Υπάρχουν δύο εποχές κάθε χρόνο με εκλείψεις. Μία έκλειψη κάθε 173 μέρες. Μια εποχή έκλειψης διαρκεί 37,5 μέρες δεδομένου ότι η Σελήνη χρειάζεται 29,5 μέρες για να ολοκληρώσει μια τροχιά. Σίγουρα υπάρχει μια ηλιακή και μια σεληνιακή έκλειψη, που μπορεί να μην είναι ολικές, σε κάθε εποχή έκλειψης. Κάθε έξι μήνες υπάρχουν τουλάχιστον δύο ή μερικές φορές τρεις εκλείψεις, άρα σε ένα έτος πρέπει να υπάρξουν τουλάχιστον 4 εκλείψεις.
Στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι μια τροχιά της Σελήνης χρειάζεται λιγότερο χρόνο από το μήκος μιας εποχής έκλειψης, είναι αρκετά εφικτό να συμβούν δύο ηλιακές ή δύο σεληνιακές εκλείψεις σε μια εποχή. Όχι όμως δύο από κάθε είδος. Αυτό συμβαίνει περισσότερο κάθε 4 έτη, κατά μέσον όρο, για τις ηλιακές εκλείψεις και κάθε 3 έτη για τις σεληνιακές εκλείψεις. Ωστόσο, πρέπει   να γίνουν δύο εκλείψεις σε κάθε τέλος της εποχής και είναι συνήθως και οι δύο μικρές μερικές εκλείψεις, αλλά περίπου κάθε 300 χρόνια εμφανίζονται, μια ολική έκλειψη Ηλίου και μια μερική έκλειψη Ηλίου, στην ίδια εποχή έκλειψης. Αυτό συνέβη για τελευταία φορά το 1928, όπου το Μάιο, μια πολύ μικρή ολική έκλειψη στο Νότο, ακολουθήθηκε τον Ιούνιο από μια μικρή μερική έκλειψη στο Βορρά. Η επόμενη φορά που θα συμβεί αυτό είναι ο Ιούλιος και Αύγουστος 2195.
Έτσι, κάθε έτος υπάρχουν τουλάχιστον 4 εκλείψεις, 2 ηλιακές και 2 σεληνιακές. Περίπου 1 φορά στα 3,5 έτη γίνονται 5 εκλείψεις. Κάθε 4,5 έτη γίνονται 6 εκλείψεις σε ένα έτος κλπ. Μπορεί να γίνουν 7 εκλείψεις σε ένα έτος, αλλά αυτό είναι σπάνια, μόνο για κάθε 31 έτη. Το τελευταίο έτος που συνέβη ήταν το 1982 και η επόμενη φορά θα είναι το 2038. Οι ολικές εκλείψεις είναι σπανιότερες. Κατά μέσον όρο, μια ολική ηλιακή έκλειψη συμβαίνει περίπου δύο φορές στα τρία έτη ενώ οι σεληνιακές εκλείψεις επαναλαμβάνονται λίγο περισσότερο. Είναι δυνατό να γίνουν 2 ολικές ηλιακές εκλείψεις σε ένα έτος, αλλά συμβαίνει μόνο κάθε 170 έτη. Ωστόσο, γίνονται δύο ολικές σεληνιακές εκλείψεις σε ένα έτος, περίπου μια φορά κάθε 3,5 έτη και 3 σε ένα έτος κάθε 200 έτη.
Για να δει κάποιος μια έκλειψη, είναι σχετικό. Για τις ηλιακές εκλείψεις, επειδή η μερική φάση μιας ολικής ηλιακής έκλειψης καλύπτει μια σχετικά μεγάλη έκταση, μπορεί να γίνει ορατή κάθε 2,5 έτη κατά μέσον όρο, από κάποιον δεδομένο τόπο στη Γη. Βασικά, ένας τόπος μπορεί να δει καθόλου ή δύο σε ένα έτος, περίπου 360 έτη. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τις σεληνιακές εκλείψεις που είναι πιο εύκολο να τις δει κάποιος, επειδή το γεγονός συμβαίνει στη Σελήνη και στην πλευρά που βλέπουμε.

Από το -1999 ως το 3000, υπάρχουν μεταξύ των 4 και 7 εκλείψεων σε κάθε ημερολογιακό έτος, με μέσο όρο 4,82 εκλείψεις ανά έτος.
Έτσι στο διάστημα αυτό είναι: Τα 2352 έτη έχουν 4 εκλείψεις (47,0%, 1 ανά 2,13 έτη), τα 1372 έτη έχουν 5 εκλείψεις (27,4%, 1 ανά 3,64 έτη), τα 1117 έτη έχουν 6 εκλείψεις (22,3%, 1 ανά 4,48 έτη), τα 159 έτη έχουν 7 εκλείψεις (3,2%, 1 ανά 31,45 έτη).
Συνολικά μεταξύ των άλλων, εμφανίζονται 7 εκλείψεις στα έτη 1908, 1917, 1935, 1973, 1982, 2038, 2094.
Ακόμα είναι: 7528 εποχές εκλείψεων με 2 εκλείψεις (71,5%, 1 ανά 1,40 εποχές) και 3008 εποχές εκλείψεων με 3 εκλείψεις (28,5%, 1 ανά 3,50 εποχές)

Ηλιακές Εκλείψεις

Είναι όλες μαζί 11897 Ηλιακές Εκλείψεις (2,38 ανά έτος).
Αναλυτικά: 3190 Ολικές Ηλιακές Εκλείψεις (26,8%, 1 κάθε 1,57 έτη), 550 Δακτυλιοειδείς/Ολικές Εκλείψεις (4,6%, 1 κάθε 9.09 έτη), 3960 Δακτυλιοειδείς Εκλείψεις (33,3%, 1 κάθε 1,26 έτη), 4197 Μερικές Εκλείψεις (35,3%, 1 κάθε 1.19 έτη).
Ακόμα: 3625 έτη έχουν 2 Ηλιακές Εκλείψεις (72,5%, 1 ανά 1.38 έτη), 878 έτη με 3 Ηλιακές Εκλείψεις (17,6%, 1 ανά 5,69 years), 472 έτη με 4 Ηλιακές Εκλείψεις (9,4%, 1 ανά 10,59 έτη), 25 έτη με 5 Ηλιακές Εκλείψεις (0,5%, 1 ανά 200,00 έτη).
Μέχρι το έτος 1000, έγιναν 5 Ηλιακές Εκλείψεις στα έτη 1255, 1805, 1935, 2206, 2709, 2774, 2839, 2904.
Από 0 ως 2 Ολικές Εκλείψεις, είναι: 1839 έτη με καμιά Ηλιακή Έκλειψη (36,8%, 1 ανά 2,72 έτη), 3132 έτη με 1 Ολική Έκλεψη (62,6%, 1 ανά 1,60 έτη), 29 έτη με 2 Ολικές Εκλείψεις (0,6%, 1 ανά 172,41 έτη).
Μέχρι το έτος 1000, έγιναν 2 Ολικές Εκλείψεις στα έτη: 1014, 1209, 1358, 1535, 1554, 1712, 1889, 2057, 2252, 2429, 2606, 2801, 2996.

Υπάρχουν 1360 διπλές εποχές Ηλιακών Εκλείψεων (1 ανά 3,68 έτη), από τις οποίες οι 16 εμπεριέχουν μια Ολική Έκλειψη (1 άν 312,50 έτη):
-1859/05/24 -1859/06/23 1η Ολική Έκλειψη
-1718/04/26 -1718/05/25 2η Ολική Έκλειψη
-1451/06/12 -1451/07/12 3η Ολική Έκλειψη
-1310/05/15 -1310/06/14 4η Ολική Έκλειψη
-1169/04/17 -1169/05/16 5η Ολική Έκλειψη
-716/06/16 -716/07/15 6η Ολική Έκλειψη
-575/05/19 -575/06/17 7η Ολική Έκλειψη
-434/04/21 -434/05/20 8η Ολική Έκλειψη
-26/05/10 -26/06/08 9η Ολική Έκλειψη
654/04/22 654/05/21 10η Ολική Έκλειψη
1107/06/22 1107/07/21 11η Ολική Έκλειψη
1248/05/24 1248/06/22 12η Ολική Έκλειψη
1928/05/19 1928/06/17 13η Ολική Έκλειψη
2195/07/07 2195/08/05 14η Ολική Έκλειψη
2459/05/03 2459/06/01 15η Ολική Έκλειψη
2912/07/06 2912/08/04 16η Ολική Έκλειψη

Οι Σάρος έχουν αριθμό σειράς από -13 ως 190. Υπάρχουν 204 ολοκληρωμένες σειρές Σάρος και 91 σειρές μερικώς. Ο αριθμός των Εκλείψεων σε μια σειρά εκτείνεται από 70 (Σάρος 104, 116, 122, 123, 137, 138, 141, 144) ως 86 (Σάρος 34, 52).

ΑιώναςΣύνολο
Εκλείψεων
Μερικές
Εκλείψεις
Δακτυλιοειδείς
Εκλείψεις
Ολικές
Εκλείψεις
Δακτυλιοειδείς/Ολικές
Εκλείψεις (Hybrid)
-1999 ως   -1900

238

82

72

62

22

-1899 ως   -1800

252

92

80

63

17

-1799 ως   -1700

253

94

75

64

20

-1699 ως   -1600

229

73

72

60

24

-1599 ως   -1500

225

77

67

59

22

-1499 ως   -1400

226

76

69

63

18

-1399 ως   -1300

234

76

84

68

6

-1299 ως   -1200

251

94

86

64

7

-1199 ως   -1100

251

92

89

63

7

-1099 ως   -1000

237

79

91

67

0

-0999 ως   -0900

226

85

74

61

6

-0899 ως   -0800

225

81

75

65

4

-0799 ως   -0700

238

82

89

64

3

-0699 ως   -0600

253

96

87

63

7

-0599 ως   -0500

255

96

86

65

8

-0499 ως   -0400

241

84

78

62

17

-0399 ως   -0300

225

82

64

57

22

-0299 ως   -0200

226

82

63

57

24

-0199 ως   -0100

237

81

73

62

21

-0099 ως   0000

251

92

77

65

17

0001- ως   0100

248

91

74

58

25

0101- ως   0200

237

80

77

64

16

0201- ως   0300

227

80

73

69

5

0301- ως   0400

222

73

76

66

7

0401- ως   0500

233

80

84

67

2

0501- ως   0600

251

93

87

65

6

0601- ως   0700

251

89

90

68

4

0701- ως   0800

233

77

88

66

2

0801- ως   0900

222

79

74

63

6

0901- ως   1000

227

76

84

66

1

1001- ως   1100

241

84

90

61

6

1101- ως   1200

251

93

82

61

15

1201- ως   1300

246

87

81

60

18

1301- ως   1400

229

76

75

54

24

1401- ως   1500

222

77

65

61

19

1501- ως   1600

228

75

72

62

19

1601- ως   1700

248

89

74

61

24

1701- ως   1800

251

91

79

62

19

1801- ως   1900

242

87

77

63

15

1901- ως   2000

228

78

73

71

6

2001- ως   2100

224

77

72

68

7

2101- ως   2200

235

79

87

65

4

2201- ως   2300

248

92

86

67

3

2301- ως   2400

248

88

86

66

8

2401- ως   2500

237

81

89

66

1

2501- ως   2600

225

83

72

64

6

2601- ως   2700

227

77

81

64

5

2701- ως   2800

242

84

92

63

3

2801- ως   2900

253

94

87

63

9

2901- ως   3000

248

91

82

64

11

Σεληνιακές Εκλείψεις

Είναι όλες μαζί 12186 Σεληνιακές Εκλείψεις (2,44 ανά έτος).
Αναλυτικά: 3505 Ολικές Σεληνιακές Εκλείψεις (28,8%, 1 κάθε 1,43 έτη), 4213 Μερικές Σεληνιακές Εκλείψεις (34,6%, 1 κάθε 1,19 έτη), 4468 Εκλείψεις Σελήνης Παρασκιάς (36,7%, 1 κάθε 1,12 έτη.
Ακόμα υπάρχουν: 3489 έτη με 2 Σεληνιακές Εκλείψεις (69,8%, 1 ανά 1,43 έτη), 873 έτη με 3 Σεληνιακές Εκλείψεις (17,5%, 1 ανά 5,73 έτη), 601 έτη με 4 Σεληνιακές Εκλείψεις (12,0%, 1 ανά 8,32 έτη), 37 έτη με 5 Σεληνιακές Εκλείψεις (0,7%, 1 ανά 135,14 έτη).
Μέχρι το έτος 1000, έγιναν 5 Σεληνιακές Εκλείψεις στα έτη 1181, 1246, 1311, 1676, 1694, 1749, 1879, 2132, 2262, 2400, 2653, 2718, 2783, 2848, 2968.
Από 0 ως 3 Ολικές Σεληνιακές Εκλείψεις είναι: 2956 έτη με καμία Ολική Σεληνιακή Έκλειψη (59,1%, 1 ανά 1,69 έτη), 607 έτη με 1 Ολική Σεληνιακή Έκλειψη (12,1%, 1 ανά 8,24 έτη), 1413 έτη με 2 Ολικές Σεληνιακές Εκλείψεις (28,3%, 1 ανά 3,54 έτη), 24 έτη με 3 Ολικές Σεληνιανές Εκλείψεις (0,5%, 1 ανά 208,33 years).
Μέχρι το έτος 1000, έγιναν 3 Ολικές Σεληνιακές Εκλείψεις στα έτη 1414, 1479, 1544, 1917, 1982, 2485, 2550, 2615.
Υπάρχουν 1649 διπλές εποχές Σεληνιακής Έκλειψης (1 ανά 3,03 έτη) που δεν περιέχουν καμία Ολική Σεληνιακή Έκλειψη.
Οι Σεληνιακές Εκλείψεις είναι από τις σειρές Σάρος, από την -20 ως την 183. Υπάρχουν 204 ολοκληρωμένες σειρές Σάρος και 85 μερικώς.
Ο αριθμός των Εκλείψεων σε μια σειρά εκτείνεται από 71 (Σάρος 111, 113, 114, 128, 129, 132, 133, 135) ως 87 (Σάρος 26, 43, 45).

Αιώνας Σύνολο
Εκλείψεων
Εκλείψεις Σελήνης
Παρασκιάς
Μερικές
Εκλείψεις
Ολικές
Εκλείψεις
-1999 ως -1900

248

91

94

63

-1899 ως -1800

256

98

97

61

-1799 ως -1700

254

94

99

61

-1699 ως -1600

247

92

88

67

-1599 ως -1500

228

82

59

87

-1499 ως -1400

231

87

60

84

-1399 ως -1300

245

87

92

66

-1299 ως -1200

258

99

99

60

-1199 ως -1100

253

97

95

61

-1099 ως -1000

241

90

84

67

-0999 ως -0900

229

79

62

88

-0899 ως -0800

230

81

65

84

-0799 ως -0700

243

91

89

63

-0699 ως -0600

255

94

101

60

-0599 ως -0500

257

98

99

60

-0499 ως -0400

244

90

88

66

-0399 ως -0300

231

81

60

90

-0299 ως -0200

229

80

63

86

-0199 ως -0100

243

87

87

69

-0099 ως 0000

253

94

98

61

0001 ως 0100

255

96

101

58

0101 ως 0200

242

87

87

68

0201 ως 0300

229

83

62

84

0301 ως 0400

230

78

70

82

0401 ως 0500

249

88

94

67

0501 ως 0600

255

98

94

63

0601 ως 0700

257

99

100

58

0701 ως 0800

241

85

87

69

0801 ως 0900

228

78

61

89

0901 ως 1000

232

84

70

78

1001 ως 1100

247

88

96

63

1101 ως 1200

259

98

101

60

1201 ως 1300

253

97

96

60

1301 ως 1400

233

82

73

78

1401 ως 1500

229

81

63

85

1501 ως 1600

239

87

75

77

1601 ως 1700

250

92

97

61

1701 ως 1800

259

101

98

60

1801 ως 1900

252

92

97

63

1901 ως 2000

230

83

66

81

2001 ως 2100

230

87

58

85

2101 ως 2200

239

82

87

70

2201 ως 2300

254

96

97

61

2301 ως 2400

256

98

98

60

2401 ως 2500

240

85

85

70

2501 ως 2600

228

82

59

87

2601 ως 2700

233

82

71

80

2701 ως 2800

248

92

92

64

2801 ως 2900

261

102

102

57

2901 ως 3000

253

93

97

63

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest