έδωσαν μυθολογική ερμηνεία στο όνομά του και το απέδωσαν στον Καρκίνο που δάγκωσε τον Ηρακλή. Το ζώδιο αυτό αποδίδεται στο Δία.

  Ο Λέωναντιπροσωπεύει το λέοντα της Νεμέας το οποίο ο ηλιακός ήρωας Ηρακλής κατανίκησε.

  Περαιτέρω έχει αστρολογική αναλογία προς το θεό Απόλλωνα. Ο ηλιακός θεός που εξακοντίζει τις λαμπρές του ακτίνες, ο ουράνιος τοξότης του οποίου τα βέλη κτυπούν μακριά και ποτέ δεν αποτυγχάνουν, θεωρείται ως ισχυρός θεός, αήττητος και φοβερός στους εχθρούς του. Ο Απόλλων ήταν ο οδηγός των Μοιρών που κυριαρχούν στο πεπρωμένο των ανθρώπων και κόπτουν το νήμα της ζωής των.

  Για αυτό το λόγο, ο Πλάτων στον Κρατύλο, τον ονομάζει Απολλούων. Εξετάζοντας το όνομά του ο Πλάτων στο ίδιο έργο, λέγει πως περικλείει τις τέσσερις χαρακτηριστικές δυνάμεις του θεού. Για μεν τη μαντική, το αληθές και το απλό, διότι πάντα τα δύο αυτά επίθετα στο ίδιο σημαίνουν και θα ήταν πολύ ορθό, να ονομάζεται όπως οι Θεσσαλείς τον αποκαλούν, Άπλουν. Για την τοξική, μπορεί να κληθεί αει-βάλλων. Για την καθαρτική (θεραπευτική) και ιατρική ικανότητα, απολλούων. Και τέλος για τη μουσική, ομοπολλών, όπου το ομο, περιλαμβάνεται στο αθροιστικό Α του ονόματος Απόλλων. Σημαίνει την κοινή περιπολία στον ουρανό και στην αρμονία των ασμάτων, που είναι η καθ’ αυτό αρμονία και ότι όλα αυτά περιπολεί με κάποια αρμονία.

  Μια πολύ καλή ανάλυση του θεού Απόλλων δίνει ο Πλούταρχος στο έργο του «Περί του Ε εν Δελφοίς».

  Η Δήλος και οι Δελφοί είναι τα κυριότερα κέντρα λατρείας του. Το Δελφικό μαντείο ήταν κατ’ αρχάς κοινό της Γαίας και του Ποσειδώνα.

  Μεταξύ των πτηνών των αφιερωμένων στον Απόλλων είναι ο Ιέραξ και ο Κύκνος. Από τα ζώα, ο Λύκος.

  Στις σύγχρονες εποχές αντιλαμβανόμαστε πως το Άγιο Πνεύμα και ο Απόλλων είναι ταυτόσημα. Οι τέσσερις δυνάμεις του Απόλλωνα, Μουσική-Μαντική-Ιατρική-Τοξική, αντιστοιχούν και είναι ταυτόσημες με τις Δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος. Τόσο ο Ιησούς, όσο και οι μαθητές μεταχειρίζονταν στις δυνάμεις αυτές. Ανάκληση του Λαζάρου, βάδιση στην επιφάνεια της θάλασσας δηλώνουν τις θεουργικές δυνάμεις, το θαύμα της συκής, η άρνηση του Πέτρου δηλώνουν τη μαντική, οι θεραπείες δηλώνουν την ιατρική και ο καθαρμός, τα ακάθαρτα πνεύματα δηλώνουν την τοξική ή καθαρτική.

  Ο Πρόκλος έχει γράψει έναν ωραιότατο ύμνο προς τον Απόλλωνα.

  «Επάκουσόν μου, βασιλεύ του Νοερού Πυρός, ώ χρυσήμινε Τιτάν! Επάκουσόν, ταμία του φωτός, ώ Άναξ, ο κρατών την κλείδα της πηγής της Ζωής. Συ, ο οποίος εις τους κόσμους της Ύλης υψόθεν ποταμούς αρμονίας εκχύνεις! Επάκουσον Συ, ο κατέχων την μεσαίαν υπέρ τον αιθέρα έδραν, και τον καρδιαίον παμφαή του Κόσμου κύκλον, πάντα επλήρωσας της αγρύπνου προνοίας σου. Οι δε πλανήτες, έχοντες εζωσμένους τους αειθαλείς σου Πυρσούς, αιωνίως πέμπουσι, κατά τους ακαμάτους και άνευ λήξεως χορούς των, προς τους επιχθονίους, σταγόνας ζωογόνους και ραντίσματα. Υπό τους παλινοστούντας δίφρους σου, κατά τους θεσμούς και νόμους των Ωρών, η φύσις όλη ζωογονείται και αναθάλλει. Κατέπαυσε δε ο θόρυβος των αντιμαχομένων στοιχείων, Σου φανέντος εκ του αρρήτου πατρός. Ο άκαμπτος χορός των Μουσών, υποχωρεί προ Σου. Όταν Συ θέλης, μεταστρέφουσι προς άλλην κατεύθυνσιν της αναποφεύκτου τύχης το νήμα. Διότι είσαι παντοδύναμος και παντοκράτωρ… Σε υμνούσι ως τον πατέρα τον ξακουστόν του Διονύσου. Εις Σε τα βάθη τα πυκνότατα της ύλης σε επευφημούν ως τον ενθουσιώντα Άττιν, άλλο δι’ αοιδοί ως τον αβρόν Άδωνιν……Αλλά θεών πανάριστε, πυροστεφές, όλβιε δαίμον, εικών του παγγενέτου θεού, ψυχών αναγωγεύ, επάκουσόν μου και κάθηρόν με πάντοτε πάσης αμαρτάδος….άν τότε υπό την αναγωγόν σου καθοδήγησιν, την αποδιώκουσαν τα κακά, εις μεν την ψυχήν μου πρόσφερε φώς αγνόν και πολύολβον, απομακρύνων την αχλύν το σκότος το δηλητηριώδες και ολέθριον. Εις δε το σώμα μου δίδε την ισχύν και αγλαόδωρον υγείαν. Εισάγαγέ με εις την εύκλειαν και πιστός εις την προγονικήν παράδοσιν, ας φροντίζω δια τα δώρα των μουσών. Την δ’ αδιάσειστον ευδαιμονίαν, την πηγάζουσαν από της ερατεινής ευσεβείας, αν θέλης δός μοι, ώ Άναξ. Διότι δύνασαι πάντα να εκτελέσης ευκόλως, εφ’ όσον έχης την παντοκρατορίαν. Εάν δε δυστυχία τις υπό των αστεροδινήτων ατράκτων των μοιρών επέρχηται επ’ εμού, προφύλαξόν με ταύτης δια της μεγάλης σου ριπής.»

  Το έκτο ζώδιο είναι η Παρθένος. Έλαβε το όνομά της από την παρθένο Αστραία, θυγατέρα του Δία και της Θέμιδος. Θεά της δικαιοσύνης, όπως άλλωστε και η μητέρα της, κατοικούσε στη Γη.

  Ο αποκρυφισμός θεωρεί πως το ζώδιο αναλογεί προς τη Θεά Δήμητρα. Το θείο δράμα της Μάνας και Κόρης είναι γνωστόκαι αποτελούσε το κύριο θέμα των Ελευσίνιων μυστηρίων.

  Το όνομα της Δήμητρος, ερμηνεύθηκε από τους σοφούς με διάφορους τρόπους ετυμολογικά. Άλλοι είπαν ότι προήλθε από το δα (γα)-μάτηρ, η Γη-μήτηρ, άλλοι από το Δηαί-μήτηρ, η μήτηρ των κριθών, ήτοι των καρπών της Γης. Η δεύτερη ερμηνεία δεν αποκτά μεγάλη σημασία παρά μόνο αν εξεταστεί αλληγορικά. Στα Ελευσίνια μυστήρια, ο κόκκος σίτου υπήρξε το σύμβολο τους και ολόκληρο το τελετουργικό βασίζεται σε αυτόν. Όταν σπέρνεται στη γη, χάνεται. Το σώμα όμοια, κατά τα θάνατο εμπιστεύεται στη γη. Όμως ο κόκκος επαναρχίζει τη ζωή. Η επιστροφή στη ζωή συμβολίζεται από τους Έλληνες με τις 4 εποχές. Έτσι, τα φυσικά φαινόμενα της σποράς και καλλιέργειας αποτελούσαν με αλληγορική εξέταση, το θέμα των σπουδών των μυηθέντων.

  Η Περσεφόνη, η απεικόνιση της ανθρώπινης ψυχής, είναι η κόρη της Θεάς Δήμητρας που διαμένει στον Όλυμπο. Είναι η Κόρη της Δήμητρος, της Παρθένου Ύλης, και του Θεού Διός, του Πατρός των Θεών και ανθρώπων, του Αιθέρα, του Έρωτα, του κυρίου του Θείου Πυρός. Η Περσεφόνη, σαν κόρη δύο πνευματικών οντοτήτων, είναι η ζώσα πνευματική ύπαρξη, η ανθρώπινη εξέλιξη σε θείους κόσμους και περιβαλλόμενη με τις δυνάμεις του Δία.

  Η Περσεφόνη είναι η φωτεινή ψυχή που κατήλθε για να πληρώσει τον νόμο της αλληλεγγύης, των υποχρεώσεων.

  Εκείνο που πρέπει να τονιστεί με ιδιαίτερη προσοχή, είναι πως τα μυστήρια της Ελευσίνας υπήρξαν τα θεμέλια του διαφωτισμού της ανθρώπινης ψυχής, που της υπόδειξαν την οδό προς το φως της σωτηρίας και απολύτρωσης.

  Το έβδομο ζώδιο είναι ο Ζυγός. Αρχικά συμβολιζόταν με ένα βωμό, ο οποίος παρίστανε τον Ιερό Βωμό της Ίσιδας. Στο ζωδιακό καταστερισμό του Ζυγού αντιστοιχεί ο Θεός Ήφαιστος του ελληνικού πανθέου. Κατά τον Όμηρο είναι γιος του Δία και της Ήρας, πριν αυτή γίνει επίσημη σύζυγός του. Ο Ησίοδος αναφέρει πως τον συνέλαβε από μόνη της η Ήρα. Στους Αιγυπτίους είναι ο μυστικός θεός του Πυρός, ο περίφημος Φθα. 

  Στον Ήφαιστο ανήκει η κατεργασία των μετάλλων. Χαρακτηριστικό σύμβολό του είναι η σφύρα. Αυτή δύναται να αναλυθεί σε μια κατακόρυφη και σε μια οριζόντια γραμμή από την οποία μπορεί να διαμορφωθούν τα σύμβολα του σταυρού, του Ταυ, του γνώμονα, του γάμα κλπ.

  Από τα ζώα, ο λέων ήταν αφιερωμένος σε αυτόν.

  Η Λήμνος είναι αφιερωμένη επίσης, σε αυτόν. Συχνά αποδίδουν τους Κάβειρους, ως γιους του.

  Το ωραιότερο δημιούργημά του είναι η Πανδώρα, η πρώτη γυναίκα που πλάστηκε από θεό.

  Με το ζώδιο της Παρθένου λήγει η πρώτη σειρά των ζωδίων, των ανιόντων ή του μακρόκοσμου. Με το ζώδιο του Ζυγού αρχίζει η κατιούσα σειρά, αυτή του μικρόκοσμου. Το ζώδιο θεωρείται η αρχή μιας νέας περιόδου και βρίσκεται μεταξύ των δύο σειρών.

  Ο Ζυγός είναι το τρίτο των γωνιωδών σημείων. Τα δύο πρώτα είναι ο Κριός και ο Καρκίνος που αντιστοιχούν προς την Παλλάδα και το Δία. Τα γωνιώδη αυτά σημεία αντιστοιχούν προς τις πυρώδεις αρχές ή τους θεούς του πυρός. Η Παλλάς παριστά το ανώτερο πυρ της νόησης, το πυρ της μεγαλοφυΐας και έμπνευσης. Ο Ζευς παριστά το συντηρητικό και το χορηγούμενο πυρ την τάξη των όντων, το πυρ της ζωτικότητας. Η γέννηση δεν θα πραγματοποιούταν αν δεν μεσολαβούσε ο Ήφαιστος, ο θεός του στοιχειώδους και αέριου πυρός.

  Ας αναλογιστούμε πως η Παλλάς ή ο Κριός είναι το σημείο της εκκίνησης του πύρινου τρίγωνου, της πυρώδους αρχής της διάνοιας, στην οποία έχει ως έδρα τις πυρώδεις και ηλεκτρικές αρχές του ο άνθρωπος. Ο Ζευς ή ο Καρκίνος, η εκκίνηση του υδάτινου τριγώνου, είναι η αρχή της ζωτικότητας στην οποία έχει ως έδρα τις υγρές αρχές του ο άνθρωπος. Ο Ήφαιστος ή ο Ζυγός είναι στο σημείο εκκίνησης του αέρινου τριγώνου, η αρχή του στοιχειώδους πυρός που έρχεται σε μας μέσα από τον αέρα και της αναπνοής.

  Το όγδοο ζώδιο είναι ο Σκορπιός. Ο οίκος του όφεως. Είναι ο σκορπιός που δάγκωσε θανατηφόρα τον γίγαντα Ωρίωνα στα όρη της Χίου. Το ζώδιο τούτο είναι το τελευταίο της τετράδας, μαζί με το Λέοντα, Παρθένο και Ζυγό, που εικονίζει το Δημιουργικό Λόγο. Με το ζώδιο αυτό, τελειώνει η καθοδική πορεία του Ψυχικού Είναι και αρχίζει στο επόμενο ζώδιο η αποθέωση.

  Αναλογικά, στο ζώδιο του Σκορπιού αντιστοιχεί ο θεός Άρης.

  Το ένατο ζώδιο είναι ο Τοξότης. Αντιπροσωπεύει την τοξευτική τέχνη του Κενταύρου Χείρωνα, γιου του Κρόνου και της Φιλλύρας, επιτήδειος στη θεραπευτική και τη γνώση της θεραπευτικής των φυτών και αγαθός δαίμων του Πηλίου που δίδαξε τον Αχιλλέα.

  Αστρολογικά, το ζώδιο αποδίδεται στη Θεά Αρτέμιδα.

  Το θρακικό όνομα της Αρτέμιδος είναι Βένδις. Το κύριο λατρευτικό κέντρο της βρίσκεται στην Έφεσο της Μ. Ασίας. Εκεί, παραστήθηκε να περιζώνεται με διάφορα ζώα κα φυτά. Ελάφια, λέοντες, ταύροι, πτηνά, άνθρωποι. Δηλαδή αναγνωρίζομε εδώ, τα τέσσερα πρόσωπα της Σφίγγας, της αποκάλυψης κλπ. Στην Αρκαδία σύμβολό της είναι η Άρκτος για αυτό και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας καλείται Ταυροπόλος. Άλλωστε, το ζώο ήταν αφιερωμένο σε αυτήν.

  Το δέκατο ζώδιο είναι ο Αιγόκερως. Ονομάστηκε έτσι προς τιμή και ανάμνηση της αίγας Αμαλθείας.

  Αστρολογικά του αντιστοιχεί η θεά Εστία, η πρωτότοκος κόρη του Κρόνου και της Ρέας. Η Εστία είναι το γήινο και κεντρώο πυρ που ενεργεί στην εστία καθενός. Ο Πλάτων την αποκαλεί Ψυχή του κόσμου, ο Πλωτίνος την αποκαλεί Πνεύμα ή Διάνοια γης Γης και ο Ευριπίδης την καλεί «Γην μητέρα, ημένην εν αιθέρι».

  Ο θρόνος της Εστίας είναι η Κεντρική Έδρα του κόσμου και η έδρα αυτή είναι ακίνητη. Είναι το Πυρ το τοποθετημένο στο κέντρο του Κόσμου, όπου παραμένει σταθερό και ακίνητο.

  Το ενδέκατο ζώδιο είναι ο Υδροχόος.  Με το όνομα αυτό υπονοείται ο ποιμένας Γανυμήδης. 

  Το ζώδιο αποδίδεται στη θεά Ήρα. Ο Ταώς είναι το ιερό πτηνό της θεάς. Επίσης ο κόκκυξ (κούκος). Επίσης το δίκταμο, η παπαρούνα, η  ροδιά είναι μερικά από το φυτικό βασίλειο, που της ανήκουν.

  Το δωδέκατο ζώδιο είναι οι Ιχθείς. Θυμίζει τον Δελφίνα.

  Στις Αιγυπτιακές θεότητες, η Χαθώρ θεωρείται η κυρία του ζωδίου. Αστρολογικά αποδίδεται το ζώδιο στον Ποσειδώνα και τον Κρόνο. 

   

 • Η μέθοδος της Χρυσής Τομής στην ανάλυση του Ωροσκοπίου

  Το έργο είναι ένα δοκίμιο, του Νίκου Δαμίγου, ερευνητή της αστρολογίας. Παρόμοια εργασία έχει δημοσιευτεί στο Αστρολογικό περιοδικό  Astrological Journal.

  Λέγει ο συγγραφέας: "Την ιδέα να χρησιμοποιήσω τη Χρυσή Τομή για αστρολογικές εφαρμογές την εμπνεύστηκα, κυρίως γιατί είμαι Έλληνας και γιατί οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν ευρύτατα  τη Χρυσή Τομή. Θα ήθελα όμως, παράλληλα να εξηγήσω και για ποίους λόγους έκρινα σκόπιμο να εισάγω ακόμα  μία αστρολογική τεχνική  μέσα στις αμέτρητες που ήδη χρησιμοποιούνται.

  Υπάρχουν πολλοί αστρολογικοί παράγοντες που μας έρχονται από το μακρινό παρελθόν και που δεν έχει νόημα να συζητάμε την αξιοπιστία τους, μία κι έχουν δοκιμαστεί  στην πράξη κατ’ επανάληψη. Παρ’ όλα αυτά, οι αστρολόγοι προσπαθούν  πάντα να κατανοήσουν γιατί τα τρίγωνα θεωρούνται "εύκολες" όψεις  και τα τετράγωνα  "δύσκολες"  ή ότι άλλο ονομάζονται, ανάλογα με την ορολογία  της εποχής, ή γιατί  τα αστρολογικά σπίτια λειτουργούν με τον τρόπο που φαίνεται να λειτουργούν ή  γιατί η οπισθόδρομη κίνηση δίνει διαφορετικά αποτελέσματα από την ορθή κίνηση κ.τ.λ. Μερικοί από μας είναι συμβολιστές και εξηγούν το κάθε τι με σύμβολα και αρχέτυπα. Άλλοι σκέφτονται επιστημονικά και προσπαθούν να δώσουν μία επιστημονική ερμηνεία στο κάθε τι. Ενώ μερικοί άλλοι, απλώς δέχονται τα πάντα δίχως ερωτήσεις.  Πέρα απ’ αυτό, ωστόσο  υπάρχουν αστρολογικοί παράγοντες και τεχνικές που είναι κατά κάποιο τρόπο, πιο "σωστοί" από άλλους, με την έννοια ότι έρχονται στο νου πιο αβίαστα και δεν χρειάζονται πολύπλοκες εξηγήσεις για να γίνουν αποδεκτοί.

  Ένα παράδειγμα τέτοιου "φυσικού" συστήματος, είναι το σύστημα των Μεσοδιαστημάτων, το οποίο στην πιο απλή του μορφή, θεωρεί  το μέσον του τόξου που χωρίζει  δύο πλανήτες σαν το "κέντρο βάρους" τους. Από την άλλη μεριά,  οι πιο σύνθετες πλευρές του, όπως  για παράδειγμα η εφαρμογή όψεων  45 και 135 μοιρών προς το μεσοδιάστημα, χρειάζονται κάποια αιτιολόγηση πριν τις αποδεχτούμε. Όλα αυτά φυσικά δεν έχουν να κάνουν με την αξία του συστήματος των Μεσοδιαστημάτων. Ακριβώς  επειδή η αφετηρία του είναι τόσο λογική, τείνουμε να το δεχτούμε πιο εύκολα.

  Η μέθοδος της Χρυσής Τομής είναι παρόμοιας υφής. Λέει απλώς ότι υπάρχει ένα σημείο  ή για να είμαστε  ακριβείς, τέσσερα σημεία, ανάμεσα  σε δύο πλανήτες  ή ευαίσθητα σημεία  ενός ωροσκοπίου,  που έχουν  σημασία στην αστρολογική ανάλυση, με τον ίδιο τρόπο που έχουν σημασία τα Μεσοδιαστήματα  ανάμεσά τους. Στην παρούσα της  μορφή, τουλάχιστον, η τεχνική της Χ.Τ. δεν είναι  ένα πλήρες σύστημα ανάλυσης, αλλά  ένα απλό βοήθημα για την επεξεργασία του ωροσκοπίου. Αλλά θα ρωτήσετε, γιατί να δεχτούμε ότι η Χ.Τ. σημαίνει κάτι; Η απάντηση είναι πως η Χ.Τ.  σημαίνει ορισμένα  πράγματα. Καθώς ίσως γνωρίζετε, αντιπροσωπεύει τον ιδανικό τρόπο με τον οποίο μία γραμμή  μπορεί να χωριστεί  στα δύο, έτσι ώστε  να έχουμε  το πιο ευχάριστο αποτέλεσμα, από αισθητικής άποψης τους.  Έχει χρησιμοποιηθεί  από τους αρχαίους γλύπτες και αρχιτέκτονες. Η Μεγάλη Πυραμίδα καθώς κι ο Παρθενώνας θεωρείται ότι χτίστηκαν πάνω στα πρότυπα της Χρυσής Τομής.

  Φυσικά, αυτό από μόνο του  δεν θα αρκούσε για να την χρησιμοποιήσω όπως έκανα. Ιδιαίτερα όταν θυμηθούμε  πως η σύγχρονη Τέχνη εργάζεται πάνω σε πολύ  πιο χαλαρές αρχές  και δεν νοιάζεται πολύ, για τέτοιου είδους κανόνες. Υπάρχει, όμως ακόμα ένας λόγος για να δεχτούμε τη "φυσικότητα" της Χρυσής Τομής. Και ο λόγος αυτός είναι πως η ίδια η Φύση χρησιμοποιεί τη Χρυσή Τομή.  Ένα καλό παράδειγμα αυτής  της χρήσης είναι η κατανομή των φύλλων στα κλαδιά των δέντρων, μία κατανομή που ακολουθεί τις λεγόμενες Σειρές Fibbonacci. Οι σειρές αυτές είναι εκφράσεις της Χρυσής Τομής.

  Είναι προφανές ότι η κατανομή που αναφέραμε, βοηθά τα φύλλα  να δεχτούν το περισσότερο  δυνατό φως από τον Ήλιο, κάτω από όλες τις συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό, η φύση μας υποδεικνύει ένα μέτρο λειτουργικής τελειότητας και αυτό το μέτρο είναι  η Χ.Τ. Οι αρχαίοι βρήκαν, ότι είναι επίσης ένα μέτρο αισθητικής τελειότητας.

  Έχουμε επομένως, κάθε λόγο να πιστεύομε πως η Χ.Τ. είναι  ένας σταθερός τρόπος σύνδεσης  τριών σημείων στον χώρο, ένας τρόπος μεγάλης αξίας και οπωσδήποτε όχι τυχαίος. Και πάνω σε έναν συμβολικό τομέα, όπως η αστρολογία, η Χ.Τ. μπορεί να γίνει το ίδιο χρήσιμη όπως κάθε άλλη αστρολογική όψη. Θα μπορούσε να είναι η πιο "φυσική" όψη από όλες τις άλλες.

  Πρακτικά τώρα.  Δοθέντων δύο σημείων  σε ένα ωροσκόπιο, υπάρχει πάντοτε ένα τρίτο σημείο ανάμεσά τους, που έχει προς αυτά την σχέση Χ.Τ. (Φυσικά, υπάρχουν τέσσερα τέτοια σημεία, γιατί μπορούμε  να ξεκινήσουμε από το ένα ή το άλλο  άκρο του τόξου  και να προχωρήσουμε κατά την φορά των δεικτών του ωρολογίου ή αντίθετα. Εγώ χρησιμοποιώ πάντα το μικρότερο από τα δύο τόξα που βρίσκονται ανάμεσα στα οποιαδήποτε δύο σημεία κι αφήνω το παραπληρωματικό του, ιδιαίτερα αν αυτό το τελευταίο είναι πολύ μεγαλύτερο από  180 μοίρες. Έτσι, συνήθως βρίσκω  δύο σημεία Χρυσής Τομής για κάθε δύο σημεία σε ένα ωροσκόπιο).

  Αυτό το τρίτο και τέταρτο σημείο ονομάζω Χρυσή Τομή των δύο αρχικών σημείων  και προτείνω ότι αντιπροσωπεύει  την πιο λειτουργική έκφραση των συνδυασμένων τους ενεργειών. Έτσι όταν ένας τρίτος πλανήτης συμπέσει με το σημείο Χρυσής Τομής  δύο άλλων, συμπεραίνω ότι συνδυάζεται μαζί τους κατά το λειτουργικότερο τρόπο.

  Δεν θα υπεισέλθω στο τεχνικό μέρος των μαθηματικών που αφορούν τη Χρυσή Τομή ή τις Σειρές Fibbonacci. Υπάρχει σε πολλά βιβλία μαθηματικών. Αρκεί να πω ότι, για να βρούμε τα δύο σημεία  Χ.Τ. ενός τόξου, αρκεί να πολλαπλασιάσουμε  το μήκος του  με τις σταθερές  0,382 και 0,618 και να προσθέσουμε  το αποτέλεσμα στο αριστερό άκρο του τόξου. Προσοχή: Τα δύο άλλα σημεία Χ.Τ. δηλαδή αυτά του παραπληρωματικού τόξου, δεν βρίσκονται διαμετρικά αντίθετα με τα δύο πρώτα, όπως συμβαίνει με τα μεσοδιαστήματα. Μετά  από αυτό, θα έχουμε, μέσα  στο αρχικό τόξο, δύο νέα τόξα, που

  θα αρχίζουν  από το αριστερό του άκρο. Τα δεξιά του άκρα  θα ορίζουν τα σημεία της Χρυσής Τομής του αρχικού τόξου. Κι αν ένας πλανήτης συμπέσει με κάποιο από αυτά τα δύο σημεία θα έχει σχέση Χρυσής Τομής με τα αρχικά δύο σημεία.

  Ας πάρουμε ένα παράδειγμα: Αν ο Ήλιος βρίσκεται στις 8 μοίρες  Καρκίνου και ο Ποσειδώνας στις 27 μοίρες της Παρθένου, το τόξο ανάμεσά τους έχει μήκος 79 μοίρες. Αν πολλαπλασιάσουμε  το 79 με το 0,382 και το 0.618 θα βρούμε 30 μοίρες και 49 μοίρες αντίστοιχα, κατά προσέγγιση.

  Προσθέτοντας αυτά τα δύο νέα τόξα  στο γεωγραφικό μήκος του Ήλιου, βρίσκομε δύο σημεία μέσα στο αρχικό τόξο, στις 8 μοίρες και στις 27 μοίρες του Λέοντα. Αυτά είναι  τα σημεία Χρυσής Τομής  της απόστασης Ήλιου/ Ποσειδώνα.

  Κατά σύμπτωση ο Ήλιος και ο Ποσειδώνας που ανέφερα είναι ο δικός μου Ήλιος και  Ποσειδώνας και στις 9 μοίρες, περίπου του Λέοντα  (που είναι, πολύ κοντά  στις 8 μοίρες  του Λέοντα που βρήκαμε προηγουμένως) συμβαίνει να έχω τον Άρη.  Έτσι, ο Άρης είναι στην Χ.Τ. του ζεύγους Ήλιος-Ποσειδώνας. Η περιγραφή της τριπλής σχέσης Άρης= Ήλιος/ Ποσειδώνας,  την οποία μπορώ κάλλιστα να χρησιμοποιήσω, λέει: Αδύνατος.

  Οι περιορισμένες εφαρμογές της  που έχω δοκιμάσει  μέχρι σήμερα με πείθουν ότι οι σχέσεις Χ.Τ., δεν είναι τυχαίες σχέσεις και ότι πετυχαίνουν σε πολλές περιπτώσεις  να εξηγήσουν κάποια λεπτομέρεια  στο χαρακτήρα ή την κατασκευή ενός ατόμου, μία λεπτομέρεια  που δεν φαίνεται εύκολα από άλλες αστρολογικές ενδείξεις.

  Ας πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα Χ.Τ. απ’ το ωροσκόπιο του Αδόλφου Χίτλερ.

  Ανάμεσα σε άλλους συνδυασμούς Χ.Τ. βρίσκουμε την εξής:

  Δίας= Ουρανός / Άρης. Ο συνδυασμός αυτός έχει μεγάλη σημασία στην κατανόηση των κατορθωμάτων του Χίτλερ, δίνοντας την πληροφορία: Σωστή αντίληψη των καταστάσεων, συνδυασμένη με έγκαιρη δράση.

  Αν αφήσουμε  τις παλιές  και στοιχειώδεις αστρολογικές έννοιες, όπως τα ζώδια,  τους πλανήτες, τις πρωτεύουσες όψεις, που σχετικά  με την προέλευσή τους δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι τότε οι πιο πρόσφατες προσθήκες  που έγιναν, μοιάζουν  να είναι βασισμένες  σε λογικές  ιδέες που ξεκινούν από συμβολικούς συλλογισμούς.  Με αυτά εννοώ πως οι Άραβες, για  παράδειγμα δεν ανακάλυψαν τους αστρολογικούς "Κλήρους" επειδή ήθελαν να εξηγήσουν μ’ αυτούς ορισμένα αποτελέσματα που είχαν βρει προηγουμένως. Αντίθετα, ξεκίνησαν από την ιδέα ότι η σύνθεση δύο τυχόντων πλανητών με τον Ωροσκόπο και μ’ έναν ορισμένο τρόπο, θα έφερνε  στο προσκήνιο την συνδυασμένη τους "ουσία".  Έτσι, δεν νομίζω πως κάνω λάθος, λέγοντας ότι κάθε αστρολογική ιδέα ξεκινά κάπως έτσι. Τα τρίγωνα,  τα εξάγωνα  και τα τετράγωνα λειτουργούν όπως λειτουργούν, γιατί εκφράζουν  συμβολικά λογικές σχέσεις, ανάμεσα στα ουράνια σώματα. Δεν μπορούμε να πούμε πως τέθηκαν  σε χρήση, αλλά είναι αποδεκτά επειδή η βάση τους είναι αποδεκτή από το νου του αστρολόγου  που είναι σταθερά προσανατολισμένος στα σύμβολα. Θα ήμασταν πιο διστακτικοί  να δεχτούμε μία όψη, λόγου χάρη  57 μοιρών, αν δεν μπορούσε να εξηγηθεί από τη συμβολική σκέψη. Και, αν μία τέτοια όψη υπήρχε πραγματικά απ’ το μακρινό παρελθόν, καλά θα κάναμε να έχουμε βρει μία τέτοια εξήγηση, προκειμένου να διατηρήσουμε την αστρολογική συνάφεια.

  Και είναι προφανές, ότι κάθε νέα ιδέα  πάνω  στις αστρολογικές μεθόδους πρέπει  να είναι, τουλάχιστον  εν μέρει, συμβατική  με  τα ουσιώδη  της αστρολογικής  σκέψης  ή να απορρέει  κατευθείαν  από αυτά.  Μπορούμε να εφεύρουμε ένα σωρό  υποθετικούς πλανήτες  και υπάρχουν  ήδη δεκάδες από αυτούς, αλλά  όλοι αποδείχθηκαν ανοικονόμητοι, ενώ  τα Μεσοδιαστήματα ή οι Αρμονικές υπήρξαν πειστικά από την αρχή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι αυθαίρετα κατασκευάσματα. Όταν  αναζητούμε  τρόπους για να συνδέσουμε δύο ή περισσότερους παράγοντες ενός ωροσκοπίου, αναζητούμε συνδυασμούς με νόημα.  Το μεσοδιάστημα έχει νόημα, γιατί το κέντρο  βάρους  έχει νόημα. Το τρίγωνο έχει νόημα, γιατί ο αριθμός τρία έχει νόημα.  Στις Αρμονικές, οι αριθμοί που χρησιμοποιούνται έχουν νόημα. Η Χρυσή Τομή  είναι ένας  τρόπος διαίρεσης με νόημα. Δεν ξέρουμε  γιατί έχει αυτό το νόημα, αλλά αυτό  δεν μας  εμποδίζει να την χρησιμοποιούμε για διαιρέσεις με νόημα. Έτσι, η Χ.Τ. είναι πιθανό  να αποδειχτεί χρήσιμη στην αστρολογική  πρακτική.  Έχω προτείνει, όταν  δουλεύουμε  με την Χ.Τ.  να εφαρμόζομε κάποια αισθητικά κριτήρια. Για παράδειγμα, ένα ωροσκόπιο μ’ όλους  τους πλανήτες του, μαζεμένους  σε ένα μικρό του μέρος ή ένα ωροσκόπιο  με τους πλανήτες του διεσπαρμένους ομοιόμορφα γύρω-γύρω, δεν προσφέρονται πολύ για ανάλυση  Χ.Τ. επειδή  κατά πάσα πιθανότητα θα είναι γεμάτο με Χρυσές Τομές, τη μία χαμένη ανάμεσα στις άλλες.

  Επίσης, προσπαθώ να μη χρησιμοποιώ  τόσο  τα πολύ μικρά τόξα (δηλ. κάτω από 8-10 μοίρες), όσο  και τα πολύ μεγάλα  (πάνω από 180 μοίρες). Γνώμη μου  επίσης είναι ότι όταν  μία Χ.Τ.  ενώνει τρεις διαδοχικούς πλανήτες χωρίς  να παρεμβάλλεται κάτι άλλο ανάμεσά τους, παίζει ένα ρόλο πιο σημαντικό από άλλες,  όπου παρεμβάλλονται  άλλα σημεία. Αυτά όμως, πρέπει να  πω είναι  δικοί μου μανιερισμοί. Στο σημείο αυτό, θα έπρεπε ίσως να προσθέσω  ότι είμαι οπαδός  της άποψης ότι η αστρολογία είναι σε μεγάλο βαθμό μία τέχνη.  Ιδιαίτερα  όσον αφορά  τη σύνθεση  του ωροσκοπίου. Το στάθμισμα των επί μέρους παραγόντων, η σύνθεσή τους σ’ ένα σύνολο, η έμφαση που δίνουμε σε ορισμένους από αυτούς και ο παραμερισμός άλλων, όλα αυτά  είναι ένα είδος τέχνης. Έτσι, με κάθε τεχνική, πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε και το ταλέντο μας. Κι εφ’ όσον η ανάλυση Χρυσής Τομής έχει σχέση με την Τέχνη, θα έπρεπε να την πλησιάζουμε με έναν αισθητικό τρόπο.

  Υπάρχουν  μερικοί ακόμα, τρόποι  εφαρμογής της Χρυσής Τομής. Ας πάρουμε για παράδειγμα ολόκληρο τον κύκλο 360 μοιρών του ωροσκοπίου.  Αν θεωρήσουμε οποιονδήποτε πλανήτη Χ σαν αρχή του, τότε τα δύο σημεία Χ.Τ.  της κλειστής αυτής καμπύλης των 360 μοιρών  βρίσκονται περίπου 137ο 30' και 222ο 30' μακριά από αυτόν  τον πλανήτη. Έτσι, αν κάποιος πλανήτης ή ευαίσθητο σημείο  βρίσκεται σε αυτήν  την απόσταση από τον Χ, θα έχει προς αυτόν σχέση Χ.Τ.  Παράδειγμα,  η Σελήνη στις  4,5ο Ιχθύων και ο Ουρανός στις 22ο Καρκίνου στο ωροσκόπιο του Λεονάρντο ντα Βίντσι, βρίσκονται σε απόσταση 137,5ο μεταξύ τους, σχηματίζοντας έτσι ένα ζεύγος Χ.Τ. Το ίδιο ισχύει  για  τον Ερμή στις 27ο Υδροχόου  και τον Δία στις 15ο Καρκίνου, στο ωροσκόπιο του διάσημου σκακιστή Μπόμπυ Φίσερ.

  Αν τώρα  πάρουμε  τις 0ο του Κριού  σαν σημείο εκκίνησης, τα δύο σημεία Χ.Τ.  του Ζωδιακού κύκλου  βρίσκονται  στις 17,5ο Λέοντα και στις 12,5ο Σκορπιού. Το ερώτημα  είναι αν μπορεί να βρεθεί  κάποιο ιδιαίτερο νόημα σ’ αυτές τις δύο περιοχές του Ζωδιακού.

  Μία άλλη εφαρμογή όμοια  με τις  προηγούμενες, προκύπτει αν πάρουμε τις 180ο μοίρες  που χωρίζουν διαμετρικά  αντίθετα σημεία  όπως ο ASC και ο DESC ή το MC και το IC ή ο Βόρειος. Δεσμός και ο Νότιος Δεσμός. Τα σημεία Χ.Τ. των  180 μοιρών απέχουν  69ο και 111ο από την μία  ή την άλλη  άκρη του τόξου- ημικύκλιου. Αν ένας πλανήτης βρεθεί σε μία τέτοια θέση, θα έχουμε, για  παράδειγμα:  IC (20ο Αιγόκερω) - Ουρανός (11,5ο Ταύρου) -  MC (20ο Καρκίνου) κι επομένως: Ουρανός = IC/MC (στο ωροσκόπιο του Μεγάλου Ναπολέοντα),  ή Πλούτων (10,5ο Διδύμων) = ASC/DESC (1,5ο Κριού / Ζυγού) στο ωροσκόπιο του Ροδόλφου Βαλεντίνου.

  Σημαντικές  πιθανά να είναι οι τυχόν σειρές σημείων Χ.Τ. οι οποίες σχηματίζουν  πραγματικές  σειρές  Fibbonacci,  όπως η ακόλουθη:  ASC (1,5ο Κριού)-Ήλιος (15ο Ταύρου) -Ποσειδώνας (14,5ο Διδύμων) -IC  (0,5ο Καρκίνου) -Δίας (4ο Καρκίνου), πάλι απ’  το ωροσκόπιο  του Ροδόλφο Βαλεντίνο.

  Οι σειρές  Fibbonacci  έχουν δύο  χαρακτηριστικές ιδιότητες:  κάθε όρος τους ισούται με το άθροισμα των δύο προηγουμένων του κι ο λόγος της διαίρεσης  δύο διαδοχικών  όρων τείνει προς  τη σταθερά της Χρυσής Τομής, δηλ.  τον αριθμό 0,618. Η βασική σειρά Fibbonacci είναι 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Μία τέτοια  σειρά Χρυσών Τομών,  όπου  περισσότεροι  από τρεις πλανήτες σχηματίζουν μία συνεχόμενη αλυσίδα, μπορεί να διηγείται από μόνη της μία ολόκληρη ιστορία.

  Είναι ενδιαφέρον και πρέπει να ξοδευτεί χρόνος για την μελέτη αυτής της μεθόδου.  Αν αποδειχτεί ότι η Χ.Τ. έχει μεγάλη αξία, όλοι εμείς, οι Έλληνες θα αισθανθούμε πολύ ικανοποιημένοι. Η αστρολογία είναι γεμάτη από αρχαίους Έλληνες Θεούς. Είναι γεμάτη από αρχαίους ελληνικούς όρους.  Θα μας χαροποιούσε  αν μία σύγχρονη Ελληνική  συμβολή εύρισκε το δρόμο της στην καθημερινή αστρολογική πρακτική.

  Μερικά παραδείγματα Χρυσής Τομής

  ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ   Πλούτων - ASC (δύναμη, ισχυρή προσωπικότητα), Ήλιος - Άρης - Πλούτων (μεγάλα σχέδια,  μεγάλες δυνάμεις),  Ερμής - Άρης - Πλούτων (εμπνέει),  Πλούτων - MC - Ουρανός (οραματισμοί), Κρόνος - Ερμής - Σελήνη (μοναχικός).

  ΣΑΛΒΑΝΤΟΡ ΝΤΑΛΙ MC - Ήλιος - Πλούτων (δύναμη, επιτυχία), Σελήνη - Αφροδίτη - Άρης (δημιουργικότητα), Σελήνη - Ήλιος - Πλούτων (υπερβολική   συναισθηματική εκφραστικότητα),                 Δίας - Άρης - Πλούτων (μεγάλα σχέδια),  Δίας - Ήλιος - ASC (πομπώδης), Αφροδίτη - Πλούτων - ASC (μαγνητική  προσωπικότητα), Νότιος Δεσμός - Δίας - Ήλιος (θέλει να τραβήξει την  προσοχή),                 Ποσειδών - Ουρανός - Δίας (σουρεαλισμός).

  ΦΡΑΝΚΟ Άρης - Βόρειος. Δεσμός - Πλούτων (αρχηγός),   Δίας - Βόρειος. Δεσμός - Πλούτων (δίψα για  εξουσία,  ηγετικός).

  ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ    Αφροδίτη - Άρης (πάθος, αισθαντικότητα), Πλούτων - ASC (ιδιόρρυθμη προσωπικότητα), Ερμής - Ήλιος - Αφροδίτη  (αίσθηση του ωραίου, ματαιοδοξία), Ερμής - Ήλιος - Κρόνος (αγάπη για ταξίδια), Ποσειδών - DESC - Πλούτων (μυστικισμός), Ποσειδών - DESC - Αφροδίτη (ιδιόρρυθμη ερωτική ζωή), Δίας - Άρης - Ουρανός (αγάπη ελευθέριας), Δίας - ASC - Ουρανός (περιπετειώδης), Ήλιος - Πλούτων - Αφροδίτη (υπερβολές στον έρωτα), Ουρανός - IC - Ποσειδών (ασυνήθιστα  ενδιαφέροντα).

  Σημειώσεις

  Μερικές ερμηνείες Χρυσής Τομής:

  Πλούτων - Ουρανός - Άρης: Σκληρότητα, βία.

  Κρόνος - Νου. Δεσμός - Πλούτων: Πολλοί  άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν.

  Κρόνος - Ήλιος+ Σελήνη - Ουρανός: Βία.

  Ερμής - Ποσειδών - Σελήνη: Παραπλάνηση.

  Κρόνος - Πλούτων - Άρης: Κτηνωδία.

  Σελήνη - Κρόνος - Ήλιος: Αρρώστια.

  Κρόνος - ASC - Ήλιος: Παραγνωρισμένος.

  ASC - Δίας - Αφροδίτη: Καλλιτεχνία.

  Βόρειος. Δεσμός - Αφροδίτη - Ποσειδών: Ύποπτες σχέσεις.

  Ουρανός - Σελήνη - Ήλιος: Παρορμητισμός, έξαψη.

  Ουρανός - Άρης - Σελήνη: Φυσική αδυναμία.

  MC - Σελήνη - Κρόνος: Κατάθλιψη, ψύχωση.

  ASC - Πλούτων - Άρης+ Ποσειδών: Βία, εγκληματικότητα.

  Σελήνη+ Νότιος. Δεσμός - Ουρανός - Άρης+ Ποσειδών: Βίαιος χαρακτήρας, παρορμητική συμπεριφορά.

  Βόρειος. Δεσμός - Άρης+ Ποσειδών -  Ήλιος+ Αφροδίτη: Επιθυμία να επιβληθεί σε μία κοινότητα, αδυναμία προσαρμογής, εμπαθή, συμπλέγματα κατωτερότητας.

  IC - Πλούτων - Βόρειος. Δεσμός: Η ικανότητα  να επιβάλλει την θέλησή του στους άλλους.

   
 • Ημισφαίρια

  Διαιρώντας τον κύκλο με μια διάμετρο, παράγονται δύο ημισφαίρια, το ανατολικό και το δυτικό. Αν τμήσομε κάθετα στο κέντρο με μια διάμετρο, παράγονται άλλα δύο, το νότιο και βόρειο ημισφαίριο. Το ημισφαίριο στην αριστερή πλευρά του κύκλου, είναι το ανατολικό ημισφαίριο με το ακραίο ανατολικό σημείο, τον ανατολικό ορίζοντα, που είναι ο Ωροσκόπος. Η αντίθετη πλευρά του κύκλου είναι η δύση ή το δυτικό ημισφαίριο. Το άνω ημισφαίριο στον κύκλο είναι ο Νότος, το Μεσουράνημα ή νότιο ημισφαίριο. Το χαμηλότερο μισό του κύκλου είναι το Ναδίρ, ο χαμηλότερος ουρανός ή βόρειο ημισφαίριο Οι θέσεις πλανητών συχνά συγκεντρώνονται σε ένα μέρος του κύκλου ή σε ένα άλλο. Όταν εμφανίζεται κάτι τέτοιο, υπάρχει μια αυστηρή δυσαναλογία που μπορεί να προκαλέσει εξτρεμισμό ή έμμονες ιδέες, αναλογικά με τον τομέα της ζωής που αντιπροσωπεύεται. Εμφανιζόμενοι οι δέκα πλανήτες στο βόρειο ημισφαίριο, τονίζουν ιδιαίτερα παρεμποδίσεις και δυσκολίες που σχετίζονται με τον εξωτερικό κόσμο. Εμφανιζόμενοι οι δέκα πλανήτες στο νότο ημισφαίριο, παράγουν υπερβολική εμπιστοσύνη και την έλλειψη προσωπικών ιδεών. Οι δέκα πλανήτες βρισκόμενοι στην ανατολή, ενθαρρύνουν την αποδέσμευση και παρέχουν την ανικανότητα να ακολουθήσει κάποιος τις οδηγίες άλλων και τέλος, οι δέκα πλανήτες στη δύση δείχνουν ένα πρόσωπο που συνεχώς υποχωρεί στις απαιτήσεις των τρίτων.
  Το Βόρειο Ημισφαίριο έχει τους  Οίκους 1,2,3,4,5,6 και με γνωρίσματα "υποκειμενικός, προσωπικός, εγωκεντρικός",
  το Νότιο Ημισφαίριο έχει τους Οίκους 7,8,9,10,11,12  και με γνωρίσματα "αντικειμενικός, εξωτερίκευση, συλλογικός προσανατολισμός",
  το Ανατολικό  Ημισφαίριο έχει τους Οίκους 10,11,12,1,2,3  και με γνωρίσματα "υπεύθυνος για τον εαυτό του, ανεξάρτητος"
  και το Δυτικό Ημισφαίριο έχει τους Οίκους 4,5,6,7,8,9 και με γνωρίσματα "υπεύθυνος για τους άλλους, εξαρτημένος".

  Το ανατολικό ημισφαίριο
  Οι πλανήτες που συγκεντρώνονται στο ανατολικό ημισφαίριο δηλώνουν πως είστε αρκετά ανεξάρτητος, ισχυρογνώμων και ατομιστής. Οι πλανητικές θέσεις σε αυτό το ημισφαίριο δείχνουν τη δυνατότητα ενός ηγετικού ρόλου, αλλά και τον κίνδυνο μιας υπερβολικής ενασχόλησης με κτήσεις. Είστε ικανός στο να ορίζεται τον δικό σας πεπρωμένου και θα έχετε πολλές επιλογές στη ζωή.
  Το δυτικό ημισφαίριο  
  Οι πλανήτες που συγκεντρώνονται στο δυτικό ημισφαίριο δηλώνουν ότι είστε ιδιαίτερα προσαρμόσιμος στις ευκαιρίες, αλλά εξαρτάστε επίσης από τους άλλους. Είστε αδρανής ή διακριτικός στις δράσεις σας, επιτρέποντας συχνά σε άλλους να πάρουν το προβάδισμα. Εργάζεστε καλύτερα σε απασχόλησης που απαιτεί συνεργασία ή κάτι ομαδικό, έχοντας πάντα τις παρεμβολές τρίτων στο πεπρωμένο σας. Έχετε επίγνωση στην εκμετάλλευση των ευκαιριών που σας παρουσιάζονται και λόγω συνήθως, εργάζεστε περισσότερο από τους άλλους.
  Το νότιο ημισφαίριο 
  Οι πλανήτες που συγκεντρώνονται στο νότιο ημισφαίριο δηλώνουν ότι είστε φιλόδοξος, με προσανατολισμένη σταδιοδρομία και θέλετε γενικά να έχετε φήμη και αναγνώριση. Έχετε αντικειμενική άποψη της ζωής, είστε πολύ ενεργητικός με τους άλλους, έχετε εκτεταμένες υλικές αξίες και στόχους. 
  Το βόρειο ημισφαίριο  
  Οι πλανήτες που συγκεντρώνονται στο βόρειο ημισφαίριο δηλώνουν μια πολύ υποκειμενική άποψη για την ζωή. Κρατάτε την προσωπική ζωή σας μυστική. Σας αρέσει να εργάζεστε μόνος, επειδή ίσως είστε ενδοσκοπικός ή εσωστρεφής. Αυτό γίνεται αιτία οι ολοκληρώσεις συχνά να στερούνται την αναγνώριση. Η υπερβολική υποκειμενική άποψη των ζητημάτων, μπορεί να σας οδηγήσει σε βαθυστόχαστη εστίαση και ώθηση για δράση.

 • Ιωάννης Καματηρός

  Ο Ιωάννης Καμητηρός τοποθετεί τους πλανήτες ως εξής: πρώτος είναι ο Κρόνος, δεύτερος ο Δίας, τρίτος ο Άρης, τέταρτος ο Ήλιος, πέμπτη η Αφροδίτη, έκτος ο Ερμής και έβδομη η Σελήνη.
  Τις κυβερνήσεις των πλανητών δίνει, στον Κρόνο τον Αιγόκερω και τον Υδροχόο, στον Δία τους Ιχθύες και τον Τοξότη, στον Άρη τον Σκορπιό και τον Κριό, στον Ήλιο τον Λέοντα, στην Αφροδίτη τον Ζυγό και τον Ταύρο, στον Ερμή τους Διδύμους και την Παρθένο και στη Σελήνη τον Καρκίνο.
  Τα Υψώματα των πλανητών (Εξάρσεις), δίνει ως εξής: Ο Κρόνος στις 21ο του Ζυγού, ο Δίας στις 15ο του Καρκίνου, ο Άρης στις 28ο του Αιγόκερω, ο Ήλιος στις 19ο του Κριού, η Αφροδίτη στις 27ο των Ιχθύων, ο Ερμής στις 15ο της Παρθένου και η Σελήνη στις 3ο του Ταύρου
  Για τους Κυβερνήτες των Τριγώνων αναφέρει για το Πύρινο Τρίγωνο του οποίου τα ζώδια είναι ημερήσια και άρρενα. Πρώτα ο Κριός με ημερήσια εξουσία από τον Ήλιο και νυχτερινή από τον Δία. Μετά ο Λέων με ημερήσια εξουσία από τον Δία και νυχτερινή από τον Ήλιο. Ο Τοξότης έχει ημερήσια και νυχτερινή εξουσία από τον Κρόνο.
  Για το Γήινο Τρίγωνο του οποίου τα ζώδια είναι νυχτερινά και θήλυ. Πρώτα ο Ταύρος με ημερήσια εξουσία την Αφροδίτη και νυχτερινή την Σελήνη. Μετά η Παρθένος με με ημερήσια εξουσία την Σελήνη και νυχτερινή την Αφροδίτη. Μετά ο Αιγόκερως με ημερήσια και νυχτερινή εξουσία μόνο τον Άρη.
  Για το Αέρινο Τρίγωνο του οποίου τα ζώδια είναι ημερήσια και άρρενα. Πρώτα οι Δίδυμοι με ημερήσια εξουσία τον Κρόνο και νυχτερινή τον Ερμή. Μετά ο Ζυγός με ημερήσια εξουσία τον Ερμή και νυχτερινή τον Κρόνο και τέλος ο Υδροχόος με ημερήσια και νυχτερινή εξουσία τον Δία.
  Για το Υδάτινο Τρίγωνο του οποίου τα ζώδια είναι νυχτερινή και θήλυ. Πρώτα ο Καρκίνος με ημερήσια εξουσία την Αφροδίτη και νυχτερινή τον Άρη. Μετά ο Σκορπιός με ημερήσια εξουσία τον Άρη και νυχτερινή την Αφροδίτη. Τέλος οι Ιχθείς μη ημερήσια και νυχτερινή εξουσία την Σελήνη.
  Τα όρια των πλανητών

    Δίας 6 Αφροδίτη 6 Ερμής 8 Άρης 5 Κρόνος5
    Αφροδίτη 8 Ερμής 6 Δίας 8 Κρόνος 5 Άρης 3
    Ερμής6 Δίας 6 Αφροδίτη 5 Άρης 7 Κρόνος 6
    Άρης 7 Αφροδίτη6 Ερμής6 Δίας 7 Κρόνος 4
    Δίας 6 Αφροδίτη5 Κρόνος 7 Ερμής8 Άρης 4
    Ερμής7 Αφροδίτη10 Δίας 4 Άρης 7 Κρόνος 2
    Κρόνος 6 Ερμής8 Δίας 7 Αφροδίτη7 Άρης 2
    Άρης 7 Αφροδίτη4 Ερμής8 Δίας 5 Κρόνος 6
    Δίας 12 Αφροδίτη5 Ερμής4 Κρόνος 5 Άρης 4
    Ερμής7 Δίας 7 Αφροδίτη8 Κρόνος 4 Άρης 4
    Ερμής7 Αφροδίτη6 Δίας 7 Άρης 5 Κρόνος 5
    Αφροδίτη12 Δίας 4 Ερμής3 Άρης 9 Κρόνος 2

  Σχετικά με τους δεκανούς.
  Το κάθε ζώδιο έχει τρεις δεκανούς. Αρχίζοντας με την εξουσία του Άρη στον πρώτο και από τον Κριό. Δίνομε σε κάθε δεκανό που ακολουθεί έναν πλανήτη, σύνολο τρεις πλανήτες σε κάθε ζώδιο. Όταν φθάσομε στη Σελήνη, ξαναρχίζομε από τον Κρόνο. Έτσι, οι δεκανοί είναι:

    Άρης Ήλιος Αφροδίτη
    Ερμής Σελήνη Κρόνος
    Δίας Άρης Ήλιος
    Αφροδίτη Ερμής Σελήνη
    Κρόνος Δίας Άρης
    Ήλιος Αφροδίτη Ερμής
    Σελήνη Κρόνος Δίας
    Άρης Ήλιος Αφροδίτη
    Ερμής Σελήνη Κρόνος
    Δίας Άρης Ήλιος
    Αφροδίτη Ερμής Σελήνη
    Κρόνος Δίας Άρης

  Σχετικά με τη δύναμη των πλανητών.
  Ο Κύριος του Οίκου έχει πέντε δυνάμεις, ο Εξουσιαστής της Έξαρσης έχει τέσσερις δυνάμεις, ο Κύριος του Τριγώνου έχει τρεις δυνάμεις, ο Εξουσιαστής του Ορίου έχει δύο δυνάμεις και ο Κύριος του Δεκανού έχει μία δύναμη. Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζεις την δύναμη ενός πλανήτη στη θέση που βρίσκεται.
  Σχετικά με τις εναντιώσεις (Αδυναμίες) των πλανητών.
  Είναι ακριβώς ακριβώς οι θέσεις των πλανητών στα απέναντι ζώδια από αυτά της Εξουσίας τους. Δηλαδή, ο Άρης εξουσιάζει τον Κριό. Άρα η εναντίωσή του, είναι ο Ζυγός.
  Σχετικά με τα ταπεινώματα (Πτώσεις).
  Οι θέσεις αυτές είναι οι διαμετρικές των θέσεων των Εξάρσεων των πλανητών. Για παράδειγμα η Έξαρση της Σελήνης είναι 3ο του Ταύρου, άρα το ταπείνωμά της είναι 3ο του Σκορπιού.
  Σχετικά με τους Διαμένοντες (πολεύοντες)
  Πολεύοντες είναι οι Κύριοι των ημερών, δηλαδή ο Ήλιος για την Κυριακής, η Σελήνη της Δευτέρας, ο Άρης της Τρίτης, ο Ερμής της Τετάρτης, ο Δίας της Πέμπτης, η Αφροδίτη της Παρασκευής και ο Κρόνος του Σαββάτου.
  Σχετικά με την Επιστασία (διέποντες)
  Για να βρεις τον Επιστάτη, πάρε αυτόν Κύριο της ημέρας. Δώσε του την πρώτη ώρα και συνέχισε με τους υπόλοιπους. Κάθε πλανήτης έχει μία ώρα.
  Σχετικά με την κράση των πλανητών.
  Ο Κρόνος είναι κακός, ξηρός και ψυχρός. Ο Δίας είναι αγαθός, θερμός και υγρός. Ο Άρης είναι κακός, ξηρός και θερμός. Ο Ήλιος είναι μήτε πολύ θερμός και τυχαίνει να είναι ξηρός ως εκ τούτου μέτριος, φρονεί για τα καλύτερα. Η Αφροδίτη θερμή και υγρή, μέτρια. Ο Ερμής μέση φύση κοντά σε αυτήν του Ηλίου. Η Σελήνη μάλλον είναι υγρή και τυχαίνει να συμμετέχει μέτρια στο θερμό.
  Θέσεις Χαράς των πλανητών
  Ο Ερμής στον Ωροσκόπο, η Σελήνη στον τρίτο Οίκο, η Αφροδίτη τον πέμπτο Οίκο, ο Άρης στον έκτο Οίκο, ο Ήλιος στον ένατο Οίκο και ο Κρόνος στον δωδέκατο Οίκο.
  Σχετικά με την Αναφορά των ζωδίων (ανύψωση)
  Ο Κριός οδηγεί 17 μοίρες και 32 λεπτά. Ο Ταύρος 21 μοίρες και 19 λεπτά. Οι Δίδυμοι 28 μοίρες και 39 λεπτά. Ο Καρκίνος 35 μοίρες και 53 λεπτά. Ο Λέων 38 μοίρες και 31 λεπτά. Η Παρθένος 38 μοίρες και έξι λεπτά. Ο Ζυγός όμοια με την Παρθένο, ο Σκορπιός όμοια με τον Λέοντα, ο Τοξότης όμοια με τον Καρκίνο, ο Αιγόκερως όμοια με τους Διδύμους, ο Υδροχόος όμοια με τον Ταύρο και οι Ιχθείς όμοια με τον Κριό.
  Τα βόρεια και νότια ζώδια
  Βόρεια είναι ο Κριός, ο Ταύρος, οι Δίδυμοι, ο Καρκίνος, ο Λέων και η Παρθένος. Νότια είναι ο Ζυγός, ο Σκορπιός, ο Τοξότης, ο Αιγόκερως, ο Υδροχόος και οι Ιχθείς.
  Τα Όρθια και Πλάγια ζώδια
  Όρθια είναι ο Καρκίνος, ο Λέων, η Παρθένος, ο Ζυγός, ο Σκορπιός και ο Τοξότης. Πλάγια είναι ο Αιγόκερως, ο Υδροχόος, οι Ιχθείς, ο Κριός, ο Ταύρος και οι Δίδυμοι.
  Τα πύρινα, γήινα, αέρινα, υδάτινα ζώδια.
  Πύρινα είναι ο Κριός, ο Λέων και ο Τοξότης, γήινα είναι ο Ταύρος, η Παρθένος και ο Αιγόκερως, αέρινα είναι οι Δίδυμοι, ο Ζυγός και ο Υδροχόος, υδάτινα είναι ο Καρκίνος, ο Σκορπιός και οι Ιχθείς.
  Τα τροπικά, δίσωμα, στερεά, ανθρωπόμορφα.
  Τροπικά είναι ο Κριός, ο Καρκίνος, ο Ζυγός και ο Αιγόκερως, Δίσωμα είναι οι Δίδυμοι, η Παρθένος, ο Τοξότης και οι Ιχθείς, Στερεά είναι ο Ταύρος, ο Λέων, ο Σκορπιός και ο Υδροχόος, Ανθρωπόμορφα είναι οι Δίδυμοι, η Παρθένος, ο Ζυγός και οι 15 μισές μοίρες του Τοξότη.
  Σχετικά με τα ημίφωνα, τα φωνητικά, τα άφωνα, τα άσπορα, τα χερσαία, τα στείρα.
  Ημίφωνα είναι ο Λέων, ο Τοξότης, ο Αιγόκερως, τα Φωνητικά είναι ο Κριός, ο Ταύρος, οι Δίδυμοι, η Παρθένος, ο Ζυγός και ο Υδροχόος, τα Άφωνα είναι ο Καρκίνος, ο Σκορπιός, οι Ιχθείς, τα Άσπορα είναι ο Λέων, η Παρθένος, ο Αιγόκερως, ο Υδροχόος, τα Χερσαία είναι ο Ταύρος, ο Καρκίνος, ο Λέων και ο Τοξότης, τα Στείρα είναι η Παρθένος, ο Τοξότης, ο Αιγόκερως, ο Λέων, ο Υδροχόος και ο Ταύρος
  Τα εύφορα, τα συριγγώδη και τα πτερώδη ζώδια.
  Εύφορα είναι ο Καρκίνος, ο Σκορπιός και οι Ιχθείς. Συριγγώδη είναι ο Καρκίνος, ο Ζυγός, ο Σκορπιός, ο Τοξότης και οι Ιχθείς. Πτερώδη είναι οι Δίδυμοι και η Παρθένος.

  Αρχαίο κείμενο

  Περὶ τῶν ἑπτὰ πλανήτων τῶν ἀστέρων. Τῶν ἀστέρων δ' ἡ τάξις οὕτω τυγχάνει· Πρῶτος Κρόνος, Ζεὺς δευτέραν ἔχει τάξιν, Τρίτος δ' Ἄρης, τέταρτος Ἡλίου κύκλος, Ἡ δ' Ἀφροδίτη πέμπτον ἰθύνει δρόμον, Ἑρμῆς τὸν ἕκτον, ἡ Σελήνη δ' ἑβδόμη.
  Περὶ τῶν οἴκων τῶν τοιούτων πλανήτων. Οἴκους δὲ πάλιν ἔσχον οὕτως ἀστέρες· Αἰγόκερων μὲν σὺν Ὑδροχόῳ Κρόνος, Ἰχθύες εἰσὶ τοῦ Διὸς σὺν Τοξότῃ, Τοῦ δ' Ἄρεος Κριός τε σὺν τῷ Σκορπίῳ, Τῆς Ἡλιακῆς λαμπάδος μόνος Λέων, Τῆς δ' Ἀφροδίτης Ζυγός ἐστι καὶ Ταῦρος, Ἑρμοῦ Δίδυμοι συνάμα τῇ Παρθένῳ, Τῆς δ' αὖ Σελήνης Καρκίνος μόνος πέλει.
  Περὶ τῶν ὑψωμάτων τῶν τοιούτων πλανήτων.
  Μάνθανε τανῦν καὶ λόγους ὑψωμάτων. Τὸ τοῦ Ζυγοῦ ζώδιον, ὕψωμα Κρόνου, Περὶ δὲ μοίρας εἴκοσι πρὸς τῇ μιᾷ. Ὕψωμα Καρκίνος τε Διὸς τυγχάνει, Περὶ δὲ μοίρας πέντε σὺν λοιπαῖς δέκα. Αἰγόκερως ἐφ' ὗψος ἐξαίρων Ἄρην, Περὶ δὲ μοίρας εἴκοσι σὺν ὀκτάδι. Ὕψωμα Κριὸς Ἡλιακῆς λαμπάδος, Περὶ δὲ μοίρας τὰς δέκα σὺν ἐννέα. Τῆς Ἀφροδίτης ζώδιον τῶν Ἰχθύων, Περὶ δὲ μοίρας εἴκοσι σὺν ἑπτάδι. Ἡ Παρθένος δ' ἐφ' ὕψος Ἑρμῆν ἀγάγει, Περὶ δὲ μοίρας πέντε σὺν λοιπαῖς δέκα. Ταῦρός τ' ἄρ' ὑψοῖ τὸν Σελήνης ἀστέρα, Περὶ δὲ μοιρῶν τὴν τριάδα καὶ μόνην.
  Περὶ τῶν τριγωνοκρατόρων.
  Τριγωνοκρατοροῦντας ἀρτίως μάθε. Κριὸς τρίγωνον ἡμέρας μὲν Ἡλίου, Νυκτὸς δὲ Διὸς, τοῦ διαυγοῦς ἀστέρος· Λέων τρίγωνον τοῦ Διὸς μὲν ἡμέρας, Νυκτὸς δὲ πάλιν Ἡλιακῆς λαμπάδος· Κρόνου τρίγωνον Τοξότης ἀεὶ μόνου. Πρῶτον τρίγωνον τοῦτο πυρῶδες νόει, Πλὴν ἡμερινὸν, ἄῤῥεν, ὥς φασι βίβλοι, Διὰ Κριοῦ, Λέοντος ἢ καὶ Τοξότου. Ταῦρος τρίγωνον Ἀφροδίτης ἡμέρας, Νυκτὸς Σελήνης, τῆς διαυγοῦς λαμπάδος· Ἡ Παρθένος δὲ τῆς Σελήνης ἡμέρας, Νυκτὸς δὲ πάλιν Ἀφροδίτης τυγχάνει· Αἰγόκερως δ' οὖν Ἄρεος μόνου μόνος· Γεῶδες αὖ τρίγωνον ἴσθι μοι τόδε, Πλὴν νυκτερινὸν, κράσεως θηλυτέρας, Ταῦρός τε Παρθένος τε σὺν Αἰγοκέρῳ. Οἱ Δίδυμοι δ' αὖ ἡμέρας μὲν τοῦ Κρόνου, Ἑρμοῦ δὲ νυκτὸς, ὥς φασι σοφῶν λόγοι. Ζυγὸς τρίγωνον Ἑρμαϊκὸν ἡμέρας, Κρόνου δὲ νυκτός ἐστι πανυπερτάτου· Ὑδροχόος δὲ Διὸς ἐσαεὶ μόνος. Τρίτον τρίγωνον ἀερῶδές σοι τόδε, Πλὴν ἡμερινὸν ἄῤῥενα κρᾶσιν φέρον, Οἱ Δίδυμοι Ζυγός τε σὺν Ὑδροχόῳ. Ὁ Καρκίνος δ' αὖ Ἀφροδίτης ἡμέρας, Νυκτὸς δὲ Πυρόεντος ἐστὶν ἀστέρος· Ὁ Σκορπίος δ' αὖ Ἄρεος μὲν ἡμέρας, Νυκτὸς δὲ φαιδρᾶς Ἀφροδίτης τυγχάνει· Ἰχθύες ἀεὶ τῆς Σελήνης καὶ μόνης. Τέταρτον ὑδατῶδες ἄρτι μανθάνεις, Θηλύτερον δὲ νυκτερινὸν τυγχάνει.
  Περὶ ὁριοκρατορούντων.
  Ὁριοκρατοροῦντας ἀστέρας μάθε. Ἓξ τοῦ Κριοῦ Ζεὺς, Ἀφροδίτη δ' ἓξ πάλιν, Ὀκτὼ δ' ἄρ' Ἑρμῆς, πέντε δ' Ἄρης λαμβάνει· Τὰς ἐσχάτας δὲ πέντε σὺν τούτοις Κρόνος· Ὀκτὼ δὲ Ταῦρος Ἀφροδίτῃ προσνέμει, Ἑρμῇ δὲ τὰς ἓξ, Διὶ δ' αὖθις ὀκτάδα, Κρόνῳ δὲ πέντε, τρεῖς δὲ καὶ μόνας Ἄρει. Ἑρμῆς δὲ μοίρας τῶν Διδύμων ἓξ ἔχει, Ὁ Ζεὺς δὲ τὰς ἓξ, Ἀφροδίτη πεντάδα, Ἑπτὰ δ' Ἄρης, Κρόνος δὲ τὰς ἓξ λαμβάνει· Τοῦ Καρκίνου δ' ἔλαχεν Ἄρης ἑπτάδα, Ἓξ δ' Ἀφροδίτη, πάλιν Ἑρμῆς ἓξ μόνας, Ἑπτὰ δ' ἔτι Ζεὺς, Κρόνος δ' ἔσχε τετράδα, Λέοντος ἓξ Ζεὺς, Ἀφροδίτη πεντάδα, Ἑπτὰ Κρόνος δὲ, πάλιν Ἑρμῆς ὀκτάδα, Ἄρης δ' ἔλαβε τέσσαρας τὰς ἐσχάτας· Ἑρμῆς δ' ἄρ' ἑπτὰ Παρθένου μοίρας ἔχει, Ἡ δ' Ἀφροδίτη τὰς δέκα, Ζεὺς τετράδα, Ἑπτὰ δ' Ἄρης, Κρόνος δὲ τὰς λοιπὰς δύο· Ζυγοῦ Κρόνος δ' ἓξ, ὀκτάδα δ' Ἑρμῆς ἔχει, Ἀν' ἐπτὰ δ' ὁ Ζεὺς, Ἀφροδίτη συνάμα, Ἄρης δὲ δύο καὶ μόνας τὰς ἐσχάτας, Ἑπτὰ δ' ἔλαχεν αὖ Ἄρης τοῦ Σκορπίου, Ἡ δ' Ἀφροδίτη τέσσαρας, ὀκτὼ πάλιν Ἑρμῆς, ὁ δὲ Ζεὺς πέντε, τὰς ἓξ δ' ὁ Κρόνος· Ὁ Ζεὺς δ' ἔλαβε δώδεκα τοῦ Τοξότου, Ἀφροδίτη δὲ πέντε, Ἑρμῆς τετράδα, Πέντε δ' ὁ Κρόνος ἔσχεν, Ἄρης τετράδα, Αἰγοκέρωτος ἑπτάδ' Ἑρμῆς λαμβάνει, Ἑπτὰ δ' ἔτι Ζεὺς, Ἀφροδίτη δ' ὀκτάδα, Κρόνος δὲ τὰς τέσσαρας, Ἄρης τετράδα, Ἑρμῆς δ' ἔλαβεν ἑπτάδ' ἐξ Ὑδροχόου, Ἓξ δ' Ἀφροδίτη, Ζεὺς δὲ πάλιν ἑπτάδα, Ἄρης δὲ πέντε, πέντε δ' αὖ λοιπὰς Κρόνος, Ἡ δ' Ἀφροδίτη δώδεκα τῶν Ἰχθύων, Τὰς τέσσαρας Ζεὺς, τρεῖς δ' ἄρ' Ἑρμῆς λαμβάνει, Ἄρης δὲ μοίρας ἐννέα, Κρόνος δύο.
  Περὶ δεκανῶν.
  Τοὺς δ' αὖ δεκανοὺς εἰ μαθεῖν αὖθις θέλεις, Τρεῖς ἴσθι καθ' ἕκαστον ἓν τῶν ζωδίων· Ἐξ Ἄρεος δὲ τὴν καταρχὴν λαμβάνων Τρεῖς τῷ Κριῷ δὸς καὶ καθεξῆς αὖ νέμε Τοῖς ζωδίοις ἅπασιν, ἀνὰ τρεῖς ἅμα· Ὅταν φθάσῃς δὲ πρὸς Σελήνης ἀστέρα, Ἐξανακυκλοῦ πρὸς καταρχὴν τὸν Κρόνον. Ἐπεὶ δ' ἔμαθες οἰκοδεσποτῶν λόγους Ὑψωμάτων τε καὶ τριγώνων κυρίους, Καὶ τῶν ὁρίων σὺν δεκανοῖς ζωδίων, Μάνθανε λοιπὸν αὖθις ὡς ἐν συγκρίσει Ποῖος δύναμιν μείζονα τούτων φέρει.
  Περὶ δυνάμεων ἀστέρων.
  Κύριος οἴκου πέντε δυνάμεις ἔχει, Τέσσαρας ὑψώματος ἔσχε δεσπότης, Τρεῖς δ' ὁ τριγώνου, τῶν ὁρίων δ' αὖ δύο, Ὁ δ' αὖ δεκανὸς ἔσχε δύναμιν μίαν.
  Περὶ ἐναντιώσεων.
  Ἐναντιώσεις δ' ἀστέρων μαθεῖν θέλων Οἴκων τὰ διάμετρα τούτων λαμβάνεις.
  Περὶ ταπεινωμάτων.
  Εἰ δ' αὖ ταπεινώματα μανθάνειν θέλεις, Ζήτει τὰ διάμετρα τῶν ὑψωμάτων.
  Περὶ πολευόντων.
  Μάνθανε λοιπὸν καὶ πολευόντων λόγον, Οἵτινες εἰσὶ κύριοι τῆς ἡμέρας. Πρώτης κύριος δίσκος ἐστὶν Ἡλίου· Τῆς δευτέρας δ' αὖ ἡ Σελήνη κυρία, Ἄρης δὲ τρίτης, ὡς Ἑρμῆς τῆς τετράδος· Πέμπτης δ' ἔτι κύριος ὁ Ζεὺς τυγχάνει, Ἕκτης δὲ πάλιν Ἀφροδίτη κυρία, Τῆς δ' ἑβδόμης τὸ κράτος ὁ Κρόνος φέρει.
  Περὶ διεπόντων.
  Τοὺς διεπόντας εἰ μαθεῖν αὖθις θέλεις, Γίνωσκε τὸν φέροντα κράτος ἡμέρας, Ὅστις πολεύων τοῖς παλαιοῖς ἐγράφη, Αὖ διέπειν γε τοῦτον ἡμέραν μίαν, Πρώτην δὲ πάντως, τὰς δὲ λοιπὰς διδόναι Ὅσοι μετ' αὐτήν εἰσι καθεξῆς κάτω. Εἰ δ' αὖ τέλος λάβωσιν ἀρχὴν ἐκ Κρόνου, Τίθει καταρχὰς καὶ καθεξῆς ἐννόει Τῶν ἀστέρων ἕκαστον εἰς ὥραν μίαν.
  Περὶ κράσεων τῶν ἀστέρων.
  Κράσεις τανῦν μάνθανε τὰς τῶν ἀστέρων. Κρᾶσιν κακὸς, ξηρός τε καὶ ψυχρὸς Κρόνος, Ὁ Ζεὺς ἀγαθὸς, θερμόϋγρος τυγχάνων, Κακὸς δ' Ἄρης, ξηρός τε καὶ θερμὸς μένων, Ἥλιος οὔτε πάνυ θερμὸς τυγχάνων Καὶ ξηρῶν αὖ μέτριος αὐχῶν βελτίων, Ἡ δ' Ἀφροδίτη θερμόϋγρος μετρίως, Ἑρμῆς μέσος τὴν κρᾶσιν ἐγγὺς Ἡλίου, Ἡ δ' αὖ Σελήνη μᾶλλον ὑγρὰ τυγχάνει Καὶ συμμέτεσχε τοῦ θερμοῦ τε μετρίως.
  Περὶ τόπων ἐφ' οἷς χαίρουσιν οἱ ἀστέρες.
  Τόπους ἐφ' οἷς χαίρουσιν ἀστέρες μάθε. Ἑρμῆς γέγηθε συμπαρὼν Ὡροσκόπῳ, Χαίρει Σελήνη δ' αὖθις εἰς τρίτον τόπον, Τόπος δὲ πέμπτος Ἀφροδίτης τυγχάνει, Ἄρης ἔλαχεν ἕκτον ἀφ' Ὡροσκόπου, Ἥλιος εἰς ἔννατον ἀγάλλει τόπον, Ὁ Ζεὺς δὲ πάλιν ἑνδέκατον εἰς τόπον, Εἰς δωδέκατον αὖ Κρόνος χαίρει τόπον.
  Περὶ ἀναφορῶν ζωδίων.
  Ἀναφορὰς δὲ ζωδίων οὕτω μάθε. Κριὸς μὲν ἑπτὰ καὶ δέκα μοίρας ἄγει, Λεπτὰ δὲ τριάκοντα σὺν λοιποῖς δύο· Ταῦρός τε μοίρας εἴκοσί τε καὶ μίαν, Λεπτὰ δὲ πάλιν ἐννέα τε καὶ δέκα· Οἱ Δίδυμοι δ' αὖ εἴκοσι σὺν ὀκτάδι, Λεπτὰ δὲ τριάκοντα σὺν τοῖς ἐννέα· Καὶ τριάκοντα Καρκίνος σὺν πεντάδι, Λεπτὰ δὲ πεντήκοντα καὶ λοιπὰ τρία· Μοίρας δὲ τριάκοντα σὺν ὀκτὼ Λέων, Λεπτὰ δὲ πάλιν τριάκοντα καὶ μίαν· Τὰς τριάκοντα δ' οὖν σὺν ὀκτὼ Παρθένος, Ἓξ δ' αὖ γε λεπτὰ συνάμα ταύταις φέρει· Ζυγὸς δ' ὁμοίως ζωδίῳ τῆς Παρθένου, Ὁ Σκορπίος Λέοτι τὰς αὐτὰς φέρει, Ὁ Τοξότης δὲ τὰς ἴσας τῷ Καρκίνῳ, Αἰγόκερως δὲ τῷ Διδύμων ζωδίῳ, Ὑδροχόος Ταύρῳ καὶ Κριῷ δ' Ἰχθύες.
  Περὶ βορείων.  Βόρεια Κριὸς, καὶ Ταῦρος σὺν Διδύμοις, Καρκίνος ἅμα καὶ Λέων καὶ Παρθένος.
  Περὶ νοτίων. Ζυγὸς νότια, Σκορπίος σὺν Τοξότῃ, Αἰγόκερως δ' αὖ, Ὑδροχόος, Ἰχθύες.
  Περὶ ὀρθίων.  Ὄρθια δ' οὖν ζώδια ταῦτά μοι νόει, Τὸν Καρκίνον, Λέοντα σὺν τῇ Παρθένω, Σὺν τῷ Ζυγῷ Σκορπίον ὡς καὶ Τοξότην.
  Περὶ πλαγίων.  Πλάγια δ' αὖθις τυγχάνει τῶν ζωδίων Αἰγόκερως, Ὑδροχόος, ὥσπερ Ἰχθύες, Κριός τε Τοξότης τε σὺν τοῖς Διδύμοις.
  Περὶ πυρωδῶν.  Κριὸς πυρώδης καὶ Λέων καὶ Τοξότης.
  Περὶ γεώδων.  Γεῶδες αὖ Ταῦρος σὺν τῇ Παρθένῳ, Αἰγόκερώς τε πάλιν σὺν τούτοις τρίτος.
  Περὶ ἀερωδῶν.  Τὰ δ' ἀερώδη ταῦτα τυγχάνει μόνα, Οἱ Δίδυμοι, Ζυγός τε σὺν Ὑδροχόῳ.
  Περὶ ὑδατωδῶν.  Τὰ δ' ὑδατώδη Καρκίνος σὺν Σκορπίῳ, Καὶ γοῦν σὺν αὐτῷ ζώδιον τῶν Ἰχθύων.
  Περὶ τροπικῶν.  Τροπικὸν Κριὸς, Καρκίνος τε τυγχάνει, Ζυγός τε τρίτος ἐστὶ σὺν Αἰγοκέρῳ.
  Περὶ δισώμων.  Δίσωμα δ' οὖν Δίδυμοι σὺν τῇ Παρθένῳ, Ὁ Τοξότης δὲ συνάμα τοῖς Ἰχθύσιν.
  Περὶ στερεῶν.  Στεῤῥὰ δὲ Ταῦρος σὺν Λέοντι τυγχάνει, Ὁ Σκορπίος, τέταρτος αὖ Ὑδροχόος.
  Περὶ ἀνθρωπομόρφων.   Ἀνθρωπόμορφα Δίδυμοι σὺν Παρθένῳ, Ζυγός τε, Τοξότου τε μοιρῶν ἡμίσεις· Ὑδροχόου ζώδιον αὖθις μοι νόει.
  Περὶ ἡμιφώνων.  Τὰ δ' ἡμίφωνα σὺν Λέοντι Τοξότης, Αἰγόκερώς τε τρίτος αὐτῶν τυγχάνει.
  Περὶ φωνητικῶν.  Φωνητικὰ ζώδια πάλιν μοι νόει, Κριόν τε καὶ Ταῦρόν τε σὺν τοῖς Διδύμοις, Καὶ Παρθένον Ζυγόν τε σὺν Ὑδροχόῳ.
  Περὶ ἀφώνων.   Ἄφωνα Καρκίνος δὲ σὺν τῷ Σκορπίῳ, Τρίτον σὺν αὐτοῖς ζώδιον τῶν Ἰχθύων.
  Περὶ ἀσπόρων.  Τὰ δ' ἄσπορα Λέων τε σὺν τῇ Παρθένῳ, Αἰγόκερως, ζώδιον αὖ Ὑδροχόου.
  Περὶ χερσαίων.  Χερσαῖα δ' ἐστὶ Ταῦρος σὺν τῷ Καρκίνῳ, Καὶ ζώδιον Λέοντος ὡς καὶ Τοξότου.
  Περὶ στειρωδῶν.  Στειρώδης ἐστι Παρθένος σὺν Τοξότῃ, Αἰγόκερως, Λέων δὲ σὺν Ὑδροχόῳ· Ταύρου τε τὸ ζώδιον ὡσαύτως νόει.
  Περὶ πολυσπόρων.   Πολύσπορα Καρκίνος ὡς καὶ Σκορπίος, Καὶ γοῦν σὺν αὐτοῖς ζώδιον τῶν Ἰχθύων.
  Περὶ συριγγωδῶν.  Ἔστι δὲ συριγγώδης αὖ τῶν ζωδίων Ὁ Καρκίνος Ζυγός τε σὺν τῷ Σκορπίῳ, Ὁ Τοξότης τε συνάμα τοῖς Ἰχθύσιν.
  Περὶ πτερωδῶν.   Τὰ δ' αὖ πτερώδη Δίδυμοι σὺν Παρθένῳ.

 • Κατάστρωση ωροσκοπίου

  «Δύναται ο επιστήμων πολλάς αποτρέψασθαι ενεργείας των αστέρων, ότε έστιν ειδήμων της φύσεως αυτών και προπαρασκευάσαι αυτόν προ της συμπτώσεως των ενεργειών».Πτολεμαίος

  Η αστρολογία είναι η εμπειρική επιστήμη που ασχολείται με την συνάρτηση, η οποία υφίσταται μεταξύ των ουρανίων σωμάτων και των φυσικοχημικών, βιολογικών και ψυχολογικών λειτουργιών των όντων επί της επιφάνειας της Γης. Απέχει πολύ από μια απλή «μαντική τέχνη». Έχει πολύ γενικότερο χαρακτήρα, εκτεινόμενη σε άπειρους ευρύτερους ορίζοντες.
  Η αστρολογία είναι ίσως η αρχαιότερη επιστήμη που απασχόλησε τα περισσότερα διανοούμενα πνεύματα κάθε εποχής και κάθε χώρας. Γενικά χωρίζεται σε τρεις περιόδους, των αρχαίων χρόνων, του μεσαίωνα και των νεωτέρων χρόνων.
  Οι Ινδοί ιερείς ανήγαγαν την καταγωγή του Ζωδιακού Κύκλου περίπου 3102 πριν τη γέννηση του Χριστού. Η ημερομηνία αυτή συνέπιπτε με μια έκλειψη Ηλίου.

  Στη Σινική Αυτοκρατορία υπάρχει καταγραφή για μια έκλειψη Ηλίου που έγινε στο πρωί στις 22 Οκτωβρίου 2137 πΧ. Ιστορικά μητρικός τόπος καταγωγής της αστρολογίας είναι η Χαλδαία και η Βαβυλών, όπου άκμασε πολλές χιλιάδες χρόνια πΧ. Υπάρχουν πολλά αρχαιολογικά ευρήματα που το πιστοποιούν.
  Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης κάνει αναφορές με θαυμασμό για τις αστρολογικές γνώσεις των Χαλδαίων. Ο γνωστότερος Βαβυλώνιος μύστης υπήρξε ο Βερώσης, ένας ιερέας του Θεού Βήλου, που έζησε την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μετέδωσε τις ανατολικές γνώσεις στην Ελλάδα. Λέγεται πως έφτιαξε και ιδιαίτερη σχολή στην Κω, όπου πιθανά φοίτησε ο Θαλής ο Μιλήσιος.
  Οι Εβραίοι γνώρισαν από τους Βαβυλωνίους την αστρολογία. Επί της εποχής του Μωυσή, ήταν ήδη γνωστή η άσκηση της μαντικής διαμέσου των άστρων. Στο Ταλμούδ διατυπώνονται σαφώς ότι οι αστερισμοί εξασκούν κάποια επίδραση στον άνθρωπο κατά τη γέννησή του. Και παρ’ ότι απαγορεύει στο λαό να ασχοληθεί με την επιστήμη αυτή, εντούτοις τονίζει πως δεν πρέπει να την περιφρονεί κανείς, ούτε να εγείρει αντίρρηση. Ωστόσο, δεν προχώρησαν, ούτε καλλιέργησαν την επιστήμη αυτή, όπως άλλωστε και άλλες και παρέμειναν οικειοθελώς αμέτοχοι των προόδων των περί αυτούς, λαών.
  Σε πολύ ανώτερο σημείο έφθασαν οι Αιγύπτιοι δια του θεού Θεύθ, του Τρις Μεγίστου Ερμή.
  Στην Ελλάδα διδάχθηκε πολύ νωρίς η επιστήμη αυτή κυρίως με παρατηρήσεις των ουρανίων φαινομένων. Τον Γ΄ αιώνα πΧ, μετά τους πολέμους του Μ. Αλεξάνδρου, και επειδή είχαν έλθει οι Έλληνες σε επαφή με άλλους λαούς και γνώρισαν διάσημους αστρολόγους της Ανατολής, η αστρολογία άκμασε και πολλοί φιλόσοφοι γνώρισαν την επιστήμη της. Στα αρχαία κείμενα μνημονεύονται ο Βηρώσος από τη Βαβυλώνα και ο Μανέθων από την Αίγυπτο. Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος, που υπήρξε μετά τον Ίππαρχο, ο μεγαλύτερος αστρονόμος της αρχαιότητας, εμπνεύστηκε από τα διδάγματα τούτων και εξέθεσε τις γνώσεις σε δύο συγγράμματα που επί 14 αιώνες ήταν η μόνη αυθεντική πηγή της Αστρολογίας αλλά και της Αστρονομίας. Τούτα τα έργα είναι η Μαθηματική Σύνταξις ή Αραβικά, Αλμαγέστη και η Τετράβιβλος.
  Αργότερα, ο Μανίλιος έγραψε τα Αστρονομικά, την εποχή του Αυγούστου Καίσαρα. Εκεί βρίσκονται σημαντικές πληροφορίες για τις όψεις των πλανητών και τις επιδράσεις τους επί των ανθρώπων, στα κεφάλαια 2, 3 και 4. Μετά υπήρξε ο Ιούλιος Φιρμίκος Ματέρνος, τον 4ο αιώνα μΧ. Μια σημαντική προσωπικότητα στις έρευνες της Αστρολογίας είναι επίσης ο Ιουλιανός ο Παραβάτης.
  Στα μετέπειτα χρόνια, επί της εισόδου των Αράβων στην Ευρώπη, υπάρχει ο περίφημος Πέρσης Άμπου Μασσάρ Τζιαφάρ ίμπν Μοχάμεντ ή απλά, Αμπουμασάρ. Στο κυριότερο έργο του, το «Ολούφ», εκθέτει ότι κατά τη δημιουργία του κόσμου, επτά πλανήτες ήταν σε σύνοδο στο ζώδιο του Κριού και μετά από πάροδο 7000 ετών, όταν ο όγδοος ουρανός θα αποπερατώσει μια διπλή περιφορά περί τον ένατο, ο κόσμος θα καταστραφεί. Τότε οι ίδιοι επτά πλανήτες θα είναι σε σύνοδο στο ζώδιο των Ιχθύων, στην τελευταία μοίρα.
  Εξηγεί επίσης στο έργο του, την ιστορία της διακυβέρνησης του κόσμου από τους επτά πλανήτες και τους διοικούντες αυτούς αγγέλους. Στο χρονικό διάστημα των 240 ετών και 4 μηνών η Γη υπόκειται στην επίδραση ενός πλανήτη και του ημεμονεύοντος σε αυτόν Πνεύμα. Έτσι, ο Κρόνος είναι ο πρώτος στη σειρά με ηγεμόνα άγγελο τον Κασσιήλ ή Κασφιήλ που σημαίνει «την αρετή, τον Ναό του Θεού». Μετά έρχεται ο Ζευς με ηγεμόνα άγγελο τον Ζαχαριήλ ή Χαδχιήλ ή Σραφιαϊήλ που αντιπροσωπεύει την αμεροληψία του Θεού. Μετά από 240 έτη και 4 μήνες έρχεται ο Άρης με τον άγγελο Σαμαήλ ή Καμαήλ ή Σαμσμαϊήλ και μετά τούτου ο Ήλιος με τον άγγελο Μιχαήλ ή Μικαήλ που σημαίνει του Οίκου του Θεού. Άνωθεν του Ήλιου κείνται ο Ζεύς, ο Άρης και ο Κρόνος και κάτωθέν του η Αφροδίτη, ο Ερμής και η Σελήνη.
  Όλοι, μαζί και ο Αμπουμασάρ, λέγουν ότι και οι ερμητιστές, πως ο Ήλιος είναι ο πραγματικός γιος του αόρατου ήλιου που γεννήθηκε στο ζώδιο των Χηλών ή του Ζυγού, στο μέσον των αιώνων. Ιστορικά, πρέπει να σημειώσω πως η έλευση του Ιησού ήταν στη ηγεμονία του Ήλιου και του Μιχαήλ.
  Την ηγεμονία του Ήλιου διαδέχεται η Αφροδίτη με άγγελο τον Αναήλ ή Ανιαϊήλ που σημαίνει «ο λαός του Θεού» και μετά από αυτήν ο Ερμής με άγγελο τον Ραφαήλ ή Ρουφιαϊήλ που σημαίνει «ο γιατρός του Θεού» και τέλος η Σελήνη με άγγελο τον Γαβριήλ ή Τζιμπραϊήλ που σημαίνει «Αρετή, ισχύς και δύναμη».
  Κατά τους υπολογισμούς του Πέρση, το 1771 μΧ μέχρι του έτους 2011 βρισκόμαστε στην ηγεμονία του Άρη. Μετά θα ακολουθήσει η Σελήνη.
  Η Αστρολογία λοιπόν, είναι το σύνολο της επιστήμης περί φύσης, που αναζητεί και ερευνά τις σχέσεις που υφίστανται μεταξύ των γήινων φαινομένων και των επιδράσεων των ουρανίων σωμάτων. Μια οιαδήποτε διαμόρφωση του ουρανού, αντιστοιχεί προς μια ανθρώπινη ικανότητα, ή προς ένα γεγονός του ανθρώπινου βίου, όταν η διαμόρφωση αυτή, κατά τη στιγμή της γέννησης παρουσιάζεται συχνότερα στους ανθρώπους που κατέχουν την ικανότητα αυτή, παρά στους υπόλοιπους.
  Οι κυριότερες Συντεταγμένες είναι το Γεωγραφικό Πλάτος και Μήκος. Τούτες οι Συντεταγμένες καθορίζουν έναν τόπο στη Γη, αλλά οι ίδιες καθορίζουν και ένα «τόπο», μια θέση ή αστέρα στην Ουράνιο Σφαίρα. Για τον καθορισμό της θέσης ενός αστέρα χρησιμοποιούνται τα άνω ορισθέντα στοιχεία, ο Ισημερινός, η Εκλειπτική και το Εαρινό Σημείο Ισημερίας του Κριού (γ, σημείο γάμμα).
  Υποθέτομε πως από το σημείο Α που είναι σημείο Αστέρα, έχει χαραχθεί από ένας κύκλος που διέρχεται από τους δύο πόλους, αυτόν της Εκλειπτικής και αυτόν του Βορρά. Τα τόξα των κύκλων τούτων  τέμνουν την Εκλειπτική κατά τον Ισημερινό σε δύο σημεία. Η απόσταση από του σημείου γ και με τη φορά του βέλους, στην Εκλειπτική μέχρι το σημείο της τομής είναι το Μήκος του Αστέρα Α. Το Μήκος αυτό μπορεί να είναι Ανατολικό ή Δυτικό, εφόσον ο Αστέρας βρίσκεται ανατολικά ή δυτικά του Πρώτου Μεσημβρινού ο οποίος περνά από το σημείο γ. Στην εικόνα είναι Ανατολικό Μήκος. Το διάστημα Α ως Α2 είναι το Πλάτος του Αστέρα. Το διάστημα Α ως Α1 είναι η Απόκλισητου Αστέρα. Το διάστημα γ ως Α1 είναι η Ορθή Αναφορά του Αστέρα. Το διάστημα Α ως Α3 είναι ο Ύψοςτου Αστέρα.

  Η δίεδρη γωνία από τον ωριαίο κύκλο του Αστέρα και τον Μεσημβρινό του τόπου είναι η Ωριαία Γωνία του Αστέρα.
  Ορίζοντας είναι ο μέγιστος κύκλος κατά τον οποίο τέμνεται η Ουράνιος Σφαίρα από το οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται από το κέντρο της Γης. Οι κύκλοι που διέρχονται από τους πόλους είναι μέγιστοι κύκλοι. Ο μέγιστος κύκλος που διέρχεται από τους πόλους της Γης ονομάζεται Ωριαίος Κύκλος. Το επίπεδο του Ισημερινού είναι κάθετο στον άξονα Βορρά-Νότου (άξονας πόλων). Το επίπεδο της Εκλειπτικής είναι κάθετο στο άξονα των πόλων της Εκλειπτικής.

  Το Πλάτος μετριέται σε μοίρες, πρώτα και δεύτερα λεπτά της μοίρας. Το ίδιο και η Απόκλιση. Αντίθετα, η Ο.Α.(Ορθή Αναφορά) και το Μήκος μετριούνται σε ώρες, πρώτα και δεύτερα λεπτά της ώρας.
  Αυτό σημαίνει πως σαν μονάδα γωνίας δεν λαμβάνεται πλέον η μοίρα αλλά το 1/24 της περιφέρειας, το οποίο καλείται κατ’ αναλογία, ώρα. Οικοθεσία. Οικοθεσία ονομάζονται τα συστήματα εκείνα που διαχωρίζουν με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, το Ζωδιακό Κύκλο σε 12 δωδεκατημόρια που ονομάζονται Οίκοι. Κάθε Οίκος έχει αρχή και τέλος. Η αρχή ονομάζεται Ακμή.
  Είναι δεδομένο πως το επίπεδο της Εκλειπτικής παρουσιάζει τη γνωστή κλίση προς τον Ουράνιο Ισημερινό, που είναι 23ο και 27΄.
  Σε μια ορισμένη στιγμή και για ένα ορισμένο σημείο της Γης, το σημείο της Εκλειπτικής που τέμνει τον Ορίζοντα καλείται Ωροσκόπος ή Ανατολή. Το δε σημείο της Εκλειπτικής το διερχόμενο από το ανώτερο Μεσημβρινό, καλείται Μεσουράνημα.
  Η αρχή της αστρικής μέρας σε κάποιο τόπο είναι η στιγμή κατά την οποία η Ωριαία Γωνία του σημείου γ είναι μηδέν. Δηλαδή, όταν το εαρινό σημείο βρίσκεται στο Μεσημβρινό του τόπου. Η Ωριαία Γωνία του εαρινού σημείου σε κάποια στιγμή, σε κάποιο τόπο, καλείται Αστρικός Χρόνος ή Αστρική Ώρα του τόπου κατά τη στιγμή αυτή. Ο χρόνος αυτός είναι η λεγόμενη Ορθή Αναφορά του Μεσουρανήματος(ΟΑνΜΣ), η οποία για τη μέση μεσημβρία δίνεται από τις Αστρονομικές Εφημερίδες και τους Πίνακες των Οίκων, ως Αστρικός Χρόνος.
  Η Αστρική μέρα είναι το χρονικό διάστημα το μεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων ενός αστέρα ή σημείου (πχ δύο μεσουρανημάτων) δια του ιδίου Μεσημβρινού. Η Αστρική μέρα διαιρείται σε 24 αστρικές ώρες. Οι Ωριαίες Γωνίες εκφράζονται σε μονάδες χρόνου. 

  Η κατάστρωση του θεμελιώδους ή γενέθλιου ωροσκοπίου,είναι απαραίτητη για να αναγνώσει κάποιος τις ικανότητες ή μη, ενός ατόμου σαν προδιαθέσεις.
  Ωροσκόπιο, ουράνιο θέμα ή αστρολογικός χάρτης
  λοιπόν καλείται ένας ζωδιακός κύκλος στον οποίο έχουν τοποθετηθεί κατόπιν υπολογισμού οι πλανήτες, οι απλανείς, οι ακμές των 12 Οίκων και άλλα σημεία ή τόποι του στερεώματος.
  Ολόκληρη η Αστρολογία στηρίζεται στον υπολογισμό των κύκλων. Είναι γνωστό πως ο κύκλος έχει 360 μοίρες (360ο), και κάθε μοίρα έχει 60 πρώτα λεπτά (60΄) και κάθε λεπτό έχει 60 δεύτερα λεπτά (60’’). Κάθε τμήμα του κύκλου, ανεξάρτητα από μέγεθος, καλείται τόξο. Ο Ισημερινός είναι και αυτός ένας κύκλος που διαιρείται σε μοίρες, πρώτα λεπτά και δεύτερα λεπτά. Η ημερήσια κίνηση της Γης περί τον άξονά της είναι 24 ώρες (24
  h ή 24ω) και η ώρα διαιρείται όμοια. Έτσι, 1 ώρα έχει 60 πρώτα λεπτά (60m ή 60λ), ένα πρώτο λεπτό έχει 60 δεύτερα λεπτά (60s ή 60δ).
  Έτσι ο Ισημερινός μπορεί να διαιρεθεί είτε σε μέγεθος τόξου, είτε σε μέγεθος χρόνου.
  Η σχέση προκύπτει αναλογικά, αν διαιρέσομε τις 360 μοίρες με τις 24 ώρες. Είναι δηλαδή, 15/1, 15ο προς 1
  h, κατ’ επέκταση, 15΄είναι 1m και 15΄΄ είναι 1s.
  Ας δούμε ένα παράδειγμα μετατροπής μήκους τόξου σε μήκος χρόνου, όπως να μετατραπεί το τόξο κύκλου 30ο σε χρονικό μέγεθος.
  Οι 15ο είναι 1ω.
  Οι 30ο           Χ
  à Χ=1*30/15 = 2ω
  Άλλο. Έστω πως έχομε τόξο 12ο.
  Οι 12ο είναι 12*60=720΄ και οι 15ο είναι 15*60=900΄
  και η 1ω είναι 1*60=60λ
  Άρα ο Χ είναι Χ=60*720/900= 48 λ
  Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα, τη μετατροπή του τόξου 138ο 36΄ (138:36)
  Χ1 = 1*138/15 που δίνει δεκαδικό. Έτσι θα υπολογίσομε Χ1=1*135/15=9ω και μετατρέπομε τις υπόλοιπες 3 μοίρες σε λεπτά για να τις προσθέσομε στις 36. δηλαδή, 3*60+36= 216΄. Χ2=1*216/15 που πάλι δίνει δεκαδικό. Άρα, θα αφαιρέσομε 6 λεπτά και θα κάνομε την πράξη, Χ2=1*210/15= 14λ. Μετά θα μετατρέψομε τα 6 λεπτά σε δεύτερα. Δηλαδή, 6*60=360 και θα κάνομε την πράξη Χ3=1*360/15=24δ. Άρα το μήκος είναι 9ω 14λ 24δ.
  Αντίστροφα, αν θέλομε να μετατρέψομε την ώρα σε μήκος τόξου, θα ακολουθήσομε ανάλογη πορεία. Έστω λοιπόν πως ζητούμε τη μετατροπή 3ω 33λ 54δ σε τόξο.
  Η 1ω είναι 15ο
  Οι 3 ω        Χ
  à Χ=15*3/1=45ο.

  Το 1λ είναι 15΄
  Τα 33 λ       Χ1
  à Χ1=15*33/1=495΄ το οποίο είναι 8ο και 15΄. Το 1δ είναι 15΄΄
  Τα 54δ        Χ2
  à Χ2= 15*54/1=810΄΄ το οποίο είναι 13΄ και 30΄΄Άρα το συνολικό μήκος τόξου είναι:
          45ο
          8ο 15΄
  +           13΄  30΄΄
         -----------------
          53ο  28΄  30΄΄

  Υπενθυμίζω πως ο κύκλος έχει 360 μοίρες, οπότε όταν παρουσιαστεί άθροισμα μεγαλύτερο των 360ο τότε κάνομε αφαίρεση τις 360ο για να προκύψει το τόξο. Επίσης, άθροισμα σε πρώτα μεγαλύτερο των 60, σημαίνει πως θα κάνομε αφαίρεση το 60 για να προκύψει 1 μοίρα. Το ίδιο ισχύει με τα πρώτα και τα δεύτερα. Το ίδιο ισχύει και για τις ώρες, τα λεπτά και τα δεύτερα της ώρας. Εκεί θα αφαιρέσομε το 24 για τις ώρες και το 60 για τα λεπτά και τα δεύτερα.

  Τώρα, θα ασχοληθούμε με τον τρόπο που καταστρώνεται ένα ωροσκόπιο. Παράλληλα με τους υπολογισμούς, θα δοθούν και οι αστρολογικοί όροι που χρησιμοποιούνται.
  Θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσομε προέρχονται από αυτά της αστρονομίας, των μαθηματικών, της χωρομετρίας.

  Το ενδιαφέρον για την αστρολογία οπωσδήποτε οδηγεί στην κατάστρωση ενός χάρτη.
  Τα στοιχεία που πρέπει να έχομε είναι: 1ο ημερομηνία γέννησης, 2ο τόπος γέννησης και 3ο ώρα γέννησης. Στην περίπτωση που το τρίτο δεδομένο απουσιάζει, τότε υπολογίζομε σαν ώρα γέννησης, τη μεσημβρία του τόπου γέννησης, ήτοι 12:00.
  Θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως η ώρα γέννησης πρέπει να είναι σωστή για να καταστρωθεί ένας σωστός αστρολογικός χάρτης.
  Η ώρα που δίνεται συνήθως, είναι εκείνη που πρωτακούστηκε το πρώτο κλάμα του μωρού, που θεωρείται ότι συμπίπτει με την πρώτη αναπνοή που παίρνει, μόλις γεννηθεί. Ωστόσο, να έχετε υπόψη σας ότι σωστή ώρα είναι η ώρα που το παιδί βγαίνει από την κοιλιά της μάνας ή η ώρα που του κόβουν το λώρο.
  Αν η ώρα έχει απόκλιση, τότε ή θα δώσομε σαν ώρα τη μεσημβρία ή θα γίνει προσπάθεια για μια ανάδρομη εργασία, μέχρι τη στιγμή της γέννησης, αν είναι γνωστά τα συμβάντα της ζωής του ατόμου. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται «διόρθωση», αλλά δεν είναι τόσο αλάνθαστη όσο υπονοεί η λέξη.
  Η κατάστρωση Ωροσκοπίου είναι λοιπόν, μια τεχνική που στοχεύει στην κάλυψη της διαδικασίας ανεύρεσης των θέσεων των ζωδίων και των πλανητών για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και τοποθεσία και τη μετέπειτα καταγραφή τους. Οι πιο τυπικές και συνηθισμένες σύγχρονες εκφράσεις που χρησιμοποιούνται είναι «η χάραξη ενός χάρτη» και «το φτιάξιμο ενός ωροσκοπίου».
  Αυτή η εργασία χωρίζεται σε δυο στάδια: Στο πρώτο στάδιο είναι ο υπολογισμός της εύρεσης του μήκους στο ζωδιακό κάθε πλανήτη για μια δοσμένη χρονική στιγμή. Στο δεύτερο στάδιο είναι ο υπολογισμός εύρεσης της Αστρικής Ώρας για τη δοσμένη στιγμή του μεσημβρινού του δοσμένου τόπου, γνωστής σαν Τοπική Αστρική Ώρα και από αυτό θα βρούμε, ανατρέχοντας στους «Πίνακες των Οίκων», τη μοίρα που ανέρχεται πάνω από τον ορίζοντα, ο
  Ascendant (Asc), δηλαδή οΩροσκόπος και τη μοίρα που μεσουρανεί στο μεσημβρινό, το Midheaven, λατινικάMediumCoeli (Mc), δηλαδή τοΜεσουράνημα. Διαμετρικά των σημείων τούτων βρίσκονται αντίστοιχα για τον Ωροσκόπο, ο Descendant (Desc) δηλαδή ο Κατερχόμενος και για το Μεσουράνημα, Λατινικά το ImumCoeli(IC). Στην ελληνική ορολογία είναι Ωροσκόπος και Δύση, Μεσουράνημα και Υπόγειο. Συχνά, καλούμε το Μεσουράνημα, Ζενίθ και το Υπόγειο, Ναδίρ. Αυτά είναι διαφορετικά σαν έννοιες αν και στις τιμές έχουν πολύ ελάχιστη διαφορά.
  Αν διαιρέσομε τη γήινη σφαίρα με αρχή τον Μεσημβρινό του Γκρήνουιτς, σε 24 ίσους τομείς ή ατράκτους, θα λάβομε τμήματα 15ο καθένα. Η πρωτεύουσα κάθε κράτους έχει επίσημη τοπική ώρα, την τοπική ώρα που είναι πλησιέστερη στους δύο Μεσημβρινούς που ορίζουν το τμήμα που αυτή βρίσκεται. Ολόκληρος ο κόσμος και η Ευρώπη βέβαια, έχει διαιρεθεί σε ατράκτους. Η Ευρώπη, συγκεκριμένα έχει τρεις ατράκτους με διαφορά μία ώρα, η μία από την άλλη. Η πρώτη άτρακτος είναι αυτή της Δυτικής Ευρώπης και η ώρα της συνεπώς καλείται Δυτική Ευρωπαϊκή Ώρα (ΔΕΩ). Η δεύτερη είναι η Μέση Ευρωπαϊκή Ώρα (ΜΕΩ) και η τελευταία η Ανατολική Ευρωπαϊκή Ώρα (ΑΕΩ). Στην τελευταία βρίσκεται η Ελλάδα. Πιο κάτω υπάρχει πίνακας με όλες τις ατράκτους.
  Ως βάση της ΔΕΩ λαμβάνεται ο Μεσημβρινός ο διερχόμενος της πόλης του Γκρήνουιτς, με διερχόμενο Μεσημβρινό 0ο , της ΜΕΩ ο Μεσημβρινός ο διερχόμενος της πόλης Γκαίρλιτς 15ο που ισούται με +1 ώρα και της ΑΕΩ ο μεσημβρινός ο διερχόμενος της πόλης της Πετρούπολης 30ο που ισούται με +2 ώρες. Αφαιρώντας τις 2ω από την ώρα Ελλάδας, η ώρα που προκύπτει ονομάζεται ώρα
  G.Μ.Τ.
  Ας δούμε κάποια παραδείγματα:
  Έστω ότι έχομε μια γέννηση στην Αθήνα στις 25 Απριλίου 1930 και ώρα 16ω και 30λ(16:30) ΑΕΩ. Η Ελλάδα παραδέχεται ως επίσημη ώρα από το 1916 την προηγούμενη αναφερθείσα.
  Μετατρέπομε το Ανατολικό Μήκος της Αθήνας σε μήκος χρόνου:
  Οι Συντεταγμένες της Αθήνας είναι Βόρειο Γεωγραφικό Πλάτος 37ο 58’ 20’’ και Ανατολικό Γεωγραφικό Μήκος 23ο 43΄ 58΄΄ .
  Το μήκος 23:43:58 μας δίνει μήκος χρόνου 1ω 34λ 55δ ή αν ληφθεί σαν μήκος 23:44 που είναι πιο συνηθισμένο, τότε το μήκος χρόνου είναι 1:34:52.
  Για τη μετατροπή της ΑΕΩ σε τοπική ώρα (ΤΩ) ακολουθούμε τη διαδικασία, από την ώρα γέννησης αφαιρούμε 2 ώρες και προσθέτομε το Ανατολικό Μήκος σε χρόνο.
  Έτσι, προκύπτει ο τύπος: ΑΕΩ-2ω+ΑΜ=ΤΩ.
  Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι:
  16:30-2+1:33:52= 16:04:55 ΤΩ.
  Ας υποθέσομε ότι έχομε μια γέννηση στη Λειψία, στις 24 Φεβρουαρίου 1928 και ώρα 12:15. Το Ανατολικό Μήκος της Λειψίας είναι 0ω 49λ 34δ. Η μετατροπή της ΜΕΩ σε ΤΩ ορίζεται στην περίπτωση ως εξής: ΜΕΩ-1ω+ΑΜ=ΤΩ, δηλαδή:
  12:15-1=49:34=12:04:34 ΤΩ.
  Με λίγα λόγια υπάρχει μια απλή διαδικασία για τις μετατροπές.


  1. Μετατροπή της Τοπικής Ώρας (ΤΩ) σε ΔΕΩ.

  α) σε Ανατολικό Μήκος του τόπου γέννησης: ΤΩ-ΑΜ=ΔΕΩ.
  β) σε Δυτικό Μήκος του τόπου γέννησης: ΤΩ+ΔΜ=ΔΕΩ.
  ΑΜ είναι το Ανατολικό Μήκος σε χρόνο και ΔΜ το Δυτικό Μήκος σε χρόνο.

  2. Μετατροπή της ΔΕΩ σε ΤΩ

  α) σε Ανατολικό Μήκος του τόπου γέννησης: ΔΕΩ+ΑΜ=ΤΩ
  β) σε Δυτικό Μήκος του τόπου γέννησης: ΔΕΩ-ΔΜ=ΤΩ

  3. Μετατροπή της ΜΕΩ σε ΔΕΩ:
  ΜΕΩ-1ω=ΔΕΩ
  4. Μετατροπή της ΔΕΩ σε ΜΕΩ:
  ΔΕΩ+1ω=ΜΕΩ
  5. Μετατροπή της ΜΕΩ σε ΤΩ:
  ΜΕΩ-1ω+ΑΜ=ΤΩ
  6. Μετατροπή της ΑΕΩ σε ΤΩ:
  ΑΕΩ-2ω+ΑΜ=ΤΩ
  Μέσος Χρόνος Γκρήνουιτς (
  Greenwich ΜeanΤimeήG.Μ.Τ.).
  Καθώς οι μέρες δεν είναι ακριβώς ίσες με βάση τον ηλιακό χρόνο, χρησιμοποιούμε ένα μέσο όρο. Τα αρχικά G.Μ.Τ. χρησιμοποιούνται συνήθως για να εκφράσουν αυτή τη μέση ώρα για το Γκρήνουιτς. Είναι η ώρα ατράκτου ήσυμβατική ώρα που χρησιμοποιείται στη Μεγάλη Βρετανία και ορισμένες άλλες χώρες. Συνήθως, η στιγμή της γέννησης στη Βρετανική συμβατική ώρα αναφέρεται σαν G.Μ.Τ.
  Μέχρις να γίνει εξοικείωση με τους υπολογισμούς, θα χρησιμοποιήσομε φόρμες όπου συνοψίζεται η εξήγηση των όρων που προανέφερα.
  Θα πρέπει να τονίσω το σημείο της Θερινής Ώρας, όπου αυτό ανάλογα το διάστημα της γέννησης, πρέπει να αφαιρείται από την ώρα γέννησης.
  Οι θέσεις των πλανητών δίνονται στο Ναυτικό Αλμανάκ, στο σημείο όπου αναφέρεται η «Ορθή Άνοδος και Απόκλιση» και μετά τις μετατρέπουμε σε ζωδιακό μήκος. Αυτά τα μήκη δίνονται στις εφημερίδες του Ράφαελ, σε
  G.Μ.Τ
  Υπάρχουν εφημερίδες που δίνουν τις πλανητικές θέσεις είτε για το μεσημέρι, είτε για τα μεσάνυχτα, σε 0ω
  G.Μ.Τ  Στην τελευταία περίπτωση αναφέρεται συχνά σαν U.Tδηλαδή UniversalTime.Εφόσον λοιπόν η πλανητική θέση δίνεται από τις εφημερίδες βασισμένη σε G.Μ.Τ πρέπει να μετατραπεί ο συγκεκριμένος χρόνος της τοπικής ώρας γέννησης σε ώρα Γκρήνουιτς, πριν κάνομε τις αναγκαίες αναπροσαρμογές της ώρας γέννησης και πριν βρούμε την Τοπική Αστρική Ώρα για τη γέννηση. Ας δούμε ένα παράδειγμα για μια Ώρα Ατράκτου (ή Συμβατική Ώρα). Υποθέτομε πως έχομε μια γέννηση στις 6 πμ στις 12 Ιανουαρίου 1998, στη Νέα Υόρκη. Η ώρα Ατράκτου είναι -5ω γιατί η Νέα Υόρκη ανήκει σε Άτρακτο που απέχει από το Γκρήνουιτς 5 ώρες Ανατολικά. Άρα ο G.Μ.Τ της ώρας γέννησης είναι 11 πμ γιατί προσθέτομε τη διαφορά. Ένα άλλο παράδειγμα, για μια γέννηση στις 10μμ στις 10 Μαρτίου 1981, στη Νέα Υόρκη. Η G.Μ.Τ είναι 3 πμ της επόμενης μέρας, δηλαδή στις 11 Μαρτίου.
  Υπολογισμός Οικοθεσίας. Ένα μαθηματικά υπολογισμένο ωροσκόπιο βασίζεται στο Μεσουρανούν Σημείο κατά τη στιγμή της γέννησης. Το σημείο αυτό σχηματίζεται με την τομή του Μεσημβρινού του τόπου γέννησης με τον Ισημερινό και προκαλείται από την περιστροφή της Γης περί τον άξονά της. Το Μεσουρανούν Σημείο είναι εκφραζόμενη Ορθή Αναφορά του Μεσουρανήματος σε αστρική ώρα, δηλαδή η ακμή του 10ου (Χ) Οίκου. Για τον υπολογισμό του Μεσουρανούντος Σημείου ακολουθούμε τον γενικό κανόνα: στην αστρική ώρα της μεσημβρίας της αμέσως προηγηθείσης της γεννήσεως, προστίθεται το χρονικό διάστημα από της μεσημβρίας αυτής μέχρι της ώρας της γέννησης, το οποίο έχει μετασχηματιστεί σε αστρική ώρα. Έτσι λαμβάνεται το Μεσουρανούν Σημείο του Μεσημβρινού, δηλαδή την Ορθή Αναφορά του 10ου Οίκου (ΜΣ).
  Ας δούμε σαν ένα παράδειγμα μια γέννηση στην Αθήνα, στις 1/6/1984, 3:00 μμ.

   

  Ημέρα

  Μήνας

  Έτος

  Ημερομηνία γέννησης

  1

  6

  1984

  Τόπος γέννησης

  Αθήνα

  Γεωγραφικό Πλάτος τόπου

  37

  58

   

  Γεωγραφικό Μήκος τόπου

  23

  44

   
   

  Ώρα

  Λεπτά

  Δεύτερα

  Ώρα γέννησης                                       πμ        μμ

  3

  00

  00

  Ώρα Ατράκτου                                        Ανατ.   Δυτ.

  2

     

  Θερινή Ώρα

  -

     

  G.M.T.                                                    πμ          μμ

  1

  00

  00

  ΗμερομηνίαG.M.T. :  1/6/1984                          

       
   

  Ώρες

  Λεπτά

  Δεύτερα

  Αστρική ώρα για τη μεσημβρίαG.M.T.

  4

  40

  36

  Μεσοδιάστημα πριν ή μετά το μεσημέρι    πμ-     μμ+

  1

  00

  00

  Αποτέλεσμα

  5

  40

  36

  Επιτάχυνση για το μεσοδιάστημα               πμ-    μμ+

   

  00

  10

  Αστρική Ώρα Γκρήνουιτς την ώρα γέννησης  (Sidereal Time)

  5

  40

  46

  Χρονικό ισοδύναμο μήκους (U.T)                      Ανατ.+   Δυτ.-

  1

  34

  55

  Τοπική Αστρική Ώρα για την ώρα γέννησης
  Αφαίρεση 24 ώρες αν χρειάζεται.

  7

  15

  41

  Από τον πίνακα Οίκων, για Πλάτος 37:58 Βόρεια
  Ωρ.
  15ο 23'26'' Ζυγού  ΜΣ.17ο 27'46'’ Καρκίνου (Ωρ.195°23'26''-ΜΣ.107°27'46'’)

       

  Οδηγίες πίνακα.
  Αναγράφομε την ημερομηνία γέννησης και τον τόπο γέννησης. Βρίσκομε το Γεωγραφικό Πλάτος και Μήκος της πόλης γέννησης. Γράφομε την ώρα γέννησης, έτσι όπως μας δόθηκε. Μετατρέπομε σε
  G.M.T. την ώρα γέννησης προσθέτοντας ή αφαιρώντας, δηλαδή για Δυτικά προσθέτομε και για Ανατολικά αφαιρούμε, τη συμβατική ώρα Ατράκτου. Αφαιρούμε τη μονή ή διπλή θερινή ώρα. Γράφομε το αποτέλεσμα σε χρόνο G.M.T. Σημειώνομε αν άλλαξε η ημερομηνία από τη μετατροπή σε G.M.T.Γράφομε την Αστρική Ώρα για το μεσημέριG.M.T. από την εφημερίδα του Ράφαελ για την ημερομηνία γέννησης. Υπολογίζομε την επιτάχυνση του μεσοδιαστήματος (10λ για κάθε 1 ώρα). Για γεννήσεις πμ την αφαιρούμε και για γεννήσεις μμ την προσθέτομε. Το αποτέλεσμα που θα βρούμε τώρα είναι η Αστρική Ώρα για το Γκρήνουιτς, την ώρα της γέννησης.
  Βρίσκομε το ισοδύναμο του Γεωγραφικού Μήκους σε χρόνο. Αν ο τόπος γέννησης είναι Δυτικά το αφαιρούμε, αν είναι Ανατολικά το προσθέτομε. Το αποτέλεσμα εδώ είναι η Τοπική Αστρική ώρα γέννησης. Βρίσκομε την Τοπική Αστρική ώρα στον Πίνακα των Οίκων για το δοσμένο Πλάτος και Μήκος του τόπου γέννησης. Βρίσκομε τις μοίρες του Ωροσκόπου και του Μεσουρανήματος. Γράφομε τα στοιχεία στο Χάρτη, ανάλογα με το σύστημα Οικοθεσίας που επιλέγομε. Στη φόρμα που δουλεύομε, διαγράφομε ότι δεν ισχύει.
  Αν το Γεωγραφικό Πλάτος είναι Νότιο, τότε προσθέτομε 12 ώρες στην Τοπική Αστρική ώρα γέννησης. Μετά ανατρέχοντας στον Πίνακα των Οίκων, για το αντίστοιχο βόρειο πλάτος, θα πρέπει να αντιστρέφομε τα ζώδια, δηλαδή εκεί που βρίσκομε Κριός θα βάλομε Ζυγός.

  Η μεσημβρία της ημερομηνίας από τις αστρονομικές εφημερίδες είναι 4ω 40λ 36δ, που ονομάζεται Αστρικός Χρόνος (
  SiderealTime) και είναι για το μήκος Γκρήνουιτς. Η Αθήνα βρίσκεται ανατολικά 1:34:52 του Γκρήνουιτς. Η επιτάχυνση για το μεσοδιάστημα είναι η μετατροπή του Μέσου Ηλιακού χρόνου σε Αστρικό Χρόνο. Το Χρονικό ισοδύναμο Μήκους είναι η μετατροπή το Μήκους από μοίρες σε ώρες. Απλά μπορεί να γίνει με τη μέθοδο, Μήκος*4=αποτέλεσμα σε λεπτά.
  Υπολογισμός θέσης πλανητών.
  Για να κάνομε τον προσδιορισμό των πλανητικών τόπων, πρέπει να κάνομε χρήση των αστρονομικών εφημερίδων. Οι πίνακες αυτοί είναι, συνήθως, υπολογισμένοι για τον Πρώτο Μεσημβρινό και σε μεσημβρία. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εύρεση των τόπων αυτών, όπως άλλωστε και για την κατάστρωση της Οικοθεσίας. Θα πρέπει να αναφέρω πως η κίνηση των πλανητών στο Ζωδιακό, είναι μακρά με ορθή φορά, στέκονται λίγο, γράφουν ένα μικρό τόξο με ανάδρομη φορά και μετά επαναλαμβάνουν την προηγούμενη κίνηση. Το ίδιο ισχύει για το φαινομενικό γεωκεντρικό σύστημα, το οποίο βέβαια στην πραγματικότητα δεν υφίστανται. Το γεγονός της Στάσης και της Ανάδρομης φοράς έχει ορισμένη σημασία για την παλαιά και νέα Αστρολογία. Το δεχόμαστε έτσι, μέχρι της απόρριψής του.
  Ακολουθούν δύο εικόνες που δείχνουν τα σχήματα που δημιουργούνται από τέτοιες κινήσεις πλανητών.

  Θα χρησιμοποιήσω το προηγούμενο παράδειγμα γέννησης, 1/6/1984, 3:00 μμ. Αθήνα.
  Πρώτα μετατρέπομε τη δοσμένη ώρα σε
  G.M.T.Μετά βρίσκομε τη μαθηματική διαφορά που έχει ο πλανήτης, αυτός του οποίου ζητάμε το μήκος στην Εκλειπτική. Η διαφορά παριστά την κίνηση του πλανήτη στις 24 ώρες της ημέρας και μας χρησιμεύει για τον καθορισμό της κίνησής του μέσα στο χρονικό διάστημα που παρήλθε από τη μεσημβρία μέχρι την ώρα της γέννησης. Το ίδιο κάνομε και για τις Αποκλίσεις των Πλανητών.
  Όσον αφορά τις Αποκλίσεις των Πλανητών, η καθημερινή διαφοροποίησή τους είναι τόσο μικρή που μπορεί να υπολογιστεί νοητικά με ευκολία. Μοναδική εξαίρεση είναι η Σελήνη της οποίας ο υπολογισμός της Απόκλισης είναι ακριβώς όμοιος με των θέσεων των Πλανητών στον Ζωδιακό Κύκλο. Ο αντιλογάριθμος προστίθεται στην απόκλιση της μεσημβρίας, αν η απόσταση από τον Ισημερινό μεγαλώνει, είτε βόρεια είτε νότια. Αν η απόσταση μικραίνει, θα αφαιρείται. Η χρήση των Ημερήσιων Λογαρίθμων που είναι αναλογικοί στηρίζονται στους αριθμούς 24 και 60.
  Τ
  ο Μήκος που ορίζουν οι Εφημερίδες για την 1η και την 2α Ιουνίου 1984, είναι:

  Ας υποθέσομε πως ζητούμε τη θέση της Σελήνης. Η ημερήσια κίνηση της Σελήνης είναι 11ο 40΄ 9΄΄. Αυτό προκύπτει από την αφαίρεση της θέσης της Σελήνης στην 1 Ιουνίου από τις 2 Ιουνίου, δηλαδή 12:7:17-3:26:35=11:40:9. Ο Λογάριθμος της κίνησης αυτής είναι 0,3133.

   

  Ημέρα

  Μήνας

  Έτος

  Ημερομηνία γέννησης

  1

  6

  1984

   

  Ώρα

  Λεπτά

  Δεύτερα

  Ώρα γέννησης                                                     πμ        μμ

  3

     

  Συμβατική Ώρα Ατράκτου                             Ανατ.-         Δυτ. +

  2

     

  Θερινή ώρα

  -

     

  G.M.T.                                                                πμ        μμ

  1

     

  ΗμερομηνίαG.M.T.: 1/6/1984

       

  Χρονικό Διάστημα πριν ή μετά το μεσημέρι (μεσοδιάστημα)

  1

     

  Λογάριθμος του προηγούμενου μεσοδιαστήματος

  1,3802

     
         

  Πλανήτης: Σελήνη

       

  Ημερήσια κίνηση

  11ο 40΄9΄΄

     

  Λογάριθμος κίνησης

  0,3133

     

  Λογάριθμος μεσοδιαστήματος

  1,3802

     

  Άθροισμα λογαρίθμων 

  0,6935

     

  Σελήνη Καρκίνος

  Καρκίνος

     

  Ζώδιο που περιέχει τον πλανήτη

       

  Μεσημβρινή θέση του πλανήτη

  3ο 26΄35΄΄

     

  Αντιλογάριθμος αθροίσματος                            πμ-          μμ+

  4ο 52΄

     

  Αντιλογάριθμος αθροίσματος, αντίστροφα για ανάδρομους     πμ-         μμ+

       

  Θέση πλανήτη για τη δοσμένη ώρα

  8ο 18΄ 35΄΄

     

  Με τον ίδιο τρόπο βρίσκομε και τους υπόλοιπους πλανήτες και την Απόκλισή τους.
  Τα κύρια συστήματα Οικοθεσίας είναι το Σύστημα των Ίσων Οίκων και τα συστήματα των Τεταρτημορίων.

  Το σύστημα των Ίσων Οίκων είναι το παλαιότερο. Κάθε Οίκος αποτελείται από 30ο, αρχής γενομένης από τον Ωροσκόπο. Τα συστήματα των Τεταρτημορίων είναι εκείνη η μέθοδος που διαχωρίζοντας την Εκλειπτική, τοποθετούνται τρεις Οίκοι σε κάθε τεταρτημόριο του Ζωδιακού. Τα κυριότερα συστήματα Τεταρτημορίων είναι του Καμπάνους, του Ρεγκιομοντάνους και του Πλάσιντους. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε το τρίτο από αυτά τα συστήματα. Τα δύο πρώτα ονομάζονται συστήματα Χώρου και το τρίτο σύστημα Χρόνου.

   


  Σημειώσεις:

  Βήλος. Υπάρχουν στα αρχαία κείμενα αναφορές για τον Βήλο που ήταν γυιός του Ποσειδώνα και της Λιβύης εκ της οποίας και η χώρα Λιβύη.
  Επίσης υπάρχουν αναφορές για τη θυγατέρα του Ινάχου, Ιώ, εκ της οποίας έγιναν τρία παιδιά, ο Αίγυτπος, ο Δαναός και ο Βήλος.  Ο Αίγυπτος έκανε πενήντα γιούς. Ο Δαναός πενήντα θυγατέρες. Ο Ευριπίδης όμως, μας πληροφορεί πως ο Βήλος είχε παιδιά τον Αίγυπτο και το Δαναό. Λέγει πως τα παιδιά του Βήλου ήταν πέντε: ο Αίγυπτος, ο Δαναός, ο Φοίνικας, ο Φινέας και ο Αγήνωρ.
  Στην αστρολογία, πρώτοι ήταν οι Βαβυλώνιοι και όχι οι Αιγύπτιοι. Διότι ο Κρόνος έκανε το Βήλο και τον Χαναάν. Ο Χαναάν είναι ο πατέρας των Φοινίκων, ο οποίος γέννησε τον Χουμ που ονομάζεται από τους Έλληνες Άσβολος και είναι πατέρας των Αιθιόπων και αδελφός του Μεστραΐμ που είναι πατέρας των Αιγυπτίων. Οι Έλληνες λέγουν πως ο Άτλαντας εφεύρε την αστρολογία και ότι ο Άσβολος ήταν μάντις τον οποίο ο Ησίοδος στο έργο του ΑΣΠΙΣ αποκαλεί «ΟΙΩΝΙΣΤΗΝ>». Ο Άτλαντας είναι ο ίδιος με τον Ενώχ του οποίου παιδί είναι ο Μαθουσάλας που γνώριζε τις γνώμες του Θεού που έτσι σε μας έδωσε.
  Αλλού βρίσκομε πως ο Βήλος ήταν παιδί του Διός και της Ιούς ή του Ποσειδώνα. Το όνομα σημαίνει «Ουρανός». Τα Θεϊκά κείμενα τον ονομάζουν Βήλα, που είναι ο Ζευς κατά τους Πέρσες. Τον δε τάφο του Βήλου ονομάζουν Οφιήτιδα, αλλά Οφιήτιδα καλούν και ένα λίθο. Και τούτο διότι στο δεξιό χέρι του ο Βήλος κρατεί ένα φίδι. Από αυτό το πέτρωμα λατομούνται οι οφίτες κίονες.
  Σε άλλο κείμενο διαβάζομε ότι εκ της Ιούς προήλθε ο Έπαφος, εκ του οποίου η Λιβύη, εκ της οποίας ο Βήλος, εκ του ο οποίου ο Δαναός, εκ του οποίου η Υπερμνήστρα, η οποία φόνευσε τον σύζυγό της Λιγγέα. Από την Υπερμνήστρα έγινε ο Άβας, εκ του οποίου ο Προίτος, εκ του οποίου ο Ακρίσιος, εκ του οποίου η Δανάη. Από την Δανάη έγινε ο Περσεύς, εκ του οποίου ο Ηλεκτρυών, εκ του οποίου η Αλκμήνη. Και από την Αλκμήνη έγινε ο Ηρακλής. Όλοι μαζί είναι δεκατρείς χωρίς την Ιώ.
  Επίσης, αλλού λέγεται πως η Λιβύη, θυγατέρα της Ιούς και του Πίκου Δία, με κάποιον που τον έλεγαν Ποσειδών, έκανε τρία παιδιά, τον Αγήνωρ, το Βήλο και τον Ενυάλιο. Οι δύο πρώτοι κατέλαβαν τη Συρία σε αναζήτηση της Ιούς που ζούσε ακόμα, και των αδελφών της. Αφού δεν βρήκαν κανένα εκεί, επέστρεψε ο μεν Βήλος στην Αίγυπτο που με την Σίδα έκανε δύο γιους τον Αίγυπτο και το Δαναό. Ο δε Αγήνωρ επέστρεψε στη Φοινίκη και με την Τυρώ έκανε τρεις γιους, τον Κάδμο, το Φοίνικα, το Σύρο, τον Κίλικα και μια θυγατέρα την Ευρώπη. Στην Φοινίκη έκτισε μια πόλη, την Τύρο στο όνομα της συζύγου του.

  Μωυσής. Στο έργο του Μόλωνος διαβάζομε πως ο Αβραάμ που μεθερμηνεύεται «Φίλος Πατρός», έλαβε δύο γυναίκες, μια συγγενή και μια Αιγύπτια θεράπαινα (δούλα). Από την Αιγύπτια γέννησε δώδεκα γιους που βασίλευσαν στην Αραβία και οι Έλληνες τους γνωρίζουν με τα ίδια ονόματα. Από την γαμέτη (νόμιμη σύζυγο) έκανε γιο που Γέλωτα ονομάζουν Ελληνικά. Ο Γέλως και μια γυναίκα εγχώρια έκαναν ένδεκα παιδιά και δωδέκατο τον Ιωσήφ. Από αυτόν, τρίτος προήλθε ο Μωσής. Αυτά λέγει ο ΠΟΛΥΪΣΤΩΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ». 

  Ο Βήρωσσος, συγγραφέας της Χαλδαϊκής αρχαιολογίας που άκμασε στους χρόνους του Μ. Αλεξάνδρου, βρήκε στη Βαβυλώνα πολλές γραφές που φυλάσσονταν με επιμέλεια, που είχαν ιστορίες για πολλές μυριάδες έτη. Ιστορίες για τον Ουρανό και τη Γη, τη Θάλασσα και τους βασιλείς της αρχαιότητας και τις πράξεις τους. Για τη θέση της γης της Βαβυλωνίας και της καρποφορίας της και των ζώων της Ερυθράς θάλασσας, φανερών και άλλων μυθικών. Αυτός μας λέγει πως Βήλον ονόμαζαν τον Δία, Σάνδην τον Ηρακλή, Αναϊτίδα την Αφροδίτη κλπ.
  Λέγεται πως είχε μια κόρη την Σίβυλλα Δελφίς, την οποία φώναζαν και Άρτεμις, της οποίας μητέρα ήταν η Ερυμάνθη.
  Ο Βήρωσσος ή Βήρωσος, λέγει πως η Σελήνη είναι μισοκαμένη σφαίρα, ήτοι έχει πυρ σε μισή πλευρά, «B®rvsow ²mipærvton sfaÝran t¯n sel®nhn». Λέγει ακόμα πως γέννηση λέγουν τον χρόνο, όμως χρόνος ορίζεται κατά τον Αριστοτέλη «αριθμός εστί κινήσεως κατά το πρότερον και ύστερον». Και σε αυτόν το όλον ήταν σκοτάδι και νερό, σε αυτό τέρατα ζώα. Γεννήθηκαν άνθρωποι δίπτεροι, και συχνά τετράπτεροι και διπρόσωποι με σώμα ένα και κεφάλια δύο, που ήταν και άνδρες και γυναίκες στη φύση και στο σώμα. Και άλλους ανθρώπους που είχαν πόδια αιγών και κέρατα, με τα πίσω πόδια ίππων και τα μπροστινά ανθρώπων. Γεννήθηκαν ταύροι με κεφάλια ανθρώπων και σκυλιά τετρασώματα με ουρά ψαριού στο πίσω μέρος του σώματος. Και ίπποι με κεφάλια κυνοκέφαλων και ανθρώπων και με κεφαλές άλλων ζώων. Και μαζί με αυτά ψάρια και ερπετά και φίδια και άλλα ζώα πολλά και θαυμαστά με παράξενες όψεις, όπως έχουν αποτυπωθεί στο ναό του Βήλου. Άρχοντας όλων τούτων ήταν μια γυναίκα της οποίας το όνομα ήταν Ομόρωκα. Στα Χαλδαϊκά αυτό το όνομα είναι Θαλάτθ που μεθερμηνεύεται στα Ελληνικά Θάλασσα, σύμφωνα με την ισοψηφία, Σελήνη. Ήρθε λοιπόν, ο Βήλος και διαχώρισε κατά μήκος τη γυναίκα και το μεν μισό αυτής έκανε τη γη, το δε άλλο μισό τον ουρανό. Και έκρυψε τα ζώα που ήταν σε αυτήν. Μετά ο Βήλος έκοψε στο σκότος στο μέσον και χώρισε τη γη από τον ουρανό. Και έκανε διάταξη στον κόσμο και συνεχίζεται η θεογονία σε οντότητες που ζουν στο ηλιακό φως και σε αυτές που όχι. Ο Βηρώσος λέγει πως την ιέρεια της Ήρας λέγουν «ΣΑΡΑΧΗΡΩ».

  Σίβυλλα, κόρη του Απόλλωνος και της Λαμίας.
  Γεννήθηκε στους χρόνους της Τρωϊκής Αλώσεως μετά από 483 έτη, έγραψε τα βιβλία. «περί παλμών», «μέλη», «χρησμούς». Λέγεται πως βρήκε ένα είδος λύρας σε μορφή τριγώνου.
  Υπάρχουν γενικά διάφορες Σίβυλλαι σε διάφορους τόπους και χρόνους, σε συνολικό αριθμό δέκα. Εν συντομία είναι: πρώτη η Χαλδαία Περσίς, η κυρίως καλουμένη Σαμβήθη, δεύτερη η Λίβυσσα, τρίτη η Δελφίς, που τάχθηκε στους Δελφούς, τέταρτη η Ιταλική στην Κιμμερία της Ιταλίας, πέμπτη η Ερυθραία που προείπε για τον Τρωϊκό πόλεμο,έκτη η Σαμία που κυρίως καλείται Φυτώ για την οποία έγραψε ο Ερατοσθένης, έβδομη η Κυμαία που λέγεται και Αμαλθία και Ιεροφίλη, όγδοη η Ελλησποντία στα χρόνια του Σόλωνα και Κύριου, ένατη η Φρυγία και δέκατη η Τιγουρτία με τον όνομα Αβουναία.  Σίβυλλα ε
  ίναι Ρωμαϊκή λέξη και ερμηνεύεται Ελληνικά, «η προφήτις», δηλαδή η μάντισσα.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

 • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

  Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

  Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest